Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
95 720 85 40
 
Hitowe opracowania GOFINU w atrakcyjnych cenach
Aktualnie jesteś: Sklep (strona główna)  »  Inne produkty  »  Dodatki do Czasopism 2019 w formie papierowej  »   MEGAPAKIET wiedzy Zmiany w prawie dla firm w 2019 r.

MEGAPAKIET wiedzy
Zmiany w prawie dla firm w 2019 r.

Oferta ważna do wyczerpania zapasów !
W prenumeracie kompletu Czasopism (komplet nr 1 lub nr 2) wszystkie dodatki GRATIS!
Cennik
Publikacje 2019
Lp. Produkt Cena Ilość  
1. 6 Publikacji + Pomocnik + 6 Ściąg dla Księgowych
Cena promocyjna !
69,00 zł
szt.
Proszę o kontakt
Interesuje Cię ten produkt? Masz pytanie? Zadzwoń: 95 720 85 40, napisz e-mail: prenumerata@gofin.pl
lub zostaw swój numer - oddzwonimy.
Proszę o kontakt telefoniczny:
Dane osobowe (imię i nazwisko oraz numer telefonu), będą przetwarzane w celu kontaktu telefonicznego w związku z zamówioną usługą "Proszę o kontakt". Dane będą przetwarzane do czasu zrealizowania usługi.
Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych  
 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. z siedzibą w Gorzowie Wlkp. (66-400), ul. Owocowa 8.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod adresem e-mail: iod@gofin.pl.
 3. Masz prawo do:
  1. żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
  2. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  3. przenoszenia danych.
  4. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli taka zgoda została wyrażona.
  5. wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora.
 4. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.
 5. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.
 6. Administrator nie udostępnia przekazanych mu danych osobowych jakimkolwiek podmiotom trzecim.
 7. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że powierza przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:
  1. ATMAN S.A. - w celu przechowywania danych osobowych na serwerach dedykowanych w związku z umową hostingu.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ze szczególną troską chroni przekazane dane i zapewnia ich bezpieczeństwo na najwyższym poziomie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi. Zasady postępowania z danymi osobowymi oraz wykorzystywania plików cookies i innych technologii w ramach elektronicznych usług Wydawnictwa opisuje nasza Polityka prywatności i plików cookies.
Informacje
Szczegółowy opis

Pakiet 13 opracowań:

  Co nowego w przepisach w 2019 r.?

  Co nowego w przepisach w 2019 r.?

  Publikacja niezbędna dla każdej firmy, instytucji i przedsiębiorcy. Stanowi zbiór najważniejszych i rewolucyjnych zmian przepisów w 2019 r., które zostały przedstawione w sposób usystematyzowany. W publikacji omówiono m.in. zmiany w VAT, podatkach dochodowych (PIT i CIT), ustawie o rachunkowości, Ordynacji podatkowej. Opisano również, co się zmieniło w prawie pracy i w przepisach dotyczących składek ZUS. Publikacja zawiera ponadto niezbędne limity podatkowe i bilansowe na 2019 r.

  Liczba stron: 132
  Format: B5
  Okładka: miękka

  Zobacz więcej >

  Kodeks pracy. Stan prawny na 1 stycznia 2019 r.

  Kodeks pracy. Stan prawny na 1 stycznia 2019 r.

  W dodatku opublikowano tekst ustawy - Kodeks pracy ujednolicony przez redakcję na dzień 1 stycznia 2019 r. Ponadto zamieszczono w nim wyciąg ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych..., z przepisami dotyczącymi stosowania nowych regulacji wobec zatrudnionych przed 1 stycznia 2019 r. Znajdą w nim Państwo również komentarz redakcji, w którym omówiono nowe zagadnienia oraz podano stawki niezbędne w bieżącej pracy pracowników kadrowo-płacowych.
  Ostatni rozdział zawiera wybrane wyjaśnienia resortowe, które wpłynęły do redakcji w 2018 r.

  Liczba stron: 152
  Format: B5
  Okładka: miękka

  Zobacz więcej >

  Ustawa o VAT. Stan prawny na 1 stycznia 2019 r.

  Ustawa o VAT. Stan prawny na 1 stycznia 2019 r.

  Publikacja zawiera ujednolicony przez redakcję tekst ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 ze zm.), według stanu prawnego na 1 stycznia 2019 r. Wprowadzone do ustawy zmiany zostały odpowiednio wyróżnione.
  Tekst ustawy został uzupełniony o uwagi od redakcji.
  Poręczny format niniejszego dodatku oraz zmiany zaznaczone odpowiednio wyróżnioną czcionką sprawiają, że ustawa jest bardzo czytelna i przydatna na biurku każdego podatnika.

  Liczba stron: 164
  Format: B5
  Okładka: miękka

  Zobacz więcej >

  Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych. Stan prawny na 1 stycznia 2019 r.

  Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych.
  Stan prawny na 1 stycznia 2019 r.

  Publikacja zawiera ujednolicony przez redakcję tekst ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, według stanu prawnego na 1 stycznia 2019 r. Zmiany przepisów, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2019 r. zostały w treści ustawy w sposób czytelny zaznaczone. Publikacja przydatna każdemu podatnikowi i płatnikowi podatku dochodowego od osób prawnych.

  Liczba stron: 156
  Format: B5
  Okładka: miękka

  Zobacz więcej >

  Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych. Stan prawny na 1 stycznia 2019 r.

  Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych.
  Stan prawny na 1 stycznia 2019 r.

  Publikacja zawiera ujednolicony przez redakcję tekst ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, według stanu prawnego na 1 stycznia 2019 r. Zmiany przepisów, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2019 r., zostały w treści ustawy w sposób czytelny zaznaczone. Ustawa uwzględnia również zmiany przepisów na dzień 1 stycznia 2020 r. Publikacja ta jest niezbędna każdemu podatnikowi i płatnikowi podatku dochodowego od osób fizycznych.

  Liczba stron: 164
  Format: B5
  Okładka: miękka

  Zobacz więcej >

  Ustawa o rachunkowości. Stan prawny na 1 stycznia 2019 r.

  Ustawa o rachunkowości. Stan prawny na 1 stycznia 2019 r.

  Publikacja zawiera ujednolicony przez redakcję tekst ustawy o rachunkowości uwzględniający najnowsze zmiany prawa bilansowego, w tym:

  • wprowadzone w 2018 r. – dotyczące m.in. sporządzania, podpisywania i składania sprawozdań finansowych w postaci elektronicznej do KRS i organów skarbowych oraz prowadzenia ksiąg rachunkowych przez spółki cywilne osób fizycznych i przedsiębiorstwa w spadku oraz przedsiębiorstwa w spadku działające zgodnie z ustawą z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej,
  • obowiązujące od 1 stycznia 2019 r. – dotyczące m.in. podwyższenia progów wartościowych dla jednostek mikro i małych, wprowadzenia nowych uproszczeń dla niektórych jednostek mikro, małych oraz organizacji pozarządowych, skrócenia obowiązku przechowywania zatwierdzonych sprawozdań finansowych.

   Liczba stron: 104
   Format: B5
   Okładka: miękka

   Zobacz więcej >

  Komentarz do najnowszych zmian w prawie bilansowym

  Komentarz do najnowszych zmian w prawie bilansowym - Pomocnik Rachunkowości

  W publikacji przedstawiono szczegółowy komentarz do zmian wprowadzonych w ostatnim czasie do ustawy o rachunkowości. Omówiono zmiany dotyczące e-sprawozdań finansowych, obowiązujące od 1 października 2018 r. wprowadzone ustawą z dnia 26 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 398 ze zm.), w tym zasady sporządzania i podpisywania e-sprawozdań finansowych oraz składania e-sprawozdań finansowych do KRS oraz organów skarbowych. Znajduje się w niej również komentarz do zmian obowiązujących od 1 stycznia 2019 r., wprowadzonych ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym (Dz. U. poz. 2244), w tym dotyczących:

  • rozszerzenia katalogu jednostek mikro oraz zwiększenia zakresu jednostek mogących korzystać z uproszczeń dla jednostek małych,
  • zwiększenia progów wartościowych uprawniających jednostki do stosowania uproszczeń w ewidencji księgowej,
  • wprowadzenia nowych uproszczeń dla określonych jednostek mikro, małych oraz organizacji pozarządowych,
  • skrócenia obowiązku przechowywania zatwierdzonych sprawozdań finansowych,
  • dostosowania przepisów bilansowych do przepisów podatkowych w zakresie obowiązku informowania jednostki o dobrowolnym prowadzeniu ksiąg rachunkowych.

   Liczba stron: 20
   Format: B5
   Okładka: miękka

  Rozliczenie wynagrodzenia pracownika - wskaźniki na 2019 rok

  Rozliczenie wynagrodzenia pracownika - wskaźniki na 2019 rok - ściąga

  Publikacja zawiera wskaźniki niezbędne do obliczenia w 2019 r. zaliczki na podatek dochodowy od wynagrodzenia pracownika. Są to:

  • zryczałtowane koszty uzyskania przychodów,
  • stopy procentowe składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne,
  • wysokość stawki podatku stosowanej przy obliczaniu zaliczki oraz kwoty zmniejszającej tę zaliczkę.

  Liczba stron: 2
  Format: B5
  Okładka: miękka

  Stawki i limity w 2019 r.

  Stawki i limity w 2019 r. - ściąga

  W publikacji zaprezentowane zostały najważniejsze, z punktu widzenia przedsiębiorców, limity na 2019 r., tj.:

  • jednorazowej amortyzacji i małego podatnika dla celów podatku dochodowego,
  • przychodów obligujących do prowadzenia w 2019 r. ksiąg rachunkowych,
  • przychodów decydujących o prawie opłacania ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, w tym kwartalnego.
  Ponadto podano w niej obowiązującą w 2019 r.:
  • skalę podatkową,
  • wysokość podatku CIT dla przychodów z działalności gospodarczej,
  • kwotę zmniejszającą podatek stosowaną przez podatników na etapie obliczenia zaliczek na podatek oraz w zeznaniu.

  Liczba stron: 2
  Format: B5
  Okładka: miękka

  Limity podatkowe i bilansowe na 2019 r.

  Limity podatkowe i bilansowe na 2019 r. - ściąga

  W ustawach podatkowych (tj. PIT, CIT oraz VAT), a także w ustawie o rachunkowości zostały określone limity, warunkujące możliwość skorzystania z różnego rodzaju uproszczeń lub rozwiązań (tj. m.in. posiadania statusu małego podatnika, możliwości dokonywania jednorazowej amortyzacji, czy posiadania prawa do opłacania ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, a także opłacania zaliczek kwartalnych przez ryczałtowców). Ściąga ta zawiera ww. limity na 2019 r.

  Liczba stron: 4
  Format: B5
  Okładka: miękka

  Stawki CIT w 2019 r.

  Stawki CIT w 2019 r. - ściąga

  Publikacja w sposób usystematyzowany prezentuje stawki podatku obowiązujące w odniesieniu do przychodów osiąganych przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych. Znaleźć w niej można m.in. stawki podatku obowiązujące w zakresie przychodów:

  • z działalności gospodarczej,
  • z dywidend oraz innych przychodów (dochodów) z tytułu udziału w zyskach osób prawnych,
  • ze środka trwałego będącego budynkiem, o którym mowa w art. 24b updop.

  Liczba stron: 2
  Format: B5
  Okładka: miękka

  Stawki PIT w 2019 r.

  Stawki PIT w 2019 r. - ściąga

  W ściądze zawarto stawki podatku dochodowego od osób fizycznych obowiązujące w zakresie przychodów (dochodów) uzyskanych w 2019 r., w tym m.in.:

  • skalę podatkową,
  • stawkę podatku liniowego,
  • stawki zryczałtowanego podatku od przychodów uzyskanych na terytorium Polski przez osoby niemające w Polsce miejsca zamieszkania,
  • wysokość podatku płaconego od dochodu z odpłatnego zbycia tzw. prywatnych nieruchomości.

  Liczba stron: 4
  Format: B5
  Okładka: miękka

  Limity określone w ustawie o rachunkowości

  Limity określone w ustawie o rachunkowości - ściąga

  Publikacja zawiera limity określone w ustawie o rachunkowości, dotyczące m.in. obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych, możliwości sporządzania uproszczonych sprawozdań finansowych przez jednostki mikro i małe, progów wartościowych uprawniających jednostki do stosowania uproszczeń w ewidencji księgowej czy spełniania warunków do badania sprawozdań finansowych.

  Liczba stron: 4
  Format: B5
  Okładka: miękka

Dodano do Twojego koszyka ×
Produkt
Cena brutto
Ilość
Wartość
Trwa dodawanie produktu do koszyka Trwa dodawanie produktu do koszyka.
« Kontynuuj zakupy
Przejdź do Twojego koszyka »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.