Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
95 720 85 40
 
Aktualnie jesteś: Sklep (strona główna)  »  Inne produkty  »  Dodatki do Czasopism 2020 w formie papierowej  »   MEGAPAKIET wiedzy Zmiany w prawie dla firm w 2020 r.

MEGAPAKIET wiedzy
Zmiany w prawie dla firm w 2020 r.

Przedsprzedaż - wysyłka od 24.01.2020 r.
Prenumeratorzy kompletu Czasopism (komplet nr 1 lub nr 2) wszystkie dodatki otrzymują w ramach prenumeraty !
Cennik
Publikacje 2020
Lp. Produkt Cena Ilość  
1. 7 Publikacji + 3 Pomocniki + 6 Ściąg dla Księgowych
Cena promocyjna !
Przedsprzedaż - wysyłka od 24.01.2020 r.
89,00 zł
szt.
Proszę o kontakt
Interesuje Cię ten produkt? Masz pytanie? Zadzwoń: 95 720 85 40, napisz e-mail: prenumerata@gofin.pl
lub zostaw swój numer - oddzwonimy.
Proszę o kontakt telefoniczny:
Dane osobowe (imię i nazwisko oraz numer telefonu), będą przetwarzane w celu kontaktu telefonicznego w związku z zamówioną usługą "Proszę o kontakt". Dane będą przetwarzane do czasu zrealizowania usługi.
Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych  
 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. z siedzibą w Gorzowie Wlkp. (66-400), ul. Owocowa 8.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod adresem e-mail: iod@gofin.pl.
 3. Masz prawo do:
  1. żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
  2. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  3. przenoszenia danych.
  4. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli taka zgoda została wyrażona.
  5. wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora.
 4. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.
 5. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.
 6. Administrator nie udostępnia przekazanych mu danych osobowych jakimkolwiek podmiotom trzecim.
 7. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że powierza przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:
  1. ATMAN S.A. - w celu przechowywania danych osobowych na serwerach dedykowanych w związku z umową hostingu.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ze szczególną troską chroni przekazane dane i zapewnia ich bezpieczeństwo na najwyższym poziomie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi. Zasady postępowania z danymi osobowymi oraz wykorzystywania plików cookies i innych technologii w ramach elektronicznych usług Wydawnictwa opisuje nasza Polityka prywatności i plików cookies.
Informacje
Szczegółowy opis

Pakiet 16 opracowań:

 • „Co nowego w przepisach w 2020 r.?”

  Publikacja niezbędna każdej firmie, instytucji, przedsiębiorcy. Stanowi zbiór najważniejszych i rewolucyjnych zmian przepisów wchodzących w życie w 2020 r., które zostały w nim przedstawione w sposób usystematyzowany. W publikacji omówiono m.in. zmiany w VAT, podatkach dochodowych (PIT i CIT), Ordynacji podatkowej oraz w prawie pracy i w przepisach dotyczących składek ZUS.

  Liczba stron: 116
  Format: B5
  Okładka: miękka

  Zobacz więcej >


 • „Kodeks pracy”. Stan prawny na 1 stycznia 2020 r.

  Dodatek zawiera ujednolicony przez redakcję na dzień 1 stycznia 2020 r. tekst ustawy Kodeks pracy. W wydaniu zamieszczono również komentarz redakcji, omawiający ostatnio wprowadzone zmiany oraz wskaźniki i stawki niezbędne w bieżącej pracy pracowników kadrowo-płacowych, a ponadto wybrane wyjaśnienia resortowe, które wpłynęły do redakcji w 2019 r.

  Liczba stron: 148
  Format: B5
  Okładka: miękka

  Zobacz więcej >


 • „Ustawa o VAT”. Stan prawny na 1 stycznia 2020 r.

  Publikacja zawiera ujednolicony przez redakcję tekst ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, według stanu prawnego na 1 stycznia 2020 r. Wprowadzone do ustawy zmiany zostały odpowiednio wyróżnione.
  Tekst ustawy został uzupełniony o przepisy przejściowe oraz uwagi od redakcji.
  Poręczny format niniejszego dodatku oraz zmiany zaznaczone odpowiednio wyróżnioną czcionką sprawiają, że ustawa jest bardzo czytelna i przydatna na biurku każdego podatnika.

  Liczba stron: 172
  Format: B5
  Okładka: miękka

  Zobacz więcej >


 • „Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych”. Stan prawny na 1 stycznia 2020 r.

  Publikacja zawiera ujednolicony przez redakcję tekst ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, według stanu prawnego na 1 stycznia 2020 r. Zmiany przepisów, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2020 r. oraz w terminach późniejszych, zostały w treści ustawy w sposób czytelny zaznaczone. Publikacja jest przydatna każdemu podatnikowi i płatnikowi podatku dochodowego od osób prawnych.

  Liczba stron: 164
  Format: B5
  Okładka: miękka

  Zobacz więcej >


 • „Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych”. Stan prawny na 1 stycznia 2020 r.

  Publikacja zawiera ujednolicony przez redakcję tekst ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, według stanu prawnego na 1 stycznia 2020 r. Zmiany przepisów, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2020 r. oraz w terminach późniejszych, zostały w treści ustawy w sposób czytelny zaznaczone. Publikacja ta jest przydatna każdemu podatnikowi i płatnikowi podatku dochodowego od osób fizycznych.

  Liczba stron: 180
  Format: B5
  Okładka: miękka

  Zobacz więcej >


 • „Ustawa o rachunkowości”. Stan prawny na 1 stycznia 2020 r.

  Publikacja zawiera ujednolicony przez redakcję tekst ustawy o rachunkowości.
  Najnowsze zmiany prawa bilansowego obowiązujące od 1 stycznia 2020 r., dotyczące m.in. podpisywania sprawozdania finansowego podpisem osobistym, zostały zaznaczone w treści ustawy pogrubioną czcionką. Natomiast przepisy, które obowiązywać będą od 1 marca 2020 r. (związane z powstaniem prostej spółki akcyjnej i zapobieganiem marnowania żywności) oraz od 1 grudnia 2020 r. (wprowadzone ustawą o Krajowym Rejestrze Zadłużonych), zaznaczono kursywą oraz podkreśleniem.

  Liczba stron: 108
  Format: B5
  Okładka: miękka

  Zobacz więcej >


 • „Rozporządzenia w sprawie VAT”. Stan prawny na 1 lutego 2020 r.

  Publikacja zawiera zbiór najczęściej stosowanych przepisów wykonawczych do ustawy o VAT, w stanie prawnym na 1 lutego 2020 r. W publikacji zamieszczono m.in.:
  • rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur,
  • rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług,
  • rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień,
  • rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych,
  • rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie przypadków, w których nie stosuje się warunku prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu,
  • rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie pojazdów samochodowych uznawanych za wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika,
  • rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących,
  • rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie kas rejestrujących,
  • rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie odliczenia lub zwrotu kwot wydanych na zakup kas rejestrujących oraz zwrotu tych kwot przez podatnika.

  Liczba stron: 60
  Format: B5
  Okładka: miękka

  Zobacz więcej >


 • „Zmiany w rachunkowości i sprawozdawczości finansowej w 2020 r.” - Pomocnik Rachunkowości

  W publikacji omówiono zmiany w ustawie o rachunkowości oraz sprawozdawczości finansowej, które będą obowiązywać w 2020 r., dotyczące m.in.: podpisywania sprawozdań podpisem osobistym, składania przez podatników CIT niewpisanych do rejestru przedsiębiorców KRS sprawozdań w formie ustrukturyzowanej, obowiązku prowadzenia ksiąg oraz sporządzania sprawozdań przez prostą spółkę akcyjną. Ponadto w dodatku zaprezentowano najistotniejsze zmiany wprowadzone w strukturach e-sprawozdań finansowych.

  Format: B5
  Okładka: miękka


 • „Wymiar czasu pracy w 2020 r.” - ściąga

  Wymiar czasu pracy to liczba godzin przypadających do przepracowania w danym okresie rozliczeniowym. Pracodawca w oparciu o ten wymiar sporządza rozkłady czasu pracy dla zatrudnionych pracowników.
  Ściąga zawiera wymiary czasu pracy w 2020 r. obowiązujące pracowników, w tym objętych odrębnymi normami czasu pracy, np. niepełnosprawnych w stopniu znacznym i umiarkowanym.

  Liczba stron: 4
  Format: B5
  Okładka: miękka


 • „Rozliczenie wynagrodzenia pracownika - wskaźniki na 2020 r.” - ściąga

  Ściąga prezentuje obowiązujące w 2020 r. parametry niezbędne do opodatkowania i oskładkowania wynagrodzenia pracowniczego. Wśród nich są m.in. koszty uzyskania przychodów, stawki podatku, kwota zmniejszająca podatek, stopy procentowe składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne.

  Liczba stron: 2
  Format: B5
  Okładka: miękka


 • „Stawki i limity w 2020 roku” - ściąga

  Ściąga prezentuje stawki i limity obowiązujące podatników PIT i CIT w 2020 r. Dowiemy się z niej:
  • według jakich stawek zapłacą podatek podatnicy opodatkowani według skali podatkowej oraz ile wynoszą podstawowe stawki podatku dochodowego od osób prawnych,
  • w jakiej wysokości stosować kwotę zmniejszającą podatek na etapie obliczania zaliczek na podatek oraz w rocznym obliczeniu podatku i zeznaniu,
  • jakie limity obowiązują w zakresie stosowania jednorazowej amortyzacji oraz uznania za małego podatnika,
  • ile wynosi limit przychodów obligujący do prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz uprawniający do opodatkowania ryczałtem ewidencjonowanym, w tym do stosowania ryczałtu kwartalnego.


  Liczba stron: 2
  Format: B5
  Okładka: miękka


 • „Limity podatkowe i bilansowe na 2020 r.” - ściąga

  W ustawach podatkowych (tj. PIT, CIT oraz VAT), a także w ustawie o rachunkowości zostały określone limity, warunkujące możliwość skorzystania z różnego rodzaju uproszczeń lub rozwiązań (tj. m.in. prawa do opłacania ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, opłacania zaliczek kwartalnych, a także posiadania statusu małego podatnika, czy możliwości dokonywania jednorazowej amortyzacji). Ściąga ta zawiera ww. limity na 2020 r.

  Liczba stron: 4
  Format: B5
  Okładka: miękka


 • „Rozliczanie wynagrodzeń pracowników w 2020 r.” - Pomocnik Księgowego

  Publikacja skierowana jest do firm, przedsiębiorców zatrudniających pracowników. W pomocniku tym prezentujemy rozliczanie wynagrodzeń w 2020 r., uwzględniamy w nim minimalne wynagrodzenie za pracę w 2020 r., podwyższone koszty uzyskania przychodów, stawkę podatkową oraz kwotę zmniejszającą podatek obowiązujące w 2020 r. Poruszamy tu też kwestie dotyczące rozliczania wynagrodzeń osób, które nie ukończyły 26 roku życia. W pomocniku tym przedstawiamy także ujęcie wynagrodzeń pracowników w kosztach podatkowych oraz w księgach rachunkowych pracodawcy.

  Liczba stron: 8
  Format: B5
  Okładka: miękka


 • „Zasady wystawiania faktur do paragonów w 2020 r.” - ściąga

  W ściądze przedstawiamy nowe regulacje w zakresie wystawiania faktur do sprzedaży zaewidencjonowanej w kasie fiskalnej. Od 1 stycznia 2020 r. bowiem fakturę na rzecz podatnika VAT wystawia się wyłącznie w sytuacji, gdy paragon zawiera NIP nabywcy. W publikacji tej przedstawiamy schemat wystawiania faktur do paragonów. Wskazujemy także, kto może zostać objęty sankcjami za nieprzestrzeganie „nowych” przepisów oraz jaka jest wysokość zobowiązania podatkowego za ich naruszenie.

  Liczba stron: 4
  Format: B5
  Okładka: miękka


 • „Limity określone w ustawie o rachunkowości” - ściąga

  W publikacji zaprezentowano limity bilansowe na 2020 r., dotyczące m.in. obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych, możliwości sporządzania uproszczonego sprawozdania finansowego przez jednostki mikro i małe, stosowania uproszczeń przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych oraz obowiązku badania sprawozdania finansowego.

  Liczba stron: 2
  Format: B5
  Okładka: miękka


 • „Stawki CIT i PIT w 2020 r.” - Pomocnik Podatnika

  Pomocnik stanowi zbiór stawek CIT i PIT obowiązujących w 2020 r. Znajdziemy w nim podstawowe stawki, które stosują podatnicy przy opodatkowywaniu dochodów osiąganych z prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej. Przedstawiono także stawki stosowane przez płatników np. przy opodatkowywaniu dywidend czy umów cywilnoprawnych. Dowiemy się z niego ponadto, jakie stawki należy stosować m.in. dla dochodów z odpłatnego zbycia walut wirtualnych, przychodów z budynków, dochodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnej, czy dochodów z niezrealizowanych zysków.

  Liczba stron: 8
  Format: B5
  Okładka: miękka


Dodano do Twojego koszyka ×
Produkt
Cena brutto
Ilość
Wartość
Trwa dodawanie produktu do koszyka Trwa dodawanie produktu do koszyka.
« Kontynuuj zakupy
Przejdź do Twojego koszyka »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.