Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
95 720 85 40
 
JPK_VAT - nowe zasady od 1 lipca 2021 r.
Aktualnie jesteś: Sklep (strona główna)  »  Promocje specjalne  »   Pakiet wiedzy Zmiany w prawie dla firm w 2021 r.

Pakiet wiedzy
Zmiany w prawie dla firm w 2021 r.

Prenumeratorzy kompletu Czasopism (komplet nr 1 lub nr 2) wszystkie dodatki otrzymują w ramach prenumeraty !
Cennik
Publikacje 2021
Lp. Produkt Cena Ilość  
1. 6 Publikacji + eBook + 6 Ściąg dla Księgowych
Cena promocyjna !
49,00 zł
szt.
Proszę o kontakt
Interesuje Cię ten produkt? Masz pytanie? Zadzwoń: 95 720 85 40, napisz e-mail: sklep@gofin.pl
lub zostaw swój numer - oddzwonimy.
Proszę o kontakt telefoniczny:
Dane osobowe (imię i nazwisko oraz numer telefonu), będą przetwarzane w celu kontaktu telefonicznego w związku z zamówioną usługą "Proszę o kontakt". Dane będą przetwarzane do czasu zrealizowania usługi.
Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych  
 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. z siedzibą w Gorzowie Wlkp. (66-400), ul. Owocowa 8.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod adresem e-mail: iod@gofin.pl.
 3. Masz prawo do:
  1. żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
  2. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  3. przenoszenia danych.
  4. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli taka zgoda została wyrażona.
  5. wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora.
 4. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.
 5. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.
 6. Administrator nie udostępnia przekazanych mu danych osobowych jakimkolwiek podmiotom trzecim.
 7. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że powierza przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:
  1. ATMAN S.A. - w celu przechowywania danych osobowych na serwerach dedykowanych w związku z umową hostingu.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ze szczególną troską chroni przekazane dane i zapewnia ich bezpieczeństwo na najwyższym poziomie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi. Zasady postępowania z danymi osobowymi oraz wykorzystywania plików cookies i innych technologii w ramach elektronicznych usług Wydawnictwa opisuje nasza Polityka prywatności i plików cookies.
Informacje
Szczegółowy opis

Pakiet 13 opracowań:

  Co nowego w przepisach w 2021 r.?

  „Co nowego w przepisach w 2021 r.?”
  Dodatek tematyczny nr 5 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 3 (1082) z dnia 20.01.2021

  Publikacja niezbędna dla każdej firmy, opisująca szczegółowo wszystkie wprowadzone zmiany, istotne dla księgowych czy osób zajmujących się sprawami kadrowo-płacowymi, wchodzące w życie w 2021 r., a także wprowadzone pod koniec 2020 r., skutkujące w 2021 r. Stanowi zbiór najważniejszych i nowych, rewolucyjnych regulacji prawnych. Zmiany w przepisach zostały w niej przedstawione w sposób usystematyzowany. W publikacji omówiono m.in. zmiany w zakresie VAT, tj. tzw. pakiet SLIM VAT i VAT e-commerce. Przedstawiono także zmiany w CIT/PIT, w tym m.in. dotyczące nadania statusu podatnika CIT spółkom komandytowym i jawnym, wprowadzenia estońskiego CIT, szczególnych regulacji związanych z rozliczaniem spółek nieruchomościowych, podwyższenia limitu przychodów uprawniających do stosowania 9% stawki CIT, ograniczenia ulgi abolicyjnej, zmian w uldze dla młodych, czy rozszerzenia możliwości opłacania ryczałtu ewidencjonowanego. Publikacja zawiera ponadto niezbędne limity podatkowe i bilansowe na 2021 r.

  Liczba stron: 132
  Format: B5
  Okładka: miękka

  Zobacz więcej »


  Kodeks pracy z komentarzem redakcji. Stan prawny na 1 stycznia 2021 r.

  „Kodeks pracy”. Stan prawny na 1 stycznia 2021 r.
  Dodatek (przepisy prawne) nr 2 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 2 (524) z dnia 10.01.2021

  Dodatek zawiera ujednolicony przez redakcję – na dzień 1 stycznia 2021 r. - tekst ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy. Ponadto zamieszczono w nim komentarz redakcji, w którym omówiono niektóre zagadnienia oraz podano stawki niezbędne w bieżącej pracy pracowników kadrowo-płacowych.
  W ostatnim rozdziale opublikowano wybrane wyjaśnienia resortowe, które wpłynęły do redakcji w 2020 r.

  Liczba stron: 140
  Format: B5
  Okładka: miękka

  Zobacz więcej »


  Ustawa o VAT. Stan prawny na 1 stycznia 2021 r.

  „Ustawa o VAT”. Stan prawny na 1 stycznia 2021 r.
  Dodatek (przepisy prawne) nr 1 do Poradnika VAT nr 1 (529) z dnia 10.01.2021

  Publikacja zawiera ujednolicony przez redakcję tekst ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, według stanu prawnego na 1 stycznia 2021 r. Wprowadzone do ustawy zmiany zostały odpowiednio wyróżnione.
  Tekst ustawy został uzupełniony o uwagi od redakcji.
  W dodatku zamieszczono również przepisy przejściowe.

  Liczba stron: 180
  Format: B5
  Okładka: miękka

  Zobacz więcej »


  Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych. Stan prawny na 1 stycznia 2021 r.

  „Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych”. Stan prawny na 1 stycznia 2021 r.
  Dodatek (przepisy prawne) nr 1 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 1 (529) z dnia 1.01.2021

  Publikacja zawiera ujednolicony przez redakcję tekst ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, według stanu prawnego na 1 stycznia 2021 r. Zmiany przepisów, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2021 r. oraz w terminach późniejszych, zostały w treści ustawy w sposób czytelny zaznaczone. Publikacja jest przydatna każdemu podatnikowi i płatnikowi podatku dochodowego od osób prawnych.

  Liczba stron: 180
  Format: B5
  Okładka: miękka

  Zobacz więcej »


  Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych. Stan prawny na 1 stycznia 2021 r.

  „Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych”. Stan prawny na 1 stycznia 2021 r.
  Dodatek (przepisy prawne) nr 2 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 2 (530) z dnia 20.01.2021

  Publikacja zawiera ujednolicony przez redakcję tekst ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, według stanu prawnego na 1 stycznia 2021 r. Zmiany przepisów, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2021 r. oraz w terminach późniejszych, zostały w treści ustawy w sposób czytelny zaznaczone. Publikacja ta jest przydatna każdemu podatnikowi i płatnikowi podatku dochodowego od osób fizycznych.

  Liczba stron: 180
  Format: B5
  Okładka: miękka

  Zobacz więcej »


  Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych. Stan prawny na 1 stycznia 2021 r.

  „Ustawa o rachunkowości”.
  Stan prawny na 1 stycznia 2021 r.
  Dodatek (przepisy prawne) nr 1 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 2 (530) z dnia 20.01.2021

  Publikacja zawiera ujednolicony przez redakcję tekst ustawy o rachunkowości, uwzględniający najnowsze zmiany prawa bilansowego, w tym zmianę mającą na celu umożliwienie weryfikacji wysokości zobowiązania podatkowego podmiotów stosujących opodatkowanie ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych (tzw. estoński CIT) oraz zmiany związane z wprowadzeniem prostej spółki akcyjnej.

  Liczba stron: 108
  Format: B5
  Okładka: miękka

  Zobacz więcej »


  Obowiązki pracodawcy wynikające z RODO

  „Obowiązki pracodawcy wynikające z RODO” - eBook

  Od ponad dwóch lat obowiązują przepisy RODO. Stosowanie regulacji tego aktu prawnego nadal nastręcza pracodawcom wiele problemów, w tym m.in. podczas przeprowadzania rekrutacji bądź pozyskiwania i przetwarzania danych spoza katalogu wymienionego w Kodeksie pracy. Dlatego przygotowaliśmy dla Państwa dodatek, w którym omawiamy obowiązki pracodawcy wynikające ze stosowania RODO. W jednym z rozdziałów zamieściliśmy ciekawe i pomocne w bieżącej pracy wyjaśnienia Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  Liczba stron pliku PDF: 44
  Zobacz dodatek w formie eBook w sklepie »


  Zmiany w VAT w 2020 r. - pomocnik

  „Dokumenty uprawniające do stosowania 0%VAT w WDT”
  Ściąga dla Prenumeratorów Poradnika VAT i Biuletynu Informacyjnego z października 2020 r.

  W publikacji omówiono zasady stosowania stawki VAT 0% w WDT. Przedstawiony został sposób dokumentowania wywozu i dostarczenia towarów do nabywcy przy tego typu transakcjach.

  Liczba stron: 4
  Format: B5
  Okładka: miękka

  Wymiar czasu pracy w 2021 roku

  „Wymiar czasu pracy w 2021 roku”
  Ściąga dla Prenumeratorów Ubezpieczeń i Prawa Pracy oraz Biuletynu Informacyjnego z listopada 2020 r.

  Wymiar czasu pracy to liczba godzin przypadających do przepracowania w danym okresie rozliczeniowym. Pracodawca w oparciu o ten wymiar sporządza rozkłady czasu pracy dla zatrudnionych pracowników.
  Ściąga zawiera wymiary czasu pracy w 2021 r. obowiązujące pracowników, w tym objętych odrębnymi normami czasu pracy, np. niepełnosprawnych w stopniu znacznym i umiarkowanym.

  Liczba stron: 4
  Format: B5
  Okładka: miękka

  Rozliczenie wynagrodzenia pracownika - wskaźniki na 2021 r.

  „Rozliczenie wynagrodzenia pracownika - wskaźniki na 2021 r.”
  Ściąga dla Prenumeratorów Przeglądu Podatku Dochodowego, Biuletynu Informacyjnego oraz Ubezpieczeń i Prawa Pracy z grudnia 2020 r.

  Ściąga prezentuje obowiązujące w 2021 r. parametry niezbędne do opodatkowania i składkowania wynagrodzenia pracowniczego. Wśród nich są m.in. koszty uzyskania przychodów, stawki podatku, kwota zmniejszająca podatek, stopy procentowe składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne.

  Liczba stron: 2
  Format: B5
  Okładka: miękka

  Stawki i limity w 2021 roku

  „Stawki i limity w 2021 roku”
  Ściąga dla Prenumeratorów Przeglądu Podatku Dochodowego, Biuletynu Informacyjnego oraz Ubezpieczeń i Prawa Pracy ze stycznia 2021 r.

  Ściąga prezentuje stawki i limity obowiązujące podatników PIT i CIT w 2021 r. Dowiemy się z niej m.in. według jakich stawek zapłacą podatek podatnicy opodatkowani według skali podatkowej oraz opłacający podatek od osób prawnych. Przedstawia także kwotę zmniejszającą podatek oraz limity w zakresie stosowania jednorazowej amortyzacji, uznania za małego podatnika, czy obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych.

  Liczba stron: 2
  Format: B5
  Okładka: miękka

  Stawki i limity w 2021 roku

  „Limity podatkowe i bilansowe na 2021 r.”
  Ściąga dla Prenumeratorów Biuletynu Informacyjnego oraz Zeszytów Metodycznych Rachunkowości z grudnia 2020 r.

  W ustawach podatkowych (tj. PIT, CIT oraz VAT), a także w ustawie o rachunkowości zostały określone limity, warunkujące możliwość skorzystania z różnego rodzaju uproszczeń lub rozwiązań (tj. m.in. prawa do opłacania ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, opłacania zaliczek kwartalnych, a także posiadania statusu małego podatnika, czy możliwości dokonywania jednorazowej amortyzacji). Ściąga ta zawiera ww. limity na 2021 r.

  Liczba stron: 4
  Format: B5
  Okładka: miękka

  Limity określone w ustawie o rachunkowości

  „Limity określone w ustawie o rachunkowości”
  Ściąga dla Prenumeratorów Zeszytów Metodycznych Rachunkowości i Biuletynu Informacyjnego ze stycznia 2021 r.

  Publikacja zawierać będzie limity określone w ustawie o rachunkowości na 2021 r., dotyczące m.in. obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych, możliwości sporządzania uproszczonych sprawozdań finansowych przez jednostki mikro i małe, progów wartościowych uprawniających jednostki do stosowania uproszczeń w ewidencji księgowej oraz spełniania warunków do badania sprawozdań finansowych.

  Liczba stron: 2
  Format: B5
  Okładka: miękka

Dodano do Twojego koszyka ×
Produkt
Cena brutto
Ilość
Wartość
Trwa dodawanie produktu do koszyka Trwa dodawanie produktu do koszyka.
« Kontynuuj zakupy
Przejdź do Twojego koszyka »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.