Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
95 720 85 40
 
Hitowe opracowania GOFINU w atrakcyjnych cenach
Aktualnie jesteś: Sklep (strona główna)  »  Archiwum 2018  »  Dodatki do Czasopism 2018 w formie papierowej -50%  »   Metody amortyzacji środków trwałych w praktyce

Metody amortyzacji środków trwałych w praktyce

Dodatek tematyczny nr 18 do Przeglądu Podatku Dochodowego
nr 24 (480) z dnia 20.12.2018
W prenumeracie Przeglądu Podatku Dochodowego wszystkie dodatki GRATIS!
Cennik
Publikacje 2018
Lp. Produkt Cena Ilość  
1. Dodatek tematyczny nr 18 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 24 (480) z dnia 20.12.2018 8,50 zł
(8,10 zł + 5% VAT)
szt.
Proszę o kontakt
Interesuje Cię ten produkt? Masz pytanie? Zadzwoń: 95 720 85 40, napisz e-mail: prenumerata@gofin.pl
lub zostaw swój numer - oddzwonimy.
Proszę o kontakt telefoniczny:
Dane osobowe (imię i nazwisko oraz numer telefonu), będą przetwarzane w celu kontaktu telefonicznego w związku z zamówioną usługą "Proszę o kontakt". Dane będą przetwarzane do czasu zrealizowania usługi.
Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych  
  1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. z siedzibą w Gorzowie Wlkp. (66-400), ul. Owocowa 8.
  2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod adresem e-mail: iod@gofin.pl.
  3. Masz prawo do:
    1. żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
    2. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
    3. przenoszenia danych.
    4. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli taka zgoda została wyrażona.
    5. wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora.
  4. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.
  5. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.
  6. Administrator nie udostępnia przekazanych mu danych osobowych jakimkolwiek podmiotom trzecim.
  7. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że powierza przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:
    1. ATMAN S.A. - w celu przechowywania danych osobowych na serwerach dedykowanych w związku z umową hostingu.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ze szczególną troską chroni przekazane dane i zapewnia ich bezpieczeństwo na najwyższym poziomie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi. Zasady postępowania z danymi osobowymi oraz wykorzystywania plików cookies i innych technologii w ramach elektronicznych usług Wydawnictwa opisuje nasza Polityka prywatności i plików cookies.
Informacje
Opis dodatku
Spis treści

Metody amortyzacji środków trwałych w praktyce

Dodatek tematyczny nr 18 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 24 (480) z dnia 20.12.2018

Liczba stron - 36

Format - B5

Rodzaj okładki - miękka

W dodatku przedstawiono praktyczne problemy, z którymi mają do czynienia podatnicy PIT i CIT stosujący poszczególne metody amortyzacji. Omówiono w nim, jakie warunki muszą być spełnione, by możliwe było skorzystanie z:

  • metody liniowej,
  • metody degresywnej,
  • jednorazowej amortyzacji dla małych podatników i rozpoczynających działalność,
  • jednorazowej amortyzacji dotyczącej fabrycznie nowych środków trwałych,
  • amortyzacji przewidzianej dla środków trwałych o wartości początkowej nieprzekraczającej 10.000 zł.

pokaż fragmenty artykułów

I. METODA LINIOWA

Zakres podmiotowy i przedmiotowy Z amortyzacji metodą liniową może skorzystać każdy podatnik w odniesieniu do każdego środka trwałego. Przy tej metodzie odpisy amortyzacyjne nalicza się od stałej podstawy i według tej samej stawki, w równych...

1. W trakcie amortyzacji niemożliwa jest zmiana stawki z Wykazu na indywidualną stawkę amortyzacyjną

Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą zakupiła w ubiegłym roku budynek niemieszkalny. Budynek ten został wprowadzony do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych i rozpoczęto jego amortyzację metodą liniową przy zastosowaniu...

2. Amortyzacja po dokonaniu wpisu spółki z o.o. w organizacji do Krajowego Rejestru Sądowego

Spółka z o.o. w organizacji kupiła używany budynek niemieszkalny. Ujęła go w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych i rozpoczęła jego amortyzację przy zastosowaniu 2,5% stawki amortyzacyjnej. Czy spółka z o.o., którą...

3. Moment podwyższenia stawki amortyzacyjnej, gdy rok podatkowy jest inny niż kalendarzowy

Spółka z o.o. rozpoczęła swoją działalność w sierpniu 2018 r. Pierwszy rok podatkowy spółki zakończy się 31 grudnia 2019 r. Działalność spółki polega na tworzeniu programów komputerowych na zamówienie. Wykorzystywane do tej działalności zespoły komputerowe...

4. Kontynuacja metody amortyzacji przez małżonka przejmującego środki trwałe do swojej działalności

Mam zamiar zlikwidować działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży mebli. Działalność w tym zakresie otworzy mój mąż, z którym pozostaję we wspólności majątkowej. Na potrzeby działalności gospodarczej przekażę mężowi samochód będący w mojej firmie środkiem...

5. Indywidualna stawka amortyzacyjna dla środka trwałego ulepszonego przed wprowadzeniem go do ewidencji

Przedsiębiorca na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej nabył lokal mieszkalny w celu wynajmowania go. Lokal ten był wcześniej zamieszkały. Ze względu na niski standard jego wykończenia przedsiębiorca poniósł nakłady w celu zaadaptowania lokalu do wynajmu....

II. METODA DEGRESYWNA

Zakres przedmiotowy Amortyzacja środka trwałego metodą degresywną przewidziana jest tylko dla składników majątkowych zaliczonych do grupy 3-6 i 8 KŚT oraz środków transportu (z wyjątkiem samochodów osobowych). Metoda degresywna...

1. Obniżenie stosowanej stawki amortyzacyjnej

Spółka z o.o. posiada środki trwałe amortyzowane metodą degresywną. W ramach dokonywanej amortyzacji stosuje stawki określone w Wykazie stawek amortyzacyjnych powiększone o współczynnik 2. Czy spółka może obniżyć stawkę amortyzacyjną stosowaną do środków...

2. Środek trwały używany przez przedsiębiorcę sezonowo

W czerwcu 2019 r. zamierzam kupić kombajn zbożowy z przystawką do zbioru kukurydzy. W tym samym miesiącu chciałbym oddać go do używania. Zakładam, że kombajn będzie wykorzystywany do świadczenia usług przez cztery miesiące w roku, tj. w okresach zbioru...

3. Nakłady poniesione przez podatnika na ulepszenie środka trwałego

Jak rozliczyć nakłady poniesione przez podatnika na ulepszenie środka trwałego amortyzowanego metodą degresywną? Rozliczenie nakładów na ulepszenie środka trwałego amortyzowanego metodą degresywną zależy od roku ich poniesienia....

4. Rok podatkowy dłuższy niż kalendarzowy nie wpływa na wysokość miesięcznego odpisu amortyzacyjnego

Spółka z o.o. podjęła działalność w drugiej połowie 2018 r. i przyjęła, że jej pierwszy rok podatkowy będzie dłuższy niż 12 miesięcy i skończy się 31 grudnia 2019 r. Spółka nabyła w październiku 2018 r. samochód ciężarowy,...

5. Stosowanie współczynnika podwyższającego dla środka trwałego poddanego szybkiemu postępowi technicznemu

Środek trwały był amortyzowany metodą degresywną. Od początku tego roku jest amortyzowany przy zastosowaniu metody liniowej, gdyż roczna kwota amortyzacji metodą degresywną byłaby niższa od rocznej kwoty amortyzacji obliczonej przy...

III. JEDNORAZOWA AMORTYZACJA DLA MAŁYCH PODATNIKÓW I ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ

Zakres podmiotowy i przedmiotowy Z jednorazowej amortyzacji na zasadach określonych w art. 22k ust. 7-13 updof...

1. Przekwalifikowanie samochodu ciężarowego na samochód osobowy

Dwa lata temu podatnik kupił samochód ciężarowy, który na podstawie przepisów o ruchu drogowym był klasyfikowany jako van. W roku jego nabycia dokonał jednorazowego odpisu amortyzacyjnego. W br. pojazd został przystosowany do przewozu...

2. Jednorazowa amortyzacja kiosku

Prowadzę działalność handlową w kiosku zlokalizowanym w galerii handlowej. Czy mając status małego podatnika, mogę ten kiosk jednorazowo zamortyzować? Naszym zdaniem, przedmiotowy kiosk może być jednorazowo...

3. Ustalenie przychodów wpływających na uznanie spółki z o.o. za małego podatnika

W 2017 r. spółka z o.o. otrzymała zaliczkę na poczet wykonania usługi w 2018 r. Płatność została udokumentowana fakturą zaliczkową. W br. chciałaby skorzystać z jednorazowej amortyzacji jako mały podatnik. Czy przy wyliczaniu przychodu uprawniającego do uznania...

4. Moment skorzystania z jednorazowej amortyzacji przez podatnika rozpoczynającego prowadzenie działalności gospodarczej

Podatnik PIT w kwietniu 2018 r. rozpoczął prowadzenie działalności gospodarczej. W lipcu br. zakupił na potrzeby tej działalności samochód ciężarowy. Czy może on skorzystać z jednorazowej amortyzacji, jeżeli kupił ten samochód w innym miesiącu...

5. Ustalenie limitu pomocy de minimis w firmie transportowej

Firma prowadząca działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług transportowych planuje jednorazowo zamortyzować w ramach limitu de minimis naczepę kupioną za 49.200 zł (kwota netto 40.000 zł). Którą z tych kwot należy uwzględnić w celu ustalenia...

6. Ulepszenie środka trwałego zamortyzowanego jednorazowo

W tym roku planuję kupić maszynę, która kwalifikuje się do grupy 5 KŚT. Chciałbym oddać ją do używania i dokonać jednorazowego odpisu amortyzacyjnego w ramach pomocy de minimis. W przyszłości zakupię do niej części peryferyjne. Jak...

7. Jednorazowa amortyzacja u małżonków prowadzących firmy

W 2018 r. rozpocząłem prowadzenie samodzielnej działalności gospodarczej w zakresie usług transportowych. Dla potrzeb tej działalności zakupiłem używany samochód ciężarowy. Moja żona od kilku lat prowadzi działalność gospodarczą w zakresie usług krawieckich. Czy...

IV. JEDNORAZOWA AMORTYZACJA FABRYCZNIE NOWYCH ŚRODKÓW TRWAŁYCH

Zakres podmiotowy i przedmiotowy Z jednorazowej amortyzacji na zasadach określonych w art. 22k ust. 14-21 updof...

1. Jednorazowa amortyzacja obejmująca część wartości początkowej

W br. spółka z o.o. kupiła fabrycznie nowy środek trwały i dokonała jednorazowego odpisu amortyzacyjnego. Odpis w ramach limitu 100.000 zł nie objął całości wartości początkowej. Czy nadwyżkę ponad 100.000 zł można zamortyzować jednorazowo...

2. Maszyna wyprodukowana na zamówienie

W 2018 r. spółka z o.o. zakupiła dokumentację maszyny. Na jej podstawie w tym samym roku inna firma zbudowała dla spółki maszynę. Zdaniem spółki sytuacja jest równoznaczna z nabyciem fabrycznie nowego środka trwałego. Czy...

3. Moment dokonania jednorazowego odpisu

W artykułach o nowej jednorazowej amortyzacji piszecie Państwo, że podatnik może dokonać jednorazowych odpisów nie wcześniej niż w miesiącu, w którym wprowadził środki trwałe do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Tymczasem z przepisów...

4. Możliwość skorzystania z dwóch jednorazowych amortyzacji

Podatnik (osoba fizyczna) jest małym podatnikiem, w rozumieniu ustawy o PIT. Dotychczas nie korzystał z pomocy de minimis. W jednym roku podatkowym planuje zakupić koparkę z grupy 5 KŚT (wartość około 60.000 zł) i samochód...

5. Amortyzacja po zmianie formy opodatkowania ze skali podatkowej na ryczałt ewidencjonowany

Podatnik opłacający podatek według skali podatkowej (prowadzący podatkową księgę przychodów i rozchodów) dokonał jednorazowej amortyzacji w ramach limitu 100.000 zł. W następnym roku planuje zmienić formę opodatkowania na ryczałt ewidencjonowany. Czy po zmianie formy...

6. Jednorazowa amortyzacja w spółce niebędącej osobą prawną

W świetle nowych zasad jednorazowej amortyzacji wysokość jednorazowo dokonanych odpisów nie może przekroczyć w roku podatkowym kwoty 100.000 zł. Czy w przypadku spółki niebędącej osobą prawną limit ten odnosi się łącznie do wszystkich...

V. AMORTYZACJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH O WARTOŚCI początkowej nieprzekraczającej 10.000 zł

Opcje rozliczenia wydatków na składniki majątku o niskiej wartości W przypadku zakupu składnika majątku o wartości nieprzekraczającej 10.000 zł, który spełnia warunki do uznania go za środek trwały, ustawodawca wprowadził kilka możliwości rozliczenia takiego zakupu....

1. Rodzaje środków trwałych podlegających jednorazowej amortyzacji

Podatnik zakupił nieruchomość (budynek magazynowy), o wartości nieprzekraczającej 10.000 zł. Czy w przypadku takiej nieruchomości można zastosować jednorazowy odpis amortyzacyjny? W przypadku budynku o wartości początkowej nieprzekraczającej 10.000 zł, podatnik...

2. Ulepszenie składnika majątku

Na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej podatnik nabył składnik majątku o wartości netto 5.250 zł. Następnie poniósł wydatki na jego ulepszenie. Jak w tej sytuacji rozliczyć koszty ulepszenia w podatkowej księdze przychodów i rozchodów? ...

3. Uznanie składników majątku za środki trwałe

Od 1 stycznia 2018 r., jeżeli wartość środka trwałego przekroczy 10.000 zł, to podatnik musi wprowadzić go do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych i amortyzować zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o podatku dochodowym. Spółka...

Dodano do Twojego koszyka ×
Produkt
Cena brutto
Ilość
Wartość
Trwa dodawanie produktu do koszyka Trwa dodawanie produktu do koszyka.
« Kontynuuj zakupy
Przejdź do Twojego koszyka »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

  • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

  • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

  • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

  • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

    Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

  • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

    Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

  • Dobrowolna zgoda

    Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.