Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
95 720 85 40
 
Aktualnie jesteś: Sklep (strona główna)  »  Inne produkty  »  Publikacje w formie elektronicznej - eBooki  »   eBook Obowiązki informacyjne w zakresie cen transferowych

eBook Obowiązki informacyjne w zakresie cen transferowych

eBook - Publikacja elektroniczna w formacie PDF i ePUB
Po złożeniu zamówienia, otrzymasz wiadomość e-mail z linkami do wszystkich dostępnych formatów eBooka.
Publikacja dostępna również w wersji papierowej - Sprawdź »

pobierz dodatek
Cennik
Publikacje 2020
Lp. Produkt Cena Ilość  
1. eBook - Publikacja elektroniczna 8,00 zł
(7,41 zł + 8% VAT)
szt.
Proszę o kontakt
Interesuje Cię ten produkt? Masz pytanie? Zadzwoń: 95 720 85 40, napisz e-mail: sklep@gofin.pl
lub zostaw swój numer - oddzwonimy.
Proszę o kontakt telefoniczny:
Dane osobowe (imię i nazwisko oraz numer telefonu), będą przetwarzane w celu kontaktu telefonicznego w związku z zamówioną usługą "Proszę o kontakt". Dane będą przetwarzane do czasu zrealizowania usługi.
Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych  
 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. z siedzibą w Gorzowie Wlkp. (66-400), ul. Owocowa 8.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod adresem e-mail: iod@gofin.pl.
 3. Masz prawo do:
  1. żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
  2. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  3. przenoszenia danych.
  4. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli taka zgoda została wyrażona.
  5. wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora.
 4. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.
 5. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.
 6. Administrator nie udostępnia przekazanych mu danych osobowych jakimkolwiek podmiotom trzecim.
 7. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że powierza przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:
  1. ATMAN S.A. - w celu przechowywania danych osobowych na serwerach dedykowanych w związku z umową hostingu.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ze szczególną troską chroni przekazane dane i zapewnia ich bezpieczeństwo na najwyższym poziomie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi. Zasady postępowania z danymi osobowymi oraz wykorzystywania plików cookies i innych technologii w ramach elektronicznych usług Wydawnictwa opisuje nasza Polityka prywatności i plików cookies.
Informacje
Szczegółowy opis
Spis treści

Obowiązki informacyjne w zakresie cen transferowych - eBook

W dodatku zaprezentowano najistotniejsze, na gruncie przepisów o PIT i CIT, kwestie związane z podmiotami powiązanymi, w tym dotyczące sporządzania przez te podmioty:

 • lokalnej dokumentacji cen transferowych,
 • oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych, a także
 • informacji o cenach transferowych.
Kwestie te omówiono w formie pytań i odpowiedzi, prezentując w tym zakresie wyjaśnienia Ministerstwa Finansów.

Liczba stron pliku PDF - 48

eBook - Publikacja elektroniczna dostępna w formatach*:

PDF PDF - Uniwersalny format plików zapewniający taki sam wygląd dokumentu na wszystkich urządzeniach. Polecany na komputery. Otwierany m.in. w programie Adobe Reader.
ePUB ePUB - Format plików przeznaczony przede wszystkim dla tabletów i e-czytników. Na komputerach możliwy odczyt przez oprogramowanie, np. Calibre, Adobe Digital Editions.

* Po złożeniu zamówienia, otrzymasz wiadomość e-mail z linkami do wszystkich dostępnych formatów eBooka.

pokaż fragmenty artykułów

I. PODMIOTY POWIĄZANE

Na gruncie przepisów o podatku dochodowym, za powiązane uważa się: a) podmioty, z których jeden podmiot wywiera znaczący wpływ na co najmniej jeden inny podmiot, lub ...

II. TRANSAKCJE OBJĘTE OBOWIĄZKIEM SPORZĄDZENIA LOKALNEJ DOKUMENTACJI CEN TRANSFEROWYCH

1. Zagadnienia ogólne

Zgodnie z obowiązującymi od 1 stycznia 2019 r. zasadami wyrażonymi w art. 23w ust. 2 updof...

2. Zagadnienia problemowe

2.1. Podmioty powiązane

Spółka z o.o. ma czterech wspólników (każdy z nich posiada 25% udziałów). Jeden ze wspólników tej spółki wchodzi w skład jej rady nadzorczej, a jednocześnie jest jedynym akcjonariuszem i członkiem zarządu spółki akcyjnej....

2.2. Przypisanie transakcji do właściwego progu dokumentacyjnego

Spółka z o.o. otrzyma aport, którego przedmiotem będą rzeczy ruchome. Ma wątpliwości, który z progów określonych dla celów dokumentacji cen transferowych należy zastosować w stosunku do wniesionego aportu? Naszym...

2.3. Zagraniczny zakład

Przedsiębiorstwo zagraniczne prowadzi działalność poprzez oddział położony w Polsce. Czy przy obliczaniu limitów w zakresie obowiązku sporządzenia dokumentacji podatkowej cen transferowych dla polskiego oddziału przedsiębiorstwa zagranicznego należy brać pod uwagę...

2.4. Strata a obowiązek dokumentowania transakcji

Spółka z o.o. realizuje transakcje z krajowymi podmiotami powiązanymi. Czy skutkiem poniesienia straty podatkowej w 2019 r. jest konieczność sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych, pomimo że transakcje kontrolowane o charakterze jednorodnym nie przekraczały...

III. OŚWIADCZENIE O SPORZĄDZENIU LOKALNEJ DOKUMENTACJI CEN TRANSFEROWYCH

1. Uwagi ogólne

Na podstawie art. 23y updof i ...

2. Pytania i odpowiedzi

"1) Kto jest obowiązany do składania oświadczenia? Do składania oświadczenia obowiązane są podmioty powiązane, które objęte są obowiązkiem sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych. 2) Jaki jest termin...

IV. INFORMACJA O CENACH TRANSFEROWYCH

Obowiązek złożenia informacji o cenach transferowych wynika z art. 23zf updof i ...

1. Informacja TPR - zagadnienia ogólne

"1) Jakie transakcje objęte są obowiązkiem wykazania w Informacji TPR? W Informacji TPR należy wykazać: Transakcje kontrolowane objęte obowiązkiem sporządzenia lokalnej doku­mentacji cen transferowych oraz...

2. Sekcja B formularza - dane podmiotu składającego informację

"14) Kto składa Informację TPR w odniesieniu do spółek w ramach Podatkowej Grupy Kapitałowej? Podmiotami powiązanymi, których dotyczy obowiązek złożenia Informacji TPR, są spółki tworzące PGK, a nie PGK jako podatnik....

3. Sekcja C formularza - dane podmiotu, dla którego jest składana informacja

"19) Jak wypełnić sekcję C, w sytuacji gdy podmiot składający jest jed­nocześnie podmiotem, dla którego jest składana Informacja TPR? W takim przypadku należy w sekcji C podać ten sam...

4. Sekcja D formularza - dodatkowe dane podmiotu, dla którego składana jest informacja

"21) Według jakich wzorów należy obliczyć wskaźniki w sekcji D? W celu obliczenia wskaźników należy posłużyć się formułami określonymi w pkt. 3 objaśnień do rozporządzenia TPR. Użyte tam pojęcia należy...

5. Sekcja E formularza - dane transakcji

5.1. Zagadnienia ogólne

"29) W jaki sposób należy grupować transakcje na potrzeby ich wykazy­wania w Informacji TPR? Daną transakcję należy identyfikować jako Transakcję kontrolowaną o charakte­rze jednorodnym w rozumieniu art. 11k ust. 2, 3, 4...

5.2. Transakcje związane z obrotem towarowym (sprzedaż/zakup)

"52) Jeśli korekta cen transferowych dokonywana jest z tzw. pryncypa­łem, podczas gdy sprzedaż/zakup produktów następuje z innymi Podmiotami powiązanymi i nie ma możliwości przypisania wartości korekty do poszczególnych przepływów, to w jaki sposób wykazać taką...

5.3. Transakcje usługowe (sprzedaż/zakup)

"68) Czy w przypadku gdy jedna umowa z dostawcą obejmuje komplek­sową usługę (np. informatyczną - zakup aplikacji, jej utrzymanie oraz rozwój) oraz wynagrodzenie dla tej usługi jest ustalone łącz­nie i użyto jedną...

5.4. Transakcje finansowe (sprzedaż/zakup)

"73) W jaki sposób należy grupować transakcje w przypadku instytucji finansowych? Czy i w jakim zakresie dopuszczalna jest agregacja transakcji? Zasady w zakresie grupowania transakcji są tożsame dla wszystkich rodzajów podmiotów zobowiązanych...

5.5. Transakcje dotyczące aktywów (sprzedaż/zakup)

"94) Czy w Informacji TPR należy wykazywać podziały spółek, połącze­nia spółek, podwyższenia lub obniżenia kapitału? Odpowiedź zależy każdorazowo od kwalifikacji wskazanych zdarzeń jako transak­cji kontrolowanych. Wskazane zdarzenia...

5.6. Udostępnienie/korzystanie z dóbr niematerialnych (sprzedaż/zakup)

"95) W jakiej kategorii wykazać należy przychody z licencjonowania dóbr? Jeśli licencja dotyczy: marki/znaku towarowego,  patentu,  wiedzy technicznej lub organizacyjnej (know-how) w zakresie produkcji, ...

5.7. Inne transakcje (sprzedaż/zakup)

"99) W Informacji TPR do wyboru dostępne są transakcje 1506 Inna trans­akcja kontrolowana niewymieniona wcześniej, wiążąca się z uzyska­niem przychodu oraz 2506 Inna transakcja kontrolowana niewymienio­na wcześniej, wiążąca się z poniesieniem kosztu. Czy...

Dodano do Twojego koszyka ×
Produkt
Cena brutto
Ilość
Wartość
Trwa dodawanie produktu do koszyka Trwa dodawanie produktu do koszyka.
« Kontynuuj zakupy
Przejdź do Twojego koszyka »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.