Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
95 720 85 40
 
Aktualnie jesteś: Sklep (strona główna)  »  Inne produkty  »  Publikacje w formie elektronicznej - eBooki  »   eBook Opodatkowanie prywatnego najmu

eBook Opodatkowanie prywatnego najmu

eBook - Publikacja elektroniczna w formacie PDF i ePUB
Po złożeniu zamówienia, otrzymasz wiadomość e-mail z linkami do wszystkich dostępnych formatów eBooka.
Publikacja dostępna również w wersji papierowej - Sprawdź »

Cennik
Publikacje 2020
Lp. Produkt Cena Ilość  
1. eBook - Publikacja elektroniczna 8,00 zł
(7,41 zł + 8% VAT)
szt.
Proszę o kontakt
Interesuje Cię ten produkt? Masz pytanie? Zadzwoń: 95 720 85 40, napisz e-mail: sklep@gofin.pl
lub zostaw swój numer - oddzwonimy.
Proszę o kontakt telefoniczny:
Dane osobowe (imię i nazwisko oraz numer telefonu), będą przetwarzane w celu kontaktu telefonicznego w związku z zamówioną usługą "Proszę o kontakt". Dane będą przetwarzane do czasu zrealizowania usługi.
Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych  
 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. z siedzibą w Gorzowie Wlkp. (66-400), ul. Owocowa 8.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod adresem e-mail: iod@gofin.pl.
 3. Masz prawo do:
  1. żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
  2. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  3. przenoszenia danych.
  4. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli taka zgoda została wyrażona.
  5. wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora.
 4. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.
 5. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.
 6. Administrator nie udostępnia przekazanych mu danych osobowych jakimkolwiek podmiotom trzecim.
 7. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że powierza przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:
  1. ATMAN S.A. - w celu przechowywania danych osobowych na serwerach dedykowanych w związku z umową hostingu.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ze szczególną troską chroni przekazane dane i zapewnia ich bezpieczeństwo na najwyższym poziomie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi. Zasady postępowania z danymi osobowymi oraz wykorzystywania plików cookies i innych technologii w ramach elektronicznych usług Wydawnictwa opisuje nasza Polityka prywatności i plików cookies.
Informacje
Szczegółowy opis
Spis treści

Opodatkowanie prywatnego najmu - eBook

W dodatku omówione zostały zasady opodatkowania dochodów (przychodów) osiąganych z prywatnego najmu. Dowiedzieć się z niego można m.in. jakie formy opodatkowania podatnik może wybrać, co jest przychodem i kosztem podatkowym, a także czy przedmiot najmu podlega amortyzacji. Zaprezentowano zasady rozliczania prywatnego najmu przez małżonków. W formie odpowiedzi na pytania przedstawiono główne problemy nurtujące podatników w zakresie prywatnego najmu.

Liczba stron pliku PDF - 36

eBook - Publikacja elektroniczna dostępna w formatach*:

PDF PDF - Uniwersalny format plików zapewniający taki sam wygląd dokumentu na wszystkich urządzeniach. Polecany na komputery. Otwierany m.in. w programie Adobe Reader.
ePUB ePUB - Format plików przeznaczony przede wszystkim dla tabletów i e-czytników. Na komputerach możliwy odczyt przez oprogramowanie, np. Calibre, Adobe Digital Editions.

* Po złożeniu zamówienia, otrzymasz wiadomość e-mail z linkami do wszystkich dostępnych formatów eBooka.

pokaż fragmenty artykułów

I. ZASADY OPODATKOWANIA

1. Ustalenie źródła przychodów

Ustawa o PIT wymienia kilka źródeł przychodów. Przychody z umów najmu mogą być zaliczane do źródła przychodów, jakim jest: pozarolnicza działalność gospodarcza (...

2. Wybór formy opodatkowania

Osoby fizyczne uzyskujące dochody (przychody) z prywatnego najmu mogą je opodatkować: według skali podatkowej lub   w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Podatnik, który zdecyduje się...

3. Skala podatkowa

W przypadku skali podatkowej podstawą opodatkowania jest dochód, ustalony jako nadwyżka osiągniętych przychodów z najmu nad kosztami ich uzyskania. Podatnik może pomniejszyć dochód o straty z lat ubiegłych, zgodnie z ...

4. Ryczałt ewidencjonowany

Podatnik opłacający ryczałt ewidencjonowany z tytułu prywatnego najmu podatek ten oblicza od przychodu niepomniejszonego o koszty uzyskania. Przy ustalaniu podstawy obliczenia ryczałtu może on przede wszystkim pomniejszać przychody o straty z tego samego...

5. Ustalenie przychodu

Bez względu na to czy podatnik opodatkowuje prywatny najem według skali podatkowej czy ryczałtem ewidencjonowanym, do przychodów z prywatnego najmu zalicza otrzymane lub postawione do jego dyspozycji pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych...

6. Koszty uzyskania przychodów

W ramach prywatnego najmu koszty uzyskania przychodów rozliczają wyłącznie podatnicy, którzy jako formę opodatkowania uzyskiwanych z tego tytułu dochodów wybrali skalę podatkową. Koszty uzyskania przychodów ustalają oni na ogólnych zasadach...

7. Amortyzacja przedmiotu najmu

Przy opodatkowaniu dochodów z prywatnego najmu według skali podatkowej w kosztach można uwzględnić odpisy amortyzacyjne naliczone od wartości początkowej wynajmowanego składnika majątku. Są one kosztem uzyskania przychodów, jeżeli przedmiot najmu spełnia warunki...

8. Obowiązki ewidencyjne

Podatnik opodatkowujący prywatny najem według skali podatkowej nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji księgowej w postaci podatkowej księgi przychodów i rozchodów czy ksiąg rachunkowych. Natomiast podatnik opłacający ryczałt ewidencjonowany zwolniony jest z obowiązku...

9. Rozliczanie prywatnego najmu przez małżonków

Gdy przedmiotem umowy najmu zawartej poza działalnością gospodarczą są składniki należące do wspólnego majątku małżonków, to obowiązek podatkowy z tytułu prywatnego najmu powstaje u obojga małżonków, niezależnie od tego, czy jako wynajmujący w umowie wystąpił...

II. PYTANIA I ODPOWIEDZI

1. Najem kilku lokali mieszkalnych

Za otrzymane w spadku pieniądze zamierzam kupić kilka lokali mieszkalnych, które będę wynajmował na cele mieszkaniowe osobom fizycznym. Czy osiągane z tego tytułu przychody będę mógł rozliczać jako prywatny najem i płacić od nich...

2. Pokrycie przez najemcę kosztów eksploatacji mieszkania

Najemca płaci ustalony czynsz oraz kwotę na pokrycie kosztów eksploatacji mieszkania. Do ponoszenia tych kosztów obliguje go umowa najmu. Czy podatnik jako przychód z najmu powinien potraktować całą należność pobieraną od najemcy,...

3. Rozliczenie przychodów z najmu przez małżonków mających równe udziały we własności lokalu

Małżonkowie wprowadzili w swoim małżeństwie rozdzielność majątkową i dokonali podziału majątku wspólnego. Obecnie zamierzają wynająć mieszkanie, którego są współwłaścicielami w częściach równych. Osiągnięte z tego tytułu przychody będą opodatkowane w formie ryczałtu ewidencjonowanego....

4. Moment powstania przychodu

W maju 2020 r. wynająłem swoje mieszkanie w ramach prywatnego najmu. Czynsz za ten miesiąc otrzymałem 16 czerwca br. Kiedy w tej sytuacji powstanie przychód w prywatnym najmie i do kiedy będę zobowiązany zapłacić zaliczkę na podatek...

5. Podnajem pomieszczenia w lokalu wykorzystywanym na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej

Podatnik posiada lokal użytkowy, który w całości wykorzystuje na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej. Jedno z pomieszczeń zamierza podnająć. Czy podnajem może uznać za źródło przychodów z prywatnego najmu, a od przychodów płacić ryczałt od przychodów ewidencjonowanych?...

6. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych, gdy w mieszkaniu wynajmowany jest jeden pokój

Planuję zakupić używane trzypokojowe mieszkanie. Jeden pokój w tym mieszkaniu chcę wynająć w ramach prywatnego najmu. Najemca będzie mógł korzystać z łazienki i kuchni. Czy wynajmując ten pokój, będę mógł amortyzować mieszkanie...

6.1. Odpisy amortyzacyjne jako koszt wynajmującego

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 6 updof, jednym ze źródeł przychodów jest najem,...

6.2. Uznanie lokalu mieszkalnego za środek trwały podlegający amortyzacji

Jak wynika z objaśnień do grupy 1 (Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego) Klasyfikacji Środków Trwałych, zawartych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 3 października 2016 r....

6.3. Ustalenie wartości początkowej

W przypadku lokali mieszkalnych podstawę dokonywania odpisów amortyzacyjnych stanowi wartość początkowa, którą generalnie ustala się w zależności od sposobu wejścia w ich posiadanie. W przypadku zakupu wartością początkową jest cena nabycia (...

6.4. Stawka amortyzacyjna

Lokal mieszkalny może być amortyzowany przy zastosowaniu podstawowej metody amortyzacji, jaką jest metoda liniowa. Należy do tego zastosować stawkę określoną w Wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych. Wykaz ten przewiduje dla lokali...

7. Opodatkowanie najmu nieruchomości przez nierezydenta

Osoba fizyczna mieszkająca na stałe w Niemczech posiada w Polsce nieruchomość, którą będzie wynajmowała w ramach prywatnego najmu. Czy wynajem nieruchomości w Polsce przez osobę mieszkającą w Niemczech jest opodatkowany podatkiem dochodowym od osób fizycznych...

8. Zapłata pierwszej zaliczki na podatek dochodowy

Osiągam dochody z prywatnego najmu, które rozliczam według skali podatkowej. W lipcu 2020 r. mój dochód z najmu przekroczy 3.089 zł. Czy w tej sytuacji będę zobowiązany wpłacić pierwszą zaliczkę na podatek? ...

9. Sprzedaż wynajmowanego mieszkania

W listopadzie 2018 r. nabyłam lokal mieszkalny. Od przychodów z najmu tego lokalu płaciłam ryczałt ewidencjonowany. Lokal zamierzam sprzedać, a uzyskany przychód wydatkuję na kupno innej nieruchomości. Czy w tej sytuacji dochód ze sprzedaży lokalu będzie...

10. Rozliczenie kaucji pobranej przez wynajmującego lokal

Kupiłem mieszkanie, które zamierzam wynająć w ramach tzw. prywatnego najmu. Od najemcy pobiorę kaucję gwarancyjną. Jakie konsekwencje podatkowe będą się wiązały z pobraniem i rozliczeniem takiej kaucji? Zasady...

10.1. Pobranie kaucji w świetle przepisów ustawy o PIT

Przepisy podatkowe nie definiują pojęcia kaucji. Natomiast w języku powszechnym, za kaucję uważa się sumę pieniężną złożoną jako gwarancję dotrzymania zobowiązania i stanowiącą odszkodowanie w razie niedopełnienia zobowiązania (por. Uniwersalny słownik języka polskiego...

10.2. Przekazanie kaucji na poczet zaległego czynszu

Gdy umowy najmu zawierane są poza działalnością gospodarczą, za moment powstania przychodu uważa się dzień otrzymania lub postawienia należności czynszowych do dyspozycji wynajmującego. Dotyczy to zarówno przypadku gdy z tytułu prywatnego najmu podatek...

10.3. Zaliczenie kaucji na rzecz odsetek za zwłokę w zapłacie czynszu

W przypadku gdy najemca spóźnia się z zapłatą czynszu, wynajmujący może żądać odsetek za opóźnienie w spełnieniu świadczenia. Odsetki stanowią przychód podatkowy w chwili ich otrzymania, przy czym za równoznaczne z ich otrzymaniem należy uznać...

10.4. Zatrzymanie kaucji jako odszkodowanie

W razie gdy najemca spowoduje szkody w wynajmowanym lokalu albo rozwiąże umowę najmu przed terminem, wynajmujący może zatrzymać kaucję jako odszkodowanie. W momencie zaliczenia kaucji na poczet odszkodowania u wynajmującego powstanie przychód. ...

11. Odszkodowanie za niedostarczenie przez gminę lokalu zastępczego dla eksmitowanych lokatorów

Małżonkowie posiadają dwa mieszkania, z których jedno jest wynajmowane, a drugie zajmują lokatorzy, wobec których sąd orzekł eksmisję z prawem do lokalu socjalnego. Ponieważ gmina nie zapewniła lokalu zastępczego eksmitowanym lokatorom, małżonkowie...

12. Właściwość urzędu skarbowego w sprawie opodatkowania przychodów z prywatnego najmu

Podatnik jest zameldowany i zamieszkuje w domu położonym w innej miejscowości niż miejscowość, w której nabył dom z przeznaczeniem na wynajem. Przychody z najmu zamierza opodatkować ryczałtem ewidencjonowanym. Czy miejsce położenia nieruchomości ma znaczenie przy ustalaniu...

13. Przychody małżonków z wynajmu składników majątku stanowiących wspólność majątkową

Czy małżonkowie mogą ustalić proporcję, w jakiej każdy z nich będzie rozliczał przychody z najmu poszczególnych nieruchomości wchodzących w skład ich majątku objętego wspólnością ustawową małżeńską, np. przychody z najmu dwóch lokali rozliczy tylko...

14. Jedna forma opodatkowania dla wszystkich przedmiotów najmu

Przychody z prywatnego najmu jednego mieszkania opodatkowuję ryczałtem. Od lipca 2020 r. zamierzam wynajmować drugie mieszkanie. Czy przychody z najmu pierwszego mieszkania mogę opodatkować ryczałtem, a dochody z najmu drugiego według skali podatkowej? ...

15. Koszty odsetek od kredytu hipotecznego

Posiłkując się kredytem hipotecznym kupiłem mieszkanie, w którym przez kilka lat mieszkałem. Obecnie przeprowadziłem się do domu, a mieszkanie to chciałbym wynajmować w ramach prywatnego najmu. Jako formę opodatkowania zamierzam wybrać skalę podatkową....

16. Zaliczka na podatek u podatnika osiągającego dochody z prywatnego najmu i z działalności gospodarczej

Dochody z działalności gospodarczej, jak i dochody z prywatnego najmu opodatkowuję według skali podatkowej. Czy obliczając zaliczkę na podatek powinienem zsumować dochody z tych dwóch źródeł, czy może zaliczkę na podatek należy wyliczyć odrębnie...

17. Wydatki na wyposażenie wynajmowanego mieszkania w sprzęty AGD i meble

Osiągam dochody z prywatnego najmu. Wynajmowane mieszkanie wyposażyłem w sprzęty AGD i meble. Czy wydatki na nabycie sprzętu AGD i mebli, których wartość początkowa nie przekracza 10.000 zł, muszę uznać za środki trwałe i amortyzować? ...

18. Rozliczenie straty z prywatnego najmu

W 2020 r. poniosłem nakłady remontowe na mieszkanie, które następnie wynająłem. Nakłady te przekroczą kwotę przychodów z prywatnego najmu osiągniętą w tym roku. Czy stratę z najmu muszę wykazać w zeznaniu podatkowym PIT-36 za 2020 r.? Czy...

19. Wynajem powierzchni reklamowej na stronach internetowych

Podatnik nie prowadzi działalności gospodarczej. Hobbystycznie stworzył strony internetowe związane z różną tematyką, jak moda, wykańczanie wnętrz itp. Jednocześnie zdecydował o udostępnieniu części powierzchni tych stron na cele reklamowe firmie Google...

20. Likwidacja prywatnego najmu i przekazanie lokalu na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej

Osoba fizyczna prowadziła w jednym czasie działalność gospodarczą w zakresie handlu oraz wynajmowała mieszkanie w ramach prywatnego najmu. Obecnie zamierza wnieść lokal mieszkalny do majątku firmy oraz rozszerzyć przedmiot działalności na usługi najmu....

21. Wynajem nieruchomości wspólnych przez małżonków

Pomiędzy małżonkami panuje ustrój wspólności majątkowej. Od 2018 r. w ramach prywatnego najmu wynajmują oni wspólną nieruchomość, przy czym cały dochód rozlicza według skali podatkowej jeden z małżonków (mąż). W 2020 r. małżonkowie nabyli...

22. Forma opodatkowania a sposób określenia wysokości czynszu najmu

Po przeprowadzonym remoncie własny dom jednorodzinny zdecydowałem się oddać w najem. Skorzystałem przy tym z oferty, którą otrzymałem od firmy zainteresowanej wynajmem domu w celu zakwaterowania pracowników. Czynsz za najem został określony od liczby łóżek....

23. Jak ustalić przychód po pobraniu prowizji przez portal internetowy pośredniczący w najmie?

Posiadam nieruchomość mieszkalną, którą w trakcie roku zacząłem wynajmować. Zdecydowałem, że od przychodów z najmu będę płacił ryczałt od przychodów ewidencjonowanych według stawki 8,5%. Świadcząc te usługi, korzystam z portalu internetowego, za pośrednictwem którego najemcy...

Dodano do Twojego koszyka ×
Produkt
Cena brutto
Ilość
Wartość
Trwa dodawanie produktu do koszyka Trwa dodawanie produktu do koszyka.
« Kontynuuj zakupy
Przejdź do Twojego koszyka »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.