Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
95 720 85 40
 
Aktualnie jesteś: Sklep (strona główna)  »  Inne produkty  »  Dodatki do Czasopism 2019 w formie papierowej  »   PORADNIK + eBook Rozpoczęcie działalności gospodarczej

PORADNIK + eBook
Rozpoczęcie działalności gospodarczej

Cennik
Publikacje 2019
Lp. Produkt Cena Ilość  
1. PORADNIK + eBook 22,00 zł
szt.
Proszę o kontakt
Interesuje Cię ten produkt? Masz pytanie? Zadzwoń: 95 720 85 40, napisz e-mail: prenumerata@gofin.pl
lub zostaw swój numer - oddzwonimy.
Proszę o kontakt telefoniczny:
Dane osobowe (imię i nazwisko oraz numer telefonu), będą przetwarzane w celu kontaktu telefonicznego w związku z zamówioną usługą "Proszę o kontakt". Dane będą przetwarzane do czasu zrealizowania usługi.
Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych  
 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. z siedzibą w Gorzowie Wlkp. (66-400), ul. Owocowa 8.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod adresem e-mail: iod@gofin.pl.
 3. Masz prawo do:
  1. żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
  2. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  3. przenoszenia danych.
  4. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli taka zgoda została wyrażona.
  5. wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora.
 4. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.
 5. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.
 6. Administrator nie udostępnia przekazanych mu danych osobowych jakimkolwiek podmiotom trzecim.
 7. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że powierza przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:
  1. ATMAN S.A. - w celu przechowywania danych osobowych na serwerach dedykowanych w związku z umową hostingu.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ze szczególną troską chroni przekazane dane i zapewnia ich bezpieczeństwo na najwyższym poziomie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi. Zasady postępowania z danymi osobowymi oraz wykorzystywania plików cookies i innych technologii w ramach elektronicznych usług Wydawnictwa opisuje nasza Polityka prywatności i plików cookies.
Informacje
Szczegółowy opis

PORADNIK + eBook:

Rozpoczęcie działalności gospodarczej

Rozpoczęcie działalności gospodarczej

„Rozpoczęcie działalności gospodarczej” to kompleksowy poradnik, który przeznaczony jest dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie własnej firmy, zarówno w formie jednoosobowej działalności jak i w formie spółki.
Publikacja ta stanowi źródło wielu praktycznych informacji i wyjaśnień w zakresie rejestrowania działalności gospodarczej w CEIDG oraz KRS, a także innych formalności, których należy dopełnić w urzędzie skarbowym czy ZUS. Omówiono w niej również kwestie wyboru formy opodatkowania, obowiązków związanych z prowadzeniem księgi podatkowej, otwarciem ksiąg rachunkowych czy posiadaniem kas rejestrujących. Ponadto zawiera zagadnienia dotyczące rekrutacji pracowników i nawiązywania z nimi stosunku pracy. Z pewnością przydatne dla przedsiębiorców będą też informacje o sposobach zdobycia środków na sfinansowanie swojego pomysłu na biznes oraz dalszego jego rozwoju.

Liczba stron: 164
Format: B5
Okładka: miękka

Zobacz poradnik w formie papierowej w sklepie »
Zobacz dodatek w formie eBook w sklepie »

Spis treści


I. Definicja działalności gospodarczej

II. Wsparcie finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej
 1. Pomoc z urzędu pracy
 2. Wsparcie dla osoby niepełnosprawnej otwierającej biznes
 3. Pieniądze na innowacyjny biznes

III. Wybór formy prawnej
 1. Działalność indywidualna albo w spółce
 2. Spółka cywilna
 3. Spółka jawna
 4. Spółka partnerska
 5. Spółka komandytowa
 6. Spółka z o.o.
 7. Porównanie istotnych cech spółek

IV. Określenie PKD

V. Rejestracja w CEIDG
 1. Zasady wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
 2. Zgłoszenie do CEIDG miejsc prowadzenia działalności gospodarczej
 3. Zgłoszenie w CEIDG miejsca przechowywania dokumentacji księgowej
 4. Rejestracja firmy przez pełnomocnika
 5. Prowadzenie różnych rodzajów działalności pod jedną firmą

VI. Rejestracja w KRS
 1. Zasady rejestracji spółki w KRS
 2. Jak założyć spółkę jawną tradycyjną drogą?
 3. Kto i jak może założyć spółkę partnerską?
 4. Rejestracja spółki komandytowej w KRS w trybie tradycyjnym
 5. Rejestracja spółki jawnej i komandytowej w trybie S24
 6. Rejestracja spółki z o.o. w trybie tradycyjnym
 7. S24 – sposób na szybkie zarejestrowanie spółki z o.o.

VII. Formalności w US
 1. Nadanie przedsiębiorcy NIP
 2. Wybór formy opodatkowania
  2.1. Skala podatkowa
  2.2. Podatek liniowy
  2.3. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych
  2.4. Karta podatkowa
 3. Rejestracja w zakresie VAT

VIII. Sposoby opłacania zaliczek na podatek i podatku zryczałtowanego
 1. Formy opłacania zaliczek na podatek dochodowy
 2. Sposoby opłacania ryczałtu ewidencjonowanego przez przedsiębiorcę

IX. Obowiązki ewidencyjne związane z zaprowadzeniem księgi podatkowej
 1. Założenie księgi podatkowej
 2. Spis z natury
 3. Ewidencje prowadzone łącznie z księgą podatkową
 4. Pierwsze zapisy w księdze podatkowej

X. Otwarcie ksiąg rachunkowych
 1. Otwarcie ksiąg rachunkowych w nowej jednostce
 2. Sprawozdanie finansowe za pierwszy rok obrotowy
 3. Ustalanie polityki rachunkowości w jednostce
 4. Zapisy księgowe związane z rozpoczęciem działalności spółki z o.o.

XI. Preferencje podatkowe dla rozpoczynających działalność
 1. Rozliczanie amortyzacji składników majątku
  1.1. Definicja środków trwałych
  1.2. Ustalanie wartości początkowej środków trwałych
  1.3. Metody amortyzacji środków trwałych
 2. Zwolnienia z VAT dla drobnych przedsiębiorców

XII. Obowiązki dotyczące kas rejestrujących
 1. Podmioty zobowiązane do ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kas rejestrujących
 2. Zwolnienia z obowiązku stosowania kas rejestrujących
 3. Czynności wyłączone ze zwolnienia

XIII. Formalności w ZUS
 1. Obowiązek ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego
  1.1 Objęcie przedsiębiorcy ubezpieczeniami społecznymi i ubezpieczeniem zdrowotnym
  1.2. Dobrowolne ubezpieczenie chorobowe
  1.3. Zasady podlegania ubezpieczeniom przez osoby korzystające z ulgi na start
  1.4. Ubezpieczenia w okresie zawieszenia wykonywania działalności
 2. Zgłoszenie przedsiębiorcy w ZUS
  2.1. Zgłoszenie płatnika składek
  2.2. Zgłoszenie do obowiązkowych i dobrowolnych ubezpieczeń
  2.3. Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny przedsiębiorcy
  2.4. Powiadomienie ZUS o zawieszeniu/wznowieniu prowadzenia pozarolniczej
 3. Wysokość i finansowanie składek
  3.1. Wysokość stóp procentowych składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy i ich finansowanie
  3.2. Ustalenie stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe
  3.3. Refundacja składek na ubezpieczenia społeczne z PFRON
 4. Podstawa wymiaru składek
  4.1. Zasady ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne
  4.2. Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne
  4.3. Zasady zmniejszania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne
  4.4. Zasady opłacania składki zdrowotnej
 5. Zasady opłacania składek na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy
 6. Rozliczanie i opłacanie składek
  6.1. Termin opłacania składek
  6.2. Sporządzanie i przekazywanie dokumentacji do ZUS
  6.3. Tryb dokonywania wpłat z tytułu składek
  6.4. Ulgi w opłacaniu składki na ubezpieczenie zdrowotne

XIV. Zatrudnianie pracowników
 1. Etap rekrutacji
  1.1. Podstawa prawna pozyskiwania danych
  1.2. Skierowanie na badania wstępne
  1.3. Informacja o ochronie danych na etapie rekrutacji
 2. Nawiązanie zatrudnienia
  2.1. Podstawa prawna pozyskiwania danych
  2.2. Zawarcie umowy o pracę
  2.3. Sporządzenie informacji o warunkach zatrudnienia
  2.4. Założenie akt osobowych i innej dokumentacji pracowniczej
  2.5. Przeszkolenie pracownika w zakresie bhp
  2.6. Zapoznanie z przepisami zakładowymi
  2.7. Przekazanie informacji o ryzyku zawodowym i o przepisach dotyczących równego traktowania w zatrudnieniu
  2.8. Obowiązki informacyjne pracodawcy wobec podmiotów zewnętrznych na etapie nawiązania zatrudnienia
  2.9. Zgłoszenie pracownika do ubezpieczeń w ZUS
  2.10. Informacja o ochronie danych na etapie nawiązania zatrudnienia

XV. Inne ważne zagadnienia
 1. Obowiązek bezgotówkowych rozliczeń pomiędzy przedsiębiorcami
 2. Oznaczanie towarów cenami
 3. Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców
 4. Zgłaszanie zmian we wpisie do CEIDG
 5. Formy wsparcia dla pracodawców przy zatrudnianiu pracowników
 6. Firma w mieszkaniu

Dodano do Twojego koszyka ×
Produkt
Cena brutto
Ilość
Wartość
Trwa dodawanie produktu do koszyka Trwa dodawanie produktu do koszyka.
« Kontynuuj zakupy
Przejdź do Twojego koszyka »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.