Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

1
2
3
4
5
6
7
8
95 720 85 40
 
Aktualnie jesteś: Sklep (strona główna)  »  Archiwum 2018  »  Dodatki do Czasopism 2018 w formie papierowej do 50%  »   Podróże służbowe, w tym kierowców

Podróże służbowe, w tym kierowców

Dodatek tematyczny nr 8 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 8 (458)
z dnia 10.04.2018
W prenumeracie Ubezpieczeń i Prawa Pracy wszystkie dodatki GRATIS!
Cennik
Publikacje 2018
Lp. Produkt Cena Ilość  
1. Dodatek tematyczny nr 8 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 8 (458) z dnia 10.04.2018 8,50 zł
(7,87 zł + 8% VAT)
szt.
Proszę o kontakt
Interesuje Cię ten produkt? Masz pytanie? Zadzwoń: 95 720 85 40, napisz e-mail: prenumerata@gofin.pl
lub zostaw swój numer - oddzwonimy.
Proszę o kontakt telefoniczny:
Dane osobowe (imię i nazwisko oraz numer telefonu), będą przetwarzane w celu kontaktu telefonicznego w związku z zamówioną usługą "Proszę o kontakt". Dane będą przetwarzane do czasu zrealizowania usługi.
Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych  
 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. z siedzibą w Gorzowie Wlkp. (66-400), ul. Owocowa 8.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod adresem e-mail: iod@gofin.pl.
 3. Masz prawo do:
  1. żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
  2. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  3. przenoszenia danych.
  4. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli taka zgoda została wyrażona.
  5. wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora.
 4. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.
 5. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.
 6. Administrator nie udostępnia przekazanych mu danych osobowych jakimkolwiek podmiotom trzecim.
 7. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że powierza przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:
  1. ATMAN S.A. - w celu przechowywania danych osobowych na serwerach dedykowanych w związku z umową hostingu.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ze szczególną troską chroni przekazane dane i zapewnia ich bezpieczeństwo na najwyższym poziomie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi. Zasady postępowania z danymi osobowymi oraz wykorzystywania plików cookies i innych technologii w ramach elektronicznych usług Wydawnictwa opisuje nasza Polityka prywatności i plików cookies.
Informacje
Opis dodatku
Spis treści

Podróże służbowe, w tym kierowców

Dodatek tematyczny nr 8 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 8 (458) z dnia 10.04.2018

Liczba stron - 36

Format - B5

Rodzaj okładki - miękka

W dodatku omówiono najważniejsze aspekty związane z planowaniem i rozliczaniem podróży służbowych. Jeden z rozdziałów poświęcono tematyce dotyczącej ustalenia prawa do świadczeń z tytułu takiej podróży. Poruszono w nim także zagadnienia dotyczące przejazdów pracowników mobilnych.
W dodatku zamieszczono również rozporządzenie w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej.

pokaż fragmenty artykułów

WSTĘP

Planowanie i rozliczanie podróży służbowych rodzi na każdym etapie liczne wątpliwości. Podstawowe dotyczą tego, jaki wyjazd można kwalifikować jako podróż służbową oraz jaki wpływ na ocenę konkretnego przypadku wywiera...

I. DEFINICJA PODRÓŻY SŁUŻBOWEJ

Podróż służbowa to wykonywanie na polecenie pracodawcy zadania służbowego poza miejscowością, w której zlokalizowano siedzibę pracodawcy, lub poza stałym miejscem pracy (...

1. Podróż służbowa a miejsce pracy

Rozstrzygnięcie czy odbywany przez pracownika wyjazd można traktować jako podróż służbową musi poprzedzać analiza umówionego miejsca pracy. Od sposobu jego określenia zależy nie tylko moment rozpoczęcia podróży, ale...

2. Polecenie pracodawcy

Drugą charakterystyczną cechą podróży służbowej pracownika i kierowcy jest odbywanie jej na polecenie pracodawcy. Forma wydania tego polecenia ma charakter drugorzędny - może to być formalne polecenie wyjazdu służbowego...

3. Incydentalne zadanie służbowe

Ostatnią cechą charakterystyczną dla pracowniczej podróży służbowej jest incydentalne zadanie służbowe realizowane w miejscu docelowym podróży. Musi ono różnić się od obowiązków, które pracownik wykonuje zwykle w ramach umówionej pracy....

II. CZAS TRWANIA PODRÓŻY SŁUŻBOWEJ

Każda podróż służbowa zaczyna się w kraju i niezależnie od jej dalszego przebiegu zawsze ma nieprzerwany charakter. Jej początkiem jest opuszczenie miejscowości rozpoczęcia podróży, czyli zasadniczo miejscowości, w której znajduje się...

1. Podróż zagraniczna

Moment rozpoczęcia i zakończenia podróży krajowej jest uzależniony od decyzji pracodawcy. Może on wymagać rozpoczęcia lub zakończenia takiej podróży w miejscu pracy bądź siedzibie firmy, lub zgodzić się na to...

2. Jedno czy kilka państw docelowych?

Podróż służbowa ma na celu wykonanie skonkretyzowanego zadania służbowego. W typowym przypadku miejsce docelowe zagranicznej podróży służbowej będzie konkretnym adresem, a po wykonaniu zleconego zadania w tej miejscowości pracownik rozpocznie drogę...

3. Odcinki podróży krajowej podczas wyjazdów zagranicznych

W związku z podróżami zagranicznymi występują przeważnie odcinki podróży krajowej poprzedzające etap zagraniczny i obejmujące powrót do miejscowości zakończenia podróży bezpośrednio po zakończeniu jej części zagranicznej. Zgodnie z ...

III. ŚWIADCZENIA Z TYTUŁU PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH

Podróż służbowa uprawnia pracownika do określonego katalogu świadczeń służących pokryciu kosztów związanych z takim wyjazdem. Co istotne w granicach określonych w rozporządzeniu w sprawie podróży dla wyjazdów krajowych oraz zagranicznych - do...

1. Dieta

Najpowszechniejszym świadczeniem wypłacanym pracownikom odbywającym podróże służbowe jest dieta. Jej wysokość oraz zasady wypłaty zależą w głównej mierze od tego, czy mamy do czynienia z podróżą krajową, czy zagraniczną, a w tym...

1.1. Dieta krajowa

Dieta za dobę podróży służbowej na obszarze kraju wynosi 30 zł (...

1.2. Dieta zagraniczna

Dieta w podróży zagranicznej różni się przeznaczeniem od diety krajowej, służy pokryciu kosztów wyżywienia oraz innych drobnych wydatków (...

2. Zwrot kosztów noclegu

Drugim po diecie świadczeniem przysługującym pracownikowi w dłuższej podróży służbowej jest zwrot kosztów noclegu. Następuje on w wysokości stwierdzonej rachunkiem, który pracownik jest obowiązany przedstawić do rozliczenia kosztów podróży. W wyjątkowych...

2.1. Nocleg w podróży krajowej

W przeciwieństwie do diet zwrot kosztów noclegu nie jest świadczeniem zryczałtowanym, gdyż przysługuje w wysokości faktycznie poniesionego kosztu, do wysokości określonego w rozporządzeniu limitu. Limit kosztów noclegu w kraju ustalono na poziomie...

2.2. Nocleg w podróży zagranicznej

Reguły rozliczania noclegów w podróży zagranicznej są zbliżone do obowiązujących w podróżach krajowych. Tu również podstawową zasadą jest zwrot pracownikowi kosztów w wysokości stwierdzonej rachunkiem (...

3. Zwrot kosztów przejazdu

Wspólny dla obu rodzajów podróży służbowych jest obowiązek zwrotu pracownikowi kosztów przejazdów. Wiąże się on bezpośrednio z wybranym przez pracodawcę środkiem transportu właściwym do odbycia podróży. Jeśli jest ona...

4. Ryczałt na dojazdy

Ryczałt na dojazdy środkami komunikacji miejscowej w podróży krajowej przysługuje w wysokości 20% diety, czyli w kwocie 6 zł za każdą rozpoczętą dobę pobytu w podróży krajowej (...

5. Inne udokumentowane wydatki

Pracodawca ma prawo określić w wewnętrznych przepisach płacowych lub uznać i zwrócić pracownikowi inne niezbędne wydatki związane z podróżą służbową (...

IV. ROZLICZENIE PODRÓŻY SŁUŻBOWEJ

Rozliczenie kosztów podróży służbowej jest obowiązkiem pracownika, który musi go dokonać najpóźniej w ciągu 14 dni od zakończenia podróży służbowej. W ramach rozliczenia podróży pracownik przedkłada dokumentację poczynionych wydatków, czyli...

1. Zaliczka

Z rozliczeniem podróży służbowej nierozerwalnie wiąże się temat zaliczki na niezbędne koszty podróży. W przypadku wyjazdów krajowych świadczenie to nie jest obligatoryjne. Zaliczkę wypłaca się bowiem jedynie na wniosek pracownika,...

V. PODRÓŻ SŁUŻBOWA A CZAS PRACY

Jak wcześniej ustaliliśmy, podróż służbowa trwa nieprzerwanie, z kolei do czasu pracy zaliczamy okresy pozostawania w dyspozycji pracodawcy w zakładzie pracy lub w innym wyznaczonym do wykonywania pracy miejscu (...

1. Przejazdy pracowników mobilnych a czas pracy

Pracownicy mobilni przemieszczający się w ramach umówionego obszaru pracy nie odbywają podróży służbowych. Z drugiej strony jednak przemieszczanie się jest dla nich jednym z podstawowych elementów świadczonej pracy, gdyż bez niego...

VI. PRZEPISY PRAWNE

1. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej

(publikacja: Dz. U. z 2013 r. poz. 167) Na podstawie art. 775 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. nr 21, poz. 94, z późn. zm.) zarządza się,...

Dodano do Twojego koszyka ×
Produkt
Cena brutto
Ilość
Wartość
Trwa dodawanie produktu do koszyka Trwa dodawanie produktu do koszyka.
« Kontynuuj zakupy
Przejdź do Twojego koszyka »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.