Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
95 720 85 40
 
Aktualnie jesteś: Sklep (strona główna)  »  Inne produkty  »  Dodatki do Czasopism 2022 w formie papierowej  »   Pomoc obywatelom Ukrainy świadczenia, zatrudnianie, podatki, ZUS

Pomoc obywatelom Ukrainy świadczenia, zatrudnianie, podatki, ZUS

Dodatek tematyczny nr 14 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 12 (1127) z dnia 20.04.2022
W prenumeracie Biuletynu Informacyjnego wszystkie dodatki GRATIS!
Uwaga ! W ramach wykupionej prenumeraty Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno-Finansowych możesz zapoznać się z treścią dodatku on-line.
Cennik
Publikacje 2022
Lp. Produkt Cena Ilość  
1. Dodatek tematyczny nr 14 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 12 (1127) z dnia 20.04.2022 18,50 zł
(17,13 zł + 8% VAT)
szt.
UWAGA: Przy zamówieniach większej ilości tego samego dodatku udzielamy rabatów.
Szczegółowe informacje uzyskasz dzwoniąc pod nr tel.: 95 720 85 40.
Proszę o kontakt
Interesuje Cię ten produkt? Masz pytanie? Zadzwoń: 95 720 85 40, napisz e-mail: sklep@gofin.pl
lub zostaw swój numer - oddzwonimy.
Proszę o kontakt telefoniczny:
Dane osobowe (imię i nazwisko oraz numer telefonu), będą przetwarzane w celu kontaktu telefonicznego w związku z zamówioną usługą "Proszę o kontakt". Dane będą przetwarzane do czasu zrealizowania usługi.
Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych  
 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. z siedzibą w Gorzowie Wlkp. (66-400), ul. Owocowa 8.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod adresem e-mail: iod@gofin.pl.
 3. Masz prawo do:
  1. żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
  2. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  3. przenoszenia danych.
  4. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli taka zgoda została wyrażona.
  5. wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora.
 4. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.
 5. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.
 6. Administrator nie udostępnia przekazanych mu danych osobowych jakimkolwiek podmiotom trzecim.
 7. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że powierza przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:
  1. ATMAN S.A. - w celu przechowywania danych osobowych na serwerach dedykowanych w związku z umową hostingu.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ze szczególną troską chroni przekazane dane i zapewnia ich bezpieczeństwo na najwyższym poziomie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi. Zasady postępowania z danymi osobowymi oraz wykorzystywania plików cookies i innych technologii w ramach elektronicznych usług Wydawnictwa opisuje nasza Polityka prywatności i plików cookies.
Informacje
Opis dodatku
Spis treści

Pomoc obywatelom Ukrainy świadczenia, zatrudnianie, podatki, ZUS

Dodatek tematyczny nr 14 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 12 (1127) z dnia 20.04.2022

Liczba stron - 36

Format - B5

Rodzaj okładki - miękka

W związku z trwającym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy oraz napływem obywateli tego państwa do naszego kraju powstała konieczność uregulowania procedury legalizacji ich pobytu oraz pracy w Polsce od dnia 24 lutego 2022 r. Przepisy w tym zakresie zawiera m.in. ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. W publikacji opisujemy m.in. procedurę legalizacji pobytu obywateli Ukrainy, przedłużania ważności dokumentów pobytowych, nadawania numerów PESEL, regulacje dotyczące świadczeń pieniężnych przysługujących z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, skutki podatkowe przekazania darowizn, szczególne rozwiązania podatkowe dotyczące przekazywania nieodpłatnych świadczeń potrzebującym oraz zatrudniania ich przez polskich pracodawców.

Zaznaczamy, że na moment oddania niniejszego dodatku do druku nie był jeszcze przedstawiony rządowy projekt nowelizacji ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy… (druk sejmowy 2147). W myśl tego projektu, w ramach proponowanych zmian przewiduje się dodanie w ustawie o PDOF nowego art. 52zj, zgodnie z którym w okresie od 24 lutego do 31 grudnia 2022 r. polską rezydencję podatkową uchodźcy z Ukrainy będą mogli stwierdzić na podstawie pisemnego oświadczenia o posiadaniu na terytorium Polski centrum interesów osobistych lub gospodarczych (czyli ośrodka interesów życiowych).
Wprawdzie takie rozwiązanie - jako postulowane - zostało przedstawione w dodatku, jednak na moment jego opracowania nie mogło być ono poparte obowiązującymi przepisami prawa, gdyż takie w tym zakresie nie istniały.
Proponowane rozwiązanie wywoła określone skutki w zakresie opodatkowania niektórych dochodów obywateli Ukrainy, o czym będziemy bieżąco informować na łamach Biuletynu Informacyjnego.

pokaż fragmenty artykułów

WSTĘP

Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. poz. 583 ze zm., dalej: specustawa) zawiera wiele rozwiązań dla osób, które uciekając...

I. OBOWIĄZKI FORMALNE ZWIĄZANE Z LEGALIZACJĄ POBYTU W POLSCE OBYWATELI UKRAINY

1. Legalizacja pobytu obywateli Ukrainy, którzy przybyli do Polski od 24 lutego 2022 r.

W specustawie uregulowano m.in. kwestię legalizacji pobytu obywateli Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa, oraz obywateli Ukrainy posiadających Kartę...

2. Przedłużenie ważności dokumentów pobytowych

Jeżeli ostatni dzień okresu pobytu obywatela Ukrainy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie wizy krajowej przypada w okresie od dnia 24 lutego 2022 r., okres pobytu na podstawie tej wizy...

3. Nadanie numeru PESEL

Specustawa w sprawie pomocy obywatelom Ukrainy umożliwia nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy, którzy przybyli do Polski w związku z wojną. Rozwiązanie to ma na celu pozwolić na realizację szeregu usług publicznych...

4. Status osoby bezrobotnej dla obywatela Ukrainy

Obywatel Ukrainy, który korzysta ze specjalnych uprawnień od 24 lutego br. oraz każdy obywatel Ukrainy, który aktualnie przebywa legalnie w Polsce, może zarejestrować się w urzędzie pracy jako bezrobotny lub...

II. ROZLICZENIE DLA CELÓW PIT/CIT POMOCY OBYWATELOM UKRAINY

1. Środki pieniężne dla oferujących opiekę obywatelom Ukrainy

Podmioty, w szczególności osoby fizyczne prowadzące gospodarstwo domowe, które zapewniają zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, mogą ubiegać się o świadczenie pieniężne z tego tytułu. Wysokość świadczenia wynosi 40 zł za osobę dziennie....

2. Darowizny przekazane/otrzymane w celu pomocy obywatelom Ukrainy

2.1. Przekazanie darowizn a koszty uzyskania przychodów

Zasadniczo darowizny nie mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów. Ustawodawca wyłączył bowiem z kosztów podatkowych darowizny i ofiary wszelkiego rodzaju (z wyjątkiem m.in. kosztów wytworzenia lub ceny nabycia produktów spożywczych,...

2.2. Możliwość odliczania przekazanych darowizn od dochodu

W ustawie nowelizującej o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa nie odniesiono się do możliwości odliczania od dochodu przekazanych im darowizn. Należy mieć jednak na uwadze,...

2.3. Zaniechanie poboru estońskiego CIT

Zaniechano także poboru ryczałtu od dochodów spółek (estońskiego CIT) od osiągniętych dochodów z tytułu wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą, odpowiadających wysokości: poniesionych kosztów wytworzenia lub cenie nabycia...

2.4. Darowizny otrzymane na wsparcie obywateli Ukrainy a PIT/CIT

Podmioty, które otrzymały darowizny oraz nieodpłatne świadczenia na pomoc obywatelom Ukrainy w okresie od dnia 24 lutego 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r., nie wykazują z tego tytułu przychodu (nowy...

3. Otrzymanie pomocy humanitarnej przez obywateli Ukrainy - PIT i podatek od spadków i darowizn

Podatek dochodowy Obywatele Ukrainy, którzy otrzymali pomoc humanitarną, nie zapłacą z tego tytułu PIT. Na mocy bowiem nowego art. 52zh ustawy o PDOF, zwolniono z PIT pomoc humanitarną otrzymaną w okresie od dnia...

III. POMOC OBYWATELOM UKRAINY - VAT I CŁO

Polscy przedsiębiorcy angażują się w niesienie pomocy uchodźcom z Ukrainy. Ich działania powodują także określone konsekwencje na gruncie podatku VAT i obowiązków celnych, o których należy pamiętać....

1. VAT od nieodpłatnych świadczeń na rzecz podmiotów organizujących pomoc

Stawka VAT 0% Nieodpłatna dostawa towarów i nieodpłatne świadczenie usług (o których mowa w art. 7 ust. 2 pkt 2 i art. 8 ust. 2 ustawy o VAT) - na cele związane z pomocą ofiarom skutków działań wojennych...

2. Bezpośrednie udzielanie nieodpłatnej pomocy osobom poszkodowanym a VAT

Inne skutki w zakresie VAT spowoduje nieodpłatna dostawa towarów i nieodpłatne świadczenie usług na cele związane z pomocą ofiarom z Ukrainy, które nie zostaną dokonane na rzecz Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych (podmiotów...

3. Zwolnienie z cła i VAT towarów przywożonych do Polski spoza UE

W komunikacie z 2 marca 2022 r. (zamieszczonym na stronie internetowej www.gov.pl) Ministerstwo Finansów (dalej: MF) poinformowało o możliwości stosowania zwolnienia z cła i VAT towarów importowanych do Polski spoza Unii Europejskiej (UE) w ramach...

4. Wywóz towarów na terytorium Ukrainy - procedury celne

W zależności od tego, czy towar wywożony na Ukrainę ma status towaru unijnego (dopuszczonego do obrotu na terenie UE), czy status towaru nieunijnego (niedopuszczonego do obrotu w UE), stosowane są...

IV. ZATRUDNIANIE OBYWATELI UKRAINY

1. Zasady zatrudniania obywateli Ukrainy

Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tzw. specustawa) zawiera m.in. złagodzone przepisy dotyczące zatrudniania uchodźców przez polskich pracodawców. Dotychczas polski pracodawca...

2. Wynagrodzenia wypłacane obywatelom Ukrainy za pracę na terytorium Polski - obowiązki płatnika

2.1. Rezydencja podatkowa

Na gruncie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych sposób rozliczenia przychodów (dochodów) uzyskanych przez obywatela Ukrainy z pracy na terytorium Polski zależy nie tylko od formy zatrudnienia (umowa o pracę...

2.2. Umowa o pracę

Jeżeli obywatel Ukrainy został zatrudniony przez polskiego pracodawcę na podstawie umowy o pracę, to uzyskane przez niego przychody kwalifikuje się do przychodów ze stosunku pracy, o których mowa w art. 12 ust. 1...

2.3. Umowa zlecenia

Jeżeli obywatel Ukrainy został zatrudniony na podstawie umowy zlecenia przez polską firmę (osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, osobę prawną i jej jednostkę organizacyjną, jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej), to...

2.4. Zeznanie podatkowe

Kwoty wykazane przez płatnika w informacji PIT-11 podatnik powinien uwzględnić w składanym w Polsce za dany rok zeznaniu podatkowym. Natomiast nie należy rozliczać w zeznaniu podatkowym przychodów wykazanych w informacji IFT-1R. ...

3. Składki ZUS obywateli Ukrainy pracujących w Polsce

Dla celów ubezpieczeń społecznych zatrudnionych w Polsce na podstawie umowy o pracę lub wykonujących w naszym kraju umowę zlecenia osób z Ukrainy, co do zasady, należy stosować takie same reguły, jakie przewidziane...

3.1. Zgłoszenie do ubezpieczeń w ZUS

Zgłoszenia pracownika do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych (wszystkich ryzyk: emerytalnego, rentowych, chorobowego i wypadkowego) oraz ubezpieczenia zdrowotnego pracodawca dokonuje na druku ZUS ZUA z kodem tytułu ubezpieczenia 01 10 (na tym...

3.2. Studenci zatrudnieni na umowę zlecenia

Zawierając umowę zlecenia z obywatelem Ukrainy posiadającym status studenta warto pamiętać, że jeśli nie ma on ukończonego określonego wieku, to nie należy go w ogóle zgłaszać do ubezpieczeń w ZUS. Zgodnie...

III. INNE ZAGADNIENIA

1. Nowe zasady rejestracji działalności gospodarczej przez obywateli Ukrainy

Obowiązki formalne związane z rozpoczęciem działalności gospodarczej Obywatele Ukrainy, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uznaje się za legalny na podstawie przepisów o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na...

2. Uproszczone zasady wykonywania zawodu lekarza i stomatologa przez uchodźców z Ukrainy

Zasadniczo, zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. c oraz art. 7 ust. 1 pkt 1 lit. c) ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2021 r. poz. 790 ze zm.), jednym z warunków uzyskania...

3. Udzielanie zamówień publicznych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

Wybuch wojny w Ukrainie i spowodowany tym napływ obywateli tego państwa do naszego kraju wymaga pilnych i często nadzwyczajnych działań, z których część wymaga stosowania przez zamawiających przepisów Prawa zamówień publicznych (ustawy...

4. Inne zasady najmu okazjonalnego dla najemców z Ukrainy

Wiele osób przyjmuje Ukraińców pod swój dach bezpłatnie, część chce wynająć uchodźcom posiadane mieszkanie. Wynajmujący może zdecydować się na zawarcie umowy w ramach najmu zwykłego (w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego),...

Dodano do Twojego koszyka ×
Produkt
Cena brutto
Ilość
Wartość
Trwa dodawanie produktu do koszyka Trwa dodawanie produktu do koszyka.
« Kontynuuj zakupy
Przejdź do Twojego koszyka »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.