Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
95 720 85 40
 
Aktualnie jesteś: Sklep (strona główna)  »  Archiwum 2017  »  Dodatki do Czasopism 2017 w formie papierowej - do 50%  »   Problemy ze stosowaniem odwrotnego obciążenia przy usługach budowlanych

Problemy ze stosowaniem odwrotnego obciążenia przy usługach budowlanych

Dodatek tematyczny nr 12 do Poradnika VAT nr 17 (449) z dnia 10.09.2017
W prenumeracie Poradnika VAT wszystkie dodatki GRATIS!
Cennik
Publikacje 2017
Lp. Produkt Cena Ilość  
1. Dodatek tematyczny nr 12 do Poradnika VAT nr 17 (449) z dnia 10.09.2017 8,50 zł
(7,87 zł + 8% VAT)
szt.
Interesuje Cię ten produkt? Masz pytanie? Zadzwoń: 95 720 85 40, napisz e-mail: prenumerata@gofin.pl
lub zostaw swój numer - oddzwonimy
Informacje
Opis dodatku
Spis treści

Problemy ze stosowaniem odwrotnego obciążenia przy usługach budowlanych

Dodatek tematyczny nr 12 do Poradnika VAT nr 17 (449) z dnia 10.09.2017

Liczba stron - 36

Format - B5

Rodzaj okładki - miękka

W dodatku omawiamy wprowadzone od 1 stycznia 2017 r. zasady rozliczania VAT przy usługach budowlanych świadczonych przez podwykonawców, uwzględniając najistotniejsze problemy w tym zakresie. Wskazujemy na prawa i obowiązki dostawcy i nabywcy rozliczającego VAT przy zastosowaniu mechanizmu odwrotnego obciążenia. Wyjaśniamy kiedy należy złożyć informację podsumowującą VAT-27 oraz prezentujemy najnowsze wyjaśnienia Ministerstwa Finansów dotyczące rozliczania VAT przez firmy budowlane.

pokaż fragmenty artykułów

I. ODWROTNE OBCIĄŻENIE DLA USŁUG BUDOWLANYCH

1. Obowiązki dostawcy przy transakcji objętej odwrotnym obciążeniem

Zasadą jest, że dostawa towarów czy świadczenie usług opodatkowane są podatkiem VAT przez sprzedawcę, który wykonaną czynność dokumentuje fakturą. Od zasady tej istnieją wyjątki, określone w ustawie z dnia 11...

2. Realizacja prawa do odliczenia VAT naliczonego

Kwota VAT należnego od transakcji objętej mechanizmem odwrotnego obciążenia stanowi równocześnie podlegającą odliczeniu kwotę VAT naliczonego - o ile nabyte usługi podatnik wykorzystuje (lub wykorzysta w przyszłości) na potrzeby wykonywania...

3. Sprawdzenie statusu podatkowego kontrahenta

W momencie realizacji transakcji, która powinna być objęta mechanizmem odwrotnego obciążenia, sprzedawca powinien sprawdzić, czy nabywca w tym konkretnym momencie figuruje w rejestrze VAT jako czynny podatnik VAT. Jeżeli nie, wówczas...

II. MINISTERSTWO FINANSÓW WYJAŚNIA ZASADY STOSOWANIA ODWROTNEGO OBCIĄŻENIA PRZY USŁUGACH BUDOWLANYCH

W związku ze zmianą od 1 stycznia 2017 r. zasad opodatkowania podatkiem VAT usług budowlanych świadczonych przez podwykonawców, Ministerstwo Finansów zamieściło na stronie internetowej (www.finanse.mf.gov.pl) broszurę z dnia 17 marca 2017 r.,...

1. Identyfikacja usług podlegających mechanizmowi odwrotnego obciążenia

Usługi budowlane objęte mechanizmem odwrotnego obciążenia, zostały szczegółowo wymienione w ...

2. Definicja pojęcia "podwykonawca"

Ustawodawca posługując się określeniem "podwykonawstwo", jednocześnie nie zdefiniował w ustawie tego pojęcia. W związku z tym od początku obowiązywania nowych przepisów w zakresie stosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia przy usługach budowlanych, wielu podatników...

3. Roboty budowlane realizowane przez wykonawców funkcjonujących w formie konsorcjum

Konsorcjum to związek kilku przedsiębiorstw zawarty w celu dokonania wspólnego przedsięwzięcia. Z postanowień konkretnych umów konsorcjów wynikać powinien sposób jego organizacji ale również rozliczeń dokonywanych pomiędzy członkami konsorcjum a inwestorem oraz...

III. ZALICZKA NA POCZET TRANSAKCJI ROZLICZANEJ W RAMACH ODWROTNEGO OBCIĄŻENIA

Co do zasady, podatek należny od sprzedaży towaru rozlicza sprzedawca. Jeżeli jednak w obrocie krajowym przedmiotem dostawy są towary wymienione w ...

IV. USŁUGI BUDOWLANE OBJĘTE ODWROTNYM OBCIĄŻENIEM W INFORMACJI PODSUMOWUJĄCEJ

W Dzienniku Ustaw z dnia 30 grudnia 2016 r., pod poz. 2269, opublikowane zostało ...

1. Kiedy należy złożyć informację podsumowującą VAT-27?

Obowiązek składania informacji podsumowujących w obrocie krajowym (VAT-27) dotyczy podatników dokonujących dostawy towarów lub świadczących usługi, dla których podatnikiem jest nabywca, o którym mowa w ...

2. Korekta informacji podsumowującej

Podobnie jak w przypadku korygowania deklaracji VAT, również w odniesieniu do informacji podsumowującej może zajść konieczność jej skorygowania - jeżeli dane w niej zawarte ulegną zmianie. W ...

3. Zasady wypełniania informacji podsumowującej VAT-27

W części C informacji podsumowującej należy wykazać dane dotyczące dostaw towarów, do których ma zastosowanie ...

V. JAK ROZLICZAĆ VAT PRZY USŁUGACH BUDOWLANYCH WRAZ Z DOSTAWĄ TOWARU?

1. Stawka VAT na roboty budowlane wykonywane w obiektach budownictwa mieszkaniowego

Z art. 41 ust. 12 ustawy o VAT w związku z jej art. 146a pkt 2...

2. Usługa budowlana wraz z materiałem - świadczenie kompleksowe?

W wydawanych interpretacjach indywidualnych organy podatkowe powołując się na orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej podkreślają, iż zasadniczo każde świadczenie powinno być dla celów VAT traktowane jako odrębne i niezależne. Jeśli...

3. Dokumentowanie usług złożonych

W myśl art. 29a ust. 1 ustawy o VAT, podstawą opodatkowania jest...

4. Problemy z opodatkowaniem niektórych usług budowlanych

» Trwała zabudowa meblowa Przypomnijmy, iż w związku z licznym sporami pomiędzy podatnikami a organami podatkowymi w kwestii opodatkowania trwałej zabudowy meblowej, Naczelny Sąd Administracyjny wydał w dniu 24 czerwca 2013 r. uchwałę (I...

VI. PRAKTYCZNE PROBLEMY ZE STOSOWANIEM MECHANIZMU ODWROTNEGO OBCIĄŻENIA PRZY USŁUGACH BUDOWLANYCH - OBJAŚNIENIA PODATKOWE MF

Aby wyjaśnić wątpliwości podatników w zakresie stosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia przy usługach budowlanych, Ministerstwo Finansów wydało w dniu 3 lipca 2017 r. na podstawie ...

VII. JAK ROZLICZAĆ VAT OD USŁUG BUDOWLANYCH - PYTANIA I ODPOWIEDZI

1. Odliczenie VAT od zakupów dokonanych na potrzeby transakcji objętej mechanizmem odwrotnego obciążenia

Firma budowlana będąca czynnym podatnikiem VAT wykonuje roboty budowlane wymienione w załączniku nr 14 do ustawy o VAT jako podwykonawca na rzecz generalnego wykonawcy i stosuje odwrotne obciążenie. Do wykonania usług zakupuje...

2. Klasyfikacja usług objętych odwrotnym obciążeniem

Świadczę usługi geodezyjne. Czy wykonywane przeze mnie usługi należy opodatkować w systemie odwrotnego obciążenia czy na zasadach ogólnych? Obowiązek rozliczenia podatku VAT od dokonanej dostawy towarów...

3. Odwrotne obciążenie przy konserwacji dźwigów osobowych

Świadczymy usługi konserwacji urządzeń dźwigowych (wind) w budynkach mieszkalnych, galeriach handlowych itp., również jako podwykonawcy. Czy wystawiając fakturę jako podwykonawca należy zastosować odwrotne obciążenie? Z pytania wynika, że...

4. Czy status inwestora decyduje o odwrotnym obciążeniu u podwykonawcy?

Świadczymy usługę montażu drzwi jako podwykonawca. Dla podmiotu, który nam zleca tę usługę (czynnego podatnika VAT), w przypadku gdy ostatecznym jej odbiorcą jest osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej, stosujemy...

5. Termin rozliczenia VAT z faktury za usługę budowlaną objętą mechanizmem odwrotnego obciążenia

Kiedy należało wykazać w deklaracji VAT podatek należny i naliczony w przypadku gdy usługa świadczona przez podwykonawcę udokumentowana została fakturą z datą sprzedaży i datą wystawienia określonymi na 8 lipca 2017 r., natomiast protokół...

6. Zwrot bezpośredni VAT w związku z nabyciem usługi budowlanej

W lipcu 2017 r. nie wykonałem czynności opodatkowanych podatkiem VAT, jednak po stronie podatku należnego (i naliczonego) wykazałem kwotę podatku wynikającą z otrzymanej od podwykonawcy faktury za usługę budowlaną zawierającej oznaczenie...

7. Nabycie usługi budowlanej we własnym imieniu i na swoją rzecz

Jesteśmy firmą transportową, świadczącą usługi transportu ponadgabarytowego. Otrzymując zlecenie przewozu ładunku musimy przygotować całą trasę obejmującą transport. Zlecamy m.in. przebudowę skrzyżowań, demontaże oświetleń, słupów, stawianie dodatkowych zabezpieczeń. Wykonywane...

8. Wykonywanie pokryć dachowych przez podwykonawcę

Świadczę dla dewelopera usługę budowlaną polegającą na wykonywaniu pokryć dachowych. Czy w przypadku gdy zatrudnię podwykonawcę do tego rodzaju prac, to podwykonawca ten wystawi mi fakturę z odwrotnym obciążeniem? ...

9. Brak faktury dokumentującej nabycie usługi budowlanej podlegającej rozliczeniu w systemie odwrotnego obciążenia

Nabyłem od podwykonawcy usługę budowlaną objętą odwrotnym obciążeniem. Świadczący usługę zwleka z wystawieniem faktury dokumentującej powyższą czynność. Czy w takiej sytuacji powinienem wykazać VAT należny w okresie rozliczeniowym, w którym upłynie 30....

Dodano do Twojego koszyka ×
Produkt
Cena brutto
Ilość
Wartość
Trwa dodawanie produktu do koszyka Trwa dodawanie produktu do koszyka.
« Kontynuuj zakupy
Przejdź do Twojego koszyka »