Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

1
2
3
4
5
6
7
95 720 85 40
 
Aktualnie jesteś: Sklep (strona główna)  »  Czasopisma i Gazeta (wydania drukowane)  »  Czasopisma  »   Przegląd Podatku Dochodowego

Przegląd Podatku Dochodowego

O podatku PIT i CIT – kompleksowo i przystępnie !
13 000 Prenumeratorów !

Ukazuje się 2 razy w miesiącu (1. i 20. dnia każdego miesiąca)

Z prenumeratą Czasopisma w wersji drukowanej, wersja internetowa, eWYDANIE oraz wybrane POMOCNIKI Księgowego PREMIUM Sprawdź zasady dostępności POMOCNIKÓW »
Cennik
Prenumerata 2018
Lp. Produkt Cena Ilość  
1. Prenumerata - cały 2018 r. 348,00 zł
(331,43 zł + 5% VAT)
szt.
+ wersja internetowa
2. Prenumerata - kwiecień-grudzień 2018 r. 261,00 zł
(248,57 zł + 5% VAT)
szt.
+ wersja internetowa
3. Prenumerata - czerwiec-grudzień 2018 r. 203,00 zł
(193,33 zł + 5% VAT)
szt.
+ wersja internetowa
4. Prenumerata - I półrocze 2018 r. 174,00 zł
(165,71 zł + 5% VAT)
szt.
5. Prenumerata - II półrocze 2018 r. 174,00 zł
(165,71 zł + 5% VAT)
szt.
+ wersja internetowa
6. Prenumerata - I kwartał 2018 r. 87,00 zł
(82,86 zł + 5% VAT)
szt.
7. Prenumerata - II kwartał 2018 r. 87,00 zł
(82,86 zł + 5% VAT)
szt.
+ wersja internetowa
8. Prenumerata - III kwartał 2018 r. 87,00 zł
(82,86 zł + 5% VAT)
szt.
+ wersja internetowa
Interesuje Cię ten produkt? Masz pytanie? Zadzwoń: 95 720 85 40, napisz e-mail: prenumerata@gofin.pl
lub zostaw swój numer - oddzwonimy
Informacje
Szczegółowy opis
Korzyści z prenumeraty
Promocje

Przegląd Podatku Dochodowego

Dwutygodnik
(wydawany na 1. i 20. dnia każdego miesiąca)
ISSN: 1429-3986

W ciągu roku ukazują się:
24 numery Czasopisma
19 dodatków

Każdy numer Czasopisma:
liczba stron - 68 (co najmniej)
format - B5
rodzaj okładki - miękka

Przegląd Podatku Dochodowego to dwutygodnik zajmujący się tematyką podatku dochodowego (PIT i CIT). W każdym numerze Czasopisma na 68 stronach znajdziesz mnóstwo porad dotyczących m.in. rozliczania przychodów i kosztów, obowiązków płatnika, amortyzacji, opodatkowania dochodów z zagranicy, stosowania ulg i zwolnień podatkowych.

Na bieżąco publikowane są informacje o zmianach w prawie, prezentowane jest aktualne orzecznictwo, interpretacje organów podatkowych oraz wyjaśnienia Ministerstwa Finansów, w tym na zapytania naszego Wydawnictwa.

To niezwykle użyteczny dwutygodnik dla każdego księgowego, przedsiębiorcy, doradcy podatkowego, podatnika.

Działy tematyczne

 • Temat numeru
  W dziale tym publikujemy artykuły o tematyce interesującej ogół podatników, księgowych i doradców podatkowych. Umieszczamy w nim również najnowsze i najciekawsze interpretacje organów podatkowych oraz orzecznictwo sądowe.

 • Przychody i koszty w firmie
  Tu omawiamy zagadnienia dotyczące zasad opodatkowania podatkiem dochodowym przedsiębiorców. W szczególności zajmujemy się problematyką dotyczącą prawidłowego ustalania przychodów oraz kosztów podatkowych i niepodatkowych.

 • Rozliczanie podatku przez płatnika
  Dział ten poświęcony jest w całości płatnikom podatku dochodowego. Poruszamy w nim zagadnienia dotyczące obliczania i poboru podatku przez płatników. Wskazujemy, jak prawidłowo płatnik powinien rozliczać przychody pracownika, zleceniobiorcy czy też osoby uzyskującej przychody z kapitałów pieniężnych.

 • Majątek trwały
  Ten dział poświęcony jest amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Poruszamy w nim problematykę dotyczącą zasad ustalania wartości początkowej, wyboru metod amortyzacji, ustalania wysokości odpisów amortyzacyjnych oraz rozliczania ich w kosztach podatkowych.

 • Vademecum przedsiębiorcy
  W dziale poruszamy zagadnienia dotyczące m.in. zasad prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów, opodatkowania przychodów z działalności gospodarczej w sposób uproszczony, tj. ryczałtem ewidencjonowanym oraz kartą podatkową.

 • Opodatkowanie dochodów uzyskanych za granicą
  Tu poruszamy problematykę opodatkowania należności uzyskiwanych przez polskich rezydentów za granicą i zagranicznych rezydentów w Polsce. Omawiamy metody unikania podwójnego opodatkowania. Wskazujemy na obowiązki przedsiębiorcy jako płatnika podatku z tytułu należności wypłacanych zagranicznym kontrahentom.

 • Ulgi, odliczenia, zwolnienia podatkowe
  Dział ten poświęcony jest zagadnieniom dotyczącym warunków korzystania z ulg (m.in. ulgi odsetkowej, internetowej, rehabilitacyjnej, z tytułu wychowywania dzieci) oraz zwolnień podatkowych.

 • Inne zagadnienia podatkowe
  W dziale tym publikujemy głównie artykuły z zakresu rozliczania podatku dochodowego przez podatników, którzy uzyskują przychody z innych źródeł niż działalność gospodarcza. Poruszamy też zagadnienia związane w sposób pośredni z tematyką podatku dochodowego, dotyczące np. procedury podatkowej.

 • Czytelnicy pytają
  Tu publikujemy krótkie odpowiedzi na pytania Czytelników wpływające do redakcji oraz zgłaszane podczas pełnionych dyżurów telefonicznych.

 • Terminarz podatnika i płatnika
  W tym dziale co miesiąc przypominamy o bieżących terminach wpłacania podatku do urzędu skarbowego oraz przekazywania deklaracji i informacji podatkowych.

Dodatki:

Wskaźniki i stawki

Wskaźniki i stawki (ukazują się cyklicznie raz na kwartał).
Dodatek zawiera wskaźniki niezbędne dla celów podatku dochodowego, tj. skalę podatkową, koszty uzyskania przychodów ze stosunku pracy, stawki ryczałtu ewidencjonowanego oraz podatku CIT, a także limity jednorazowej amortyzacji i małego podatnika. Ponadto podajemy w nim m.in. dane do ustalenia wpłat na ZUS, kwoty diet i należności z tytułu podróży służbowych, wysokość odpisów na ZFŚS i świadczenia urlopowego. W przypadku zmiany wysokości wskaźnika/stawki, w spisie treści zamieszczamy wyróżnik oznaczony wyrazem „ZMIANA”.

Dodatki merytoryczne i z przepisami prawa

Dodatki merytoryczne i z przepisami prawnymi
Dodatki z przepisami prawa zawierają ujednolicone przez redakcję przepisy prawne związane z tematyką czasopisma, w szczególności tekst ustawy o PIT, ustawy o CIT, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów.
Dodatki merytoryczne to kompleksowe opracowania dotyczące wybranych zagadnień z zakresu podatku dochodowego wzbogacone przykładami, interpretacjami organów podatkowych oraz orzecznictwem sądowym. Staranny dobór tematyki dodatków gwarantuje ich atrakcyjność oraz użyteczność.

Sprawdź jakie dodatki ukazały się do tej pory na www.dodatki.gofin.pl.

Pomocniki Podatnika

Pomocniki Podatnika
Krótkie opracowania zawierające informacje obejmujące wąski zakres zagadnień z zakresu podatku dochodowego, bardzo pomocne na co dzień. Poruszają tematykę adekwatną do danego okresu roku podatkowego. W formie Pomocników publikowane są również przepisy prawne z ostatniej chwili, bardzo istotne dla Czytelników.

Ściągi

Ściągi
Przejrzyste opracowania, często prezentowane w formie tabelarycznej. Zawierają zwięzłe informacje na dany temat podane w praktycznej i poręcznej formie. Mogą być zawsze „pod ręką”.


Płyty CD
Zawierają kompleksową wiedzę na dany temat. Zagadnienia ujmowane są bardzo szeroko. Tematyka dobierana jest w taki sposób, by zainteresowała jak najszersze grono odbiorców.

Sprawdź, jakie płyty ukazały się do tej pory na www.cd.gofin.pl.

Korzyści z prenumeraty

Prenumerata czasopisma Przegląd Podatku Dochodowego, to oprócz specjalistycznych informacji i porad, również wiele przywilejów i korzyści:

Przegląd Podatku Dochodowego on-line

Dostęp do wersji internetowej czasopisma Przegląd Podatku Dochodowego on-line - www.czasopismaksiegowych.gofin.pl/ppd

Zalety i zawartość serwisu:

 • eWYDANIE Przeglądu Podatku Dochodowego z możliwością korzystania na trzy sposoby:
  - przeglądanie on-line, za pomocą przeglądarki internetowej,
  - za pomocą programu off-line (po pobraniu wydawnictw z internetu),
  - w Aplikacji mobilnej GOFIN NEWSNOWOŚĆ 2018 !
  (czytaj więcej o eWYDANIU tutaj »)
 • bieżący numer czasopisma (dokładne odzwierciedlenie wersji papierowej),
 • archiwum z ostatnich 6 lat (czasopisma wraz ze specjalistycznymi dodatkami, stanowiącymi kompleksowe opracowania na najczęściej pojawiające się problemy),
 • spisy treści - błyskawiczne dotarcie do treści czasopisma,
 • redakcja informuje - najważniejsze informacje zamieszczane na bieżąco przez redakcję czasopisma (niezależnie od cyklu wydawniczego czasopisma w wersji papierowej),
 • harmonogram dyżurów telefonicznych naszych ekspertów,
 • wyszukiwarka - szybka i precyzyjna.

Zobacz produkt w sklepie »

POMOCNIKI Księgowego PREMIUM

Wybrane POMOCNIKI Księgowego PREMIUM (bogate Serwisy internetowe)

Serwisy pomocnicze (Interpretacje urzędowe, Orzecznictwo dla firm, WideoPOMOCNIKI) oraz możliwość korzystania z wielu dodatkowych pomocy i praktycznych funkcji w pozostałych POMOCNIKACH, takich jak: wzory druków i umów, ujednolicone przepisy prawne, wskaźniki i stawki, terminy, kalkulatory.

Więcej informacji oraz zasady dostępności »

Darmowa dostawa

Darmowa dostawa
1. i 20. dnia miesiąca nowy numer na Twoim biurku

Dodatki

Dodatki merytoryczne i z przepisami prawnymi, płyty CD

Pytania do Redakcji

Możliwość przesyłania pytań do redakcji

Dyżury telefoniczne specjalistów

Telefoniczne porady ekspertów w ramach codziennych dyżurów
Sprawdź harmonogram dyżurów »

Darmowa dostawa

Możliwość nabycia Programu DRUKI Gofin w wersji komercyjnej po niższych cenach

Zobacz produkt w sklepie »

Przegląd Podatku Dochodowego występuje w prezentowanych poniżej promocjach. Kliknij w wybrany produkt promocyjny, aby poznać szczegóły oferty.

Promocje w prenumeracie na cały 2018 rok
Komplet nr 1 z nagrodami gwarantowanymi

Komplet nr 1
z 20% rabatem i nagrodami gwarantowanymi

Wszystkie Czasopisma i Gazeta
w prenumeracie na cały 2018 rok

Sprawdź »
Komplet nr 2 z nagrodami gwarantowanymi

Komplet nr 2
z 14% rabatem i nagrodami gwarantowanymi

Wszystkie Czasopisma
w prenumeracie na cały 2018 rok

Sprawdź »
Promocje w prenumeracie na IV-XII 2018 roku
Komplet nr 1 z nagrodami gwarantowanymi

Komplet nr 1
z nagrodami gwarantowanymi

Wszystkie Czasopisma i Gazeta
w prenumeracie na IV-XII 2018 roku

Sprawdź »
Komplet nr 2 z nagrodami gwarantowanymi

Komplet nr 2
z nagrodami gwarantowanymi

Wszystkie Czasopisma
w prenumeracie na IV-XII 2018 roku

Sprawdź »
Promocje w prenumeracie na II półrocze 2018 roku
Komplet nr 1 z nagrodami gwarantowanymi

Komplet nr 1
z nagrodami gwarantowanymi

Wszystkie Czasopisma i Gazeta
w prenumeracie na II półrocze 2018 roku

Sprawdź »
Komplet nr 2 z nagrodami gwarantowanymi

Komplet nr 2
z nagrodami gwarantowanymi

Wszystkie Czasopisma
w prenumeracie na II półrocze 2018 roku

Sprawdź »
Dodano do Twojego koszyka ×
Produkt
Cena brutto
Ilość
Wartość
Trwa dodawanie produktu do koszyka Trwa dodawanie produktu do koszyka.
« Kontynuuj zakupy
Przejdź do Twojego koszyka »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.