Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

1
2
3
4
5
6
7
95 720 85 40
 
Aktualnie jesteś: Sklep (strona główna)  »  Czasopisma i Gazeta (wydania drukowane)  »  Czasopisma  »   Przegląd Podatku Dochodowego

Przegląd Podatku Dochodowego

O podatku PIT i CIT – kompleksowo i przystępnie !
10 400 Prenumeratorów !

Ukazuje się 2 razy w miesiącu (1. i 20. dnia każdego miesiąca)

Z prenumeratą Czasopisma w wersji drukowanej przywilej korzystania z: wersji on-line, eWYDANIA i wybranych POMOCNIKÓW Księgowego. Sprawdź zasady dostępu do POMOCNIKÓW »
Cennik
Prenumerata 2023
Prenumerata 2024
Lp. Produkt Cena Ilość  
1. Prenumerata - styczeń-grudzień 2023 r. 378,00 zł
(350,00 zł + 8% VAT)
szt.
2. Prenumerata - kwiecień-grudzień 2023 r. 283,50 zł
(262,50 zł + 8% VAT)
szt.
3. Prenumerata - styczeń-czerwiec 2023 r. 189,00 zł
(175,00 zł + 8% VAT)
szt.
4. Prenumerata - lipiec-grudzień 2023 r. 189,00 zł
(175,00 zł + 8% VAT)
szt.
5. Prenumerata - styczeń-marzec 2023 r. 94,50 zł
(87,50 zł + 8% VAT)
szt.
6. Prenumerata - kwiecień-czerwiec 2023 r. 94,50 zł
(87,50 zł + 8% VAT)
szt.
7. Prenumerata - lipiec-wrzesień 2023 r. 94,50 zł
(87,50 zł + 8% VAT)
szt.
8. Prenumerata - październik-grudzień 2023 r. 94,50 zł
(87,50 zł + 8% VAT)
szt.
Lp. Produkt Cena Ilość  
1. Prenumerata - styczeń-grudzień 2024 r. 394,00 zł
(364,81 zł + 8% VAT)
szt.
2. Prenumerata - styczeń-czerwiec 2024 r. 197,00 zł
(182,41 zł + 8% VAT)
szt.
3. Prenumerata - styczeń-marzec 2024 r. 98,50 zł
(91,20 zł + 8% VAT)
szt.
Proszę o kontakt
Interesuje Cię ten produkt? Masz pytanie? Zadzwoń: 95 720 85 40, napisz e-mail: sklep@gofin.pl
lub zostaw swój numer - oddzwonimy.
Proszę o kontakt telefoniczny:
Dane osobowe (imię i nazwisko oraz numer telefonu), będą przetwarzane w celu kontaktu telefonicznego w związku z zamówioną usługą "Proszę o kontakt". Dane będą przetwarzane do czasu zrealizowania usługi.
Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych  
 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. z siedzibą w Gorzowie Wlkp. (66-400), ul. Owocowa 8.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod adresem e-mail: iod@gofin.pl.
 3. Masz prawo do:
  1. żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
  2. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  3. przenoszenia danych.
  4. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli taka zgoda została wyrażona.
  5. wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora.
 4. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.
 5. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.
 6. Administrator nie udostępnia przekazanych mu danych osobowych jakimkolwiek podmiotom trzecim.
 7. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że powierza przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:
  1. ATMAN S.A. - w celu przechowywania danych osobowych na serwerach dedykowanych w związku z umową hostingu.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ze szczególną troską chroni przekazane dane i zapewnia ich bezpieczeństwo na najwyższym poziomie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi. Zasady postępowania z danymi osobowymi oraz wykorzystywania plików cookies i innych technologii w ramach elektronicznych usług Wydawnictwa opisuje nasza Polityka prywatności i plików cookies.
Informacje
Szczegółowy opis
Przywileje w prenumeracie
Promocje

Przegląd Podatku Dochodowego

Dwutygodnik
(wydawany 1. i 20. dnia każdego miesiąca)
ISSN: 1429-3986

W ciągu roku ukazują się:
24 numery Czasopisma
19 dodatków

Każdy numer Czasopisma:
liczba stron - 68 (co najmniej)
format - B5
rodzaj okładki - miękka

Przegląd Podatku Dochodowego to dwutygodnik zajmujący się tematyką podatku dochodowego (PIT i CIT). W każdym numerze Czasopisma na 68 stronach znajdziesz mnóstwo porad dotyczących m.in. rozliczania przychodów i kosztów, obowiązków płatnika, amortyzacji, opodatkowania dochodów z zagranicy, stosowania ulg i zwolnień podatkowych.

Na bieżąco publikowane są informacje o zmianach w prawie, prezentowane jest aktualne orzecznictwo, interpretacje organów podatkowych oraz wyjaśnienia Ministerstwa Finansów, w tym na pytania naszego Wydawnictwa.

To niezwykle użyteczny dwutygodnik dla każdego księgowego, przedsiębiorcy, doradcy podatkowego, podatnika.

Działy tematyczne

 • Temat numeru
  W dziale tym publikujemy artykuły o tematyce interesującej ogół podatników, księgowych i doradców podatkowych. Umieszczamy w nim również najnowsze i najciekawsze interpretacje organów podatkowych oraz orzecznictwo sądowe.

 • Przychody i koszty w firmie
  Tu omawiamy zagadnienia dotyczące zasad opodatkowania podatkiem dochodowym przedsiębiorców. W szczególności zajmujemy się problematyką dotyczącą prawidłowego ustalania przychodów oraz kosztów podatkowych i niepodatkowych.

 • Rozliczanie podatku przez płatnika
  Dział ten poświęcony jest w całości płatnikom podatku dochodowego. Poruszamy w nim zagadnienia dotyczące obliczania i poboru podatku przez płatników. Wskazujemy, jak prawidłowo płatnik powinien rozliczać przychody pracownika, zleceniobiorcy czy też osoby uzyskującej przychody z kapitałów pieniężnych.

 • Majątek trwały
  Ten dział poświęcony jest amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Poruszamy w nim problematykę dotyczącą zasad ustalania wartości początkowej, wyboru metod amortyzacji, ustalania wysokości odpisów amortyzacyjnych oraz rozliczania ich w kosztach podatkowych.

 • Vademecum przedsiębiorcy
  W dziale poruszamy zagadnienia dotyczące m.in. zasad prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów, opodatkowania przychodów z działalności gospodarczej w sposób uproszczony, tj. ryczałtem ewidencjonowanym oraz kartą podatkową.

 • Opodatkowanie dochodów uzyskanych za granicą
  Tu poruszamy problematykę opodatkowania należności uzyskiwanych przez polskich rezydentów za granicą i zagranicznych rezydentów w Polsce. Omawiamy metody unikania podwójnego opodatkowania. Wskazujemy na obowiązki przedsiębiorcy jako płatnika podatku z tytułu należności wypłacanych zagranicznym kontrahentom.

 • Ulgi, odliczenia, zwolnienia podatkowe
  Dział ten poświęcony jest zagadnieniom dotyczącym warunków korzystania z ulg (m.in. ulgi odsetkowej, internetowej, rehabilitacyjnej, z tytułu wychowywania dzieci) oraz zwolnień podatkowych.

 • Inne zagadnienia podatkowe
  W dziale tym publikujemy głównie artykuły z zakresu rozliczania podatku dochodowego przez podatników, którzy uzyskują przychody z innych źródeł niż działalność gospodarcza. Poruszamy też zagadnienia związane w sposób pośredni z tematyką podatku dochodowego, dotyczące np. procedury podatkowej.

 • Czytelnicy pytają
  Tu publikujemy krótkie odpowiedzi na pytania Czytelników wpływające do redakcji oraz zgłaszane podczas pełnionych dyżurów telefonicznych.

 • Terminarz podatnika i płatnika
  W tym dziale co miesiąc przypominamy o bieżących terminach wpłacania podatku do urzędu skarbowego oraz przekazywania deklaracji i informacji podatkowych.

Dodatki:

Wskaźniki i stawki

Wskaźniki i stawki (ukazują się cyklicznie raz na kwartał).
Dodatek zawiera wskaźniki niezbędne dla celów podatku dochodowego, tj. skalę podatkową, koszty uzyskania przychodów ze stosunku pracy, stawki ryczałtu ewidencjonowanego oraz podatku CIT, a także limity jednorazowej amortyzacji i małego podatnika. Ponadto podajemy w nim m.in. dane do ustalenia wpłat na ZUS, kwoty diet i należności z tytułu podróży służbowych, wysokość odpisów na ZFŚS i świadczenia urlopowego. W przypadku zmiany wysokości wskaźnika/stawki, w spisie treści zamieszczamy wyróżnik oznaczony wyrazem „ZMIANA”.

Dodatki merytoryczne i z przepisami prawa

Dodatki merytoryczne i z przepisami prawnymi
Dodatki z przepisami prawa zawierają ujednolicone przez redakcję przepisy prawne związane z tematyką czasopisma, w szczególności tekst ustawy o PIT, ustawy o CIT, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów.
Dodatki merytoryczne to kompleksowe opracowania dotyczące wybranych zagadnień z zakresu podatku dochodowego wzbogacone przykładami, interpretacjami organów podatkowych oraz orzecznictwem sądowym. Staranny dobór tematyki dodatków gwarantuje ich atrakcyjność oraz użyteczność.

Sprawdź, jakie dodatki ukazały się do tej pory na www.dodatki.gofin.pl.

Pomocniki Podatnika

Pomocniki Podatnika
Krótkie opracowania zawierające informacje obejmujące wąski zakres zagadnień z zakresu podatku dochodowego, bardzo pomocne na co dzień. Poruszają tematykę adekwatną do danego okresu roku podatkowego. W formie Pomocników publikowane są również przepisy prawne z ostatniej chwili, bardzo istotne dla Czytelników.

Ściągi

Ściągi
Przejrzyste opracowania, często prezentowane w formie tabelarycznej. Zawierają zwięzłe informacje na dany temat, podane w praktycznej i poręcznej formie. Mogą być zawsze „pod ręką”.


Przywileje i korzyści z prenumeraty

Prenumerata czasopisma Przegląd Podatku Dochodowego to również wiele przywilejów i korzyści, w tym przywilej dostępu do:

Przegląd Podatku Dochodowego on-line

WERSJI INTERNETOWEJ Przeglądu Podatku Dochodowego
czasopismaksiegowych.gofin.pl/ppd

Zalety i zawartość serwisu:

 • bieżący numer czasopisma (dokładne odzwierciedlenie wersji papierowej),
 • archiwum z ostatnich 6 lat (czasopisma wraz ze specjalistycznymi dodatkami, stanowiącymi kompleksowe opracowania na najczęściej pojawiające się problemy),
 • spisy treści - błyskawiczne dotarcie do treści czasopisma,
 • redakcja informuje - najważniejsze informacje zamieszczane na bieżąco przez redakcję czasopisma (niezależnie od cyklu wydawniczego czasopisma w wersji papierowej),
 • harmonogram dyżurów telefonicznych naszych ekspertów,
 • wyszukiwarka - szybka i precyzyjna.

Zobacz produkt w sklepie »

eWYDANIA Przeglądu Podatku Dochodowego

z możliwością przeglądania na trzy sposoby:

 • on-line za pomocą przeglądarki internetowej,
 • off-line za pomocą programu (po pobraniu wydawnictw z internetu),
 • przez Aplikację mobilną GOFIN NEWS.

Zobacz opis »

POLSKI ŁAD
polskilad.gofin.pl

Serwis POLSKI ŁAD zawiera opracowania dotyczące nowych regulacji prawnych wprowadzonych w ramach tzw. pakietu Polski Ład. Omawiane są w nim zagadnienia dotyczące m.in. podatku dochodowego, VAT, ZUS oraz sektora budżetowego. Poszczególne informacje są prezentowane w działach tematycznych. Wszelkie nowości ujęte też są w Aktualnościach i Wyjaśnieniach resortowych. W serwisie dostępne są także przepisy prawne, druki i dodatki tematyczne. Ponadto dostępna jest wyszukiwarka.

Zobacz opis »

UWAGA: Prenumeratorzy Czasopism mają dostęp do Serwisu POLSKI ŁAD w zakresie artykułów zamieszczonych w prenumerowanych Czasopismach

TARCZY ANTYKRYZYSOWEJ
tarcza.gofin.pl

Serwis TARCZA ANTYKRYZYSOWA zawiera opracowania dotyczące regulacji prawnych mających na celu ochronę przedsiębiorców przed skutkami epidemii COVID-19. Omawiane są w nim zagadnienia z zakresu m.in. podatku dochodowego, podatku VAT, prawa pracy, składek ZUS, zasiłków, wsparcia finansowego dla firm. Poszczególne informacje są prezentowane w działach tematycznych. Wszelkie nowości ujęte są też w Aktualnościach i Wyjaśnieniach resortowych. Niezwykle użyteczna jest wyszukiwarka.

Zobacz opis »

UWAGA: Prenumeratorzy Czasopism mają dostęp do Serwisu TARCZA ANTYKRYZYSOWA w zakresie artykułów zamieszczonych w prenumerowanych Czasopismach

Wybranych POMOCNIKÓW Księgowego w wersji PREMIUM

Bogate Serwisy internetowe optymalnie dostosowane do potrzeb Księgowych, z gwarancją dostępu do centrum najlepszych porad i pomocy z zakresu podatku VAT, podatku dochodowego (PIT i CIT), rachunkowości i prawa pracy.
Interpretacje urzędowe PODATKI, UBEZPIECZENIA, PRAWO PRACY - interpretacje.gofin.pl »
Orzecznictwo dla firm - orzecznictwo.gofin.pl »
WideoPOMOCNIKI (szkolenia, instruktaże, porady) - wideopomocniki.gofin.pl »
Wzory druków i umów idealny pomocnik ! - druki.gofin.pl »*
Ujednolicone przepisy prawne zawsze aktualne ! - przepisy.gofin.pl »
Wskaźniki i stawki bądź na bieżąco ! - wskazniki.gofin.pl »
Terminy zawsze na czas ! - terminy.gofin.pl »
Kalkulatory pomoc, która się liczy ! - kalkulatory.gofin.pl »
Klasyfikacje - klasyfikacje.gofin.pl »

Zobacz pełny opis POMOCNIKÓW Księgowego PREMIUM »

* Do pracy z aktywnymi drukami niezbędny jest Program DRUKI GOFIN. Wersja komercyjna Programu zapewnia dostęp do pełnej bazy druków. Program DRUKI Gofin w wersji komercyjnej jest osobnym produktem niepowiązanym z prenumeratą czy abonamentem. Zobacz »

WideoPOMOCNIKÓW Gofinu
wideopomocniki.gofin.pl

Platforma materiałów wideo to praktyczna pomoc dla Księgowych w rozwiązywaniu bieżących problemów głównie podatkowych w firmach.

W serwisie znajdziesz:

 • porady ekspertów - zwięzłe wypowiedzi ekspertów,
 • szkolenia - dłuższe nagrania wideo, w których eksperci w szczegółowy sposób objaśniają, szkolą, instruują,
 • instruktaże - pełne instrukcje jak wypełnić określone formularze lub druki urzędowe na konkretnych przykładach.
Łatwość dotarcia do odpowiednich materiałów wideo zapewnia praktyczny podział tematyczny: VAT, rachunkowość, podatek dochodowy, prawo pracy, ubezpieczenia społeczne.

Zobacz opis »

oraz:
Darmowa dostawa

Darmowa dostawa
1. i 20. dnia miesiąca nowy numer na Twoim biurku.

Dodatki

Liczne dodatki merytoryczne i z przepisami prawnymi, pomocniki, ściągi.

Pytania do Redakcji

Możliwość przesyłania pytań do redakcji - odpowiedzi na łamach Przeglądu Podatku Dochodowego.

Dyżury telefoniczne specjalistów

Możliwość skorzystania z telefonicznych porad ekspertów w ramach codziennych dyżurów. Sprawdź harmonogram dyżurów »

Darmowa dostawa

Możliwość nabycia Programu DRUKI Gofin w wersji komercyjnej w niższych cenach. Zobacz produkt w sklepie »

Darmowa dostawa

Możliwość nabycia Serwisu Budżetowego w niższych cenach.
Zobacz produkt w sklepie »

Możliwość otrzymania w ramach prenumeraty:

KALENDARZ KSIĄŻKOWY podatnika i księgowego na 2024 rok

Zawiera m.in.:
 • porady i wyjaśnienia specjalistów - oznaczone nagłówkiem WAŻNE INFORMACJE,
 • przypomnienia o ważnych terminach - oznaczone nagłówkiem WAŻNE TERMINY W TYM TYGODNIU,
 • praktyczne i przydatne informacje (m.in. mapy samochodowe z planami największych miast, odległości między polskimi miejscowościami, wieczny kalendarz, informacje dla kierowców, jednostki miar i wag).

Zobacz opis >

Przegląd Podatku Dochodowego występuje w prezentowanych poniżej promocjach. Kliknij w wybrany produkt promocyjny, aby poznać szczegóły oferty.

Promocje w prenumeracie na cały 2024 roku
Komplet nr 1 z nagrodami gwarantowanymi

Komplet nr 1
z jeszcze wyższym 30% rabatem !

Wszystkie Czasopisma i Gazeta
w prenumeracie na cały 2024 rok

Sprawdź »
Komplet nr 2 z nagrodami gwarantowanymi

Komplet nr 2
z 18% rabatem !

Wszystkie Czasopisma
w prenumeracie na cały 2024 rok

Sprawdź »
Promocje w prenumeracie na II półrocze 2023 roku
Komplet nr 1 z nagrodami gwarantowanymi

Komplet nr 1
z przywilejami i z nagrodą gwarantowaną

Wszystkie Czasopisma i Gazeta
w prenumeracie na II półrocze 2023 roku

Sprawdź »
Komplet nr 2 z nagrodami gwarantowanymi

Komplet nr 2
z przywilejami i z nagrodą gwarantowaną

Wszystkie Czasopisma
w prenumeracie na II półrocze 2023 roku

Sprawdź »
Dodano do Twojego koszyka ×
Produkt
Cena brutto
Ilość
Wartość
Trwa dodawanie produktu do koszyka Trwa dodawanie produktu do koszyka.
« Kontynuuj zakupy
Przejdź do Twojego koszyka »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.