Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
95 720 85 40
 
Aktualnie jesteś: Sklep (strona główna)  »   Reklamacje

Reklamacje


Fragment Regulaminu Sklepu Internetowego www.sklep.gofin.pl dotyczący reklamacji:


§ 9. Reklamacje Towarów i usług elektronicznych

 1. Klient ma prawo do reklamacji Towaru zamówionego w Sklepie.

 2. Klient dokonuje reklamacji wysyłając zgłoszenie reklamacyjne dotyczącego danego Towaru. Wskazane jest podanie w reklamacji: imienia i nazwiska Klienta lub firmy, daty zgłoszenia, numeru faktury VAT lub paragonu, nazwy i ilości reklamowanego Towaru, opisu i rodzaju wady, żądania Klienta, telefonu kontaktowego.

 3. Reklamacje należy kierować:
  • przez internet za pomocą formularza reklamacyjnego »,
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mailowy: bot@gofin.pl ,
  • telefonicznie pod numerem 95 720 85 40 (od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 - 15:00),
  • faksem na numer: 95 720 85 60,
  • pisemnie na adres usługodawcy: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
 4. Klient może żądać w szczególności wymiany Towaru na nowy. Uprawnienia Klienta będącego Konsumentem regulują przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2002 r. nr 141, poz. 1176 ze zm.), które znajdują w niniejszym Regulaminie zastosowanie. Uprawnienia Klienta niebędącego Konsumentem regulują przepisy Kodeksu cywilnego o rękojmi za wady.

 5. Wraz z reklamacją Klient dostarcza do siedziby Sprzedawcy reklamowany Towar, kopię lub oryginał faktury VAT albo inny dowód zakupu.

 6. Sklep zobowiązuje się powiadomić Klienta o terminie i sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie do 14 dni od daty jej złożenia.

 7. Postanowienia niniejszego paragrafu znajdują odpowiednie zastosowanie, za wyjątkiem uprawnień, do reklamacji usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę.


Zobacz cały Regulamin »