Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
95 720 85 40
 
Aktualnie jesteś: Sklep (strona główna)  »  Inne produkty  »  Publikacje w formie elektronicznej - eBooki  »   eBook Samochody w działalności gospodarczej a VAT

eBook Samochody w działalności gospodarczej a VAT

eBook - Publikacja elektroniczna w formacie PDF i ePUB
Po złożeniu zamówienia, otrzymasz wiadomość e-mail z linkami do wszystkich dostępnych formatów eBooka.
-->
Cennik
Publikacje 2019
Lp. Produkt Cena Ilość  
1. eBook - Publikacja elektroniczna 9,90 zł
(9,17 zł + 8% VAT)
szt.
Proszę o kontakt
Interesuje Cię ten produkt? Masz pytanie? Zadzwoń: 95 720 85 40, napisz e-mail: sklep@gofin.pl
lub zostaw swój numer - oddzwonimy.
Proszę o kontakt telefoniczny:
Dane osobowe (imię i nazwisko oraz numer telefonu), będą przetwarzane w celu kontaktu telefonicznego w związku z zamówioną usługą "Proszę o kontakt". Dane będą przetwarzane do czasu zrealizowania usługi.
Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych  
 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. z siedzibą w Gorzowie Wlkp. (66-400), ul. Owocowa 8.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod adresem e-mail: iod@gofin.pl.
 3. Masz prawo do:
  1. żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
  2. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  3. przenoszenia danych.
  4. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli taka zgoda została wyrażona.
  5. wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora.
 4. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.
 5. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.
 6. Administrator nie udostępnia przekazanych mu danych osobowych jakimkolwiek podmiotom trzecim.
 7. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że powierza przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:
  1. ATMAN S.A. - w celu przechowywania danych osobowych na serwerach dedykowanych w związku z umową hostingu.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ze szczególną troską chroni przekazane dane i zapewnia ich bezpieczeństwo na najwyższym poziomie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi. Zasady postępowania z danymi osobowymi oraz wykorzystywania plików cookies i innych technologii w ramach elektronicznych usług Wydawnictwa opisuje nasza Polityka prywatności i plików cookies.
Informacje
Szczegółowy opis
Spis treści

Samochody w działalności gospodarczej a VAT - eBook

W dodatku omówiono zasady odliczania VAT od wydatków związanych z pojazdami samochodowymi. Wskazano, jakie warunki należy spełnić, aby móc skorzystać z prawa do pełnego odliczenia podatku naliczonego oraz wyjaśniono na czym polega system korekt VAT związany ze zmianą przeznaczenia pojazdu. Przedstawiono również odpowiedzi na pytania Czytelników dotyczące zasad rozliczania VAT od samochodów.

Liczba stron pliku PDF - 36

eBook - Publikacja elektroniczna dostępna w formatach*:

PDF PDF - Uniwersalny format plików zapewniający taki sam wygląd dokumentu na wszystkich urządzeniach. Polecany na komputery. Otwierany m.in. w programie Adobe Reader.
ePUB ePUB - Format plików przeznaczony przede wszystkim dla tabletów i e-czytników. Na komputerach możliwy odczyt przez oprogramowanie, np. Calibre, Adobe Digital Editions.

* Po złożeniu zamówienia, otrzymasz wiadomość e-mail z linkami do wszystkich dostępnych formatów eBooka.

pokaż fragmenty artykułów

I. ZASADY ODLICZANIA VAT OD SAMOCHODÓW OSOBOWYCH

Pojazdami samochodowymi, w myśl definicji zawartej w art. 2 pkt 34 ustawy...

1. Odliczanie VAT od wydatków związanych z nabyciem pojazdów samochodowych

Zgodnie z ogólną zasadą przewidzianą w art. 86a ust. 1 od wszystkich wydatków...

2. Pojazdy wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika - odliczenie 100% podatku VAT

Odliczenie VAT w pełnej wysokości przysługuje (przy założeniu związku z czynnościami opodatkowanymi) w odniesieniu do wydatków (...

2.1. Ewidencja przebiegu pojazdu jako potwierdzenie sposobu używania samochodu

Dla potwierdzenia wykorzystywania pojazdu wyłącznie do celów działalności gospodarczej podatnik ma obowiązek prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu, z której wynikać będzie, że wykluczone jest użycie pojazdu do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą. ...

2.2. Informacja o wykorzystywaniu pojazdu wyłącznie do celów firmowych - formularz VAT-26

Podatnicy wykorzystujący pojazdy samochodowe wyłącznie do działalności gospodarczej, oprócz obowiązku prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu, powinni złożyć w urzędzie skarbowym informację o tych pojazdach - według ustalonego wzoru - w terminie 7...

2.3. Samochody o konstrukcji wykluczającej ich użycie do celów prywatnych

Jeżeli konstrukcja pojazdów wyklucza ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą podatnika (do celów prywatnych), to podatnikowi przysługuje pełne prawo do odliczenia VAT naliczonego od wydatków z nimi związanych. Podobne prawo dotyczy pojazdów tak...

3. Korekta VAT przy zmianie wykorzystywania pojazdu samochodowego

W trakcie użytkowania samochodu, podatnik może dokonać zmiany sposobu jego wykorzystania i na przykład samochód wykorzystywany wyłącznie do celów firmowych, przeznaczyć do celów mieszanych, czyli zarówno do działalności gospodarczej, jak...

3.1. Sprzedaż pojazdu samochodowego używanego do celów mieszanych

Jeżeli w okresie korekty pojazd wykorzystywany do celów służbowych i prywatnych zostanie sprzedany, wówczas przyjmuje się, że do końca okresu korekty samochód ten wykorzystywany jest wyłącznie do celów firmowych. Jeżeli zatem z faktury zakupu pojazdu...

3.2. Samochód przeznaczony do celów prywatnych i służbowych

Podatnik posiadający pełne prawo do odliczenia podatku VAT przy nabyciu samochodu, który został zakupiony wyłącznie do działalności gospodarczej może w okresie korekty zmienić jego przeznaczenie do celów mieszanych, czyli prywatnych i służbowych. Wówczas...

4. Samochód firmowy wykorzystywany nieodpłatnie do celów prywatnych

Co do zasady opodatkowaniu VAT podlegają odpłatne czynności, w tym odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Natomiast nieodpłatne czynności objęte są zakresem ustawy o VAT tylko w sytuacjach tą ustawą przewidzianych, m.in. w ...

4.1. Kiedy prywatne użytkowanie samochodu służbowego nie podlega VAT?

Ustawodawca przewidział jednak wyjątki od opodatkowania czynności wykonywanych nieodpłatnie na cele osobiste podatnika lub jego pracowników. Wyjątki te dotyczą pojazdów samochodowych przy nabyciu (wytworzeniu), których przysługiwało podatnikowi ograniczone prawo do odliczenia...

4.2. Użytkowanie samochodu dla celów prywatnych podlegające VAT

Podatnik jest zobowiązany opodatkować użytek prywatny samochodów służbowych w sytuacji gdy: posiadał pełne prawo do odliczenia podatku zarówno przy nabyciu pojazdu, jak i zakupionych do niego części składowych,  ...

II. ZAKUP ŚRODKÓW TRANSPORTU W UE - OBOWIĄZKI FORMALNE

Zakup na terytorium innego państwa członkowskiego towarów, które przewożone są do Polski, stanowi zasadniczo wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, pod warunkiem, że nabywca jest podatnikiem VAT lub osobą prawną niebędącą podatnikiem. Od powyższej...

1. Podatek VAT od wewnątrzwspólnotowego nabycia środków transportowych

Jeżeli dostawcą jest unijny podatnik VAT niekorzystający ze zwolnienia z opodatkowania, nabywcą podatnik polski, a sprzedaż nie jest dokonywana w ramach procedury szczególnej stosowanej w przypadku sprzedaży towarów używanych (opodatkowanie marży), to będziemy mieli...

2. Nabycie nowych środków transportu

Nabycie nowych środków transportu, zawsze podlega opodatkowaniu, tj. nawet wtedy, gdy nabywcą jest podmiot niebędący podatnikiem podatku VAT. Przy czym status dostawcy takiego środka transportu również nie ma znaczenia. ...

3. Akcyza przy użytkowaniu w Polsce samochodu osobowego wynajętego za granicą

3.1. Stanowisko Dyrektora KIS w sprawie opodatkowania akcyzą pojazdów wynajmowanych w krajach unijnych

Podmiot, który wynajął na terytorium państwa członkowskiego samochód osobowy i przewiózł go do kraju w celu użytkowania na potrzeby działalności gospodarczej - ma obowiązek rozliczyć podatek akcyzowy od tej transakcji. Powyższe stanowisko przedstawił...

3.2. Możliwość uzyskania zwrotu akcyzy od samochodu osobowego po okresie najmu

W przypadku, gdy samochód wynajęty w kraju unijnym nie zostanie w Polsce zarejestrowany, podmiot po zakończeniu okresu najmu może odzyskać zapłaconą akcyzę. Zgodnie bowiem z ...

3.3. Obowiązki podatnika użytkującego samochód wynajęty na terenie UE

Czeska firma posiadająca oddział w Polsce wynajmuje na okres 2-3 lat samochody osobowe od innej czeskiej firmy. Z samochodów tych korzystają pracownicy zatrudnieni w oddziale (użytkują samochody w Polsce) oraz pracownicy zatrudnieni w jednostce w Czechach,...

III. SAMOCHODY OSOBOWE PRZYWOŻONE SPOZA TERYTORIUM UE A PODATEK AKCYZOWY

W myśl art. 100 ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym w przypadku samochodu osobowego przedmiotem opodatkowania...

IV. SAMOCHODY W ORZECZNICTWIE NACZELNEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO

1. Dostęp do samochodu poza godzinami pracy

W początkowym okresie obowiązywania przepisów dotyczących ograniczonego prawa do odliczania VAT od wydatków dotyczących używanych w działalności gospodarczej samochodów, organy podatkowe podkreślały, że w przypadku gdy istnieje możliwość wykorzystania samochodu przez osobę uprawnioną (w szczególności...

2. Wynajem samochodów zastępczych

Podatnik może odliczyć 100% podatku naliczonego związanego z nabyciem samochodów zastępczych, dla...

V. PYTANIA CZYTELNIKÓW

1. Faktura VAT marża przy sprzedaży samochodu

W listopadzie 2017 r. nabyliśmy samochód osobowy, na fakturę VAT marża. Obecnie zamierzamy go sprzedać. Jaką stawkę VAT należy zastosować? Sposób opodatkowania towarów na zasadzie marży - w świetle ...

2. Odliczenie VAT przez warsztat samochodowy

Prowadzimy warsztat samochodowy (jesteśmy czynnym podatnikiem VAT). Podczas usługi naprawy zamka w samochodzie klienta uszkodziliśmy lakier na drzwiach tego pojazdu. Aby naprawić tę szkodę zleciliśmy lakierowanie pojazdu drugiemu podmiotowi - lakierni,...

3. Wykup samochodu z leasingu

Na podstawie umowy leasingu użytkowałem samochód osobowy (który wykorzystywałem do celów firmowych i prywatnych) i od rat leasingowych odliczałem 50% podatku naliczonego. We wrześniu br. (tj. po zakończeniu leasingu) samochód ten wykupiłem i zamierzam dokonać jego sprzedaży w ramach...

4. Wykazanie w deklaracji VAT wydatków związanych z pojazdem samochodowym

Czy w deklaracji VAT w przypadku gdy odliczam 50% podatku naliczonego od wydatków związanych z pojazdem samochodowym powinienem w pozycji "wartość netto" wpisać całą kwotę netto wynikającą z faktury czy tylko w ograniczonej wysokości? ...

5. Zakup paliwa do własnego dystrybutora

Spółka z o.o. posiada własny dystrybutor paliwa. Paliwo z tego dystrybutora tankowane jest m.in. do samochodu osobowego, który wykorzystywany jest zarówno w działalności gospodarczej, jak i do celów prywatnych. Kiedy możemy odliczyć 50% VAT od zakupu...

6. Sprzedaż samochodu przez podatnika zwolnionego przedmiotowo z VAT

W 2009 r. podatnik wykonujący działalność mieszaną zakupił na potrzeby tej działalności samochód i odliczył 3% podatku VAT, zgodnie z wyliczoną strukturą. Od początku 2017 r. wykonuje wyłącznie czynności zwolnione z VAT i nie składa deklaracji. Obecnie...

7. Zakupy związane z samochodami stanowiącymi towary handlowe

Prowadzę działalność gospodarczą w zakresie handlu samochodami osobowymi i ciężarowymi. Do zakupionych w celach handlowych samochodów dokupuję różnego rodzaju części samochodowe, paliwo, usługi naprawy itp. Czy mogę w całości odliczać VAT naliczony od tych...

8. Nabycie pojazdu a nieterminowe złożenie VAT-26

Dokonaliśmy w dniu 13 lutego 2017 r. zakupu samochodu osobowego z Niemiec w ramach WNT. Formularz VAT-26 złożyliśmy w dniu rejestracji auta, czyli 15 marca 2017 r. W deklaracji za luty odliczyliśmy 100% podatku VAT w wysokości 50.000 zł....

9. Wydatki związane z przygotowaniem samochodu do sprzedaży a odliczenie VAT

Zamierzam sprzedać dwa samochody osobowe i w związku z tym zleciłem przeprowadzenie oceny ich stanu technicznego. Czy od tej usługi mogę odliczyć 100% podatku naliczonego? Z pytania nie wynika, czy samochody...

Dodano do Twojego koszyka ×
Produkt
Cena brutto
Ilość
Wartość
Trwa dodawanie produktu do koszyka Trwa dodawanie produktu do koszyka.
« Kontynuuj zakupy
Przejdź do Twojego koszyka »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.