Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

1
2
3
4
5
6
7
95 720 85 40
 
Aktualnie jesteś: Sklep (strona główna)  »  Czasopisma i Gazeta (wydania drukowane)  »  Czasopisma  »   Ubezpieczenia i Prawo Pracy

Ubezpieczenia i Prawo Pracy

Fachowa pomoc dla firm i instytucji !
20 500 Prenumeratorów !

Ukazuje się 2 razy w miesiącu (1. i 10. dnia każdego miesiąca)

Z prenumeratą Czasopisma w wersji drukowanej, wersja internetowa, eWYDANIE oraz wybrane POMOCNIKI Księgowego PREMIUM Sprawdź zasady dostępności POMOCNIKÓW »
Cennik
Prenumerata 2018
Lp. Produkt Cena Ilość  
1. Prenumerata - cały 2018 r. 366,00 zł
(338,89 zł + 8% VAT)
szt.
+ wersja internetowa
2. Prenumerata - kwiecień-grudzień 2018 r. 274,50 zł
(254,17 zł + 8% VAT)
szt.
+ wersja internetowa
3. Prenumerata - czerwiec-grudzień 2018 r. 213,50 zł
(197,69 zł + 8% VAT)
szt.
+ wersja internetowa
4. Prenumerata - I półrocze 2018 r. 183,00 zł
(169,44 zł + 8% VAT)
szt.
5. Prenumerata - II półrocze 2018 r. 183,00 zł
(169,44 zł + 8% VAT)
szt.
+ wersja internetowa
6. Prenumerata - I kwartał 2018 r. 91,50 zł
(84,72 zł + 8% VAT)
szt.
7. Prenumerata - II kwartał 2018 r. 91,50 zł
(84,72 zł + 8% VAT)
szt.
+ wersja internetowa
8. Prenumerata - III kwartał 2018 r. 91,50 zł
(84,72 zł + 8% VAT)
szt.
+ wersja internetowa
Interesuje Cię ten produkt? Masz pytanie? Zadzwoń: 95 720 85 40, napisz e-mail: prenumerata@gofin.pl
lub zostaw swój numer - oddzwonimy
Informacje
Szczegółowy opis
Korzyści z prenumeraty
Promocje

Ubezpieczenia i Prawo Pracy

Dwutygodnik
(wydawany na 1. i 10. dnia każdego miesiąca)
ISSN: 1507-6962

W ciągu roku ukazują się:
24 numery Czasopisma
23 dodatki

Każdy numer Czasopisma:
liczba stron - 68 (co najmniej)
format - B5
rodzaj okładki - miękka

Ubezpieczenia i Prawo Pracy to profesjonalny dwutygodnik o tematyce kadrowo-płacowej, obejmujący zagadnienia z zakresu ubezpieczeń społecznych, ubezpieczenia zdrowotnego, świadczeń z ZUS oraz prawa pracy.

Omawiane w nim tematy zawierają wiele przykładów, wzorów wypełnionych druków oraz przydatnych pism. Publikowane artykuły uwzględniają interpretacje organów resortowych i orzecznictwo.

Prenumeratorzy na łamach 68-stronicowego Czasopisma odnajdą praktyczne rozwiązania problemów występujących w codziennej pracy, w tym odpowiedzi na pytania zadawane redakcji.

W Czasopiśmie omawiane są też zmiany w prawie wraz z komentarzem redakcji oraz podawane informacje o ważnych terminach.

Działy tematyczne

 • Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne
  Omawia zagadnienia związane z rozliczaniem i opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Fundusz Emerytur Pomostowych. Porusza tematykę dotyczącą rozstrzygania obowiązku ubezpieczeń, ustalania podstawy wymiaru składek ZUS, sporządzania dokumentacji ubezpieczeniowej, sankcji i ulg.

 • Świadczenia chorobowe
  Przedstawia problematykę związaną z ustalaniem prawa do wynagrodzenia chorobowego oraz zasiłków z ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego przysługujących pracownikom, a także innym osobom ubezpieczonym. Wskazuje zasady ustalania podstawy wymiaru tych świadczeń oraz ich wypłaty.

 • Emerytury i renty
  Obejmuje tematykę związaną z ustalaniem prawa i wysokości świadczeń emerytalno-rentowych oraz świadczeń przedemerytalnych wypłacanych z ZUS. Ponadto omawia zagadnienia związane z członkostwem w otwartym funduszu emerytalnym.

 • Zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę
  Porusza tematy dotyczące m.in. zawierania umów o pracę, zmian ich warunków oraz ich rozwiązywania.

 • Czas pracy
  Omawia zagadnienia dotyczące systemów i rozkładów czasu pracy, a ponadto tematykę pracy w niedziele, święta, w godzinach nadliczbowych i w porze nocnej.

 • Urlopy
  Tematyka z tego zakresu obejmuje zasady nabywania prawa do urlopów wypoczynkowych, urlopów związanych z opieką nad dzieckiem, tj. urlopów: macierzyńskich, rodzicielskich, ojcowskich i wychowawczych, a także urlopów bezpłatnych oraz urlopów dodatkowych np. dla pracowników niepełnosprawnych.

 • Wynagrodzenia
  Obejmuje zagadnienia związane z obliczaniem wynagrodzenia za pracę, wynagrodzenia urlopowego, odpraw, ekwiwalentów i innych świadczeń pracowniczych. Ponadto porusza kwestię ochrony wynagrodzenia za pracę.

 • BHP
  Omawia zagadnienia dotyczące warunków bezpiecznej pracy, szkoleń pracowników oraz badań profilaktycznych. Porusza problematykę wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

 • Rozliczenia z PFRON
  Obejmuje zagadnienia związane z dofinansowaniem do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych, refundacją składek ZUS oraz dokonywaniem wpłat na PFRON.

 • Vademecum kadrowca
  Zamieszcza tematy opracowane z myślą o początkujących pracownikach kadrowo-płacowych oraz zagadnienia ujęte w sposób kompleksowy. Ponadto zawiera relacje z dyżurów telefonicznych.

 • Nowości w ubezpieczeniach i prawie pracy
  Opisuje nowe regulacje prawne, sygnalizuje nadchodzące zmiany w ustawodawstwie, a także publikuje wyjaśnienia i komunikaty resortowe.

Dodatki:

Wskaźniki Ekonomiczno-Finansowe

Wskaźniki i stawki (24 strony) - dodatek ukazuje się cyklicznie raz na kwartał.
W dodatku w przejrzysty sposób prezentowane są w formach tabelarycznych aktualne wskaźniki i stawki niezbędne dla pracowników służb kadrowo-płacowych. W celu zwrócenia użytkownikom uwagi na nową wysokość wskaźnika/stawki w stosunku do poprzedniego okresu jest ona oznaczona wyrazem „Zmiana”.

W opracowaniu zamieszczane są m.in. wskaźniki dotyczące składek ZUS, zasiłków, świadczeń emerytalno-rentowych, świadczeń rodzinnych i opiekuńczych, prawa pracy oraz wpłat na PFRON.

Dodatki merytoryczne i z przepisami prawa

Dodatki merytoryczne i z przepisami prawnymi
Dodatki z przepisami prawnymi zawierają ujednolicone przez redakcję, na dzień wydania, teksty ustaw, rozporządzeń wykonawczych lub zbiór przepisów dotyczących danego zagadnienia. Dobór publikowanych aktów prawnych podyktowany jest tematyką czasopisma i zachodzącymi zmianami w prawie z tego zakresu.

Dodatki merytoryczne obejmują kompleksowo omówione zagadnienia z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa pracy. Zawierają wiele praktycznych przykładów oraz wzorów wypełnionych druków. Opracowania te uwzględniają aktualne orzecznictwo i interpretacje resortowe.

Sprawdź jakie dodatki ukazały się do tej pory na www.dodatki.gofin.pl.

Pomocniki Kadrowego

Pomocniki Kadrowego
Zawierają krótkie i praktyczne opracowania dotyczące jednego wybranego zagadnienia z zakresu ubezpieczeń i prawa pracy. Przygotowane w jasny i przystępny sposób, także z myślą o początkujących kadrowcach.
W tej formie publikowane są również wchodzące w życie nowe akty prawne opatrzone komentarzem redakcji.

Ściągi

Ściągi
Przygotowane najczęściej w formie tabel wykazy niezbędnych danych bądź zbiory informacji obejmujących jedno zagadnienie. Wykonane w przejrzysty sposób do wykorzystania podczas bieżącej pracy.


Płyty CD
Sprawdź, jakie płyty ukazały się do tej pory na www.cd.gofin.pl.

Korzyści z prenumeraty

Prenumerata czasopisma Ubezpieczenia i Prawo Pracy, to oprócz specjalistycznych informacji i porad, również wiele przywilejów i korzyści:

Ubezpieczenia i Prawo Pracy on-line
eWYDANIE

Dostęp do wersji internetowej czasopisma Ubezpieczenia i Prawo Pracy on-line - www.czasopismaksiegowych.gofin.pl/uipp

Zalety i zawartość serwisu:

 • eWYDANIE Ubezpieczeń i Prawa Pracy z możliwością korzystania na trzy sposoby:
  - przeglądanie on-line, za pomocą przeglądarki internetowej,
  - za pomocą programu off-line (po pobraniu wydawnictw z internetu),
  - w Aplikacji mobilnej GOFIN NEWSNOWOŚĆ 2018 !
  (czytaj więcej o eWYDANIU tutaj »)
 • bieżący numer czasopisma (dokładne odzwierciedlenie wersji papierowej),
 • archiwum z ostatnich 6 lat (czasopisma wraz ze specjalistycznymi dodatkami, stanowiącymi kompleksowe opracowania na najczęściej pojawiające się problemy),
 • spisy treści - błyskawiczne dotarcie do treści czasopisma,
 • redakcja informuje - najważniejsze informacje zamieszczane na bieżąco przez redakcję czasopisma (niezależnie od cyklu wydawniczego czasopisma w wersji papierowej),
 • harmonogram dyżurów telefonicznych naszych ekspertów,
 • wyszukiwarka - szybka i precyzyjna.

Zobacz produkt w sklepie »

POMOCNIKI Księgowego PREMIUM

Wybrane POMOCNIKI Księgowego PREMIUM (bogate Serwisy internetowe)

Serwisy pomocnicze (Interpretacje urzędowe, Orzecznictwo dla firm, WideoPOMOCNIKI) oraz możliwość korzystania z wielu dodatkowych pomocy i praktycznych funkcji w pozostałych POMOCNIKACH, takich jak: wzory druków i umów, ujednolicone przepisy prawne, wskaźniki i stawki, terminy, kalkulatory.

Więcej informacji oraz zasady dostępności »

Darmowa dostawa

Darmowa dostawa
1., i 10. dnia miesiąca nowy numer na Twoim biurku

Dodatki

Dodatki merytoryczne i z przepisami prawnymi, płyty CD

Pytania do Redakcji

Możliwość przesyłania pytań do redakcji

Dyżury telefoniczne specjalistów

Telefoniczne porady ekspertów w ramach codziennych dyżurów
Sprawdź harmonogram dyżurów »

Darmowa dostawa

Możliwość nabycia Programu DRUKI Gofin w wersji komercyjnej po niższych cenach

Zobacz produkt w sklepie »

Ubezpieczenia i Prawo Pracy występują w prezentowanych poniżej promocjach. Kliknij w wybrany produkt promocyjny, aby poznać szczegóły oferty.

Promocje w prenumeracie na cały 2018 rok
Komplet nr 1 z nagrodami gwarantowanymi

Komplet nr 1
z 20% rabatem i nagrodami gwarantowanymi

Wszystkie Czasopisma i Gazeta
w prenumeracie na cały 2018 rok

Sprawdź »
Komplet nr 2 z nagrodami gwarantowanymi

Komplet nr 2
z 14% rabatem i nagrodami gwarantowanymi

Wszystkie Czasopisma
w prenumeracie na cały 2018 rok

Sprawdź »
Promocje w prenumeracie na IV-XII 2018 roku
Komplet nr 1 z nagrodami gwarantowanymi

Komplet nr 1
z nagrodami gwarantowanymi

Wszystkie Czasopisma i Gazeta
w prenumeracie na IV-XII 2018 roku

Sprawdź »
Komplet nr 2 z nagrodami gwarantowanymi

Komplet nr 2
z nagrodami gwarantowanymi

Wszystkie Czasopisma
w prenumeracie na IV-XII 2018 roku

Sprawdź »
Promocje w prenumeracie na II półrocze 2018 roku
Komplet nr 1 z nagrodami gwarantowanymi

Komplet nr 1
z nagrodami gwarantowanymi

Wszystkie Czasopisma i Gazeta
w prenumeracie na II półrocze 2018 roku

Sprawdź »
Komplet nr 2 z nagrodami gwarantowanymi

Komplet nr 2
z nagrodami gwarantowanymi

Wszystkie Czasopisma
w prenumeracie na II półrocze 2018 roku

Sprawdź »
Dodano do Twojego koszyka ×
Produkt
Cena brutto
Ilość
Wartość
Trwa dodawanie produktu do koszyka Trwa dodawanie produktu do koszyka.
« Kontynuuj zakupy
Przejdź do Twojego koszyka »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.