Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

1
2
3
4
5
6
7
95 720 85 40
 
Aktualnie jesteś: Sklep (strona główna)  »  Czasopisma i Gazeta (wydania drukowane)  »  Czasopisma  »   Ubezpieczenia i Prawo Pracy

Ubezpieczenia i Prawo Pracy

Fachowa pomoc dla firm i instytucji !
15 400 Prenumeratorów !

Ukazuje się 2 razy w miesiącu (1. i 10. dnia każdego miesiąca)

Z prenumeratą Czasopisma w wersji drukowanej przywilej korzystania z: wersji on-line, eWYDANIA i wybranych POMOCNIKÓW Księgowego. Sprawdź zasady dostępu do POMOCNIKÓW »
Cennik
Prenumerata 2023
Prenumerata 2024
Lp. Produkt Cena Ilość  
1. Prenumerata - kwiecień-grudzień 2023 r. 297,00 zł
(275,00 zł + 8% VAT)
szt.
2. Prenumerata - lipiec-grudzień 2023 r. 198,00 zł
(183,33 zł + 8% VAT)
szt.
3. Prenumerata - kwiecień-czerwiec 2023 r. 99,00 zł
(91,67 zł + 8% VAT)
szt.
4. Prenumerata - lipiec-wrzesień 2023 r. 99,00 zł
(91,67 zł + 8% VAT)
szt.
5. Prenumerata - październik-grudzień 2023 r. 99,00 zł
(91,67 zł + 8% VAT)
szt.
Lp. Produkt Cena Ilość  
1. Prenumerata - styczeń-grudzień 2024 r. 408,00 zł
(377,78 zł + 8% VAT)
szt.
2. Prenumerata - styczeń-czerwiec 2024 r. 204,00 zł
(188,89 zł + 8% VAT)
szt.
3. Prenumerata - styczeń-marzec 2024 r. 102,00 zł
(94,44 zł + 8% VAT)
szt.
Proszę o kontakt
Interesuje Cię ten produkt? Masz pytanie? Zadzwoń: 95 720 85 40, napisz e-mail: sklep@gofin.pl
lub zostaw swój numer - oddzwonimy.
Proszę o kontakt telefoniczny:
Dane osobowe (imię i nazwisko oraz numer telefonu), będą przetwarzane w celu kontaktu telefonicznego w związku z zamówioną usługą "Proszę o kontakt". Dane będą przetwarzane do czasu zrealizowania usługi.
Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych  
 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. z siedzibą w Gorzowie Wlkp. (66-400), ul. Owocowa 8.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod adresem e-mail: iod@gofin.pl.
 3. Masz prawo do:
  1. żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
  2. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  3. przenoszenia danych.
  4. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli taka zgoda została wyrażona.
  5. wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora.
 4. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.
 5. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.
 6. Administrator nie udostępnia przekazanych mu danych osobowych jakimkolwiek podmiotom trzecim.
 7. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że powierza przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:
  1. ATMAN S.A. - w celu przechowywania danych osobowych na serwerach dedykowanych w związku z umową hostingu.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ze szczególną troską chroni przekazane dane i zapewnia ich bezpieczeństwo na najwyższym poziomie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi. Zasady postępowania z danymi osobowymi oraz wykorzystywania plików cookies i innych technologii w ramach elektronicznych usług Wydawnictwa opisuje nasza Polityka prywatności i plików cookies.
Informacje
Szczegółowy opis
Przywileje w prenumeracie
Promocje

Ubezpieczenia i Prawo Pracy

Dwutygodnik
(wydawany 1. i 10. dnia każdego miesiąca)
ISSN: 1507-6962

W ciągu roku ukazują się:
24 numery Czasopisma
23 dodatki

Każdy numer Czasopisma:
liczba stron - 68 (co najmniej)
format - B5
rodzaj okładki - miękka

Ubezpieczenia i Prawo Pracy to profesjonalne Czasopismo o tematyce kadrowo-płacowej, poruszające głównie zagadnienia z zakresu ubezpieczeń społecznych, ubezpieczenia zdrowotnego, świadczeń z ZUS oraz prawa pracy. Tematy prezentowane są w przystępny sposób, uwzględniają najnowsze orzecznictwo oraz interpretacje organów resortowych. Zawierają wiele praktycznych przykładów, wzorów wypełnionych druków oraz przydatnych pism.

W Czasopiśmie publikowane są też artykuły o zmianach w prawie z komentarzem redakcji, informujące o ważnych terminach oraz nowych wskaźnikach.

Czytelnicy na łamach tego 68 stronicowego Czasopisma znajdą rozwiązania wielu bieżących problemów pojawiających się w trakcie codziennej pracy, a także odpowiedzi na kierowane do redakcji pytania.

Działy tematyczne

 • Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne
  W dziale omawiamy zagadnienia związane z rozliczaniem i opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Fundusz Emerytur Pomostowych. Poruszamy tematykę dotyczącą rozstrzygania obowiązku ubezpieczeń, ustalania podstawy wymiaru składek ZUS, sporządzania dokumentacji ubezpieczeniowej, sankcji i ulg.

 • Świadczenia chorobowe
  Dział przedstawia problematykę związaną z ustalaniem prawa do wynagrodzenia chorobowego oraz zasiłków z ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego przysługujących pracownikom, a także innym osobom ubezpieczonym. Wskazuje zasady ustalania podstawy wymiaru tych świadczeń oraz ich wypłaty.

 • Emerytury i renty
  Dział obejmujący tematykę związaną z ustalaniem prawa i wysokości świadczeń emerytalno-rentowych oraz świadczeń przedemerytalnych wypłacanych z ZUS. Ponadto omawiane są zagadnienia związane z członkostwem w otwartym funduszu emerytalnym.

 • Zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę
  W tym dziale poruszane są tematy dotyczące m.in. zawierania umów o pracę, zmian ich warunków oraz ich rozwiązywania.

 • Czas pracy
  W dziale omawiamy zagadnienia dotyczące systemów i rozkładów czasu pracy, a ponadto tematykę pracy w niedziele, święta, w godzinach nadliczbowych i w porze nocnej.

 • Urlopy
  Tematyka z tego zakresu obejmuje zasady nabywania prawa do urlopów wypoczynkowych, urlopów związanych z opieką nad dzieckiem, tj. urlopów: macierzyńskich, rodzicielskich, ojcowskich i wychowawczych, a także urlopów bezpłatnych oraz urlopów dodatkowych np. dla pracowników niepełnosprawnych.

 • Wynagrodzenia
  Dział obejmujący zagadnienia związane z obliczaniem wynagrodzenia za pracę, wynagrodzenia urlopowego, odpraw, ekwiwalentów i innych świadczeń pracowniczych. Ponadto porusza kwestię ochrony wynagrodzenia za pracę.

 • BHP
  W dziale omawiamy zagadnienia dotyczące warunków bezpiecznej pracy, szkoleń pracowników oraz badań profilaktycznych. Poruszamy problematykę wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

 • Rozliczenia z PFRON
  Dział obejmujący zagadnienia związane z dofinansowaniem do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych, refundacją składek ZUS oraz dokonywaniem wpłat na PFRON.

 • Pracownicze plany kapitałowe
  Dział zawiera tematy dotyczące m.in. gromadzenia środków w pracowniczych planach kapitałowych (PPK), finansowania i dokonywania wpłat do PPK, wypłat transferowych, wypłat i zwrotu środków zgromadzonych w PPK.

 • Vademecum kadrowca
  W dziale zamieszczone są tematy opracowane z myślą o początkujących pracownikach kadrowo-płacowych oraz zagadnienia ujęte w sposób kompleksowy. Ponadto zawarte są relacje z dyżurów telefonicznych.

 • Nowości w ubezpieczeniach i prawie pracy
  Dział opisuje nowe regulacje prawne, sygnalizuje nadchodzące zmiany w ustawodawstwie, a także publikuje wyjaśnienia i komunikaty resortowe.

Dodatki:

Wskaźniki Ekonomiczno-Finansowe

Wskaźniki i stawki (24 strony) - dodatek ukazuje się cyklicznie raz na kwartał.
W dodatku w przejrzysty sposób prezentowane są w formach tabelarycznych aktualne wskaźniki i stawki niezbędne dla pracowników służb kadrowo-płacowych. W celu zwrócenia użytkownikom uwagi na nową wysokość wskaźnika/stawki w stosunku do poprzedniego okresu jest ona oznaczona wyrazem „Zmiana”.

W opracowaniu zamieszczane są m.in. wskaźniki dotyczące składek ZUS, zasiłków, świadczeń emerytalno-rentowych, świadczeń rodzinnych i opiekuńczych, prawa pracy oraz wpłat na PFRON.

Dodatki merytoryczne i z przepisami prawa

Dodatki merytoryczne i z przepisami prawnymi
Dodatki z przepisami prawnymi zawierają ujednolicone przez redakcję, na dzień wydania, teksty ustaw, rozporządzeń wykonawczych lub zbiór przepisów dotyczących danego zagadnienia. Dobór publikowanych aktów prawnych podyktowany jest tematyką czasopisma i zachodzącymi zmianami w prawie z tego zakresu.

Dodatki merytoryczne obejmują kompleksowo omówione zagadnienia z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa pracy. Zawierają wiele praktycznych przykładów oraz wzorów wypełnionych druków. Opracowania te uwzględniają aktualne orzecznictwo i interpretacje resortowe.

Sprawdź, jakie dodatki ukazały się do tej pory na www.dodatki.gofin.pl.

Pomocniki Kadrowego

Pomocniki Kadrowego
Zawierają krótkie i praktyczne opracowania dotyczące jednego wybranego zagadnienia z zakresu ubezpieczeń i prawa pracy. Przygotowane w jasny i przystępny sposób, także z myślą o początkujących kadrowcach.
W tej formie publikowane są również wchodzące w życie nowe akty prawne opatrzone komentarzem redakcji.

Ściągi

Ściągi
Przygotowane najczęściej w formie tabel wykazy niezbędnych danych bądź zbiory informacji obejmujących jedno zagadnienie. Wykonane w przejrzysty sposób do wykorzystania podczas bieżącej pracy.


Przywileje i korzyści z prenumeraty

Prenumerata czasopisma Ubezpieczenia i Prawo Pracy to również wiele przywilejów i korzyści, w tym przywilej dostępu do:

Ubezpieczenia i Prawa Pracy on-line

WERSJI INTERNETOWEJ Ubezpieczeń i Prawa Pracy czasopismaksiegowych.gofin.pl/uipp

Zalety i zawartość serwisu:

 • bieżący numer czasopisma (dokładne odzwierciedlenie wersji papierowej),
 • archiwum z ostatnich 6 lat (czasopisma wraz ze specjalistycznymi dodatkami, stanowiącymi kompleksowe opracowania na najczęściej pojawiające się problemy),
 • spisy treści - błyskawiczne dotarcie do treści czasopisma,
 • redakcja informuje - najważniejsze informacje zamieszczane na bieżąco przez redakcję czasopisma (niezależnie od cyklu wydawniczego czasopisma w wersji papierowej),
 • harmonogram dyżurów telefonicznych naszych ekspertów,
 • wyszukiwarka - szybka i precyzyjna.

Zobacz produkt w sklepie »

eWYDANIA Ubezpieczeń i Prawa Pracy

z możliwością przeglądania na trzy sposoby:

 • on-line za pomocą przeglądarki internetowej,
 • off-line za pomocą programu (po pobraniu wydawnictw z internetu),
 • przez Aplikację mobilną GOFIN NEWS.

Zobacz opis »

POLSKI ŁAD
polskilad.gofin.pl

Serwis POLSKI ŁAD zawiera opracowania dotyczące nowych regulacji prawnych wprowadzonych w ramach tzw. pakietu Polski Ład. Omawiane są w nim zagadnienia dotyczące m.in. podatku dochodowego, VAT, ZUS oraz sektora budżetowego. Poszczególne informacje są prezentowane w działach tematycznych. Wszelkie nowości ujęte też są w Aktualnościach i Wyjaśnieniach resortowych. W serwisie dostępne są także przepisy prawne, druki i dodatki tematyczne. Ponadto dostępna jest wyszukiwarka.

Zobacz opis »

UWAGA: Prenumeratorzy Czasopism mają dostęp do Serwisu POLSKI ŁAD w zakresie artykułów zamieszczonych w prenumerowanych Czasopismach

TARCZY ANTYKRYZYSOWEJ
tarcza.gofin.pl

Serwis TARCZA ANTYKRYZYSOWA zawiera opracowania dotyczące regulacji prawnych mających na celu ochronę przedsiębiorców przed skutkami epidemii COVID-19. Omawiane są w nim zagadnienia z zakresu m.in. podatku dochodowego, podatku VAT, prawa pracy, składek ZUS, zasiłków, wsparcia finansowego dla firm. Poszczególne informacje są prezentowane w działach tematycznych. Wszelkie nowości ujęte są też w Aktualnościach i Wyjaśnieniach resortowych. Niezwykle użyteczna jest wyszukiwarka.

Zobacz opis »

UWAGA: Prenumeratorzy Czasopism mają dostęp do Serwisu TARCZA ANTYKRYZYSOWA w zakresie artykułów zamieszczonych w prenumerowanych Czasopismach

Wybranych POMOCNIKÓW Księgowego w wersji PREMIUM

Bogate Serwisy internetowe optymalnie dostosowane do potrzeb Księgowych, z gwarancją dostępu do centrum najlepszych porad i pomocy z zakresu podatku VAT, podatku dochodowego (PIT i CIT), rachunkowości i prawa pracy.
Interpretacje urzędowe PODATKI, UBEZPIECZENIA, PRAWO PRACY - interpretacje.gofin.pl »
Orzecznictwo dla firm - orzecznictwo.gofin.pl »
WideoPOMOCNIKI (szkolenia, instruktaże, porady) - wideopomocniki.gofin.pl »
Wzory druków i umów idealny pomocnik ! - druki.gofin.pl »*
Ujednolicone przepisy prawne zawsze aktualne ! - przepisy.gofin.pl »
Wskaźniki i stawki bądź na bieżąco ! - wskazniki.gofin.pl »
Terminy zawsze na czas ! - terminy.gofin.pl »
Kalkulatory pomoc, która się liczy ! - kalkulatory.gofin.pl »
Klasyfikacje - klasyfikacje.gofin.pl »

Zobacz pełny opis POMOCNIKÓW Księgowego PREMIUM »

* Do pracy z aktywnymi drukami niezbędny jest Program DRUKI GOFIN. Wersja komercyjna Programu zapewnia dostęp do pełnej bazy druków. Program DRUKI Gofin w wersji komercyjnej jest osobnym produktem niepowiązanym z prenumeratą czy abonamentem. Zobacz »

WideoPOMOCNIKÓW Gofinu
wideopomocniki.gofin.pl

Platforma materiałów wideo to praktyczna pomoc dla Księgowych w rozwiązywaniu bieżących problemów głównie podatkowych w firmach.

W serwisie znajdziesz:

 • porady ekspertów - zwięzłe wypowiedzi ekspertów,
 • szkolenia - dłuższe nagrania wideo, w których eksperci w szczegółowy sposób objaśniają, szkolą, instruują,
 • instruktaże - pełne instrukcje jak wypełnić określone formularze lub druki urzędowe na konkretnych przykładach.
Łatwość dotarcia do odpowiednich materiałów wideo zapewnia praktyczny podział tematyczny: VAT, rachunkowość, podatek dochodowy, prawo pracy, ubezpieczenia społeczne.

Zobacz opis »

oraz:
Darmowa dostawa

Darmowa dostawa
1. i 10. dnia miesiąca nowy numer na Twoim biurku.

Dodatki

Liczne dodatki merytoryczne i z przepisami prawnymi, pomocniki, ściągi.

Pytania do Redakcji

Możliwość przesyłania pytań do redakcji - odpowiedzi na łamach Ubezpieczeń i Prawa Pracy.

Dyżury telefoniczne specjalistów

Możliwość skorzystania z telefonicznych porad ekspertów w ramach codziennych dyżurów. Sprawdź harmonogram dyżurów »

Program DRUKI

Możliwość nabycia Programu DRUKI Gofin w wersji komercyjnej w niższych cenach. Zobacz produkt w sklepie »

Serwis Budżetowy

Możliwość nabycia Serwisu Budżetowego w niższych cenach.
Zobacz produkt w sklepie »

Możliwość otrzymania w ramach prenumeraty:

KALENDARZ KSIĄŻKOWY podatnika i księgowego na 2024 rok

Zawiera m.in.:
 • porady i wyjaśnienia specjalistów - oznaczone nagłówkiem WAŻNE INFORMACJE,
 • przypomnienia o ważnych terminach - oznaczone nagłówkiem WAŻNE TERMINY W TYM TYGODNIU,
 • praktyczne i przydatne informacje (m.in. mapy samochodowe z planami największych miast, odległości między polskimi miejscowościami, wieczny kalendarz, informacje dla kierowców, jednostki miar i wag).

Zobacz opis >

Ubezpieczenia i Prawo Pracy występują w prezentowanych poniżej promocjach. Kliknij w wybrany produkt promocyjny, aby poznać szczegóły oferty.

Promocje w prenumeracie na cały 2024 roku
Komplet nr 1 z nagrodami gwarantowanymi

Komplet nr 1
z jeszcze wyższym 30% rabatem !

Wszystkie Czasopisma i Gazeta
w prenumeracie na cały 2024 rok

Sprawdź »
Komplet nr 2 z nagrodami gwarantowanymi

Komplet nr 2
z 18% rabatem !

Wszystkie Czasopisma
w prenumeracie na cały 2024 rok

Sprawdź »
Promocje w prenumeracie na II półrocze 2023 roku
Komplet nr 1 z nagrodami gwarantowanymi

Komplet nr 1
z przywilejami i z nagrodą gwarantowaną

Wszystkie Czasopisma i Gazeta
w prenumeracie na II półrocze 2023 roku

Sprawdź »
Komplet nr 2 z nagrodami gwarantowanymi

Komplet nr 2
z przywilejami i z nagrodą gwarantowaną

Wszystkie Czasopisma
w prenumeracie na II półrocze 2023 roku

Sprawdź »
Dodano do Twojego koszyka ×
Produkt
Cena brutto
Ilość
Wartość
Trwa dodawanie produktu do koszyka Trwa dodawanie produktu do koszyka.
« Kontynuuj zakupy
Przejdź do Twojego koszyka »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.