Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
95 720 85 40
 
Aktualnie jesteś: Sklep (strona główna)  »  Inne produkty  »  Publikacje w formie elektronicznej - eBooki  »   eBook Używanie firmowych samochodów w 2019 r.

eBook Używanie firmowych samochodów w 2019 r.

eBook - Publikacja elektroniczna w formacie PDF i ePUB
Po złożeniu zamówienia, otrzymasz wiadomość e-mail z linkami do wszystkich dostępnych formatów eBooka.
Publikacja dostępna również w wersji papierowej - Sprawdź »
Cennik
Publikacje 2019
Lp. Produkt Cena Ilość  
1. eBook - Publikacja elektroniczna 9,90 zł
(9,17 zł + 8% VAT)
szt.
Proszę o kontakt
Interesuje Cię ten produkt? Masz pytanie? Zadzwoń: 95 720 85 40, napisz e-mail: sklep@gofin.pl
lub zostaw swój numer - oddzwonimy.
Proszę o kontakt telefoniczny:
Dane osobowe (imię i nazwisko oraz numer telefonu), będą przetwarzane w celu kontaktu telefonicznego w związku z zamówioną usługą "Proszę o kontakt". Dane będą przetwarzane do czasu zrealizowania usługi.
Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych  
 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. z siedzibą w Gorzowie Wlkp. (66-400), ul. Owocowa 8.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod adresem e-mail: iod@gofin.pl.
 3. Masz prawo do:
  1. żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
  2. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  3. przenoszenia danych.
  4. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli taka zgoda została wyrażona.
  5. wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora.
 4. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.
 5. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.
 6. Administrator nie udostępnia przekazanych mu danych osobowych jakimkolwiek podmiotom trzecim.
 7. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że powierza przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:
  1. ATMAN S.A. - w celu przechowywania danych osobowych na serwerach dedykowanych w związku z umową hostingu.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ze szczególną troską chroni przekazane dane i zapewnia ich bezpieczeństwo na najwyższym poziomie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi. Zasady postępowania z danymi osobowymi oraz wykorzystywania plików cookies i innych technologii w ramach elektronicznych usług Wydawnictwa opisuje nasza Polityka prywatności i plików cookies.
Informacje
Szczegółowy opis
Spis treści

Używanie firmowych samochodów w 2019 r. - eBook

Publikacja niezbędna dla podmiotów wykorzystujących w prowadzonej działalności samochody. Przedstawiamy w niej sposób rozliczania VAT od wydatków na samochody, a także opisujemy „nowe" zasady rozliczania takich wydatków w podatku dochodowym, obowiązujące od początku 2019 r. W dodatku odnosimy się zarówno do samochodów stanowiących środki trwałe podatnika, używanych na podstawie umowy najmu, leasingu, dzierżawy itd., jak również stanowiących jego własność. Opisujemy, w jaki sposób rozliczyć podatkowo używanie prywatnych samochodów do celów firmowych. Wskazujemy ponadto, jakie konsekwencje podatkowe występują w przypadku wykorzystywania samochodów służbowych do celów prywatnych podatnika (przedsiębiorcy), jego pracowników lub innych osób. Opracowanie wzbogacono wybranymi wyjaśnieniami organów podatkowych i orzecznictwem sądów administracyjnych.

Liczba stron pliku PDF - 100

eBook - Publikacja elektroniczna dostępna w formatach*:

PDF PDF - Uniwersalny format plików zapewniający taki sam wygląd dokumentu na wszystkich urządzeniach. Polecany na komputery. Otwierany m.in. w programie Adobe Reader.
ePUB ePUB - Format plików przeznaczony przede wszystkim dla tabletów i e-czytników. Na komputerach możliwy odczyt przez oprogramowanie, np. Calibre, Adobe Digital Editions.

* Po złożeniu zamówienia, otrzymasz wiadomość e-mail z linkami do wszystkich dostępnych formatów eBooka.

pokaż fragmenty artykułów

WSTĘP

W działalności gospodarczej podatnicy bardzo często wykorzystują różne samochody - tj. osobowe, ciężarowe, itd. W publikacji tej przedstawiamy sposób rozliczania VAT od wydatków na samochody, a także opisujemy "nowe" zasady rozliczania takich...

I. I. ZASADY ROZLICZANIA VAT OD WYDATKÓW NA SAMOCHODY

1. Zasada ogólna - ograniczone prawo do odliczania VAT

W 2019 r. zasady odliczania VAT od wydatków na pojazdy samochodowe nie uległy zmianie. Są one określone głównie w ...

2. Od wydatków na jakie samochody można odliczać 100% VAT?

Samochody, od wydatków na które przysługuje prawo do odliczenia całego VAT (pod pewnymi warunkami), w uproszczeniu można podzielić na dwie grupy: 1) samochody osobowe i pojazdy...

2.1. Samochody osobowe

Podatnicy mogą odliczać cały VAT od wydatków na samochody osobowe, jeżeli pojazdy te wykorzystywane są wyłącznie do działalności gospodarczej. Co istotne - o tym, czy pojazd jest wykorzystywany wyłącznie...

2.2. Pojazdy o szczególnej konstrukcji

a) Samochody z dodatkowym badaniem technicznym Niektóre pojazdy są uznawane za wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej. Konstrukcja tych pojazdów wyklucza bowiem ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością...

2.3. Towary montowane w pojazdach samochodowych i związane z nimi usługi montażu

Podatnicy mogą odliczać także cały VAT od wydatków dotyczących nabycia towarów montowanych w pojazdach samochodowych i związanych z nimi usług montażu, naprawy i konserwacji, jeżeli przeznaczenie tych towarów będzie wskazywało obiektywnie na...

2.4. Warunki odliczania 100% VAT od wydatków na samochody w ujęciu tabelarycznym

Warunki odliczania całego VAT od wydatków na poszczególne pojazdy samochodowe przeznaczone wyłącznie do opodatkowanej działalności gospodarczej przedstawiamy w tabeli. ...

3. Rozliczanie VAT przez podatników użytkujących samochody na podstawie umowy leasingu, najmu itp

3.1. Leasing operacyjny jako usługa

Obecnie umowa leasingu operacyjnego jest dla celów VAT traktowana jako świadczenie usług. Przypomnijmy, że z wyroku TSUE z 4 października 2017 r. w sprawie ...

3.2. Prawo do odliczenia VAT

W 2019 r. zasady odliczania VAT od wydatków związanych z samochodem osobowym, używanym na podstawie umowy leasingu/najmu nie uległy zmianie. Podatnicy mogą zatem odliczać VAT od wydatków związanych z takim pojazdem (tj. od...

3.3. Najem samochodu za granicą

W sytuacji, gdy polski podatnik najmuje samochód za granicą (od podmiotu zagranicznego), to należy ustalić, czy najem taki nie wiąże się z obowiązkiem wykazania przez niego z tego tytułu importu usług....

3.4. Wykup samochodu z leasingu (operacyjnego) do majątku firmowego

W ustawie o VAT nie zawarto żadnych regulacji, które w sposób szczególny odnosiłyby się do odliczania VAT od nabycia (wykupu) samochodu (będącego przedmiotem leasingu), po upływie okresu, na jaki zawarto umowę...

3.5. Prawo do odliczenia VAT od wydatków na samochód zastępczy

W ustawie o VAT nie odniesiono się w sposób szczególny do odliczania VAT od wydatków związanych z używaniem samochodu zastępczego. Podatnicy odliczają zatem VAT naliczony od wydatków na ww. samochód na zasadach ogólnych,...

4. Prawo do odliczania VAT od wydatków na samochód prywatny wspólnika wykorzystywany na potrzeby spółki

Zgodnie z art. 86a ustawy o VAT, od wydatków związanych z pojazdami...

5. Samochody używane przez pracowników a VAT

5.1. Prawo do odliczania VAT od wydatków na podróże służbowe pracowników

W ustawie o VAT nie zawarto przepisów, które w sposób szczególny odnosiłyby się do odliczania VAT od wydatków ponoszonych w trakcie podróży służbowych pracowników. Stosuje się tu zasady ogólne. Pracodawca generalnie będzie...

5.2. Wynajem auta pracownikowi

Prawo do odliczenia VAT Kwestia odliczania VAT od wydatków na samochody wynajmowane (odpłatnie) pracownikom w praktyce nie jest unormowana. Istnieją bowiem spory, jak traktować jazdy prywatne pracowników wykonywane firmowym...

5.3. Nieodpłatne udostępnienie pracownikowi samochodu służbowego a VAT należny

Zasadą jest, że użycie towarów stanowiących część przedsiębiorstwa podatnika do celów innych niż jego działalność gospodarcza, w tym w m.in. do celów osobistych pracowników podatnika (w tym byłych pracowników) uznawane jest...

6. Naprawa firmowego samochodu - rozliczenie VAT

Naprawa samochodu w kraju Podatnik, który ponosi wydatki na naprawę samochodu firmowego w kraju, może od tych wydatków odliczyć VAT naliczony na zasadach ogólnych. Jeśli samochód ten służy podatnikowi do...

7. Wykorzystywanie samochodu do celów innych niż firmowe a obowiązek wykazania VAT należnego

Na mocy art. 8 ust. 2 pkt 1 ustawy o VAT, opodatkowaniu...

8. Zmiana sposobu wykorzystywania samochodu

Zasady dokonywania korekty podatku naliczonego w przypadku zmiany celu wykorzystywania pojazdu samochodowego - tj. z wykorzystywania go do celów mieszanych (firmowych i prywatnych) na wykorzystywanie wyłącznie do celów firmowych (i odwrotnie) - reguluje...

9. Samochody używane przez podatników wykonujących czynności opodatkowane i zwolnione z VAT

Wykonywanie czynności opodatkowanych i zwolnionych z VAT określane jest potocznie jako "wykonywanie czynności mieszanych" lub "prowadzenie działalności mieszanej". Nie należy tych określeń mylić z "wykorzystywaniem samochodu do celów mieszanych", które funkcjonuje...

10. Sprzedaż firmowego samochodu osobowego - rozliczenie VAT

W ustawie o VAT nie było - i nadal nie ma - regulacji, które wprost wskazywałyby, jak należy rozliczać sprzedaż samochodu osobowego (środka trwałego). Rozliczając taką sprzedaż, stosuje się zatem zasady...

11. Wybrane wyjaśnienia organów podatkowych i wyroki sądów

11.1. Samochody demonstracyjne/testowe a pełne prawo do odliczania VAT

Przejściowe wykorzystywanie samochodów zakupionych do dalszej odsprzedaży (m.in. w celach demonstracyjnych i testowych) nie wyklucza...

11.2. Zakup samochodów stanowiących towar handlowy

(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 2 maja 2018 r., nr 0111-KDIB3-1.4012.110.2018.1.ICz) "(...) Wnioskodawca jest zarejestrowanym...

11.3. VAT od wydatków na samochody przeznaczone wyłącznie do prowadzenia działalności w zakresie najmu

(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 11 września 2018 r., nr 0114-KDIP4.4012.386.2018.1.BS) "(...) Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem VAT prowadzącym działalność gospodarczą na terytorium Polski. Wnioskodawca...

11.4. Parkowanie samochodu pod domem pracownika a prawo do pełnego odliczania VAT

Parkowanie pojazdu samochodowego w miejscu zamieszkania tzw. pracownika mobilnego (np. przedstawiciela handlowego) w celu realizacji zadań...

11.5. Używanie przez przedsiębiorcę kilku samochodów

Nie da się uniknąć prywatnego użytku auta (uznanego przez przedsiębiorcę za wykorzystywane wyłącznie...

11.6. Zmiana przeznaczenia leasingowanego samochodu a VAT

(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 21 maja 2018 r., nr 0112-KDIL4.4012.145.2018.1.JK) "(...) Z przedstawionego we wniosku...

11.7. Sprzedaż samochodu lub zmiana numeru rejestracyjnego a złożenie aktualizacji informacji VAT-26

Co do zasady, od wydatków na samochody osobowe i inne pojazdy podatnicy mogą odliczać 100% kwoty VAT, jeżeli pojazdy te służą wyłącznie celom firmowym. Rzeczywisty sposób wykorzystywania pojazdu nie...

11.8. Odliczanie VAT od wydatków na garaż, w którym parkowany jest samochód wykorzystywany do celów mieszanych

Generalnie od wydatków na pojazdy samochodowe wykorzystywane do tzw. celów mieszanych (firmowych i prywatnych) można odliczać 50% kwoty VAT wykazanej w fakturze. Katalog wydatków, do których należy stosować ograniczone prawo...

11.9. Przeznaczenie części eksploatacyjnych (towarów handlowych) do naprawy samochodów firmowych

Jeżeli podatnik kupił materiały eksploatacyjne do samochodów w celu ich odsprzedaży i od zakupu odliczył cały VAT, to przeznaczając te materiały do naprawy samochodów firmowych wykorzystywanych do celów mieszanych podatnik...

11.10. Oklejenie samochodu informacjami o firmie a prawo do pełnego odliczania VAT od wydatków z nim związanych

Oklejenie samochodu informacjami o firmie nie daje pełnego prawa do odliczenia VAT od wydatków...

11.11. Przekazanie samochodu wykupionego z leasingu na cele prywatne i jego późniejsza sprzedaż a VAT

(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 31 lipca 2018 r., nr 0111-KDIB3-1.4012.442.2018.1.KO) "(...) Wnioskodawca w dniu 8...

11.12. Opodatkowanie VAT nieodpłatnego wykorzystywania samochodów służbowych do celów prywatnych

Jeżeli od zakupu (leasingu) samochodu podatnikowi przysługiwało (przysługuje) ograniczone prawo do odliczenia VAT, generalnie nieodpłatne wykorzystywanie tego pojazdu do celów prywatnych przez podatnika (jego pracowników lub inne osoby)...

11.13. Sprzedaż samochodu w procedurze VAT marża

(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 18 października 2018 r., nr 0112-KDIL1-1.4012.591.2018.2.RW) "(...) Spółka Jawna w 2016 r....

11.14. Kradzież samochodu i wypłata odszkodowania przez ubezpieczyciela a VAT

Wypłata odszkodowania i przeniesienie prawa własności skradzionego samochodu na rzecz ubezpieczyciela nie podlega opodatkowaniu...

II. ROZLICZENIE WYDATKÓW NA SAMOCHODY SŁUŻBOWE DLA CELÓW PODATKU DOCHODOWEGO

1. Definicja samochodu osobowego funkcjonująca dla celów podatku dochodowego

Jak wynika z definicji samochodu osobowego, zawartej w art. 4a pkt 9a ustawy o PDOP...

2. Nabycie samochodów (środków trwałych), ich amortyzacja i sprzedaż w 2019 r.

2.1. Wartość początkowa samochodów

W myśl art. 16a ust. 1 ustawy o PDOP i odpowiednio ...

2.2. Metody amortyzacji samochodów

Odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środka trwałego (tu: samochodu) dokonuje się począwszy od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym został on wprowadzony do ewidencji środków trwałych, do końca...

2.3. Samochód osobowy wykorzystywany w działalności oraz sporadycznie do celów prywatnych może stanowić środek trwały

Ministerstwo Finansów w piśmie przesłanym do naszego Wydawnictwa w dniu 31 października 2017 r. wyjaśniło: "(…) w przypadku samochodu osobowego wykorzystywanego w działalności gospodarczej, spełniającego kryteria do uznania za środek trwały...

2.4. "Nowy" limit stosowany przy amortyzacji samochodów osobowych

Jak już pisaliśmy, samochody osobowe mogą być amortyzowane według: a) metody liniowej z zastosowaniem stawki amortyzacyjnej: z Wykazu rocznych stawek...

2.5. Sprzedaż samochodu osobowego (środka trwałego) w 2019 r.

Przychód ze sprzedaży samochodu osobowego W 2019 r., podobnie jak w roku poprzednim, przychód ze sprzedaży samochodu osobowego (środka trwałego) ustalany jest w oparciu o zasady ogólne. Przychodem jest zatem cena określona w umowie...

3. Opłaty leasingowe w kosztach uzyskania przychodów leasingobiorcy z uwzględnieniem zmian od 2019 r.

Powszechną praktyką jest, że podmioty gospodarcze na potrzeby prowadzonej działalności użytkują samochody osobowe na podstawie umowy leasingu operacyjnego. Od 1 stycznia 2019 r. zmieniły się zasady rozliczania dla celów...

4. Składki na ubezpieczenie samochodu osobowego w 2019 r.

Od 1 stycznia 2019 r. ustawodawca wyłączył z kosztów uzyskania przychodów składki na ubezpieczenie samochodu osobowego w wysokości przekraczającej ich część, ustaloną w takiej proporcji, w jakiej kwota 150.000 zł pozostaje do wartości samochodu...

5. Koszty używania samochodu osobowego w świetle zmian przepisów od 1 stycznia 2019 r.

Do końca 2018 r. wydatki związane z używaniem samochodów osobowych, stanowiących środki trwałe w firmie, podlegały zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów w pełnej wysokości (z zachowaniem zasad ogólnych, wskazujących na konieczność występowania związku...

6. Samochody służbowe udostępniane pracownikom

6.1. Nieodpłatne używanie firmowego samochodu a przychód pracownika i składki ZUS

Przychód z tytułu korzystania ze służbowego samochodu W przypadku, gdy pracownik wykorzystuje służbowy samochód do celów prywatnych, to uzyskuje przychód ze stosunku pracy. Do tego rodzaju przychodów zalicza się bowiem...

6.2. Odpłatne udostępnianie samochodu pracownikowi a przychód pracodawcy

Gdy pracodawca udostępnia pracownikowi samochód służbowy do celów prywatnych, a pracownik płaci mu za to określoną sumę pieniędzy, to niewątpliwie pracodawca uzyskuje przysporzenie majątkowe, a więc przychód podatkowy. ...

7. Samochody służbowe używane przez wspólników/członków zarządu spółek

7.1. Samochody firmowe używane przez wspólników spółek osobowych do celów prywatnych

Od 1 stycznia 2015 r., na podstawie art. 12 ust. 2a-2c ustawy o PDOF,...

7.2. Samochód udostępniony członkowi zarządu spółki kapitałowej

Przychód z tytułu świadczeń otrzymanych od spółki Generalnie przychody uzyskane przez członków zarządu z tytułu pełnionych funkcji kwalifikowane są do przychodów z działalności wykonywanej osobiście. Za przychody takie uważa się bowiem m.in....

III. SAMOCHODY PRYWATNE WYKORZYSTYWANE W DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

1. Wydatki dotyczące prywatnego samochodu osobowego przedsiębiorcy w 2019 r.

W sposób szczególny ustawodawca odniósł się do rozliczania wydatków związanych z używaniem prywatnego samochodu osobowego przedsiębiorcy (podatnika PIT), niestanowiącego środka trwałego. Od 1 stycznia 2019 r. nie uważa się za koszty...

2. Prywatny samochód wspólnika spółki osobowej wykorzystywany na potrzeby spółki

Wspólnicy spółki osobowej (np. cywilnej, jawnej, komandytowej) wykorzystują często na potrzeby działalności tej spółki swoje prywatne samochody osobowe, przy czym spółka nie ma żadnego tytułu prawnego do dysponowania tymi...

3. Podróż służbowa pracownika prywatnym samochodem

3.1. Świadczenia z tytułu podróży służbowej a przychód pracownika

Pojęcie podróży służbowej wyjaśnia art. 775 Kodeksu pracy, w myśl którego jest nią wykonywanie...

3.2. Wydatki na samochód związane z podróżą służbową pracownika w kosztach pracodawcy

Generalnie wydatki związane z podróżami służbowymi pracowników należą do wydatków poniesionych w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów i nie ma przeszkód, aby wydatki te pracodawca zaliczał do...

3.3. Ujęcie w księgach rachunkowych kosztów podróży służbowej pracownika

Wydatki z tytułu podróży służbowych pracowników, zarówno krajowych, jak i zagranicznych, zaliczane są do kosztów działalności operacyjnej jednostki. Dla celów bilansowych ujmowanie w kosztach wydatków związanych z podróżami służbowymi pracowników nie jest...

4. Prywatny samochód pracownika używany do celów służbowych w jazdach lokalnych

4.1. Zasady zwrotu kosztów używania prywatnego samochodu do celów służbowych

Warunki ustalania oraz sposób dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy określa rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. (Dz. U. nr 27, poz. 271 ze...

4.2. Świadczenia z tytułu jazd lokalnych prywatnym samochodem a przychód pracownika

Kwota wypłacona pracownikowi z tytułu zwrotu kosztów używania prywatnego samochodu do celów służbowych stanowi przychód tej osoby ze stosunku pracy, w rozumieniu ...

4.3. Jazdy lokalne pracownika a koszty uzyskania przychodów pracodawcy

Stosownie do postanowień art. 16 ust. 1 pkt 30 lit. b) ustawy o PDOP i odpowiednio...

Dodano do Twojego koszyka ×
Produkt
Cena brutto
Ilość
Wartość
Trwa dodawanie produktu do koszyka Trwa dodawanie produktu do koszyka.
« Kontynuuj zakupy
Przejdź do Twojego koszyka »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.