Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
95 720 85 40
 
Aktualnie jesteś: Sklep (strona główna)  »  Inne produkty  »  Książki 2024  »   Książka "VAT w pytaniach i odpowiedziach. Poradnik na 2024 rok"

Książka "VAT w pytaniach i odpowiedziach. Poradnik na 2024 rok"

Stan prawny na 1.01.2024 r.
Najniższa cena towaru w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki: 79 zł

Cennik
Publikacje 2024
Lp. Produkt Cena Ilość  
1. Biblioteka Podatnika - edycja 2024 49,00 zł
(46,67 zł + 5% VAT)
szt.
Proszę o kontakt
Interesuje Cię ten produkt? Masz pytanie? Zadzwoń: 95 720 85 40, napisz e-mail: sklep@gofin.pl
lub zostaw swój numer - oddzwonimy.
Proszę o kontakt telefoniczny:
Dane osobowe (imię i nazwisko oraz numer telefonu), będą przetwarzane w celu kontaktu telefonicznego w związku z zamówioną usługą "Proszę o kontakt". Dane będą przetwarzane do czasu zrealizowania usługi.
Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych  
 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. z siedzibą w Gorzowie Wlkp. (66-400), ul. Owocowa 8.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod adresem e-mail: iod@gofin.pl.
 3. Masz prawo do:
  1. żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
  2. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  3. przenoszenia danych.
  4. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli taka zgoda została wyrażona.
  5. wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora.
 4. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.
 5. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.
 6. Administrator nie udostępnia przekazanych mu danych osobowych jakimkolwiek podmiotom trzecim.
 7. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że powierza przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:
  1. ATMAN S.A. - w celu przechowywania danych osobowych na serwerach dedykowanych w związku z umową hostingu.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ze szczególną troską chroni przekazane dane i zapewnia ich bezpieczeństwo na najwyższym poziomie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi. Zasady postępowania z danymi osobowymi oraz wykorzystywania plików cookies i innych technologii w ramach elektronicznych usług Wydawnictwa opisuje nasza Polityka prywatności i plików cookies.
Informacje
Szczegółowy opis
Spis treści
Pliki do pobrania

Książka "VAT w pytaniach i odpowiedziach. Poradnik na 2024 rok"

ISSN: 1234-7582

ISBN: 978-83-67975-32-2

Na książkę składają się trzydzieści cztery rozdziały, w których omówiono m.in.:

 • Zakres opodatkowania
 • Moment powstania obowiązku podatkowego
 • Stawki i zwolnienia z VAT
 • Transakcje wewnątrzwspólnotowe
 • Import i eksport
 • Dokumentowanie i rozliczanie podatku VAT
 • Procedury szczególne stosowane przy rozliczaniu VAT
 • Podzieloną płatność podatku VAT
 • Zasady ewidencjonowania
 • Odliczanie i zwroty podatku VAT
 • Kasy rejestrujące

W książce uwzględniono wszystkie zmiany, jakie weszły w życie 1 stycznia 2024 r. oraz które wchodzą 1 lipca 2024 r. tj. obowiązkowy KSEF.

Każdy rozdział zawiera obszerny komentarz autorski. Forma prezentacji sprawia, że książka jest przydatna zarówno podatnikom rozpoczynającym działalność, jak i tym, którzy mają już w tym zakresie doświadczenie.


Format: B5
Liczba stron: 500
Okładka: miękka


Spis treści:

WPROWADZENIE

  I. ZAKRES OPODATKOWANIA

  1. Co podlega opodatkowaniu podatkiem VAT?
   1.1. Dostawa towarów i świadczenie usług
   1.2. Nieodpłatne przekazanie towarów
   1.3. Nieodpłatne świadczenie usług przez przedsiębiorcę
   1.4. Opodatkowanie bonów
  2. Wyłączenia z zakresu opodatkowania
  3. Komis – jakie czynności podlegają opodatkowaniu?
  4. Towary, których przekazanie nie podlega opodatkowaniu VAT
   4.1. Prezenty o małej wartości i próbki
   4.2. Drukowane materiały reklamowe i informacyjne
   4.3. Posiłki profilaktyczne, napoje i odzież robocza dla pracowników
  5. Odpowiedzi na pytania
   5.1. Skutki zaprzestania prowadzenia działalności przez franczyzobiorcę
   5.2. Wycofanie z majątku firmy budynku handlowo-usługowego z przeznaczeniem na wynajem
   5.3. Nieodpłatne czynności wykonywane na rzecz fundacji
   5.4. Nieodpłatne przekazanie samochodu osobowego wspólnikowi spółki jawnej
   5.5. Ewidencja osób obdarowanych – jakie powinna zawierać dane?
   5.6. Udostępnienie samochodu pracownikowi na jego cele prywatne
   5.7. Dobrowolne napiwki dla pracowników
   5.8. Karnety przekazywane pracownikom za częściową odpłatnością
   5.9. Podatek VAT przy przeprowadzaniu badań technicznych własnych pojazdów
   5.10. Dostawa towarów przez osobę fizyczną za pośrednictwem komisu
   5.11. Czy karta przedpłacona stanowi bon różnego przeznaczenia?
   5.12. Udostępnienie samochodu pracownikowi na jego cele prywatne

  II. PODATNICY PODATKU VAT

  1. Definicja podatnika i płatnika VAT
  2. Podatnicy wykonujący działalność gospodarczą osobiście
  3. Grupy VAT
  4. Małżonkowie prowadzący odrębną działalność gospodarczą
  5. Najem i dzierżawa jako przejaw działalności gospodarczej
  6. Przedsiębiorstwo w spadku jako podatnik VAT
  7. Organy i urzędy administracji publicznej oraz samorządowej
  8. Nabycie towarów i usług od zagranicznych podatników na terytorium kraju
  9. Przedstawiciel podatkowy
  10. Nabywcy gazu, energii elektrycznej i usług w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych
  11. Odpowiedzi na pytania
   11.1. Najem nieruchomości po zakończeniu indywidualnej działalności gospodarczej
   11.2. Możliwość utworzenia grupy VAT z udziałem spółki komunalnej
   11.3. Faktura za bilet lotniczy pracownika
   11.4. Import usług od usługodawcy zwolnionego z opodatkowania
   11.5. Rozliczenie zakupu towarów za pośrednictwem platformy sprzedażowej
   11.6. Opodatkowanie świadczeń niepieniężnych

  III. ZWOLNIENIA Z VAT DOTYCZĄCE DROBNYCH PRZEDSIĘBIORCÓW

  1. Limit sprzedaży uprawniający do zwolnienia z VAT
  2. Wyłączenia z prawa do korzystania ze zwolnienia podmiotowego
  3. Rozpoczęcie działalności gospodarczej w trakcie roku podatkowego
  4. Utrata prawa do zwolnienia z VAT
  5. Dobrowolna rezygnacja ze zwolnienia podmiotowego
  6. Powrót do zwolnienia z VAT
  7. Odpowiedzi na pytania
   7.1. Ustalenie wartości sprzedaży uprawniającej do zwolnienia z VAT
   7.2. Zwolnienie podmiotowe z VAT w przypadku sprzedaży kosmetyków
   7.3. Najem jako dodatkowa działalność gospodarcza
   7.4. Zaliczki otrzymane przez podatnika zwolnionego z VAT
   7.5. Rozpoczęcie działalności gospodarczej w trakcie roku podatkowego
   7.6. Sprzedaż samochodu osobowego
   7.7. Limit zwolnienia podmiotowego w związku ze wznowieniem działalności gospodarczej
   7.8. Zwolnienie podmiotowe z VAT przy świadczeniu usług mediacji
   7.9. Odliczenie VAT od zakupów dokonanych przed rezygnacją z prawa do zwolnienia z VAT

  IV. REJESTRACJA NA POTRZEBY PODATKU VAT

  1. Podmioty obowiązane do rejestracji jako podatnicy VAT
  2. Obowiązki rejestracyjne związane z sukcesją przedsiębiorstwa osoby fizycznej
  3. Rejestracja przy transakcjach unijnych
  4. Zgłoszenie rejestracyjne VAT-R
  5. Weryfikacja zgłoszenia rejestracyjnego VAT-R
  6. Wykreślenie z rejestru podatników VAT
  7. Warunki przywrócenia podmiotu do rejestru podatników VAT
  8. Wykaz zarejestrowanych podatników VAT – biała lista podatników VAT
  9. Rejestracja grupy VAT
  10. Odpowiedzi na pytania
   10.1. Zasady korzystania z białej listy podatników VAT
   10.2. Ponowna rejestracja na potrzeby VAT przy zawieszeniu działalności gospodarczej
   10.3. Dodatkowe wyjaśnienia związane ze zgłoszeniem rejestracyjnym
   10.4. Kiedy można złożyć wniosek o przywrócenie do rejestru czynnych podatników VAT?
   10.5. Obowiązek rejestracji podatnika zwolnionego z VAT

  V. STAWKI I ZWOLNIENIA Z VAT

  1. Podstawy prawne i wysokość stawek VAT
  2. Wpływ klasyfikacji statystycznych na wysokość stawki VAT
  3. Podstawowe zasady ustalania stawki VAT
  4. Wiążąca informacja stawkowa
  5. Zwolnienia z podatku VAT
  6. Towary i usługi opodatkowane stawką 0%
  7. Stawka 5% na sprzedaż towarów i usług
  8. Towary i usługi opodatkowane stawką 8%
  9. Odpowiedzi na pytania
   9.1. Opodatkowanie usług kosmetycznych
   9.2. Określenie stawki VAT dla dostawy i montażu instalacji fotowoltaicznych
   9.3. Świadczenie usług remontowych
   9.4. Obniżona stawka VAT dla usług transportu importowanych towarów
   9.5. Usługa organizacji konferencji
   9.6. Prowadzenie zajęć sportowych dla dzieci
   9.7. Opłaty za badania i analizy
   9.8. Termin wydania WIS
   9.9. Stawka VAT na usługi szkoleniowe

  VI. OBOWIĄZEK PODATKOWY I PODSTAWA OPODATKOWANIA VAT

  1. Ogólne zasady powstawania obowiązku podatkowego
  2. Szczególne zasady określania obowiązku podatkowego w VAT
   2.1. Otrzymanie zaliczki na poczet dostawy towarów lub wykonania usługi
   2.2. Dostawa mediów
   2.3. Usługi najmu, dzierżawy, leasingu, przechowywania mienia, stałej obsługi prawnej i biurowej, itp.
   2.4. Świadczenie usług budowlanych
   2.5. Dostawa i drukowanie książek, gazet i czasopism
   2.6. Obowiązek podatkowy przy realizacji bonu
   2.7. Sprzedaż komisowa
   2.8. Zakończenie działalności gospodarczej
  3. Zasady ustalania podstawy opodatkowania
   3.1. Ogólna zasada ustalania podstawy opodatkowania w VAT
   3.2. Obniżenie podstawy opodatkowania
   3.3. Opodatkowanie bonów różnego przeznaczenia
   3.4. Podstawa opodatkowania czynności nieodpłatnych
   3.5. Sprzedaż gruntu zabudowanego i prawa wieczystego użytkowania gruntu
   3.6. Wartość rynkowa jako podstawa opodatkowania VAT
  4. Odpowiedzi na pytania
   4.1. Opodatkowanie wpłaconego wadium
   4.2. Leasing finansowy a moment powstania obowiązku podatkowego
   4.3. Obowiązek podatkowy z tytułu organizacji eventów
   4.4. Świadczenie usług budowlanych a moment powstania obowiązku podatkowego
   4.5. Ustalenie podstawy opodatkowania VAT darowizny towaru
   4.6. Zwrot nakładów ulepszających poniesionych przez najemcę
   4.7. Obowiązek podatkowy z tytułu wydania opinii przez biegłego
   4.8. Opłata sankcyjna za brak ważnego biletu parkingowego
   4.9. Świadczenie usług budowlanych na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej
   4.10. Usługi udzielania pożyczek podlegających oprocentowaniu
   4.11. Rozliczenie dostawy towarów za symboliczną złotówkę w ramach akcji promocyjnej

  VII. ROZLICZENIA DOKONYWANE PRZEZ MAŁYCH PODATNIKÓW

  1. Rozliczanie podatku VAT metodą kasową
  2. Odliczanie podatku VAT przy metodzie kasowej
  3. Deklaracje składane przez małych podatników
  4. Utrata prawa do kasowej metody rozliczeń
  5. Odpowiedzi na pytania
   5.1. Wybór kasowej metody rozliczeń
   5.2. Dokumentowanie sprzedaży przez małego podatnika
   5.3. Termin złożenia formularza VAT-Z przez małego podatnika rozliczającego VAT metodą kasową
   5.4. Faktura oznaczona wyrazami „metoda kasowa” w JPK_V7M

  VIII. PRAWO DO ODLICZENIA PODATKU NALICZONEGO

  1. Wyłączenia podmiotowe z prawa do odliczenia
  2. Podstawa dokonywania odliczenia podatku naliczonego
  3. Wyłączenia przedmiotowe z prawa do odliczenia
  4. Błędy formalne uniemożliwiające skorzystanie z prawa do odliczenia podatku
  5. Moment dokonywania odliczenia
  6. Odpowiedzi na pytania
   6.1. Zapłata za usługę dokonaną po otrzymaniu faktury
   6.2. Termin odliczenia VAT z faktury za najem
   6.3. Data sprzedaży na fakturze i jej wpływ na termin odliczenia VAT
   6.4. Kiedy odliczyć VAT z faktury dokumentującej zaliczkę?
   6.5. Odliczenie VAT z faktury VAT RR
   6.6. Dokument uprawniający do odliczenia VAT
   6.7. Zakaz odliczenia VAT z „pustej” faktury
   6.8. Odliczenie VAT od mediów
   6.9. Termin odliczenia podatku VAT z tytułu uiszczonej zaliczki
   6.10. Termin odliczenia VAT od zakupu towaru w systemie ratalnym
   6.11. Faktura z zawyżoną stawką VAT

  IX. ZASADY ODLICZANIA VAT OD SAMOCHODÓW

  1. Nabycie pojazdów samochodowych
  2. Pełne odliczenie VAT od samochodu
  3. Odpowiedzi na pytania
   3.1. Zakup samochodu osobowego wykorzystywanego w działalności gospodarczej i na cele prywatne
   3.2. Rozliczenie VAT przy sprzedaży pojazdu w okresie korekty
   3.3. Termin złożenia informacji VAT-26
   3.4. Poniesienie kosztów sprzedaży samochodu a prawo do odliczenia VAT
   3.5. Wykup samochodu z leasingu z przeznaczeniem do natychmiastowej sprzedaży

  X. ODLICZANIE CZĘŚCIOWE I KOREKTY PODATKU NALICZONEGO

  1. Odliczanie VAT przy działalności mieszanej (zwolnionej i opodatkowanej)
   1.1. Wstępne rozliczanie VAT naliczonego
   1.2. Proporcja ustalana szacunkowo
   1.3. Obliczanie wskaźnika proporcji
   1.4. Zasady dokonywania rocznej korekty podatku naliczonego
   1.5. Korekta VAT naliczonego od zakupu środków trwałych
  2. Skutki zmiany przeznaczenia towarów
   2.1. Zmiana przeznaczenia środków trwałych o wartości początkowej przekraczającej 15.000 zł
   2.2. Korekta VAT od niskocennych składników majątku i wyposażenia
   2.3. Towary, surowce i materiały
  3. Odliczanie VAT przy zastosowaniu prewspółczynnika
   3.1. Podmioty, które stosują prewspółczynnik
   3.2. Sposoby określenia proporcji
   3.3. Zasady dokonywania rocznej korekty VAT
  4. Korekta VAT naliczonego w związku ze zmianą sposobu wykorzystywania pojazdu samochodowego
  5. Odpowiedzi na pytania
   5.1. Termin dokonania rocznej korekty
   5.2. Brak obowiązku dokonywania rocznej korekty VAT
   5.3. Modernizacja budynku przeznaczonego na działalność opodatkowaną
   5.4. Sporadyczne czynności zwolnione z VAT
   5.5. Zmiana przeznaczenia nabytych towarów
   5.6. Korekta VAT w przypadku samochodu będącego towarem handlowym
   5.7. Kradzież środka trwałego a korekta wieloletnia podatku naliczonego

  XI. DOKUMENTY NIEZBĘDNE DLA ROZLICZANIA PODATKU VAT

  1. Faktura – definicja ustawowa
  2. Faktury wystawiane przez nabywców
   2.1. Faktury VAT RR
   2.2. Dokumentowanie transakcji przez nabywcę
  3. Ewidencje prowadzone przez podatników VAT
  4. Odpowiedzi na pytania
   4.1. Dokumentowanie nieodpłatnych przekazań towarów
   4.2. Załączniki do faktur ustrukturyzowanych przy usługach budowlanych
   4.3. Czy aport zorganizowanej części przedsiębiorstwa dokumentowany jest fakturą?
   4.4. Obniżona stawka VAT na fakturze
   4.5. Obowiązek zamieszczania określonych danych na fakturze
   4.6. Brak obowiązku wystawiania faktur korygujących przez komornika
   4.7. Umieszczanie przedrostka PL na fakturach wystawianych polskim kontrahentom
   4.8. Wystawianie faktur przez podatnika zwolnionego podmiotowo z VAT – prawo czy obowiązek?
   4.9. Brak obowiązku wystawienia faktury zaliczkowej
   4.10. Udokumentowanie udzielenia oprocentowanej pożyczki
   4.11. Kwoty podatku VAT na fakturze wyrażane w złotych polskich

  XII. KRAJOWY SYSTEM E-FAKTUR

  1. Faktury ustrukturyzowane wystawiane w systemie KSeF
  2. Podmioty korzystające z KSeF
  3. Zasady sporządzania faktur ustrukturyzowanych
  4. Dostęp do faktury ustrukturyzowanej
   5. E-fakturowanie od 1 lipca 2024 r.
   5.1. Wystawianie i dostęp do faktur w formie ustrukturyzowanej
   5.2. Faktury wystawiane w przypadku awarii/niedostępności KSeF
   5.3. Wystawianie faktur VAT RR i faktur VAT RR KOREKTA w postaci ustrukturyzowanej
  5. Uznanie faktury elektronicznej wystawionej przy pomocy PEF za fakturę ustrukturyzowaną
  6. Przechowywanie i archiwizacja e-faktur
  7. Odpowiedzi na pytania
   8.1. Termin wystawiania faktur ustrukturyzowanych
   8.2. Przesyłanie e-faktur
   8.3. Sposób dokumentowania sprzedaży na rzecz konsumentów
   8.4. Wystawianie faktur ustrukturyzowanych przez samorządową jednostkę budżetową
   8.5. Wystawianie faktur pro forma
   8.6. E-faktura wystawiona na dwóch nabywców
   8.7. Wystawianie e-faktur przez podatników zwolnionych z VAT
   8.8. Numer KSeF w części ewidencyjnej JPK_VAT z deklaracją

  XIII. KASY REJESTRUJĄCE

  1. Zwolnienia z obowiązku stosowania kas rejestrujących
   1.1. Zwolnienia podmiotowe
   1.2. Przekroczenie wartości sprzedaży uprawniającej do zwolnienia
   1.3. Zwolnienia ze względu na strukturę sprzedaży
   1.4. Zwolnienia przedmiotowe
  2. Czynności wyłączone ze zwolnienia
  3. Ewidencjonowanie sprzedaży przy zastosowaniu kas on-line/wirtualnych
   3.1. Kasy on-line
   3.2. Kasy rejestrujące w postaci oprogramowania
  4. Warunki techniczne stosowania kas rejestrujących
   4.1. Sposób prowadzenia ewidencji oraz warunki i sposób używania kas
   4.2. Określenie wymagań i warunków technicznych dla kas on-line oraz z elektronicznym zapisem kopii
  5. Zapewnienie płatności w formie bezgotówkowej
  6. Zwrot części kwot wydatkowanych na zakup kas
  7. Obowiązek umieszczania na paragonach NIP nabywcy
  8. Odpowiedzi na pytania
   8.1. Zwrot ulgi z tytułu zakupu kasy przy zawieszeniu działalności
   8.2. Faktura wystawiona do biletu miesięcznego emitowanego przy użyciu kasy rejestrującej
   8.3. Czy posiadanie terminala płatniczego jest obowiązkowe?
   8.4. Konsekwencje nieterminowego przeglądu technicznego kasy
   8.5. Sposób prowadzenia ewidencji oczywistych pomyłek
   8.6. Wysyłkowa sprzedaż towarów za pośrednictwem firmy spedycyjnej
   8.7. Świadczenie usług budowlanych poza granicami kraju
   8.8. Wystawienie faktury do paragonu bez NIP nabywcy
   8.9. Termin złożenia wniosku o zwrot kwoty wydatkowanej na zakup kasy rejestrującej
   8.10. Zwolnienie z kasy przy sprzedaży środka trwałego

  XIV. DEKLARACJE SKŁADANE PRZEZ PODATNIKÓW VAT

  1. JPK_VAT z deklaracją
   1.1. Podmioty zobowiązane do przesyłania pliku JPK_VAT
   1.2. Elementy JPK_VAT z deklaracją
   1.3. Zasady korygowania pliku JPK_VAT
  2. Pozostałe deklaracje składane przez podatników VAT
   2.1. Deklaracja składana przez podmioty niebędące czynnymi podatnikami VAT – VAT-8
   2.2. Import usług i nabycie towarów na terytorium kraju – deklaracja VAT-9M
   2.3. Deklaracja składana przez podatników świadczących usługi taksówkowe opodatkowane na zasadzie ryczałtu – VAT-12
   2.4. Deklaracja składana przez przedstawiciela podatkowego – VAT-13
   2.5. Deklaracja od wewnątrzwspólnotowego nabycia nowego środka transportu – VAT-10
   2.6. Deklaracja od wewnątrzwspólnotowej dostawy nowych środków trwałych – VAT-11
   2.7. Deklaracja importowa – VAT-IM/VAT-IM/A
   2.8. Deklaracja o należnych kwotach podatku VAT w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw – VAT-14
   2.9. Deklaracje składane w ramach procedur szczególnych
  3. Składanie deklaracji przez podatników VAT zawieszających działalność
  4. Odpowiedzi na pytania
   4.1. Umieszczanie kodów GTU na fakturach
   4.2. JPK_V7M przy zawieszeniu działalności
   4.3. Faktura korygująca błędny NIP kontrahenta w JPK_VAT z deklaracją
   4.4. Wykazanie usług najmu prywatnego w JPK_VAT z deklaracją
   4.5. Wydatki z ograniczonym prawem do odliczenia?
   4.6. Metoda kasowa przy rozpoczęciu działalności gospodarczej a miesięczne rozliczanie VAT
   4.7. Czy w JPK_VAT z deklaracją stosuje się oznaczenie MPP?
   4.8. Ujmowanie świadczenia kompleksowego
   4.9. Ewidencja sprzedaży bezrachunkowej
   4.10. Obowiązek przesyłania JPK_VAT z deklaracją
   4.11. Faktura zakupu w JPK_V7M

  XV. PODZIELONA PŁATNOŚĆ PODATKU VAT

  1. Na czym polega mechanizm podzielonej płatności?
  2. Realizacja przelewu zleconego w systemie podzielonej płatności
  3. Dokumentowanie transakcji podlegających obligatoryjnemu MPP
  4. Korzyści wynikające z zastosowania split payment
  5. Odpowiedzi na pytania
   5.1. Obowiązek specjalnego oznaczania faktur
   5.2. Nabycie towarów przez podatnika zwolnionego z VAT
   5.3. Dodatkowe zobowiązanie podatkowe za błędnie wystawioną fakturę
   5.4. Konsekwencje oznaczenia faktury wyrazami „mechanizm podzielonej płatności”
   5.5. Kiedy można dokonywać przelewów zbiorczych w ramach MPP?
   5.6. Regulowanie należności w MPP
   5.7. Zapłata w MPP przy wynajmie samochodu
   5.8. Faktura w walucie obcej a uregulowanie należności w MPP

  XVI. ZWROT BEZPOŚREDNI NADWYŻKI PODATKU NALICZONEGO NAD NALEŻNYM

  1. Zwrot bezpośredni jako ustawowe prawo podatnika
  2. Terminy zwrotu
  3. Przedłużenie terminu zwrotu
  4. Czasowe wyłączenie możliwości ubiegania się o zwrot VAT w ciągu 25 dni
  5. Zwrot VAT jako zabezpieczenie kredytu
  6. Zwrot zaliczony na poczet innych zobowiązań podatkowych
  7. Zwrot na rachunek VAT
  8. Odpowiedzi na pytania
   8.1. Zwrot z tytułu nabycia gruntu
   8.2. Przedłużenie terminu zwrotu
   8.3. Likwidacja działalności a zwrot VAT
   8.4. Zwrot bezpośredni przy braku sprzedaży opodatkowanej
   8.5. Czy 180-dniowy termin zwrotu można przedłużyć?
   8.6. Różne terminy zwrotu w jednym pliku JPK_VAT
   8.7. Termin zwrotu w przypadku złożenia korekty deklaracji
   8.8. Zwrot VAT w terminie 25 dni
   8.9. Wystawianie faktur ustrukturyzowanych a termin zwrotu VAT

  XVII. ROZLICZANIE PODATKU VAT w ODNIESIENIU DO NIEŚCIĄGALNYCH WIERZYTELNOŚCI

  1. Podstawa zastosowania ulgi na złe długi
  2. Termin dokonania korekty przez wierzyciela
  3. Obowiązek korekty VAT naliczonego przez dłużnika
  4. Korekta VAT w związku z uregulowaniem należności
  5. Odpowiedzi na pytania
   5.1. Ulga na złe długi w przypadku sprzedaży na rzecz konsumentów
   5.2. Warunki zastosowania ulgi na złe długi
   5.3. Obowiązek zmniejszenia podatku naliczonego przez dłużnika
   5.4. Ponowna korekta w związku z uregulowaniem należności
   5.5. Termin płatności przedłużony przez strony a prawo do ulgi na złe długi
   5.6. Prawo do skorzystania z ulgi na złe długi przy zarządzie sukcesyjnym
   5.7. Data upływu terminu płatności w JPK_VAT z deklaracją

  XVIII. SZCZEGÓLNE PROCEDURY DOTYCZĄCE ROLNIKÓW

  1. Rolnicy niekorzystający z procedur szczególnych
  2. Rolnicy ryczałtowi korzystający ze zwolnienia z VAT
  3. Dokumentowanie zakupów dokonywanych u rolników ryczałtowych
  4. Odpowiedzi na pytania
   4.1. Rozliczanie działalności rolniczej
   4.2. Gospodarstwo rolne prowadzone przez małżonków
   4.3. Dokumentowanie zakupu produktów od rolnika
   4.4. Sprzedaż maszyny przez rolnika ryczałtowego
   4.5. Jak wystawić elektroniczną fakturę VAT RR?
   4.6. Przechowywanie elektronicznych faktur VAT RR przez rolnika ryczałtowego
   4.7. Przekazywanie JPK_FA_RR na żądanie organów podatkowych
   4.8. Zaliczki na poczet nabycia produktów rolnych
   4.9. Korekta ustrukturyzowanych faktur VAT RR
   4.10. Przeliczanie kwot wykazanych na fakturze VAT RR
   4.11. Częściowa zapłata za fakturę VAT RR a odliczenie VAT
   4.12. Termin odliczenia VAT z faktury VAT RR

  XIX. ŚWIADCZENIE USŁUG TURYSTYCZNYCH

  1. Szczególne zasady opodatkowania usług turystyki
  2. Ustalanie obowiązku podatkowego w przypadku świadczenia usług turystyki
  3. Stawka VAT na usługi turystyki
  4. Odliczanie podatku naliczonego
  5. Dokumentowanie usług turystycznych
  6. Odpowiedzi na pytania
   6.1. Usługi organizacji wycieczek szkolnych przez biuro turystyczne
   6.2. Ustalanie marży od usług turystycznych
   6.3. Czy przy ustalaniu marży należy uwzględnić tylko wydatki udokumentowane fakturami?
   6.4. Jak wykazać w JPK_V7M świadczenie usług turystycznych opodatkowanych marżą?

  XX. TOWARY UŻYWANE, DZIEŁA SZTUKI, PRZEDMIOTY KOLEKCJONERSKIE i ANTYKI

  1. Towary używane
  2. Dzieła sztuki, przedmioty kolekcjonerskie i antyki
  3. Odpowiedzi na pytania
   3.1. Sprzedaż towarów używanych w systemie marży – brak obowiązku zawiadamiania urzędu
   3.2. Dokumentowanie sprzedaży i wynajmu towarów zakupionych w systemie marży
   3.3. Sprzedaż używanych samochodów w systemie marży a prawo do odliczenia VAT z tytułu ich naprawy
   3.4. Zwrot towaru opodatkowanego marżą

  XXI. BUDOWNICTWO i DOSTAWA NIERUCHOMOŚCI

  1. Dostawa budynków i lokali
   1.1. Stawki VAT na dostawę budynków i lokali
   1.2. Zwolnienie z VAT dostawy używanego obiektu budowlanego
   1.3. Podstawa opodatkowania w przypadku dostawy nieruchomości
   1.4. Obowiązek podatkowy
  2. Dostawa gruntów
   2.1. Stawka VAT dla dostawy gruntu
   2.2. Obowiązek podatkowy
  3. Spółdzielczość mieszkaniowa
   3.1. Przedmiot opodatkowania
   3.2. Przekształcenia spółdzielczych praw do lokali mieszkalnych
  4. Rozliczanie podatku VAT przez wspólnotę mieszkaniową
   4.1. Czynności związane z zarządem nieruchomością wspólną
   4.2. Działalność wspólnoty podlegająca opodatkowaniu VAT
  5. Usługi budowlane
  6. Odpowiedzi na pytania
   6.1. Dostawa ulepszanego budynku
   6.2. Stawka VAT na dostawę domu jednorodzinnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą
   6.3. Sprzedaż nieruchomości przez komornika
   6.4. Przekształcenie lokalu mieszkalnego na użytkowy i jego sprzedaż
   6.5. Dostawa nieruchomości po ulepszeniu przekraczającym 30% wartości początkowej obiektu
   6.6. Lokalizacja wycieku wody w instalacjach wodnych i grzewczych
   6.7. Zakup lokalu mieszkalnego
   6.8. Stawka VAT na wymianę wodomierzy
   6.9. Dostawa domków letniskowych – ustalenie właściwej stawki VAT
   6.10. Remont budynku – jaka stawka VAT?

  XXII. TOWAROWE TRANSAKCJE WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWE

  1. Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów
   1.1. Uproszczenia w opodatkowaniu WNT – magazyn call-off stock
   1.2. Kiedy wewnątrzwspólnotowe nabycie nie powstaje?
   1.3. Obowiązek podatkowy w wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów
   1.4. Podstawa opodatkowania
   1.5. Terminy odliczenia podatku naliczonego
   1.6. Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów w deklaracji podatkowej
  2. Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów
   2.1. Wyłączenia z wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów
   2.2. Przemieszczenie towarów w procedurze magazynu call-off stock
   2.3. Warunki zastosowania obniżonej stawki VAT
   2.4. Obowiązek podatkowy w WDT
   2.5. Ustalanie podstawy opodatkowania
  3. Odpowiedzi na pytania
   3.1. Niepełne dane nabywcy na fakturze dokumentującej wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów
   3.2. Brak numeru VAT UE dostawcy – rozliczenie dokonanego zakupu
   3.3. Przekazanie towarów zagranicznej firmie bez wynagrodzenia
   3.4. Nabycie towaru w Niemczech przez podatnika niezarejestrowanego jako podatnik VAT UE
   3.5. Potwierdzenie wywozu towarów własnym środkiem transportu nabywcy
   3.6. WNT dokonane przez podatnika zwolnionego z opodatkowania
   3.7. Zakup używanego samochodu z Niemiec opodatkowanego w systemie marży
   3.8. WNT udokumentowane przed dokonaniem dostawy
   3.9. Dostawa towarów na rzecz zagranicznej firmy posługującej się polskim numerem VAT UE
   3.10. Opodatkowanie kosztów transportu towarów sprzedawanych w ramach WDT

  XXIII. WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWE TRANSAKCJE TRÓJSTRONNE

  1. Istota wewnątrzwspólnotowych transakcji trójstronnych
  2. Zastosowanie uproszczonej procedury, w sytuacji gdy polski podatnik VAT jest drugim lub trzecim uczestnikiem obrotu
  3. Obowiązki formalne ciążące na uczestnikach transakcji trójstronnych
  4. Odpowiedzi na pytania
   4.1. Transakcje trójstronne w deklaracjach podatkowych
   4.2. Istota wewnątrzwspólnotowych transakcji trójstronnych
   4.3. Wewnątrzwspólnotowe transakcje trójstronne w informacjach podsumowujących
   4.4. Transakcja wielostronna z udziałem podmiotów spoza UE
   4.5. Transakcje seryjne realizowane poza terytorium kraju

  XXIV. TRANSAKCJE ŁAŃCUCHOWE

  1. Definicja transakcji łańcuchowej
  2. Przypisanie wysyłki towarów do określonej dostawy
  3. Podmiot transportujący towary
  4. Podwójne opodatkowanie transakcji łańcuchowych
   4.1. Skutki błędnego przyporządkowania transportu
   4.2. Rozstrzygnięcie TSUE i wyrok NSA
  5. Oszustwa podatkowe wykorzystujące schematy łańcuchowe
  6. Odpowiedzi na pytania
   6.1. Eksport towarów w łańcuchu dostaw
   6.2. Zakup towaru zaimportowanego w innym państwie UE
   6.3. Nabycie towarów spoza UE i sprzedaż poza terytorium kraju
   6.4. Zakup towarów od unijnego kontrahenta posługującego się polskim NIP
   6.5. Transakcja łańcuchowa z udziałem polskich podatników
   6.6. Import towarów przywożonych do Polski przez zagranicznego dostawcę
   6.7. Wywóz towarów poza granice UE w ramach transakcji łańcuchowej

  XXV. MIEJSCE ŚWIADCZENIA

  1. Dostawa towarów
  2. Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów
  3. Import towarów
  4. Świadczenie usług
   4.1. Usługi świadczone na rzecz podatników
   4.2. Świadczenia na rzecz podmiotów niebędących podatnikami
   4.3. Opodatkowanie usług w sposób szczególny
  5. Odpowiedzi na pytania
   5.1. Sprzedaż towarów w magazynie położonym na terytorium kraju
   5.2. Usługi naprawy towarów świadczone w Niemczech
   5.3. Dostawa posiłków na pokładzie samolotu
   5.4. Dostawa towarów z montażem na terytorium Unii Europejskiej
   5.5. Nabycie patentu od firmy z Niemiec
   5.6. Nabycie usług transportu morskiego towarów
   5.7. Wynajem i dostawa jachtu poza terytorium kraju

  XXVI. IMPORT TOWARÓW

  1. Definicja importu towarów
  2. Miejsce dokonania importu
  3. Obowiązek podatkowy w imporcie
  4. Podstawa opodatkowania importowanych towarów
  5. Rozliczenie podatku VAT od importu
  6. Odpowiedzi na pytania
   6.1. Miejsce opodatkowania importu towarów
   6.2. Import towarów od unijnego dostawcy
   6.3. Kurs walut w imporcie towarów
   6.4. Przywóz towarów z terytorium Rosji w celu uszlachetnienia
   6.5. Korekta podatku VAT w związku ze zwrotem zaimportowanego towaru
   6.6. Obowiązek podatkowy dla importu towarów objętych procedurą wpisu do rejestru zgłaszającego

  XXVII. IMPORT USŁUG

  1. Definicja podatnika w imporcie usług
  2. Podstawa opodatkowania
  3. Obowiązek podatkowy
  4. Podatek naliczony od importu usług
  5. Odpowiedzi na pytania
   5.1. Moment powstania obowiązku podatkowego przy zakupie licencji od podmiotu francuskiego
   5.2. Zakup usług na terytorium innego kraju, w którym podatnik jest zarejestrowany na potrzeby VAT UE
   5.3. Opodatkowanie importu usług przez podatnika zwolnionego przedmiotowo z VAT
   5.4. Usługi prawnicze świadczone w Polsce przez zagraniczną firmę na rzecz osoby fizycznej
   5.5. Naprawa urządzeń wykonana w innym kraju UE
   5.6. Deklarowanie importu usług zwolnionych z opodatkowania
   5.7. Nabycie usługi transportu międzynarodowego od zagranicznej firmy
   5.8. Nabycie usług wstępu na forum organizowane poza granicami kraju
   5.9. Zakup przez osobę fizyczną usług budowlanych
   5.10. Import usług od podmiotu zwolnionego z opodatkowania

  XXVIII. EKSPORT TOWARÓW

  1. Definicja eksportu towarów
  2. Stawka VAT w eksporcie
  3. Dokumenty potwierdzające wywóz eksportowanych towarów
  4. Zaliczka na poczet eksportu towarów
  5. Usługi związane z eksportem towarów
  6. Przeliczanie walut obcych z faktur eksportowych
  7. Odpowiedzi na pytania
   7.1. Stawka VAT właściwa dla usługi transportu towaru poza granice UE
   7.2. Obliczanie podatku należnego przy braku dokumentu potwierdzającego wywóz
   7.3. Moment powstania obowiązku podatkowego w eksporcie
   7.4. Wywóz towarów do państwa unijnego na rzecz nabywcy z państwa trzeciego
   7.5. Nieodpłatny eksport towarów
   7.6. Wywóz towarów za pośrednictwem poczty
   7.7. Korygowania dostawy w związku z unieważnieniem zgłoszenia celnego w eksporcie

  XXIX. SYSTEM ZWROTU VAT PODRÓŻNYM

  1. Nabywcy uprawnieni do otrzymania zwrotu VAT
  2. Warunki nałożone na sprzedawcę dokonującego sprzedaży w systemie TAX FREE
  3. Rejestracja sprzedawców dokonujących zwrotu VAT podróżnym
  4. Procedura dokonywania zwrotu w systemie TAX FREE
  5. Zastosowanie 0% stawki VAT do sprzedaży na rzecz podróżnych
  6. Odpowiedzi na pytania
   6.1. Sprzedaż na rzecz osoby fizycznej spoza UE – eksport czy sprzedaż dla podróżnych?
   6.2. Zwrot gotówkowy w systemie TAX FREE – 0% stawka VAT od sprzedaży
   6.3. Otrzymanie dokumentu od pośrednika przed upływem terminu do złożenia deklaracji
   6.4. Otrzymanie dokumentu potwierdzającego wywóz towarów po upływie kilku miesięcy
   6.5. Wykazywanie sprzedaży na rzecz podróżnych w deklaracji VAT

  XXX. SPRZEDAŻ TOWARÓW NA ODLEGŁOŚĆ – WSTO i SOTI

  1. Wewnątrzwspólnotowa sprzedaż towarów na odległość – WSTO
   1.1. Miejsce opodatkowania WSTO
   1.2. Wybór miejsca opodatkowania dostawy
   1.3. Stawka VAT dla WSTO
   1.4. Fakturowanie wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość
   1.5. Obowiązek prowadzenia ewidencji
   1.6. Zgłoszenie rejestracyjne
  2. Sprzedaż na odległość towarów importowanych – SOTI
  3. Dostawy towarów realizowane za pośrednictwem interfejsów elektronicznych
   3.1. Sposób opodatkowania dostawy
   3.2. Obowiązki ewidencyjne nałożone na platformy
  4. Odpowiedzi na pytania
   4.1. Dostawa towarów na terytorium UE za pośrednictwem platformy
   4.2. Sprzedaż towarów na rzecz firmy spoza UE
   4.3. Miejsce świadczenia sprzedaży towarów w ramach SOTI
   4.4. Opodatkowanie WSTO realizowanej z różnych państw członkowskich
   4.5. Towary sprowadzane spoza UE za pośrednictwem platformy
   4.6. Dostawa na rzecz niepodatnika samodzielnie wywożącego towary z kraju
   4.7. Zakup towarów z Chin przez konsumenta z Polski za pośrednictwem platformy
   4.8. Usługi edukacyjne świadczone dla unijnych konsumentów

  XXXI. PUNKT KOMPLEKSOWEJ OBSŁUGI – OSS i IOSS

  1. Rozliczanie podatku VAT w punkcie kompleksowej obsługi – OSS
   1.1. Rejestracja do procedury unijnej i nieunijnej
   1.2. Deklaracje składane w ramach OSS
   1.3. Ewidencjonowanie transakcji objętych procedurą unijną i nieunijną
  2. Importowy punkt kompleksowej obsługi – IOSS 2.1. Rozliczenie SOTI w procedurze importu
   2.2. Obowiązki formalne związane ze stosowaniem procedury szczególnej
  3. Szczególna procedura dotycząca deklarowania i zapłaty podatku z tytułu importu towarów – USZ
  4. Odpowiedzi na pytania
   4.1. Dokumentowanie wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość
   4.2. Identyfikator podatkowy w procedurze IOSS
   4.3. Obowiązek fakturowania WSTO
   4.4. Dostawa zaimportowanych wcześniej towarów
   4.5. Rozliczenie dostawy realizowanej przez platformę
   4.6. SOTI dokonywane poza procedurą IOSS
   4.7. Świadczenie usług edukacyjnych dla unijnych konsumentów

  XXXII. INFORMACJE PODSUMOWUJĄCE w OBROCIE z ZAGRANICĄ

  1. Obowiązek składania informacji podsumowującej
  2. Termin składania informacji podsumowującej
  3. Zakres danych, które należy uwzględnić w informacji podsumowującej
  4. Odpowiedzi na pytania
   4.1. Sumowanie nabycia wewnątrzwspólnotowego od każdego z kontrahentów
   4.2. Informacje podsumowujące składane przez podatników zwolnionych z opodatkowania
   4.3. Usługi transportowe ujmowane w informacji podsumowującej
   4.4. Usługi budowlane a informacja podsumowująca
   4.5. „Zerowe” informacje podsumowujące

  XXXIII. SANKCJE w VAT

  1. Wysokość dodatkowego zobowiązania podatkowego
  2. Konieczność uwzględnienia okoliczności powstania nieprawidłowości
  3. Nieuregulowanie należności w MPP – sankcje w VAT
  4. Należyta staranność w kontaktach z kontrahentami – biała lista
  5. Kary pieniężne za wystawianie faktur poza KSeF
  6. Odpowiedzi na pytania
   6.1. Nota korygująca a brak sankcji dla sprzedawcy
   6.2. Złożenie po kontroli podatkowej korekty JPK_VAT bez dokonania wpłaty
   6.3. Rachunki kontrahentów w białej liście
   6.4. Czy zapłata na rachunek spoza białej listy skutkuje brakiem prawa do odliczenia VAT?

  XXXIV. ZAWIESZENIE i LIKWIDACJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

  1. Prawa i obowiązki podatnika zawieszającego działalność
  2. Likwidacja działalności gospodarczej
  3. Odpowiedzi na pytania
   3.1. Spis z natury przy zawieszeniu działalności gospodarczej
   3.2. Usługi prywatnego najmu zwolnione z VAT przy zawieszeniu działalności gospodarczej a obowiązek składania JPK_VAT z deklaracją
   3.3. Raty leasingowe opłacane w trakcie zawieszenia działalności
   3.4. Obowiązek składania JPK_VAT z deklaracją
   3.5. Likwidacja działalności przez podatnika rozliczającego VAT metodą kasową
   3.6. Korekta ulgi na złe długi podczas zawieszenia działalności
   3.7. Brak obowiązku sporządzenia spisu z natury przy przekształceniu przedsiębiorcy w spółkę z o.o.pobierz PDF
  SPIS TREŚCI - VAT w pytaniach i odpowiedziach. Poradnik na 2024 rok
pobierz PDF
  Rozdział XV - "PODZIELONA PŁATNOŚĆ PODATKU VAT" (12 stron)
pobierz PDF
  Rozdział XVII - "ROZLICZANIE PODATKU VAT W ODNIESIENIU DO NIEŚCIĄGALNYCH
  WIERZYTELNOŚCI" (6 stron)
pobierz PDF
  Rozdział XXX - "SPRZEDAŻ TOWARÓW NA ODLEGŁOŚĆ – WSTO i SOTI" (14 stron)

Aby przeglądać dokumenty PDF należy mieć zainstalowany program Acrobat Reader

Pobierz program Adobe Reader

Dodano do Twojego koszyka ×
Produkt
Cena brutto
Ilość
Wartość
Trwa dodawanie produktu do koszyka Trwa dodawanie produktu do koszyka.
« Kontynuuj zakupy
Przejdź do Twojego koszyka »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.