Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
95 720 85 40
 
Aktualnie jesteś: Sklep (strona główna)  »  Archiwum 2017  »  Dodatki do Czasopism 2017 w formie papierowej - do 50%  »   Wynagrodzenia pracowników i zleceniobiorców - wybrane aspekty

Wynagrodzenia pracowników i zleceniobiorców - wybrane aspekty

Dodatek tematyczny nr 17 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 18 (444)
z dnia 10.09.2017
W prenumeracie Ubezpieczeń i Prawa Pracy wszystkie dodatki GRATIS!
Cennik
Publikacje 2017
Lp. Produkt Cena Ilość  
1. Dodatek tematyczny nr 17 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 18 (444) z dnia 10.09.2017 8,50 zł
(7,87 zł + 8% VAT)
szt.
Interesuje Cię ten produkt? Masz pytanie? Zadzwoń: 95 720 85 40, napisz e-mail: prenumerata@gofin.pl
lub zostaw swój numer - oddzwonimy
Informacje
Opis dodatku
Spis treści

Wynagrodzenia pracowników i zleceniobiorców - wybrane aspekty

Dodatek tematyczny nr 17 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 18 (444) z dnia 10.09.2017

Liczba stron - 44

Format - B5

Rodzaj okładki - miękka

Zagadnienia związane z wynagradzaniem pracowników oraz wprowadzoną od 1 stycznia bieżącego roku minimalną stawką godzinową dla zleceniobiorców wciąż budzą wiele wątpliwości. W dodatku omówiono niektóre aspekty dotyczące tej tematyki z uwzględnieniem orzecznictwa oraz stanowisk Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej i Głównego Inspektora Pracy.

pokaż fragmenty artykułów

I. WYNAGRODZENIA PRACOWNIKÓW

1. Ogólne zasady wynagradzania

Podstawowym dokumentem płacowym obowiązującym u większości pracodawców w Polsce jest regulamin wynagradzania, który od 1 stycznia 2017 r. jest obowiązkowy w przypadku zatrudniania co najmniej 50 pracowników. W praktyce jednak coraz częściej w firmach obowiązują...

2. Wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy oraz ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop

W Kodeksie pracy wynagrodzenie urlopowe i ekwiwalent za urlop zostały omówione w wąskim zakresie. Szczegółowe zasady obliczania tych świadczeń wynikają z rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych...

3. Premie i nagrody

Wielu pracodawców wypłaca poza wynagrodzeniem zasadniczym również premie, nagrody lub często spotykane w praktyce premie uznaniowe, które są negowane w orzecznictwie sądowym jako świadczenia łączące w sobie elementy premii i nagrody. Premia...

4. Wynagrodzenie za czas niewykonywania pracy, gdy pracownik był gotów do jej podjęcia

Zgodnie z art. 81 § 1 K.p., pracownikowi za czas niewykonywania pracy, jeżeli był gotów...

5. Opłacanie pracy wykonywanej przez pracownika w godzinach nadliczbowych

Wynagrodzenie za godziny nadliczbowe składa się z dwóch elementów, z których pierwszym jest tzw. normalne wynagrodzenie określane często także jako stawka wynagrodzenia oraz dodatek, który może mieć wysokość 50% lub...

6. Wynagradzanie dodatkowej pracy osób zatrudnianych w niepełnym wymiarze czasu pracy

Rozliczenie wynagrodzenia niepełnoetatowca za dodatkową pracę świadczoną ponad wymiar czasu pracy z umowy o pracę nie jest prostym procesem, gdyż dotyczy go tylko jeden przepis w Kodeksie pracy, który reguluje tak...

7. Dyskryminacja płacowa pracowników

W Kodeksie pracy wyrażone są dwie zasady - równego traktowania i niedyskryminacji, które przez część pracodawców są utożsamiane, co jest błędnym działaniem. Zgodnie bowiem z wyrokiem Sądu Najwyższego z 26 stycznia 2016 r....

II. WYNAGRODZENIA ZLECENIOBIORCÓW

Od 1 stycznia 2017 r. wprowadzono minimalne stawki godzinowe w przypadku wynagradzania umów zlecenia - ...

1. Zasady ustalania minimalnej stawki godzinowej

Zgodnie z definicją legalną, minimalna stawka godzinowa to minimalna wysokość wynagrodzenia za każdą godzinę wykonania zlecenia lub świadczenia usług, przysługująca przyjmującemu zlecenie lub świadczącemu usługi (...

1.1. Umowa zlecenia/o świadczenie usług objęte minimalną stawką godzinową

Obowiązkiem wypłaty minimalnej stawki godzinowej objęto dwa rodzaje umów, tj. umowy zlecenia (...

1.2. Zasady dokumentowania liczby przepracowanych godzin

Ustawodawca wprowadzając obowiązek wypłaty minimalnej stawki godzinowej nie narzucił jednolitego sposobu potwierdzania liczby przepracowanych godzin w skali miesiąca. Zgodnie bowiem z ...

1.3. Ustalanie i zasady wypłaty minimalnej stawki godzinowej z umowy zlecenia/o świadczenie usług

Ustawodawca nie narzucił zasad ustalania wynagrodzenia w umowach zlecenia czy o świadczenie usług, przyjmując jedynie zasadę, że jego wysokość ma być tak ustalona, aby wysokość wynagrodzenia za każdą godzinę wykonania...

1.4. Wyłączenia z obowiązku stosowania minimalnej stawki godzinowej wobec niektórych umów zlecenia/o świadczenie usług

Obowiązek wypłaty wynagrodzenia w wysokości nie niższej niż minimalna stawka godzinowa dotyczy nie wszystkich umów zlecenia lub o świadczenie usług, gdyż w ...

2. Kontrola przestrzegania wypłaty minimalnej stawki godzinowej

Aby podnieść rangę wprowadzanych zmian ustawodawca wprowadził od razu wykroczenie polegające na wypłacaniu przyjmującemu zlecenie lub świadczącemu usługi wynagrodzenia za każdą godzinę wykonywania usługi lub świadczenia zlecenia w wysokości...

Dodano do Twojego koszyka ×
Produkt
Cena brutto
Ilość
Wartość
Trwa dodawanie produktu do koszyka Trwa dodawanie produktu do koszyka.
« Kontynuuj zakupy
Przejdź do Twojego koszyka »