Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
95 720 85 40
 
Hitowe opracowania GOFINU w atrakcyjnych cenach
Aktualnie jesteś: Sklep (strona główna)  »  Archiwum 2018  »  Dodatki do Czasopism 2018 w formie papierowej -50%  »   Zatrudnianie emerytów i rencistów

Zatrudnianie emerytów i rencistów

Dodatek tematyczny nr 21 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 22 (472) z dnia 10.11.2018
W prenumeracie Ubezpieczeń i Prawa Pracy wszystkie dodatki GRATIS!
Cennik
Publikacje 2018
Lp. Produkt Cena Ilość  
1. Dodatek tematyczny nr 21 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 22 (472) z dnia 10.11.2018 8,50 zł
(7,87 zł + 8% VAT)
szt.
Proszę o kontakt
Interesuje Cię ten produkt? Masz pytanie? Zadzwoń: 95 720 85 40, napisz e-mail: prenumerata@gofin.pl
lub zostaw swój numer - oddzwonimy.
Proszę o kontakt telefoniczny:
Dane osobowe (imię i nazwisko oraz numer telefonu), będą przetwarzane w celu kontaktu telefonicznego w związku z zamówioną usługą "Proszę o kontakt". Dane będą przetwarzane do czasu zrealizowania usługi.
Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych  
 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. z siedzibą w Gorzowie Wlkp. (66-400), ul. Owocowa 8.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod adresem e-mail: iod@gofin.pl.
 3. Masz prawo do:
  1. żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
  2. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  3. przenoszenia danych.
  4. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli taka zgoda została wyrażona.
  5. wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora.
 4. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.
 5. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.
 6. Administrator nie udostępnia przekazanych mu danych osobowych jakimkolwiek podmiotom trzecim.
 7. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że powierza przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:
  1. ATMAN S.A. - w celu przechowywania danych osobowych na serwerach dedykowanych w związku z umową hostingu.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ze szczególną troską chroni przekazane dane i zapewnia ich bezpieczeństwo na najwyższym poziomie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi. Zasady postępowania z danymi osobowymi oraz wykorzystywania plików cookies i innych technologii w ramach elektronicznych usług Wydawnictwa opisuje nasza Polityka prywatności i plików cookies.
Informacje
Opis dodatku
Spis treści

Zatrudnianie emerytów i rencistów

Dodatek tematyczny nr 21 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 22 (472) z dnia 10.11.2018

Liczba stron - 52

Format - B5

Rodzaj okładki - miękka

Wielu emerytów i rencistów pozostaje aktywna zawodowo. Podejmując działalność zarobkową podlegają ubezpieczeniom w ZUS, a ponadto uzyskiwane z tego tytułu przychody mogą mieć wpływ na zawieszalność świadczeń emerytalno-rentowych.
W niniejszym dodatku omówione zostały zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu emerytów oraz rencistów zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, umowy cywilnoprawnej lub podejmujących działalność gospodarczą, a także zbiegi tych ubezpieczeń. Ponadto przedstawiono w nim regulacje dotyczące wpływu uzyskiwanych przychodów z działalności zarobkowej na zmniejszenie lub zawieszenie świadczeń emerytalno-rentowych.

pokaż fragmenty artykułów

I. ZASADY PODLEGANIA I ROZLICZANIA SKŁADEK ZA EMERYTÓW I RENCISTÓW

Zasady obejmowania ubezpieczeniami społecznymi zarobkujących osób z ustalonym prawem do emerytury lub renty określono w ustawie z dnia...

1. Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę

Zgodnie z art. 9 ust. 4 w związku z ...

2. Wykonywanie pracy na podstawie umów cywilnoprawnych

Umowa cywilnoprawna jako jedyny tytuł do ubezpieczeń Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 4 ustawy...

3. Prowadzenie pozarolniczej działalności

W myśl art. 8 ust. 6 ustawy o sus, za osobę prowadzącą pozarolniczą działalność uważa się:...

II. ZAWIESZANIE I ZMNIEJSZANIE ŚWIADCZEŃ

Zasady ogólne Zasady zawieszania lub zmniejszania świadczeń emerytalno-rentowych regulują przepisy ustawy emerytalnej. Ustawa zawiera delegację dla ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego do określenia w drodze rozporządzenia: szczegółowych...

1. Świadczenia podlegające zawieszeniu lub zmniejszeniu

W razie osiągania przez emerytów i rencistów przychodów powyżej limitów, o których mowa w dalszej części niniejszego opracowania, z tytułu działalności podlegającej obowiązkowym lub też dobrowolnym ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, zawieszeniu bądź zmniejszeniu ulega:...

2. Zawieszenie emerytury z powodu kontynuowania zatrudnienia

Zgodnie z art. 103a ustawy emerytalnej, prawo do emerytury ulega zawieszeniu bez...

3. Przychody mające wpływ na zawieszenie lub zmniejszenie świadczeń

Prawo do emerytury lub renty ulega zawieszeniu lub świadczenia te ulegają zmniejszeniu, w razie osiągania przychodu z tytułu działalności podlegającej obowiązkowi ubezpieczenia społecznego oraz z tytułu służby (...

3.1. Przychody z tytułu stosunku pracy

Osoba z ustalonym prawem do emerytury lub renty podejmująca zatrudnienie na podstawie stosunku pracy podlega obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym: emerytalnemu, rentowym, chorobowemu i wypadkowemu, a także obowiązkowo ubezpieczeniu zdrowotnemu, od dnia nawiązania stosunku pracy do dnia...

3.2. Przychody z tytułu umów cywilnoprawnych

Zgodnie z przepisami ustawy o sus, obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym podlegają osoby wykonujące pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje...

3.3. Przychody z tytułu pozarolniczej działalności

Osoba z ustalonym prawem do emerytury, podejmująca prowadzenie pozarolniczej działalności, podlega dobrowolnie ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym. Na takich samych zasadach ubezpieczeniu podlegają osoby z ustalonym prawem do renty, za wyjątkiem osób uprawnionych do renty z tytułu niezdolności...

3.4. Przychody z innych tytułów

Na zawieszenie bądź zmniejszenie świadczenia wpływają również przychody uzyskane m.in. z tytułu: wykonywania pracy nakładczej, tj. przychód w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu pracy nakładczej z wyłączeniami, o których mowa...

3.5. Tabelaryczne ujęcie przychodów wpływających na zawieszenie lub zmniejszenie świadczeń

Podmiot ubezpieczenia ...

4. Przychody niemające wpływu na zawieszalność świadczeń emerytalno-rentowych

Ważne: Na zawieszalność świadczeń emerytalno-rentowych nie wpływają przychody z działalności, które nie rodzą...

5. Zawieszanie lub zmniejszanie świadczeń a kwoty osiąganych przychodów

5.1. Określenie limitów przychodów zarobkujących świadczeniobiorców

Prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy oraz renty rodzinnej, do której uprawniona jest jedna osoba, ulega zawieszeniu w razie osiągania przychodu w kwocie wyższej niż 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał...

5.2. Szczególne zasady rozliczeń renty rodzinnej

Wszystkim uprawnionym członkom rodziny przysługuje jedna łączna renta rodzinna, która podlega podziałowi na równe części między uprawnionych. Renta rodzinna wynosi: dla jednej osoby uprawnionej...

5.3. Zbieg prawa do renty wypadkowej i emerytury a zarobkowanie świadczeniobiorcy

Zgodnie z art. 95 ustawy emerytalnej, w razie zbiegu u jednej osoby prawa...

5.4. Prawo do zarobkowania bez ograniczeń po osiągnięciu wieku emerytalnego

Przepisów dotyczących zawieszenia lub zmniejszenia świadczeń nie stosuje się do emerytów, którzy osiągnęli określony w zależności od daty urodzenia ubezpieczonego wiek emerytalny. Wypłatę zawieszonych lub zmniejszonych świadczeń ZUS wznawia...

6. Obowiązki emerytów, rencistów oraz pracodawców

6.1. Zawiadomienie ZUS o osiąganiu przychodów przez świadczeniobiorcę

Osoba pobierająca świadczenie emerytalno-rentowe niezwłocznie zawiadamia organ rentowy o podjęciu pracy, służby lub działalności rodzących obowiązek ubezpieczeń społecznych lub dających prawo do dobrowolnych ubezpieczeń z tytułu ich wykonywania, poprzez złożenie w ZUS...

6.2. Kwoty graniczne przychodów zarobkujących emerytów i rencistów

W terminie do 14. roboczego dnia listopada Prezes ZUS ogłasza w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" (w formie komunikatu) kwoty graniczne przychodu dla mijającego roku kalendarzowego. Łączne kwoty graniczne...

6.3. Skutki zarobkowania emerytów i rencistów

Jeżeli ze złożonego oświadczenia wynika, że łączna kwota przychodu osiągniętego przez emeryta lub rencistę w okresie ubiegłego roku kalendarzowego nie przekroczyła niższej kwoty granicznej przychodu, organ rentowy ustala, że przychód emeryta (rencisty)...

Dodano do Twojego koszyka ×
Produkt
Cena brutto
Ilość
Wartość
Trwa dodawanie produktu do koszyka Trwa dodawanie produktu do koszyka.
« Kontynuuj zakupy
Przejdź do Twojego koszyka »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.