Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
95 720 85 40
 
Aktualnie jesteś: Sklep (strona główna)  »  Czasopisma i Gazeta (wydania drukowane)  »  Czasopisma  »   Zeszyty Metodyczne Rachunkowości

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości

Doskonałe Czasopismo dla prowadzących księgi rachunkowe !
10 700 Prenumeratorów !

Ukazuje się 2 razy w miesiącu (1. i 20. dnia każdego miesiąca)

Z prenumeratą Czasopisma w wersji drukowanej przywilej korzystania z: wersji on-line, eWYDANIA i wybranych POMOCNIKÓW Księgowego. Sprawdź zasady dostępu do POMOCNIKÓW »
Cennik
Prenumerata 2024
Lp. Produkt Cena Ilość  
1. Prenumerata - styczeń-grudzień 2024 r. 396,00 zł
(366,67 zł + 8% VAT)
szt.
2. Prenumerata - styczeń-czerwiec 2024 r. 198,00 zł
(183,33 zł + 8% VAT)
szt.
3. Prenumerata - styczeń-marzec 2024 r. 99,00 zł
(91,67 zł + 8% VAT)
szt.
Proszę o kontakt
Interesuje Cię ten produkt? Masz pytanie? Zadzwoń: 95 720 85 40, napisz e-mail: sklep@gofin.pl
lub zostaw swój numer - oddzwonimy.
Proszę o kontakt telefoniczny:
Dane osobowe (imię i nazwisko oraz numer telefonu), będą przetwarzane w celu kontaktu telefonicznego w związku z zamówioną usługą "Proszę o kontakt". Dane będą przetwarzane do czasu zrealizowania usługi.
Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych  
 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. z siedzibą w Gorzowie Wlkp. (66-400), ul. Owocowa 8.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod adresem e-mail: iod@gofin.pl.
 3. Masz prawo do:
  1. żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
  2. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  3. przenoszenia danych.
  4. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli taka zgoda została wyrażona.
  5. wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora.
 4. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.
 5. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.
 6. Administrator nie udostępnia przekazanych mu danych osobowych jakimkolwiek podmiotom trzecim.
 7. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że powierza przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:
  1. ATMAN S.A. - w celu przechowywania danych osobowych na serwerach dedykowanych w związku z umową hostingu.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ze szczególną troską chroni przekazane dane i zapewnia ich bezpieczeństwo na najwyższym poziomie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi. Zasady postępowania z danymi osobowymi oraz wykorzystywania plików cookies i innych technologii w ramach elektronicznych usług Wydawnictwa opisuje nasza Polityka prywatności i plików cookies.
Informacje
Szczegółowy opis
Przywileje w prenumeracie
Promocje

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości

Dwutygodnik
(wydawany 1. i 20. dnia każdego miesiąca)
ISSN: 1429-396X

W ciągu roku ukazują się:
24 numery Czasopisma
16 dodatków

Każdy numer Czasopisma:
liczba stron - 68 (co najmniej)
format - B5
rodzaj okładki - miękka

Dwutygodnik szczegółowo wyjaśniający problemy związane ze stosowa-niem ustawy o rachunkowości oraz Krajowych i Międzynarodowych Standar-dów Rachunkowości. Prezentuje i omawia ewidencję zdarzeń gospodarczych, wycenę aktywów i pasywów oraz zasady sporządzania sprawozdań finansowych. Wskazuje różnice pomiędzy prawem bilansowym i podatkowym oraz wyjaśnia zasady ustalania odroczonego podatku dochodowego.

Każdy numer zawiera 68 stron, na których publikowane są zarówno odpowiedzi na pytania Czytelników, jak i szerokie opracowania tematyczne z praktycznymi przykładami liczbowymi. Czasopismo zawiera komentarze do zmian przepisów oraz wyjaśnienia resortowe, mające wpływ na ewidencję księgową i sprawozdawczość. Jest przeznaczone dla wszystkich jednostek prowadzących księgi rachunkowe, w tym zarówno dla jednostek sektora prywatnego, organizacji pozarządowych, jak i dla jednostek sektora finansów publicznych.

Działy tematyczne

 • Rachunkowość finansowa
  Zawiera artykuły omawiające kompleksowo wybrane tematy z zakresu prowadzenia ksiąg rachunkowych i sporządzania sprawozdań finansowych oraz komentarze do zmian w przepisach dotyczących rachunkowości.

 • Rachunkowość w przykładach liczbowych
  Zawiera przykładowe ewidencje wybranych operacji gospodarczych oraz alternatywne rozwiązania księgowe.

 • Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne
  Zawiera artykuły dotyczące m.in.: nabycia, wytwarzania i sprzedaży aktywów trwałych, ustalania wartości początkowej, zasad amortyzacji bilansowej, ewidencji nakładów ponoszonych na aktywa trwałe w ciągu roku.

 • Rachunkowość krok po kroku
  Zawiera rozwiązania podstawowych problemów z zakresu rachunkowości, prezentowane na prostych przykładach liczbowych.

 • Rachunkowość budżetowa
  Zawiera zagadnienia opisujące zasady rachunkowości jednostek sektora finansów publicznych, tj. jednostek i zakładów budżetowych, jednostek samorządu terytorialnego, instytucji kultury, jednostek oświatowych, SPZOZ.

 • Rachunkowość podatkowa
  W dziale tym wyjaśniamy problemy wynikające z rozbieżności między prawem bilansowym i podatkowym oraz wskazujemy, w jaki sposób ustalić odroczony podatek dochodowy, jeżeli taki obowiązek występuje w jednostce.

 • Krajowe i Międzynarodowe Standardy Rachunkowości
  Jest to dział ruchomy, w którym prezentowane są artykuły dotyczące problemów wynikających ze stosowania MSR, uwzględniające różnice pomiędzy przepisami krajowymi i międzynarodowymi.

 • Odpowiadamy na pytania
  W tym dziale prezentujemy odpowiedzi na pytania Czytelników zgłaszane podczas dyżurów telefonicznych i przesyłane do naszej redakcji.

Dodatki:

Dodatki merytoryczne i z przepisami prawa

Dodatki merytoryczne i z przepisami prawnymi
Zawierają kompleksowe opracowania dotyczące wybranego zagadnienia.
Zaprezentowane w nich tematy zawierają wiele praktycznych wskazówek
i rozwiązań popartych licznymi przykładami liczbowymi. Ponadto obejmują
ujednolicone przez redakcję przepisy prawne związane z tematyką Czasopisma,
a które w codziennej pracy są poręcznym narzędziem pozwalającym
szybko znaleźć potrzebną regułę prawną. Doskonałe dla księgowych
oraz wszystkich pracowników pionu finansowo-księgowego.

Sprawdź, jakie dodatki ukazały się do tej pory na www.dodatki.gofin.pl.

Pomocniki Rachunkowości

Pomocniki Rachunkowości
Zawierają najważniejsze na co dzień, niezbędne do stosowania w praktyce,
objaśnienia i porady obejmujące wąski zakres zagadnień. Obejmują ponadto komentarze do najnowszych zmian w regulacjach prawnych, jak również przepisy prawne z ostatniej chwili, które są bardzo istotne dla Czytelników.
Pomocniki Rachunkowości które ukazały się w 2023 roku:

Ściągi

Ściągi
Przedstawiają za pomocą licznych tabel, schematów oraz przykładów istotne
i przydatne w codziennej pracy każdego księgowego informacje dotyczące
konkretnego tematu. Ich poręczna forma oraz praktyczny sposób prezentacji
pozwalają szybko znaleźć odpowiedź na wybrane zagadnienie.


Przywileje i korzyści z prenumeraty

Prenumerata czasopisma Przegląd Podatku Dochodowego to również wiele przywilejów i korzyści, w tym przywilej dostępu do:

Przegląd Podatku Dochodowego on-line

WERSJI INTERNETOWEJ Przeglądu Podatku Dochodowego
czasopismaksiegowych.gofin.pl/ppd

Zalety i zawartość serwisu:

 • bieżący numer czasopisma (dokładne odzwierciedlenie wersji papierowej),
 • archiwum z ostatnich 6 lat (czasopisma wraz ze specjalistycznymi dodatkami, stanowiącymi kompleksowe opracowania na najczęściej pojawiające się problemy),
 • spisy treści - błyskawiczne dotarcie do treści czasopisma,
 • redakcja informuje - najważniejsze informacje zamieszczane na bieżąco przez redakcję czasopisma (niezależnie od cyklu wydawniczego czasopisma w wersji papierowej),
 • harmonogram dyżurów telefonicznych naszych ekspertów,
 • wyszukiwarka - szybka i precyzyjna.

Zobacz produkt w sklepie »

eWYDANIA Przeglądu Podatku Dochodowego

z możliwością przeglądania na trzy sposoby:

 • on-line za pomocą przeglądarki internetowej,
 • off-line za pomocą programu (po pobraniu wydawnictw z internetu),
 • przez Aplikację mobilną GOFIN NEWS.

Zobacz opis »

POLSKI ŁAD
polskilad.gofin.pl

Serwis POLSKI ŁAD zawiera opracowania dotyczące nowych regulacji prawnych wprowadzonych w ramach tzw. pakietu Polski Ład. Omawiane są w nim zagadnienia dotyczące m.in. podatku dochodowego, VAT, ZUS oraz sektora budżetowego. Poszczególne informacje są prezentowane w działach tematycznych. Wszelkie nowości ujęte też są w Aktualnościach i Wyjaśnieniach resortowych. W serwisie dostępne są także przepisy prawne, druki i dodatki tematyczne. Ponadto dostępna jest wyszukiwarka.

Zobacz opis »

UWAGA: Prenumeratorzy Czasopism mają dostęp do Serwisu POLSKI ŁAD w zakresie artykułów zamieszczonych w prenumerowanych Czasopismach

TARCZY ANTYKRYZYSOWEJ
tarcza.gofin.pl

Serwis TARCZA ANTYKRYZYSOWA zawiera opracowania dotyczące regulacji prawnych mających na celu ochronę przedsiębiorców przed skutkami epidemii COVID-19. Omawiane są w nim zagadnienia z zakresu m.in. podatku dochodowego, podatku VAT, prawa pracy, składek ZUS, zasiłków, wsparcia finansowego dla firm. Poszczególne informacje są prezentowane w działach tematycznych. Wszelkie nowości ujęte są też w Aktualnościach i Wyjaśnieniach resortowych. Niezwykle użyteczna jest wyszukiwarka.

Zobacz opis »

UWAGA: Prenumeratorzy Czasopism mają dostęp do Serwisu TARCZA ANTYKRYZYSOWA w zakresie artykułów zamieszczonych w prenumerowanych Czasopismach

Wybranych POMOCNIKÓW Księgowego w wersji PREMIUM

Bogate Serwisy internetowe optymalnie dostosowane do potrzeb Księgowych, z gwarancją dostępu do centrum najlepszych porad i pomocy z zakresu podatku VAT, podatku dochodowego (PIT i CIT), rachunkowości i prawa pracy.
Interpretacje urzędowe PODATKI, UBEZPIECZENIA, PRAWO PRACY - interpretacje.gofin.pl »
Orzecznictwo dla firm - orzecznictwo.gofin.pl »
WideoPOMOCNIKI (szkolenia, instruktaże, porady) - wideopomocniki.gofin.pl »
Wzory druków i umów idealny pomocnik ! - druki.gofin.pl »*
Ujednolicone przepisy prawne zawsze aktualne ! - przepisy.gofin.pl »
Wskaźniki i stawki bądź na bieżąco ! - wskazniki.gofin.pl »
Terminy zawsze na czas ! - terminy.gofin.pl »
Kalkulatory pomoc, która się liczy ! - kalkulatory.gofin.pl »
Klasyfikacje - klasyfikacje.gofin.pl »

Zobacz pełny opis POMOCNIKÓW Księgowego PREMIUM »

* Do pracy z aktywnymi drukami niezbędny jest Program DRUKI GOFIN. Wersja komercyjna Programu zapewnia dostęp do pełnej bazy druków. Program DRUKI Gofin w wersji komercyjnej jest osobnym produktem niepowiązanym z prenumeratą czy abonamentem. Zobacz »

WideoPOMOCNIKÓW Gofinu
wideopomocniki.gofin.pl

Platforma materiałów wideo to praktyczna pomoc dla Księgowych w rozwiązywaniu bieżących problemów głównie podatkowych w firmach.

W serwisie znajdziesz:

 • porady ekspertów - zwięzłe wypowiedzi ekspertów,
 • szkolenia - dłuższe nagrania wideo, w których eksperci w szczegółowy sposób objaśniają, szkolą, instruują,
 • instruktaże - pełne instrukcje jak wypełnić określone formularze lub druki urzędowe na konkretnych przykładach.
Łatwość dotarcia do odpowiednich materiałów wideo zapewnia praktyczny podział tematyczny: VAT, rachunkowość, podatek dochodowy, prawo pracy, ubezpieczenia społeczne.

Zobacz opis »

oraz:
Darmowa dostawa

Darmowa dostawa
1. i 20. dnia miesiąca nowy numer na Twoim biurku.

Dodatki

Liczne dodatki merytoryczne i z przepisami prawnymi, pomocniki, ściągi.

Pytania do Redakcji

Możliwość przesyłania pytań do redakcji - odpowiedzi na łamach Przeglądu Podatku Dochodowego.

Dyżury telefoniczne specjalistów

Możliwość skorzystania z telefonicznych porad ekspertów w ramach codziennych dyżurów. Sprawdź harmonogram dyżurów »

Darmowa dostawa

Możliwość nabycia Programu DRUKI Gofin w wersji komercyjnej w niższych cenach. Zobacz produkt w sklepie »

Darmowa dostawa

Możliwość nabycia Serwisu Budżetowego w niższych cenach.
Zobacz produkt w sklepie »

Możliwość otrzymania w ramach prenumeraty:

KALENDARZ KSIĄŻKOWY podatnika i księgowego na 2024 rok

Zawiera m.in.:
 • porady i wyjaśnienia specjalistów - oznaczone nagłówkiem WAŻNE INFORMACJE,
 • przypomnienia o ważnych terminach - oznaczone nagłówkiem WAŻNE TERMINY W TYM TYGODNIU,
 • praktyczne i przydatne informacje (m.in. mapy samochodowe z planami największych miast, odległości między polskimi miejscowościami, wieczny kalendarz, informacje dla kierowców, jednostki miar i wag).

Zobacz opis >

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości występują w prezentowanych poniżej promocjach. Kliknij w wybrany produkt promocyjny, aby poznać szczegóły oferty.

Promocje w prenumeracie na cały 2024 roku
Komplet nr 1 z nagrodami gwarantowanymi

Komplet nr 1
z jeszcze wyższym 30% rabatem !

Wszystkie Czasopisma i Gazeta
w prenumeracie na cały 2024 rok

Sprawdź »
Komplet nr 2 z nagrodami gwarantowanymi

Komplet nr 2
z 18% rabatem !

Wszystkie Czasopisma
w prenumeracie na cały 2024 rok

Sprawdź »
Dodano do Twojego koszyka ×
Produkt
Cena brutto
Ilość
Wartość
Trwa dodawanie produktu do koszyka Trwa dodawanie produktu do koszyka.
« Kontynuuj zakupy
Przejdź do Twojego koszyka »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.