Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
95 720 85 40
 
Aktualnie jesteś: Sklep (strona główna)  »  Czasopisma i Gazeta (wydania drukowane)  »  Czasopisma  »   Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych z comiesięcznym dodatkiem Serwis Podatkowy

Biuletyn Informacyjny
dla Służb Ekonomiczno-Finansowych
z comiesięcznym dodatkiem
Serwis Podatkowy

Rekomendowany przez tysiące Głównych Księgowych !
20 000 Prenumeratorów !

Ukazuje się 3 razy w miesiącu (1., 10. i 20. dnia każdego miesiąca)

Z prenumeratą Czasopisma w wersji drukowanej przywilej korzystania z: wersji on-line, eWYDANIA i wybranych POMOCNIKÓW Księgowego. Sprawdź zasady dostępu do POMOCNIKÓW »
Cennik
Prenumerata 2024
Lp. Produkt Cena Ilość  
1. Prenumerata - styczeń-grudzień 2024 r. 598,00 zł
(553,70 zł + 8% VAT)
szt.
2. Prenumerata - styczeń-czerwiec 2024 r. 299,00 zł
(276,85 zł + 8% VAT)
szt.
3. Prenumerata - styczeń-marzec 2024 r. 149,50 zł
(138,43 zł + 8% VAT)
szt.
Proszę o kontakt
Interesuje Cię ten produkt? Masz pytanie? Zadzwoń: 95 720 85 40, napisz e-mail: sklep@gofin.pl
lub zostaw swój numer - oddzwonimy.
Proszę o kontakt telefoniczny:
Dane osobowe (imię i nazwisko oraz numer telefonu), będą przetwarzane w celu kontaktu telefonicznego w związku z zamówioną usługą "Proszę o kontakt". Dane będą przetwarzane do czasu zrealizowania usługi.
Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych  
 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. z siedzibą w Gorzowie Wlkp. (66-400), ul. Owocowa 8.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod adresem e-mail: iod@gofin.pl.
 3. Masz prawo do:
  1. żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
  2. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  3. przenoszenia danych.
  4. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli taka zgoda została wyrażona.
  5. wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora.
 4. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.
 5. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.
 6. Administrator nie udostępnia przekazanych mu danych osobowych jakimkolwiek podmiotom trzecim.
 7. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że powierza przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:
  1. ATMAN S.A. - w celu przechowywania danych osobowych na serwerach dedykowanych w związku z umową hostingu.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ze szczególną troską chroni przekazane dane i zapewnia ich bezpieczeństwo na najwyższym poziomie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi. Zasady postępowania z danymi osobowymi oraz wykorzystywania plików cookies i innych technologii w ramach elektronicznych usług Wydawnictwa opisuje nasza Polityka prywatności i plików cookies.
Informacje
Szczegółowy opis
Przywileje w prenumeracie
Promocje

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych
z dodatkiem Serwis Podatkowy

Ukazuje się co 10 dni
(wydawany 1., 10. i 20. dnia każdego miesiąca)
ISSN:1231-0395

W ciągu roku ukazuje się:
36 numerów Czasopisma
12 numerów Serwisu Podatkowego
36 dodatków

Każdy numer Czasopisma:
liczba stron - 76 (co najmniej)
format - B5
rodzaj okładki - miękka

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych to zdecydowanie najpopularniejsze w Polsce Czasopismo wśród księgowych, wydawane co 10 dni, kierowane do 20 000 firm i instytucji.

W każdym numerze na 76 stronach odnosimy się do zagadnień z zakresu VAT, PIT, CIT, ZUS, prawa pracy i prawa bilansowego. Podajemy interpretacje organów podatkowych i orzecznictwo. Omawiamy problemy Czytelników poruszane w pytaniach.

Nieodłączną częścią Biuletynu są dodatki merytoryczne, Serwis Podatkowy, Wskaźniki Ekonomiczno-Finansowe oraz Pomocniki i Ściągi dla Księgowych.

Działy tematyczne

 • Koniecznie przeczytaj
  W dziale tym publikujemy artykuły, które zawierają ważne informacje niezbędne Czytelnikom, w tym m.in. komunikaty i wyjaśnienia resortowe oraz odpowiedzi Min. Fin. na pytania naszego Wydawnictwa.

 • Informacje o nowych przepisach
  Informujemy o nowych/zmienionych przepisach prawa w zakresie m.in. podatków, rachunkowości, prawa pracy i ubezpieczeń w ZUS.

 • Zagadnienia opracowane kompleksowo
  W opracowaniach kompleksowych przedstawiamy zasady rozliczania operacji gospodarczych występujących w praktyce na bazie przepisów VAT, PIT, CIT, ZUS i innych. Prezentujemy także ewidencję księgową takich operacji.

 • Podatek VAT
  Omawiamy zasady rozliczania VAT w obrocie krajowym i zagranicznym, w tym m.in. ustalanie obowiązku podatkowego, zasady odliczania i zwrotu VAT, dokumentowanie transakcji.

 • Podatek dochodowy od osób prawnych
  W dziale tym wyjaśniamy m.in. zasady ustalania przychodów, kwalifikowania wydatków do kosztów uzyskania przychodów. Omawiamy zwolnienia przedmiotowe, zasady ustalania podstawy opodatkowania i wysokości podatku.

 • Podatek dochodowy od osób fizycznych
  Dział poświęcony opodatkowaniu dochodów/przychodów m.in. osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, wykonujących umowy cywilnoprawne czy zatrudnionych na umowę o pracę. Omawiamy obowiązki płatników, zwolnienia z podatku oraz warunki stosowania ulg i odliczeń.

 • Środki trwałe
  Prezentujemy zagadnienia dotyczące amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zarówno w aspekcie podatkowym, jak i bilansowym, wraz z ewidencją księgową.

 • Ubezpieczenia społeczne
  Wyjaśniamy m.in. zasady ustalania obowiązku ubezpieczeń w ZUS, naliczania składek ZUS, omawiamy zwolnienia z oskładkowania.

 • Prawo pracy
  Piszemy m.in. o: urlopach pracowniczych, zasadach zatrudniania i zwalniania pracowników, ustalaniu wynagrodzeń i ekwiwalentów, zagadnieniach związanych z ZFŚS.

 • Rachunkowość
  Wyjaśniamy zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych i ewidencji księgowej operacji gospodarczych (w tym – na przykładach liczbowych), omawiamy zagadnienia dotyczące sporządzania sprawozdań finansowych.

Dodatki:

Serwis Podatkowy (68 stron) - ukazuje się cyklicznie raz w miesiącu.
Zawiera najnowsze orzecznictwo sądowe i interpretacje organów podatkowych do poszczególnych przepisów ustawy o VAT, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Poszczególne numery Serwisu dotyczą wybranego tytułu podatkowego (po 4 w trakcie roku z zakresu VAT, PIT i CIT). Prezentowane orzecznictwo oraz interpretacje organów podatkowych wzbogacane są komentarzami redakcji.

Wskaźniki Ekonomiczno-Finansowe

Wskaźniki Ekonomiczno-Finansowe (64 strony) - ukazują się cyklicznie raz w miesiącu.
Dodatek zawiera wszystkie niezbędne stawki, kwoty, m.in. wysokość diet, ryczałtów, odsetek, kursy walut, dane do ustalenia wpłat na ZUS, PFRON oraz nowości z Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego. W czytelny sposób, poprzez zamieszczenie odpowiedniej grafiki w spisie treści, zaznaczamy zagadnienia, w których nastąpiły jakiekolwiek zmiany. Dzięki temu nasi Czytelnicy otrzymują opracowanie praktyczne, które umożliwia szybkie odnalezienie bieżących informacji, w odpowiedni sposób uaktualnionych.

Dodatki merytoryczne i z przepisami prawa

Dodatki merytoryczne i z przepisami prawnymi
Dodatki merytoryczne przedstawiają wybrane zagadnienie w sposób kompleksowy wraz z podaniem gotowych rozwiązań podatkowych i ewidencyjnych, przedstawionych na praktycznych przykładach liczbowych. Problemy będące przedmiotem danego opracowania, w celu większej przystępności, dodatkowo prezentowane są w formie najczęściej pojawiających się w praktyce pytań i odpowiedzi. Natomiast dodatki z przepisami prawa zawierają akty prawne, w odpowiedni sposób ujednolicone przez Wydawnictwo. Każdy prenumerator Biuletynu Informacyjnego z początkiem roku otrzymuje komplet podstawowych przepisów nieodzownych przy prowadzeniu działalności (m.in. VAT, CIT, PIT czy ustawa o rachunkowości). W razie potrzeby wynikającej z wprowadzenia istotnych nowelizacji nowe edycje przepisów mogą pojawiać się również w trakcie roku.

Sprawdź, jakie dodatki ukazały się do tej pory na www.dodatki.gofin.pl.

Pomocniki Księgowego

Pomocniki Księgowego
Zawierają najważniejsze na co dzień, niezbędne do stosowania w praktyce komentarze, porady, a także przepisy prawne obejmujące wąski zakres zagadnień, które są bardzo istotne dla Czytelników. Pomocniki stanowią opracowania poświęcone jednemu zagadnieniu, prezentując go w sposób zwięzły, a zarazem wyczerpujący. Przedstawiana w nich tematyka związana jest z aktualnie powstającymi problemami osób związanych z księgowością jednostek. Może ona dotyczyć dominujących w danym okresie prac księgowych lub być następstwem wprowadzenia do stosowania nowych przepisów, interpretacji, wyjaśnień czy rozwiązań prawnych.

Ściągi

Ściągi
Zawierają ważne informacje podane w praktycznej i poręcznej formie. Poszczególne „Ściągi” dotyczą opracowań monotematycznych, przydatnych szerokiemu gronu naszych Czytelników. Ich uniwersalność przejawia się w doborze zagadnień i przyjaznym sposobie ich prezentacji. Zagadnienia opracowane są w sposób syntetyczny, zawierają informacje - niezbędne i zarazem wystarczające w codziennej pracy.

Przywileje i korzyści z prenumeraty

Prenumerata czasopisma Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych to również wiele przywilejów i korzyści, w tym przywilej dostępu do:

Biuletyn Informacyjny on-line

WERSJI INTERNETOWEJ Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno-Finansowych czasopismaksiegowych.gofin.pl/bi

Zalety i zawartość serwisu:

 • bieżący numer czasopisma (dokładne odzwierciedlenie wersji papierowej),
 • archiwum z ostatnich 6 lat (czasopisma wraz ze specjalistycznymi dodatkami, stanowiącymi kompleksowe opracowania na najczęściej pojawiające się problemy),
 • spisy treści - błyskawiczne dotarcie do treści czasopisma,
 • redakcja informuje - najważniejsze informacje zamieszczane na bieżąco przez redakcję czasopisma (niezależnie od cyklu wydawniczego czasopisma w wersji papierowej),
 • harmonogram dyżurów telefonicznych naszych ekspertów,
 • wyszukiwarka - szybka i precyzyjna.

Zobacz produkt w sklepie »

eWYDANIA Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno-Finansowych

z możliwością przeglądania na trzy sposoby:

 • on-line za pomocą przeglądarki internetowej,
 • off-line za pomocą programu (po pobraniu wydawnictw z internetu),
 • przez Aplikację mobilną GOFIN NEWS.

Zobacz opis »

POLSKI ŁAD
polskilad.gofin.pl

Serwis POLSKI ŁAD zawiera opracowania dotyczące nowych regulacji prawnych wprowadzonych w ramach tzw. pakietu Polski Ład. Omawiane są w nim zagadnienia dotyczące m.in. podatku dochodowego, VAT, ZUS oraz sektora budżetowego. Poszczególne informacje są prezentowane w działach tematycznych. Wszelkie nowości ujęte też są w Aktualnościach i Wyjaśnieniach resortowych. W serwisie dostępne są także przepisy prawne, druki i dodatki tematyczne. Ponadto dostępna jest wyszukiwarka.

Zobacz opis »

UWAGA: Prenumeratorzy Czasopism mają dostęp do Serwisu POLSKI ŁAD w zakresie artykułów zamieszczonych w prenumerowanych Czasopismach

TARCZY ANTYKRYZYSOWEJ
tarcza.gofin.pl

Serwis TARCZA ANTYKRYZYSOWA zawiera opracowania dotyczące regulacji prawnych mających na celu ochronę przedsiębiorców przed skutkami epidemii COVID-19. Omawiane są w nim zagadnienia z zakresu m.in. podatku dochodowego, podatku VAT, prawa pracy, składek ZUS, zasiłków, wsparcia finansowego dla firm. Poszczególne informacje są prezentowane w działach tematycznych. Wszelkie nowości ujęte są też w Aktualnościach i Wyjaśnieniach resortowych. Niezwykle użyteczna jest wyszukiwarka.

Zobacz opis »

UWAGA: Prenumeratorzy Czasopism mają dostęp do Serwisu TARCZA ANTYKRYZYSOWA w zakresie artykułów zamieszczonych w prenumerowanych Czasopismach

Wybranych POMOCNIKÓW Księgowego w wersji PREMIUM

Bogate Serwisy internetowe optymalnie dostosowane do potrzeb Księgowych, z gwarancją dostępu do centrum najlepszych porad i pomocy z zakresu podatku VAT, podatku dochodowego (PIT i CIT), rachunkowości i prawa pracy.
Interpretacje urzędowe PODATKI, UBEZPIECZENIA, PRAWO PRACY - interpretacje.gofin.pl »
Orzecznictwo dla firm - orzecznictwo.gofin.pl »
WideoPOMOCNIKI (szkolenia, instruktaże, porady) - wideopomocniki.gofin.pl »
Wzory druków i umów idealny pomocnik ! - www.druki.gofin.pl »*
Ujednolicone przepisy prawne zawsze aktualne ! - przepisy.gofin.pl »
Wskaźniki i stawki bądź na bieżąco ! - wskazniki.gofin.pl »
Terminy zawsze na czas ! - terminy.gofin.pl »
Kalkulatory pomoc, która się liczy ! - kalkulatory.gofin.pl »
Klasyfikacje - klasyfikacje.gofin.pl »

Zobacz pełny opis POMOCNIKÓW Księgowego PREMIUM »

* Do pracy z aktywnymi drukami niezbędny jest Program DRUKI GOFIN. Wersja komercyjna Programu zapewnia dostęp do pełnej bazy druków. Program DRUKI Gofin w wersji komercyjnej jest osobnym produktem niepowiązanym z prenumeratą czy abonamentem. Zobacz »

WideoPOMOCNIKÓW Gofinu
wideopomocniki.gofin.pl

Platforma materiałów wideo to praktyczna pomoc dla Księgowych w rozwiązywaniu bieżących problemów głównie podatkowych w firmach.

W serwisie znajdziesz:

 • porady ekspertów - zwięzłe wypowiedzi ekspertów,
 • szkolenia - dłuższe nagrania wideo, w których eksperci w szczegółowy sposób objaśniają, szkolą, instruują,
 • instruktaże - pełne instrukcje jak wypełnić określone formularze lub druki urzędowe na konkretnych przykładach.
Łatwość dotarcia do odpowiednich materiałów wideo zapewnia praktyczny podział tematyczny: VAT, rachunkowość, podatek dochodowy, prawo pracy, ubezpieczenia społeczne.

Zobacz opis »

oraz:
Darmowa dostawa

Darmowa dostawa
1., 10. i 20. dnia miesiąca nowy numer na Twoim biurku.

Dodatki

Liczne dodatki merytoryczne i z przepisami prawnymi, pomocniki, ściągi.

Pytania do Redakcji

Możliwość przesyłania pytań do redakcji - odpowiedzi na łamach Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno-Finansowych.

Dyżury telefoniczne specjalistów

Możliwość skorzystania z telefonicznych porad ekspertów w ramach codziennych dyżurów. Sprawdź harmonogram dyżurów »

Program DRUKI

Możliwość nabycia Programu DRUKI Gofin w wersji komercyjnej w niższych cenach. Zobacz produkt w sklepie »

Serwis Budżetowy

Możliwość nabycia Serwisu Budżetowego w niższych cenach.
Zobacz produkt w sklepie »

Możliwość otrzymania w ramach prenumeraty:

KALENDARZ KSIĄŻKOWY podatnika i księgowego na 2024 rok

Zawiera m.in.:
 • porady i wyjaśnienia specjalistów - oznaczone nagłówkiem WAŻNE INFORMACJE,
 • przypomnienia o ważnych terminach - oznaczone nagłówkiem WAŻNE TERMINY W TYM TYGODNIU,
 • praktyczne i przydatne informacje (m.in. mapy samochodowe z planami największych miast, odległości między polskimi miejscowościami, wieczny kalendarz, informacje dla kierowców, jednostki miar i wag).

Zobacz opis >

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych z comiesięcznym dodatkiem Serwis Podatkowy występuje w prezentowanych poniżej promocjach. Kliknij w wybrany produkt promocyjny, aby poznać szczegóły oferty.

Promocje w prenumeracie na cały 2024 roku
Komplet nr 1 z nagrodami gwarantowanymi

Komplet nr 1
z jeszcze wyższym 30% rabatem !

Wszystkie Czasopisma i Gazeta
w prenumeracie na cały 2024 rok

Sprawdź »
Komplet nr 2 z nagrodami gwarantowanymi

Komplet nr 2
z 18% rabatem !

Wszystkie Czasopisma
w prenumeracie na cały 2024 rok

Sprawdź »
Komplet nr 3 z nagrodami gwarantowanymi

Komplet nr 3
z jeszcze wyższym 11% rabatem !

Biuletyn Informacyjny i Gazeta Podatkowa
w prenumeracie na cały 2024 rok

Sprawdź »
Dodano do Twojego koszyka ×
Produkt
Cena brutto
Ilość
Wartość
Trwa dodawanie produktu do koszyka Trwa dodawanie produktu do koszyka.
« Kontynuuj zakupy
Przejdź do Twojego koszyka »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.