Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
95 720 85 40
 
Aktualnie jesteś: Sklep (strona główna)  »  Inne produkty  »   Dodatki do Czasopism 2024 w formie papierowej
Dodatki do Czasopism 2024 w formie papierowej
Sortowanie:
Proszę o kontakt
Istnieje również możliwość utworzenia własnego pakietu dodatków. Skontaktuj się: sklep@gofin.pl
95 720 85 40, napisz lub zostaw swój numer - oddzwonimy
Proszę o kontakt telefoniczny:
Dane osobowe (imię i nazwisko oraz numer telefonu), będą przetwarzane w celu kontaktu telefonicznego w związku z zamówioną usługą "Proszę o kontakt". Dane będą przetwarzane do czasu zrealizowania usługi.
Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych  
 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. z siedzibą w Gorzowie Wlkp. (66-400), ul. Owocowa 8.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod adresem e-mail: iod@gofin.pl.
 3. Masz prawo do:
  1. żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
  2. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  3. przenoszenia danych.
  4. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli taka zgoda została wyrażona.
  5. wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora.
 4. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.
 5. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.
 6. Administrator nie udostępnia przekazanych mu danych osobowych jakimkolwiek podmiotom trzecim.
 7. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że powierza przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:
  1. ATMAN S.A. - w celu przechowywania danych osobowych na serwerach dedykowanych w związku z umową hostingu.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ze szczególną troską chroni przekazane dane i zapewnia ich bezpieczeństwo na najwyższym poziomie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi. Zasady postępowania z danymi osobowymi oraz wykorzystywania plików cookies i innych technologii w ramach elektronicznych usług Wydawnictwa opisuje nasza Polityka prywatności i plików cookies.
Zmiany w prawie dla firm w 2024 roku
Bestseller
Pakiet wiedzy
Zmiany w prawie dla firm w 2024 roku
Cena pakietu
79,00 zł 49,00 zł
Więcej
Najniższa cena towaru w okresie
30 dni przed wprowadzeniem obniżki:
79,00 zł.
Sprawozdanie finansowe za 2023 r.
Bestseller
Pakiet wiedzy
Sprawozdanie finansowe za 2023 r.
Cena pakietu
54,00 zł 29,00 zł
Więcej
Najniższa cena towaru w okresie
30 dni przed wprowadzeniem obniżki:
54,00 zł.
Zakup i sprzedaż samochodu - jak rozliczać VAT?
Dodatek tematyczny
Zakup i sprzedaż samochodu - jak rozliczać VAT?
Cena dodatku
24,00 zł
Więcej
Komentarz do ustawy zasiłkowej - część II
Dodatek tematyczny
Komentarz do ustawy zasiłkowej - część II
Cena dodatku
24,00 zł
Więcej
Świadczenia wypadkowe - przepisy prawne. Stan prawny na 1 mlipca ja 2024 r.
Dodatek – przepisy prawne
Świadczenia wypadkowe - przepisy prawne
Stan prawny na 1 lipca 2024 r.
Cena dodatku
19,00 zł
Więcej
Praca zdalna - porady praktyczne
Dodatek tematyczny
Praca zdalna - porady praktyczne
Cena dodatku
24,00 zł
Więcej
Rozliczanie umów leasingu w księgach rachunkowych
Dodatek tematyczny
Rozliczanie umów leasingu w księgach rachunkowych
Cena dodatku
24,00 zł
Więcej
Jak korygować transakcje opodatkowane VAT?
Dodatek tematyczny
Jak korygować transakcje opodatkowane VAT?
Cena dodatku
24,00 zł
Więcej
Zdarzenia gospodarcze - ewidencja w podatkowej księdze przychodów i rozchodów
Dodatek tematyczny
Zdarzenia gospodarcze - ewidencja w podatkowej księdze przychodów i rozchodów
Cena dodatku
24,00 zł
Więcej
Zatrudnianie młodocianych
Dodatek tematyczny
Zatrudnianie młodocianych
Cena dodatku
24,00 zł
Więcej
Obowiązki ewidencyjne i sprawozdawcze w związku z przejściem na estoński CIT - wybrane zagadnienia
Dodatek tematyczny
Obowiązki ewidencyjne i sprawozdawcze w związku z przejściem na estoński CIT - wybrane zagadnienia
Cena dodatku
24,00 zł
Więcej
Podział wyniku finansowego - regulacje prawne, podatki, ewidencja księgowa
Dodatek tematyczny
Podział wyniku finansowego -regulacje prawne, podatki, ewidencja księgowa
Cena dodatku
24,00 zł
Więcej
Rozporządzenie w sprawie rachunkowości budżetowej
Pomocnik Rachunkowości
Rozporządzenie w sprawie rachunkowości budżetowej
Cena dodatku
19,00 zł
Więcej
Najciekawsze interpretacje z PIT i CIT
Dodatek tematyczny
Najciekawsze interpretacje z PIT i CIT
Cena dodatku
24,00 zł
Więcej
Transakcje w walucie obcej - podatki i ewidencja księgowa
Dodatek tematyczny
Transakcje w walucie obcej - podatki i ewidencja księgowa
Cena dodatku
24,00 zł
Więcej
Stanowisko Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie ustalania wartości godziwej dla potrzeb rozliczania połączeń jednostek metodą nabycia. Stan prawny na 1 maja 2024 r.
Dodatek – przepisy prawne
Stanowisko Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie ustalania wartości...
Stan prawny na 1 maja 2024 r.
Cena dodatku
19,00 zł
Więcej
Uproszczone formy opodatkowania VAT w obrocie z zagranicą
Dodatek tematyczny
Uproszczone formy opodatkowania VAT w obrocie z zagranicą
Cena dodatku
24,00 zł
Więcej
Letni wypoczynek pracowników
Dodatek tematyczny
Letni wypoczynek pracowników
Cena dodatku
24,00 zł
Więcej
Dokumentowanie transakcji opodatkowanych VAT
Dodatek tematyczny
Dokumentowanie transakcji opodatkowanych VAT
Cena dodatku
24,00 zł
Więcej
Pomoc z Funduszu Pracy na zatrudnienie. Stan prawny na 1 maja 2024 r.
Dodatek – przepisy prawne
Pomoc z Funduszu Pracy na zatrudnienie
Stan prawny na 1 maja 2024 r.
Cena dodatku
19,00 zł
Więcej
Prowadzenie PKPiR w praktyce
Dodatek tematyczny
Prowadzenie PKPiR w praktyce
Cena dodatku
24,00 zł
Więcej
Księgowe aspekty podziałów spółek handlowych. Podziały przez wydzielenie i wyodrębnienie
Pomocnik Rachunkowości
Księgowe aspekty podziałów spółek handlowych. Podziały przez wydzielenie i wyodrębnienie
Cena dodatku
12,00 zł
Więcej
Ordynacja podatkowa. Stan prawny na 20 kwietnia 2024 r.
Dodatek – przepisy prawne
Ordynacja podatkowa
Stan prawny na 20 kwietnia 2024 r.
Cena dodatku
22,00 zł
Więcej
Utworzenie rezerw na świadczenia pracownicze po raz pierwszy
Dodatek tematyczny
Utworzenie rezerw na świadczenia pracownicze po raz pierwszy
Cena dodatku
24,00 zł
Więcej
Sankcje w VAT - skutki nieprawidłowości w rozliczeniach
Dodatek tematyczny
Sankcje w VAT - skutki nieprawidłowości w rozliczeniach
Cena dodatku
24,00 zł
Więcej
Zasady ustalania i poboru podatku u źródła
Dodatek tematyczny
Zasady ustalania i poboru podatku u źródła
Cena dodatku
24,00 zł
Więcej
Komentarz do ustawy zasiłkowej - część I
Dodatek tematyczny
Komentarz do ustawy zasiłkowej - część I
Cena dodatku
24,00 zł
Więcej
Sprzedaż nieruchomości - jak ustalić stawkę VAT
Dodatek tematyczny
Sprzedaż nieruchomości - jak ustalić stawkę VAT
Cena dodatku
24,00 zł
Więcej
Akcje promocyjne w firmie - rozliczenie podatkowe i ujęcie księgowe
Dodatek tematyczny
Akcje promocyjne w firmie - rozliczenie podatkowe i ujęcie księgowe
Cena dodatku
24,00 zł
Więcej
Ustawa o rehabilitacji. Stan prawny na 1 kwietnia 2024 r.
Dodatek – przepisy prawne
Ustawa o rehabilitacji
Stan prawny na 1 kwietnia 2024 r.
Cena dodatku
19,00 zł
Więcej
Uproszczenia w sprawozdawczości finansowej
Dodatek tematyczny
Uproszczenia w sprawozdawczości finansowej
Cena dodatku
24,00 zł
Więcej
Stosowanie kas rejestrujących w 2024 r.
Dodatek – przepisy prawne
Stosowanie kas rejestrujących w 2024 r.
Cena dodatku
22,00 zł
Więcej
Firmowe przychody i koszty - wybrane zagadnienia z zakresu PIT i CIT
Dodatek tematyczny
Firmowe przychody i koszty - wybrane zagadnienia z zakresu PIT i CIT
Cena dodatku
24,00 zł
Więcej
Składka zdrowotna - podstawa wymiaru, odliczanie w PIT i rozliczenie roczne w 2024 r.
Dodatek tematyczny
Składka zdrowotna - podstawa wymiaru, odliczanie w PIT i rozliczenie roczne w 2024 r.
Cena dodatku
24,00 zł
Więcej
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych i polityka szkoleniowa firmy
Dodatek tematyczny
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych i polityka szkoleniowa firmy
Cena dodatku
24,00 zł
Więcej
Rachunek przepływów pieniężnych za 2023 r.
Dodatek tematyczny
Rachunek przepływów pieniężnych za 2023 r.
Cena dodatku
24,00 zł
Więcej
Używanie firmowych samochodów w 2024 r.
Dodatek tematyczny
Używanie firmowych samochodów w 2024 r.
Cena dodatku
24,00 zł
Więcej
Ulgi w podatkach i składkach ZUS w 2024 r.
Dodatek tematyczny
Ulgi w podatkach i składkach ZUS w 2024 r.
Cena dodatku
24,00 zł
Więcej
Instrukcja sporządzania sprawozdania finansowego za 2023 r. w Programie DRUKI Gofin
Dodatek tematyczny
Instrukcja sporządzania sprawozdania finansowego za 2023 r. w Programie DRUKI Gofin
Cena dodatku
24,00 zł
Więcej
Proporcjonalne odliczanie VAT w 2024 r.
Dodatek tematyczny
Proporcjonalne odliczanie VAT w 2024 r.
Cena dodatku
24,00 zł
Więcej
Rozliczenie PIT za 2023 r.
Dodatek tematyczny
Rozliczenie PIT za 2023 r.
Cena dodatku
24,00 zł
Więcej
Profilaktyczna ochrona zdrowia pracowników
Dodatek tematyczny
Profilaktyczna ochrona zdrowia pracowników
Cena dodatku
24,00 zł
Więcej
Praktyczne problemy ze stosowaniem mechanizmu podzielonej płatności
Dodatek tematyczny
Praktyczne problemy ze stosowaniem mechanizmu podzielonej płatności
Cena dodatku
24,00 zł
Więcej
Rozporządzenia wykonawcze do ustawy o rachunkowości. Stan prawny na 1 lutego 2024 r.
Dodatek – przepisy prawne
Rozporządzenia wykonawcze do ustawy o rachunkowości
Stan prawny na 1 lutego 2024 r.
Cena dodatku
19,00 zł
Więcej
Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych. Stan prawny na 1 lutego 2024 r.
Dodatek – przepisy prawne
Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych
Stan prawny na 1 lutego 2024 r.
Cena dodatku
19,00 zł
Więcej
Ryczałt, karta podatkowa i podatkowa księga. Stan prawny na 1 lutego 2024 r.
Dodatek – przepisy prawne
Ryczałt, karta podatkowa i podatkowa księga
Stan prawny na 1 lutego 2024 r.
Cena dodatku
19,00 zł
Więcej
Rozporządzenia w sprawie VAT. Stan prawny na 1 lutego 2024 r.
Dodatek – przepisy prawne
Rozporządzenia w sprawie VAT
Stan prawny na 1 lutego 2024 r.
Cena dodatku
19,00 zł
Więcej
KSeF - nowe zasady fakturowania elektronicznego w 2024 r.
Dodatek tematyczny
KSeF - nowe zasady fakturowania elektronicznego w 2024 r.
Cena dodatku
24,00 zł
Więcej
Ustawa o rachunkowości. Stan prawny na 1 stycznia 2024 r.
Dodatek – przepisy prawne
Ustawa o rachunkowości
Stan prawny na 1 stycznia 2024 r.
Cena dodatku
22,00 zł
Więcej
Rozporządzenia wykonawcze w sprawie VAT. Stan prawny na 1 stycznia 2024 r.
Dodatek – przepisy prawne
Rozporządzenia wykonawcze w sprawie VAT
Stan prawny na 20 stycznia 2024 r.
Cena dodatku
19,00 zł
Więcej
Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych. Stan prawny na 20 stycznia 2024 r.
Dodatek – przepisy prawne
Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych
Stan prawny na 20 stycznia 2024 r.
Cena dodatku
22,00 zł
Więcej
Ustawa o VAT. Stan prawny na 1 stycznia 2024 r.
Dodatek – przepisy prawne
Ustawa o VAT
Stan prawny na 1 stycznia 2024 r.
Cena dodatku
22,00 zł
Więcej
Ustawa o VAT. Stan prawny na 1 stycznia 2024 r.
Dodatek – przepisy prawne
Ustawa o VAT
Stan prawny na 1 stycznia 2024 r.
Cena dodatku
22,00 zł
Więcej
Kodeks pracy z komentarzem redakcji. Stan prawny na 1 stycznia 2024 r.
Dodatek – przepisy prawne
Kodeks pracy z komentarzem redakcji
Stan prawny na 1 stycznia 2024 r.
Cena dodatku
24,00 zł
Więcej
Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych. Stan prawny na 1 stycznia 2024 r.
Dodatek – przepisy prawne
Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych
Stan prawny na 1 stycznia 2024 r.
Cena dodatku
22,00 zł
Więcej
Co nowego w przepisach w 2024 r.
Dodatek tematyczny
Co nowego w przepisach
w 2024 r.
Cena dodatku
28,00 zł
Więcej
Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych. Stan prawny na 1 stycznia 2024 r.
Dodatek – przepisy prawne
Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych
Stan prawny na 1 stycznia 2024 r.
Cena dodatku
22,00 zł
Więcej
Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych. Stan prawny na 1 stycznia 2024 r.
Dodatek – przepisy prawne
Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych
Stan prawny na 1 stycznia 2024 r.
Cena dodatku
22,00 zł
Więcej
Dodano do Twojego koszyka ×
Produkt
Cena brutto
Ilość
Wartość
Trwa dodawanie produktu do koszyka Trwa dodawanie produktu do koszyka.
« Kontynuuj zakupy
Przejdź do Twojego koszyka »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.