Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
95 720 85 40
 
Aktualnie jesteś: Sklep (strona główna)  »  Promocje specjalne  »   Pakiet wiedzy Zmiany w prawie dla firm w 2024 roku

Pakiet wiedzy
Zmiany w prawie dla firm w 2024 roku

79,00 zł  140,00 zł
(oszczędzasz 57,00 zł)
Najniższa cena od dnia rozpoczęcia sprzedaży: 79,00 zł.
140,00 zł to suma cen regularnych produktów w pakiecie.
Cennik
Publikacje 2024
Lp. Produkt Cena Ilość  
1. 6 Publikacji + 8 Ściąg dla Księgowych
Cena promocyjna !
79,00 zł
szt.
Proszę o kontakt
Interesuje Cię ten produkt? Masz pytanie? Zadzwoń: 95 720 85 40, napisz e-mail: sklep@gofin.pl
lub zostaw swój numer - oddzwonimy.
Proszę o kontakt telefoniczny:
Dane osobowe (imię i nazwisko oraz numer telefonu), będą przetwarzane w celu kontaktu telefonicznego w związku z zamówioną usługą "Proszę o kontakt". Dane będą przetwarzane do czasu zrealizowania usługi.
Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych  
 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. z siedzibą w Gorzowie Wlkp. (66-400), ul. Owocowa 8.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod adresem e-mail: iod@gofin.pl.
 3. Masz prawo do:
  1. żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
  2. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  3. przenoszenia danych.
  4. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli taka zgoda została wyrażona.
  5. wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora.
 4. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.
 5. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.
 6. Administrator nie udostępnia przekazanych mu danych osobowych jakimkolwiek podmiotom trzecim.
 7. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że powierza przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:
  1. ATMAN S.A. - w celu przechowywania danych osobowych na serwerach dedykowanych w związku z umową hostingu.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ze szczególną troską chroni przekazane dane i zapewnia ich bezpieczeństwo na najwyższym poziomie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi. Zasady postępowania z danymi osobowymi oraz wykorzystywania plików cookies i innych technologii w ramach elektronicznych usług Wydawnictwa opisuje nasza Polityka prywatności i plików cookies.
Informacje
Szczegółowy opis

Pakiet 14 opracowań:

  Co nowego w przepisach w 2024 r.

  "Co nowego w przepisach w 2024 r."
  Dodatek tematyczny nr 2 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 1 (1188) z dnia 1.01.2024

  Publikacja niezbędna dla każdej firmy, instytucji, przedsiębiorcy, opisująca w sposób usystematyzowany zmiany w przepisach wchodzące w życie w 2024 r. W publikacji omówiono m.in. zmiany w VAT (w tym wprowadzane od 1 lipca 2024 r. e-fakturowanie), podatkach dochodowych (PIT i CIT), ZUS, zasiłkach, w prawie pracy, ustawie o rachunkowości oraz w innych przepisach. Publikacja zawiera ponadto niezbędne limity podatkowe i bilansowe na 2024 r.

  Liczba stron: 116
  Format: B5
  Okładka: miękka

  Zobacz dodatek w formie papierowej w sklepie >
  Zobacz dodatek w formie eBook w sklepie >


  Kodeks pracy z komentarzem redakcji. Stan prawny na 1 stycznia 2024 r.

  "Kodeks pracy z komentarzem redakcji"
  Stan prawny na 1 stycznia 2024 r.
  Dodatek (przepisy prawne) nr 1 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 1 (595) z dnia 1.01.2024

  Dodatek zawiera jednolity tekst ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2023 r. poz. 1465). Ponadto zamieszczono w nim komentarz redakcji, w którym podano stawki niezbędne w bieżącej pracy pracowników kadrowo-płacowych, a ponadto opublikowano w nim wybrane wyjaśnienia resortowe, które wpłynęły do redakcji w 2023 r.

  Liczba stron: 152
  Format: B5
  Okładka: miękka

  Zobacz dodatek w formie papierowej w sklepie >
  Zobacz dodatek w formie eBook w sklepie >


  Ustawa o VAT. Stan prawny na 1 stycznia 2024 r.

  "Ustawa o VAT"
  Stan prawny na 1 stycznia 2024 r.
  Dodatek (przepisy prawne) nr 1 do Poradnika VAT nr 1 (601) z dnia 10.01.2024

  Publikacja zawiera ujednolicony przez redakcję tekst ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, według stanu prawnego na 1 stycznia 2024 r. Wprowadzone do ustawy zmiany zostały odpowiednio wyróżnione.
  Tekst ustawy został uzupełniony o uwagi od redakcji oraz uwzględnia przepisy, które wejdą w życie w okresach późniejszych.

  Liczba stron: 220
  Format: B5
  Okładka: miękka

  Zobacz dodatek w formie papierowej w sklepie >
  Zobacz dodatek w formie eBook w sklepie >


  Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych. Stan prawny na 1 stycznia 2024 r.

  "Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych"
  Stan prawny na 1 stycznia 2024 r.

  Dodatek (przepisy prawne) nr 1 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 1 (601) z dnia 1.01.2024

  Publikacja zawiera ujednolicony przez redakcję tekst ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, według stanu prawnego na 1 stycznia 2024 r. Zmiany przepisów, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2024 r. oraz w terminach późniejszych, zostały w treści ustawy w sposób czytelny zaznaczone. Publikacja jest przydatna każdemu podatnikowi i płatnikowi podatku dochodowego od osób prawnych.

  Liczba stron: 196
  Format: B5
  Okładka: miękka

  Zobacz dodatek w formie papierowej w sklepie >
  Zobacz dodatek w formie eBook w sklepie >


  Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych. Stan prawny na 1 stycznia 2024 r.

  "Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych"
  Stan prawny na 1 stycznia 2024 r.

  Dodatek (przepisy prawne) nr 1 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 1 (1188) z dnia 1.01.2024

  Publikacja zawiera ujednolicony przez redakcję tekst ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, według stanu prawnego na 1 stycznia 2024 r. Zmiany przepisów, które weszły w życie z dniem 1 stycznia 2024 r., zostały w treści ustawy w sposób czytelny zaznaczone. Ustawa uwzględnia również zmiany wchodzące w życie z dniem 1 stycznia 2026 r. Publikacja ta jest niezbędna każdemu podatnikowi i płatnikowi podatku dochodowego od osób fizycznych.

  Liczba stron: 204
  Format: B5
  Okładka: miękka

  Zobacz dodatek w formie papierowej w sklepie >
  Zobacz dodatek w formie eBook w sklepie >


  Ustawa o rachunkowości. Stan prawny na 1 stycznia 2024 r.

  "Ustawa o rachunkowości"
  Stan prawny na 1 stycznia 2024 r.
  Dodatek (przepisy prawne) nr 1 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 2 (602) z dnia 20.01.2024

  Publikacja zawiera ujednolicony przez redakcję tekst ustawy o rachunkowości, uwzględniający najnowsze zmiany prawa bilansowego.

  Liczba stron: 108
  Format: B5
  Okładka: miękka

  Zobacz dodatek w formie papierowej w sklepie >
  Zobacz dodatek w formie eBook w sklepie >


  Wymiar czasu pracy w 2024 roku

  "Wymiar czasu pracy w 2024 r."
  Ściąga dla Prenumeratorów Ubezpieczeń i Prawa Pracy oraz Biuletynu Informacyjnego z listopada 2023 r.

  Wymiar czasu pracy to liczba godzin przypadających do przepracowania w danym okresie rozliczeniowym. Pracodawca w oparciu o ten wymiar sporządza rozkłady czasu pracy dla zatrudnionych pracowników.
  Ściąga zawiera wymiary czasu pracy w 2024 r. obowiązujące pracowników, w tym objętych odrębnymi normami czasu pracy, np. z niepełnosprawnością w stopniu znacznym i umiarkowanym.

  Liczba stron: 4
  Format: B5
  Okładka: miękka

  Rozliczenie wynagrodzenia pracownika - wskaźniki na 2024 r.

  "Rozliczenie wynagrodzenia pracownika - wskaźniki na 2024 r."
  Ściąga dla Prenumeratorów Przeglądu Podatku Dochodowego, Biuletynu Informacyjnego oraz Ubezpieczeń i Prawa Pracy z grudnia 2023 r.

  Ściąga prezentuje obowiązujące w 2024 r. parametry niezbędne do opodatkowania i oskładkowania wynagrodzenia pracowniczego. Wśród nich są m.in. koszty uzyskania przychodów, stawki podatku, kwota zmniejszająca podatek, stopy procentowe składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne. Ze ściągi dowiemy się także: ile wynosi minimalne wynagrodzenie za pracę, kiedy składkę zdrowotną obniża się do wysokości zaliczki na podatek, jak liczyć u pracowników przychód z tytułu wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych, ile wynoszą limity zwolnień od podatku dochodowego po odwołaniu stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 oraz jakie zwolnienia od podatku dochodowego płatnik stosuje na wniosek pracownika.

  Liczba stron: 4
  Format: B5
  Okładka: miękka

  Stawki i limity w 2024 r.

  "Stawki i limity w 2024 r."
  Ściąga dla Prenumeratorów Przeglądu Podatku Dochodowego oraz Biuletynu Informacyjnego z grudnia 2023 r.

  Ściąga prezentuje stawki i limity obowiązujące podatników PIT i CIT w 2024 r. Dowiemy się z niej:

  • według jakich stawek zapłacą podatek podatnicy opodatkowani według skali podatkowej oraz ile wynoszą podstawowe stawki podatku dochodowego od osób prawnych,
  • jakie limity obowiązują w zakresie stosowania jednorazowej amortyzacji oraz uznania za małego podatnika,
  • ile wynosi limit przychodów obligujący do prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz uprawniający do opodatkowania ryczałtem ewidencjonowanym, w tym do stosowania ryczałtu kwartalnego.
  Liczba stron: 2
  Format: B5
  Okładka: miękka

  Kwoty wolne od potrąceń w 2024 r.

  "Kwoty wolne od potrąceń w I półroczu 2024 r."
  Ściąga dla Prenumeratorów Ubezpieczeń i Prawa Pracy oraz Biuletynu Informacyjnego z grudnia 2023 r.

  Wynagrodzenie za pracę podlega szczególnej ochronie. W razie potrąceń m.in. sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie świadczeń niealimentacyjnych, zaliczek pieniężnych udzielonych pracownikowi oraz potrąceń dobrowolnych, pobieraną z wynagrodzenia pracownika kwotę ogranicza kwota wolna.
  Ściąga zawiera kwoty wolne od potrąceń obowiązujące w I półroczu 2024 r. dla pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy, jak i w niektórych wariantach w wymiarze niższym, we wszystkich kategoriach potrąceń. Przy obliczaniu kwot wolnych od potrąceń uwzględniono uczestnictwo pracownika w PPK oraz zwolnienie od podatku dochodowego przychodów ze stosunku pracy na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148, 152-154 ustawy o PDOF.

  Liczba stron: 4
  Format: B5
  Okładka: miękka

  Limity podatkowe i bilansowe na 2024 rok

  "Limity podatkowe i bilansowe na 2024 rok"
  Ściąga dla Prenumeratorów Zeszytów Metodycznych Rachunkowości i Biuletynu Informacyjnego z grudnia 2023 r.

  W ustawach podatkowych (tj. PIT, CIT oraz VAT), a także w ustawie o rachunkowości zostały określone limity, warunkujące możliwość skorzystania z różnego rodzaju uproszczeń lub rozwiązań (tj. m.in. prawa do opłacania ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, opłacania zaliczek kwartalnych, a także posiadania statusu małego podatnika czy możliwości dokonywania jednorazowej amortyzacji). Ściąga ta zawiera ww. limity na 2024 r.

  Liczba stron: 4
  Format: B5
  Okładka: miękka


  Mały podatnik PIT i CIT w 2024 r.

  "Mały podatnik PIT i CIT w 2024 r."
  Ściąga dla Prenumeratorów Przeglądu Podatku Dochodowego, Biuletynu Informacyjnego oraz Ubezpieczeń i Prawa Pracy ze stycznia 2024 r.

  W ściądze przedstawiono, jakie warunki musi spełnić podatnik, by posiadać status małego podatnika na gruncie PIT i CIT. Zaprezentowano również korzyści płynące z faktu posiadania takiego statusu. Są to: prawo do jednorazowej amortyzacji, możliwość opłacania kwartalnych zaliczek na podatek, stosowania 9% stawki CIT, opłacania estońskiego CIT według 10% stawki.

  Liczba stron: 4
  Format: B5
  Okładka: miękka


  Rozliczenie wynagrodzenia w 2024 r.

  "Rozliczenie wynagrodzenia w 2024 r.
  Ściąga dla Prenumeratorów Biuletynu Informacyjnego, Przeglądu Podatku Dochodowego, oraz Ubezpieczeń i Prawa Pracy ze stycznia 2024 r.

  Publikacja skierowana jest do firm, przedsiębiorców zatrudniających pracowników. W Ściądze prezentujemy sposób rozliczania wynagrodzeń w 2024 r., uwzględniając minimalne wynagrodzenie za pracę w 2024 r., podajemy wysokość kosztów uzyskania przychodów, stawki podatkowe oraz kwotę zmniejszającą podatek obowiązujące w 2024 r.

  Liczba stron: 4
  Format: B5
  Okładka: miękka

  Kadrowy przewodnik po terminach i stawkach w 2024 r.

  "Kadrowy przewodnik po terminach i stawkach w 2024 r."
  Ściąga dla Prenumeratorów Ubezpieczeń i Prawa Pracy oraz Biuletynu Informacyjnego ze stycznia 2024 r.

  Pracownicy na stanowiskach kadrowo-płacowych muszą w bieżącej pracy pamiętać o obowiązujących terminach i stawkach. Ściąga zawiera wykaz najważniejszych terminów oraz najczęściej stosowanych stawek.

  Liczba stron: 4
  Format: B5
  Okładka: miękka

Dodano do Twojego koszyka ×
Produkt
Cena brutto
Ilość
Wartość
Trwa dodawanie produktu do koszyka Trwa dodawanie produktu do koszyka.
« Kontynuuj zakupy
Przejdź do Twojego koszyka »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.