Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

1
2
3
4
5
95 720 85 40
 
Aktualnie jesteś: Sklep (strona główna)  »  Inne produkty  »   Dodatki do Czasopism 2016 w formie papierowej
Dodatki do Czasopism 2016 w formie papierowej
Sortowanie:
Wybór formy opodatkowania na 2017 r.
Dodatek tematyczny
Wybór formy opodatkowania na 2017 r.
Cena dodatku
17,00 zł
Więcej
Zamknięcie i otwarcie ksiąg rachunkowych - wybrane zagadnienia
Dodatek tematyczny
Zamknięcie i otwarcie ksiąg rachunkowych - wybrane zagadnienia
Cena dodatku
17,00 zł
Więcej
Jak sporządzić bilans i rachunek zysków i strat za 2016 r.?
Dodatek tematyczny
Jak sporządzić bilans i rachunek zysków i strat za 2016 r.?
Cena dodatku
17,00 zł
Więcej
Korygowanie dokumentów wystawianych przez podatników VAT
Dodatek tematyczny
Korygowanie dokumentów wystawianych przez podatników VAT
Cena dodatku
17,00 zł
Więcej
Wypadki związane z pracą i choroby zawodowe
Dodatek tematyczny
Wypadki związane z pracą i choroby zawodowe
Cena dodatku
17,00 zł
Więcej
Podatek od nieruchomości w 2017 r. - przepisy, wyjaśnienia, orzecznictwo
Dodatek – przepisy prawney
Podatek od nieruchomości w 2017 r. - przepisy, wyjaśnienia, orzecznictwo
Cena dodatku
14,00 zł
Więcej
Świadczenia dla pracowników - PIT, ZUS, CIT, VAT, ewidencja księgowa
Dodatek tematyczny
Świadczenia dla pracowników - PIT, ZUS, CIT, VAT, ewidencja księgowa
Cena dodatku
17,00 zł
Więcej
Sprawozdawczość budżetowa i finansowa jednostek i zakładów budżetowych
Dodatek tematyczny
Sprawozdawczość budżetowa i finansowa jednostek i zakładów budżetowych
Cena dodatku
17,00 zł
Więcej
PIT i CIT przegląd orzecznictwa
Dodatek tematyczny
PIT i CIT przegląd orzecznictwa
Cena dodatku
17,00 zł
Więcej
Rozwiązywanie umów o pracę
Dodatek tematyczny
Rozwiązywanie umów o pracę
Cena dodatku
17,00 zł
Więcej
Transakcje zagraniczne w interpretacjach izb skarbowych
Dodatek tematyczny
Transakcje zagraniczne w interpretacjach izb skarbowych
Cena dodatku
17,00 zł
Więcej
Sprawozdanie finansowe za 2016 r. - wybrane zagadnienia
Dodatek tematyczny
Sprawozdanie finansowe za 2016 r. - wybrane zagadnienia
Cena dodatku
17,00 zł
Więcej
Obrót materiałowy (towarowy) w ewidencji księgowej
Dodatek tematyczny
Obrót materiałowy (towarowy) w ewidencji księgowej
Cena dodatku
17,00 zł
Więcej
Pomoc z Funduszu Pracy na zatrudnienie. Stan prawny na 1 listopada 2016 r.
Dodatek – przepisy prawne
Pomoc z Funduszu Pracy na zatrudnienie. Stan prawny na 1 listopada 2016 r.
Cena dodatku
14,00 zł
Więcej
Umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym oraz umowy koncesji na roboty budowlane lub usługi. Krajowy Standard Rachunkowości nr 10. Stan prawny na 1 listopada 2016 r.
Dodatek – przepisy prawne
Umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym oraz umowy koncesji na roboty budowlane lub usługi...
Cena dodatku
14,00 zł
Więcej
Pozapłacowe świadczenia na rzecz pracowników
Dodatek tematyczny
Pozapłacowe świadczenia na rzecz pracowników
Cena dodatku
17,00 zł
Więcej
Przygotowanie do sporządzenia sprawozdania finansowego za 2016 r.
Dodatek tematyczny
Przygotowanie do sporządzenia sprawozdania finansowego za 2016 r.
Cena dodatku
17,00 zł
Więcej
Zatrudnianie emerytów i rencistów
Dodatek tematyczny
Zatrudnianie emerytów i rencistów
Cena dodatku
17,00 zł
Więcej
Samochody w działalności gospodarczej a podatek VAT
Dodatek tematyczny
Samochody w działalności gospodarczej a podatek VAT
Cena dodatku
17,00 zł
Więcej
Podatkowa księga przychodów i rozchodów - przepisy, wyjaśnienia
Dodatek tematyczny
Podatkowa księga przychodów i rozchodów - przepisy, wyjaśnienia
Cena dodatku
17,00 zł
Więcej
Ustawa zdrowotna. Stan prawny na 1 października 2016 r.
Dodatek – przepisy prawne
Ustawa zdrowotna. Stan prawny na 1 października 2016 r.
Cena dodatku
14,00 zł
Więcej
Optymalizacja rozliczeń podatku VAT
Dodatek tematyczny
Optymalizacja rozliczeń podatku VAT
Cena dodatku
17,00 zł
Więcej
Dochody niepodlegające opodatkowaniu - wybrane zagadnienia
Dodatek tematyczny
Dochody niepodlegające opodatkowaniu - wybrane zagadnienia
Cena dodatku
17,00 zł
Więcej
Wynagrodzenia pracownicze - prawo pracy, ZUS, PIT, CIT, ewidencja księgowa
Dodatek tematyczny
Wynagrodzenia pracownicze - prawo pracy, ZUS, PIT, CIT, ewidencja księgowa
Cena dodatku
17,00 zł
Więcej
Stanowisko Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie inwentaryzacji drogą spisu z natury zapasów materiałów, towarów, wyrobów gotowych i półproduktów. Stan prawny na 1 września 2016 r.
Dodatek – przepisy prawne
Stanowisko Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie inwentaryzacji drogą spisu...
Cena dodatku
14,00 zł
Więcej
Umowy cywilnoprawne w aspekcie składkowo-podatkowym
Dodatek tematyczny
Umowy cywilnoprawne w aspekcie składkowo-podatkowym
Cena dodatku
17,00 zł
Więcej
Podatek VAT w eksporcie i imporcie
Dodatek tematyczny
Podatek VAT w eksporcie i imporcie
Cena dodatku
17,00 zł
Więcej
Środki trwałe sfinansowane dotacją - rozliczenie podatkowe i ewidencja księgowa
Dodatek tematyczny
Środki trwałe sfinansowane dotacją - rozliczenie podatkowe i ewidencja księgowa
Cena dodatku
17,00 zł
Więcej
Wartości niematerialne i prawne w firmie
Dodatek tematyczny
Wartości niematerialne i prawne w firmie
Cena dodatku
17,00 zł
Więcej
Opodatkowanie przychodów z działalności wykonywanej osobiście
Dodatek tematyczny
Opodatkowanie przychodów z działalności wykonywanej osobiście
Cena dodatku
17,00 zł
Więcej
Należności z tytułu dostaw i usług
Dodatek tematyczny
Należności z tytułu dostaw i usług
Cena dodatku
17,00 zł
Więcej
Dokumentowanie czynności opodatkowanych VAT
Dodatek tematyczny
Dokumentowanie czynności opodatkowanych VAT
Cena dodatku
17,00 zł
Więcej
Podatek od czynności cywilnoprawnych w 2016 r. Przepisy, wyjaśnienia, orzecznictwo
Dodatek – przepisy prawne
Podatek od czynności cywilnoprawnych w 2016 r. Przepisy, wyjaśnienia, orzecznictwo
Cena dodatku
14,00 zł
Więcej
Rozrachunki publicznoprawne w księgach rachunkowych
Dodatek tematyczny
Rozrachunki publicznoprawne w księgach rachunkowych
Cena dodatku
17,00 zł
Więcej
Rozliczanie kosztów używania samochodów w działalności gospodarczej
Dodatek tematyczny
Rozliczanie kosztów używania samochodów w działalności gospodarczej
Cena dodatku
17,00 zł
Więcej
Najem, dzierżawa, użyczenie - PIT, CIT,VAT, ewidencja księgowa
Dodatek tematyczny
Najem, dzierżawa, użyczenie - PIT, CIT, VAT, ewidencja księgowa
Cena dodatku
17,00 zł
Więcej
Jednolity Plik Kontrolny - nowy obowiązek dla firm
Dodatek tematyczny
Jednolity Plik Kontrolny - nowy obowiązek dla firm
Cena dodatku
17,00 zł
Więcej
Kodeks pracy. Stan prawny na 1 lipca 2016 r.
Dodatek – przepisy prawne
Kodeks pracy. Stan prawny na 1 lipca 2016 r.
Cena dodatku
19,00 zł
Więcej
Ewidencje prowadzone dla potrzeb podatku VAT
Dodatek tematyczny
Ewidencje prowadzone dla potrzeb podatku VAT
Cena dodatku
17,00 zł
Więcej
Obowiązki pracodawcy związane z zatrudnianiem pracowników
Dodatek tematyczny
Obowiązki pracodawcy związane z zatrudnianiem pracowników
Cena dodatku
17,00 zł
Więcej
Odwrotne obciążenie w VAT - zasady rozliczania
Dodatek tematyczny
Odwrotne obciążenie w VAT - zasady rozliczania
Cena dodatku
17,00 zł
Więcej
Przegląd najnowszych interpretacji podatkowych w zakresie PIT i CIT
Dodatek tematyczny
Przegląd najnowszych interpretacji podatkowych w zakresie PIT i CIT
Cena dodatku
17,00 zł
Więcej
Rachunkowość w jednostkach handlowych
Dodatek tematyczny
Rachunkowość w jednostkach handlowych
Cena dodatku
17,00 zł
Więcej
Wzory deklaracji i informacji składanych przez podatników VAT
Dodatek tematyczny
Wzory deklaracji i informacji składanych przez podatników VAT
Cena dodatku
17,00 zł
Więcej
Komentarz do ustawy zasiłkowej - część II
Dodatek tematyczny
Komentarz do ustawy zasiłkowej - część II
Cena dodatku
17,00 zł
Więcej
Klasyfikacja Środków Trwałych ze stawkami amortyzacyjnymi
Dodatek – przepisy prawne
Klasyfikacja Środków Trwałych ze stawkami amortyzacyjnymi
Cena dodatku
14,00 zł
Więcej
Zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych
Dodatek tematyczny
Zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych
Cena dodatku
17,00 zł
Więcej
Kredyt, pożyczka i inne formy finansowania działalności
Dodatek tematyczny
Kredyt, pożyczka i inne formy finansowania działalności
Cena dodatku
17,00 zł
Więcej
Wartości niematerialne według ustawy o rachunkowości i standardów międzynarodowych
Dodatek tematyczny
Wartości niematerialne według ustawy o rachunkowości i standardów międzynarodowych
Cena dodatku
17,00 zł
Więcej
Urlopy wypoczynkowe w 2016 r.
Dodatek tematyczny
Urlopy wypoczynkowe w 2016 r.
Cena dodatku
17,00 zł
Więcej
Rozliczanie VAT w orzecznictwie i wyjaśnieniach izb skarbowych
Dodatek tematyczny
Rozliczanie VAT w orzecznictwie i wyjaśnieniach izb skarbowych
Cena dodatku
17,00 zł
Więcej
Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych. Stan prawny na 1 maja 2016 r.
Dodatek – przepisy prawne
Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych. Stan prawny na 1 maja 2016 r.
Cena dodatku
14,00 zł
Więcej
Transakcje w walutach obcych - zasady wyceny i ewidencja księgowa
Dodatek tematyczny
Transakcje w walutach obcych - zasady wyceny i ewidencja księgowa
Cena dodatku
17,00 zł
Więcej
Kodeks spółek handlowych. Stan prawny na 20 kwietnia 2016 r.
Dodatek – przepisy prawne
Kodeks spółek handlowych. Stan prawny na 20 kwietnia 2016 r.
Cena dodatku
16,00 zł
Więcej
Przychody i koszty firmowe - wybrane zagadnienia
Dodatek tematyczny
Przychody i koszty firmowe - wybrane zagadnienia
Cena dodatku
17,00 zł
Więcej
Jednostki małe i jednostki mikro, czyli jak uprościć rachunkowość w 2016 r.
Dodatek tematyczny
Jednostki małe i jednostki mikro, czyli jak uprościć rachunkowość w 2016 r.
Cena dodatku
17,00 zł
Więcej
Formy transakcji wielostronnych w obrocie z zagranicą w 2016 r.
Dodatek tematyczny
Formy transakcji wielostronnych w obrocie z zagranicą w 2016 r.
Cena dodatku
17,00 zł
Więcej
Komentarz do ustawy zasiłkowej - część I
Dodatek tematyczny
Komentarz do ustawy zasiłkowej - część I
Cena dodatku
17,00 zł
Więcej
Odliczanie VAT przy zastosowaniu prewspółczynnika
Dodatek tematyczny
Odliczanie VAT przy zastosowaniu prewspółczynnika
Cena dodatku
17,00 zł
Więcej
Zmiany zasad (polityki) rachunkowości... Krajowy Standard Rachunkowości nr 7 po nowelizacji
Dodatek – przepisy prawne
Zmiany zasad (polityki) rachunkowości... Krajowy Standard Rachunkowości nr 7 po nowelizacji
Cena dodatku
14,00 zł
Więcej
Amortyzacja w praktyce
Dodatek tematyczny
Amortyzacja w praktyce
Cena dodatku
17,00 zł
Więcej
VAT w wyjaśnieniach Izb Skarbowych
Dodatek tematyczny
Problemy z rozliczaniem VAT w 2016 r.
Cena dodatku
17,00 zł
Więcej
Czas pracy i wynagrodzenie kierowców
Dodatek tematyczny
Czas pracy i wynagrodzenie kierowców
Cena dodatku
17,00 zł
Więcej
Zasady sporządzania rachunku przepływów pieniężnych krok po kroku
Dodatek tematyczny
Zasady sporządzania rachunku przepływów pieniężnych krok po kroku
Cena dodatku
17,00 zł
Więcej
Rozporządzenie w sprawie rachunkowości budżetowej. Stan prawny na 1 lutego 2016 r.
Dodatek – przepisy prawne
Rozporządzenie w sprawie rachunkowości budżetowej.
Stan prawny na 1 lutego 2016 r.
Cena dodatku
14,00 zł
Więcej
Ordynacja podatkowa. Stan prawny na 1 lutego 2016 r.
Dodatek – przepisy prawne
Ordynacja podatkowa. Stan prawny na 1 lutego 2016 r.
Cena dodatku
19,00 zł
Więcej
Wynagrodzenia i inne świadczenia ze stosunku pracy
Dodatek tematyczny
Wynagrodzenia i inne świadczenia ze stosunku pracy
Cena dodatku
17,00 zł
Więcej
Rozporządzenia wykonawcze do ustawy o rachunkowości. Stan prawny na 1 lutego 2016 r.
Dodatek – przepisy prawne
Rozporządzenia wykonawcze do ustawy o rachunkowości. Stan prawny na 1 lutego 2016 r.
Cena dodatku
14,00 zł
Więcej
Nowe regulacje w zakresie urlopów i zasiłków z tytułu opieki nad małym dzieckiem
Dodatek tematyczny
Nowe regulacje w zakresie urlopów i zasiłków z tytułu opieki nad małym dzieckiem
Cena dodatku
17,00 zł
Więcej
Płać elektronicznie
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Konto: BH w Warszawie S.A. nr 14 1030 1133 0000 0000 3533 0000