Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
95 720 85 40
 
JPK_VAT - nowe zasady od 1 lipca 2021 r.
Aktualnie jesteś: Sklep (strona główna)  »  Archiwum 2020  »  Dodatki do Czasopism 2020 w formie papierowej do -50%  »   Majątek trwały - rozliczenie podatkowe

Majątek trwały - rozliczenie podatkowe

Dodatek tematyczny nr 12 do Przeglądu Podatku Dochodowego
nr 14 (518) z dnia 20.07.2020
W prenumeracie Przeglądu Podatku Dochodowego wszystkie dodatki GRATIS!

Cennik
Publikacje 2020
Lp. Produkt Cena Ilość  
1. Dodatek tematyczny nr 12 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 14 (518) z dnia 20.07.2020 8,50 zł
(7,87 zł + 8% VAT)
szt.
UWAGA: Przy zamówieniach większej ilości tego samego dodatku udzielamy rabatów.
Szczegółowe informacje uzyskasz dzwoniąc pod nr tel.: 95 720 85 40.
Proszę o kontakt
Interesuje Cię ten produkt? Masz pytanie? Zadzwoń: 95 720 85 40, napisz e-mail: sklep@gofin.pl
lub zostaw swój numer - oddzwonimy.
Proszę o kontakt telefoniczny:
Dane osobowe (imię i nazwisko oraz numer telefonu), będą przetwarzane w celu kontaktu telefonicznego w związku z zamówioną usługą "Proszę o kontakt". Dane będą przetwarzane do czasu zrealizowania usługi.
Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych  
 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. z siedzibą w Gorzowie Wlkp. (66-400), ul. Owocowa 8.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod adresem e-mail: iod@gofin.pl.
 3. Masz prawo do:
  1. żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
  2. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  3. przenoszenia danych.
  4. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli taka zgoda została wyrażona.
  5. wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora.
 4. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.
 5. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.
 6. Administrator nie udostępnia przekazanych mu danych osobowych jakimkolwiek podmiotom trzecim.
 7. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że powierza przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:
  1. ATMAN S.A. - w celu przechowywania danych osobowych na serwerach dedykowanych w związku z umową hostingu.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ze szczególną troską chroni przekazane dane i zapewnia ich bezpieczeństwo na najwyższym poziomie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi. Zasady postępowania z danymi osobowymi oraz wykorzystywania plików cookies i innych technologii w ramach elektronicznych usług Wydawnictwa opisuje nasza Polityka prywatności i plików cookies.
Informacje
Opis dodatku
Spis treści

Majątek trwały - rozliczenie podatkowe

Dodatek tematyczny nr 12 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 14 (518) z dnia 20.07.2020

Liczba stron - 36

Format - B5

Rodzaj okładki - miękka

W dodatku przedstawiono praktyczne problemy, z którymi mają do czynienia podatnicy PIT i CIT użytkujący na potrzeby działalności gospodarczej środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne. Omówiono, jak na potrzeby dokonywania odpisów amortyzacyjnych ustalić wartość początkową oraz wysokość stawki amortyzacyjnej. Zaprezentowano w nim także zasady naliczania odpisów amortyzacyjnych oraz reguły ujmowania ich w kosztach uzyskania przychodów.

pokaż fragmenty artykułów

I. ŚRODKI TRWAŁE

1. Wycena prywatnego samochodu przekazanego na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej

Przedsiębiorca (osoba fizyczna) wprowadza do firmy samochód osobowy, który kupił kilka lat wcześniej do celów prywatnych. Pojazd kupiony w salonie samochodowym był fabrycznie nowy. W jakiej wartości przedsiębiorca powinien wycenić ten pojazd...

2. Wydatki na remont przeprowadzony z użyciem materiałów lepszej jakości niż zastosowane pierwotnie

Spółka z o.o. zamierza przeprowadzić kapitalny remont budynków magazynowych będących środkami trwałymi w firmie. Celem zaplanowanych prac jest przywrócenie pierwotnego stanu technicznego obiektów poprzez wymianę zużytych elementów (okien, drzwi, instalacji...

3. Odsetki od kredytu, którym sfinansowano zakup kilku środków trwałych

Spółka zaciągnęła kredyt na zakup kilku maszyn. Jak należy obliczyć odsetki przypadające na wartość początkową poszczególnych środków trwałych i odsetki wliczane w koszty? Odsetki naliczone do dnia oddania środków...

4. Amortyzacja środka trwałego po przekroczeniu limitu jednorazowej amortyzacji

W lipcu 2020 r. podatnik kupił i wprowadził do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych maszynę produkcyjną o wartości początkowej 293.000 zł. Jako mały podatnik dokonał jej jednorazowej amortyzacji do kwoty 219.000 zł. Czy pozostałą...

5. Kolejna modernizacja nieruchomości stanowiącej obcy środek trwały

Podatnik prowadzący indywidualną działalność gospodarczą od wielu lat najmuje nieruchomość, którą wykorzystuje na potrzeby tej działalności. Co jakiś czas modernizuje tę nieruchomość. Za każdym razem poniesione nakłady kwalifikuje jako inwestycję w obcym środku trwałym...

6. Wydatki na zakup części składowej lub peryferyjnej

Na stanie środków trwałych posiadamy monitoring przemysłowy. Jest on sukcesywnie modernizowany. Czy wydatki na zakup kamer, rejestratorów, power banku, rutera, których jednostkowa cena nabycia nie przekracza 10.000 zł, powinny zwiększyć wartość...

7. Budowa środka trwałego z wykorzystaniem własnego sprzętu

Firma zamierza wybudować budynek, który zaliczy do środków trwałych. Do prac budowlanych będzie wykorzystywać koparkę, która jest jej środkiem trwałym. Czy do wartości początkowej budowanego środka trwałego należy doliczyć koszty z tytułu...

8. Odpisy amortyzacyjne od składników majątku otrzymanych w darowiźnie

W 2020 r. otrzymałem od ojca w drodze darowizny, wolnej od podatku od spadków i darowizn, składniki majątku, które zamierzam wykorzystywać w swojej działalności gospodarczej. Czy takie składniki mogę uznać za środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne,...

9. Amortyzacja środka trwałego udostępnionego kontrahentowi na podstawie umowy o współpracy

Spółka z o.o. ma zamiar udostępniać swoim kooperantom bez wynagrodzenia środki trwałe (maszyny). W zamian, na podstawie umowy o współpracy, będą oni zobowiązani do nabywania od spółki szczegółowo wymienionych produktów, w określonej ilości, we wskazanym okresie. Czy...

10. Ujawnienie środka trwałego użytkowanego w firmie od dłuższego czasu

Zakupioną przez spółkę z o.o. w 2018 r. naczepę ciężarową o wartości 60.000 zł oddano do używania i na bieżąco rozliczano koszty jej eksploatacji. Natomiast wydatki na zakup tej naczepy do tej pory nie były ujmowane w kosztach spółki,...

11. Środek trwały użytkowany na podstawie umowy leasingu finansowego

Na podstawie umowy leasingu finansowego zawartej na okres 5 lat używamy maszynę produkcyjną zaliczoną do grupy 5 KŚT. Czy dla celów amortyzacji podatkowej możemy przyjąć taką stawkę amortyzacyjną, aby zamortyzować maszynę...

12. Wydatki na opracowanie koncepcji modernizacji i rozbudowy środków trwałych

Spółka komunalna zleciła opracowanie koncepcji modernizacji i rozbudowy oczyszczalni, w tym dotyczącej gospodarki osadowej i bieżącej eksploatacji. Celem opracowania było określenie kierunku działań związanych z wyborem opcjonalnego rozwiązania w zakresie technologii oczyszczania ścieków,...

13. Naliczanie odpisów amortyzacyjnych podczas przerwy w używaniu środka trwałego

Spółka z o.o. zajmuje się działalnością produkcyjną. W związku ze spadkiem obrotów spowodowanych panującą pandemią koronawirusa zmuszona została ograniczyć ilość produkowanych wyrobów i wyłączyć jedną z maszyn z produkcji na okres trwającej pandemii. Czy w czasie...

14. Wymiana w ramach gwarancji wadliwego środka trwałego

Nabyliśmy środek trwały, który często ulegał awariom. W ramach gwarancji producent wymienił go na nowy. Czy wymieniony środek trwały powinien zostać wykreślony z ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych? Jeśli...

15. Amortyzacja składnika majątku w trakcie jego remontowania

Środek trwały jest remontowany, w związku z czym przez kilka miesięcy nie będzie wykorzystywany w prowadzonej działalności gospodarczej. Czy w czasie tego okresowego nieużywania należy zrezygnować z dokonywania od niego odpisów amortyzacyjnych? ...

II. WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE

1. Moment rozpoczęcia amortyzacji licencji na program komputerowy

W którym momencie można rozpocząć amortyzację licencji na program komputerowy, zakładając, że licencja spełnia przesłanki do uznania za podlegającą amortyzacji wartość niematerialną i prawną? Rozpoczęcie amortyzacji wartości niematerialnej i prawnej następuje...

2. Wynagrodzenia pracowników jako element wartości początkowej wartości niematerialnej i prawnej

Spółka z o.o. zakupiła licencję na program komputerowy, którą zaliczy do wartości niematerialnych i prawnych. Przed przyjęciem do używania przeprowadzane były testy sprawdzające. Czy koszty roboczogodzin pracowników zaangażowanych przy testowaniu programu komputerowego powinny...

3. Zakup wersji testowych oprogramowania

Spółka z o.o. zamówiła w firmach A i B wersje testowe programów komputerowych oferowanych przez te firmy. Ostatecznie zdecydowała się kupić program od firmy A. Obie firmy wystawiły spółce faktury za...

4. Powtórnie nabyte prawo autorskie

Spółka z o.o. sprzedała prawo autorskie na rzecz powiązanej z nią spółki. W br. ponownie nabyła to prawo. Czy odpisy amortyzacyjne do momentu aż ich suma zrówna się z kwotą przychodu uzyskanego przez spółkę z uprzedniego...

5. Nakłady na wartości niematerialne i prawne

Spółka z o.o. zakładając przed laty sklep internetowy, zleciła firmie zewnętrznej wykonanie programu komputerowego do prowadzenia tego sklepu oraz profesjonalnej strony internetowej. Po zakończeniu prac wykonawca przeniósł na spółkę prawa autorskie. Na chwilę...

6. Wydatki na nabycie programów komputerowych

Spółka nabywa różnego rodzaju programy komputerowe. Jak rozliczać poniesione z tego tytułu wydatki? Z podatkowego punktu widzenia istotny jest podział programów komputerowych na programy systemowe i użytkowe. Programy...

7. Opłata za przeniesienie praw i obowiązków wynikających z umów handlowych

Spółka z o.o. zawarła umowę, na mocy której dokonano na jej rzecz cesji praw i obowiązków wynikających z umów handlowych. Przedmiotem przejęcia są umowy pośrednictwa w sprzedaży usług na rynku usług telekomunikacyjnych. Spółka będzie wykorzystywać przez...

8. Koszty zakończonych prac rozwojowych

Spółka jawna postanowiła wprowadzić nową technologię wytwarzania produktu. Będzie ona innowacyjna w stosunku do obecnie stosowanej. Prace nad tym projektem przeprowadziła jednostka badawcza. Koszty zakończonych prac rozwojowych zostały uznane za podlegającą...

9. Stawka amortyzacyjna dla spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego

Na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej podatnik wniósł do majątku firmowego spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego. Lokal, do którego przysługuje mu to prawo, mieści się w budynku oddanym do użytku w 1989 r. Czy w celu amortyzacji tego...

10. Wytworzenie we własnym zakresie strony internetowej

Spółka z o.o. świadczy usługi informatyczne. Pracownicy stworzyli na potrzeby spółki stronę internetową. Koszty z tym związane znacznie przekroczyły 10.000 zł. Czy wytworzoną we własnym zakresie stronę internetową należy uznać za podlegającą amortyzacji wartość...

11. Korekta stawki i odpisów amortyzacyjnych za lata ubiegłe

Spółka z o.o. posiada licencję na program komputerowy, która jest wartością niematerialną i prawną. W wyniku przeprowadzonej weryfikacji stawek amortyzacyjnych stwierdzono, że jest ona amortyzowana roczną stawką 20% zamiast stawką 50%. Czy spółka...

Dodano do Twojego koszyka ×
Produkt
Cena brutto
Ilość
Wartość
Trwa dodawanie produktu do koszyka Trwa dodawanie produktu do koszyka.
« Kontynuuj zakupy
Przejdź do Twojego koszyka »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.