Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
95 720 85 40
 
Kalendarze na 2023 rok
Aktualnie jesteś: Sklep (strona główna)  »  Promocje specjalne  »   Pakiet wiedzy Co nowego w przepisach w 2023 r.

Pakiet wiedzy
Co nowego w przepisach w 2023 r.

34,00 zł  43,00 zł
Najniższa cena towaru w okresie ostatnich 30 dni: 34,00 zł
Prenumeratorzy kompletu Czasopism (komplet nr 1 lub nr 2) wszystkie dodatki otrzymują w ramach prenumeraty !
Cennik
Publikacje 2023
Lp. Produkt Cena Ilość  
1. Publikacja + eBook + 2 Pomocniki + 9 Ściąg dla Księgowych
Cena promocyjna !
34,00 zł
szt.
Proszę o kontakt
Interesuje Cię ten produkt? Masz pytanie? Zadzwoń: 95 720 85 40, napisz e-mail: sklep@gofin.pl
lub zostaw swój numer - oddzwonimy.
Proszę o kontakt telefoniczny:
Dane osobowe (imię i nazwisko oraz numer telefonu), będą przetwarzane w celu kontaktu telefonicznego w związku z zamówioną usługą "Proszę o kontakt". Dane będą przetwarzane do czasu zrealizowania usługi.
Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych  
 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. z siedzibą w Gorzowie Wlkp. (66-400), ul. Owocowa 8.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod adresem e-mail: iod@gofin.pl.
 3. Masz prawo do:
  1. żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
  2. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  3. przenoszenia danych.
  4. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli taka zgoda została wyrażona.
  5. wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora.
 4. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.
 5. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.
 6. Administrator nie udostępnia przekazanych mu danych osobowych jakimkolwiek podmiotom trzecim.
 7. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że powierza przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:
  1. ATMAN S.A. - w celu przechowywania danych osobowych na serwerach dedykowanych w związku z umową hostingu.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ze szczególną troską chroni przekazane dane i zapewnia ich bezpieczeństwo na najwyższym poziomie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi. Zasady postępowania z danymi osobowymi oraz wykorzystywania plików cookies i innych technologii w ramach elektronicznych usług Wydawnictwa opisuje nasza Polityka prywatności i plików cookies.
Informacje
Szczegółowy opis

Pakiet zawiera:

  Co nowego w przepisach w 2023 r.?

  Publikacja + eBook „Co nowego w przepisach w 2023 r.”
  Dodatek tematyczny nr 1 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 1 (1152) z dnia 1.01.2023

  Publikacja niezbędna dla każdej firmy, instytucji, przedsiębiorcy, opisująca w sposób usystematyzowany zmiany w przepisach wchodzące w życie w 2023 r. W publikacji omówiono m.in. zmiany w VAT (w tym wprowadzane tzw. pakietem Slim VAT 3), podatkach dochodowych (PIT i CIT), ZUS, w prawie pracy i ustawie o rachunkowości. Publikacja zawiera ponadto niezbędne limity podatkowe i bilansowe na 2023 r.

  Liczba stron: około 148
  Format: B5
  Okładka: miękka

  Zobacz dodatek w formie papierowej w sklepie »
  Zobacz dodatek w formie eBook w sklepie »


  Obowiązki płatnika w 2023 r.

  „Obowiązki płatnika w 2023 r.”
  Pomocnik Podatnika dla Prenumeratorów Przeglądu Podatku Dochodowego z dnia 20.12.2022

  Pomocnik przedstawia obowiązki zakładu pracy w zakresie obliczania w 2023 r. zaliczek na podatek od dochodów pracowniczych.Zaprezentowano w nim m.in., co jest przychodem, jakie stosuje się koszty uzyskania przychodów, ile wynosi stawka podatku oraz w jakiej wysokości uwzględnia się kwotę zmniejszającą podatek. Omówiono także zasady składania płatnikowi oświadczeń oraz wniosków mających wpływ na ustalanie zaliczki na podatek. Na przykładzie przedstawiono sposób obliczania obciążeń podatkowo-składkowych od wynagrodzeń pracowników.

  Liczba stron: 8
  Format: B5
  Okładka: miękka

  Stawki podatku w 2023 r.

  „Stawki podatku w 2023 r.”
  Pomocnik Podatnika dla Prenumeratorów Przeglądu Podatku Dochodowego z dnia 20.01.2023

  Pomocnik stanowi zbiór stawek CIT i PIT obowiązujących w 2023 r. Znajdziemy w nim podstawowe stawki, które stosują podatnicy przy opodatkowywaniu dochodów osiąganych z prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej. Przedstawiono także stawki stosowane przez płatników np. przy opodatkowywaniu dywidend czy umów cywilnoprawnych. Dowiemy się z niego ponadto, jakie stawki należy stosować m.in. dla dochodów z odpłatnego zbycia walut wirtualnych, przychodów z budynków, dochodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnej, czy dochodów z niezrealizowanych zysków.

  Liczba stron: około 8
  Format: B5
  Okładka: miękka

  Wymiar czasu pracy w 2023 roku

  „Wymiar czasu pracy w 2023 roku”
  Ściąga dla Prenumeratorów Ubezpieczeń i Prawa Pracy oraz Biuletynu Informacyjnego z listopada 2022 r.

  Wymiar czasu pracy to liczba godzin przypadających do przepracowania w danym okresie rozliczeniowym. Pracodawca w oparciu o ten wymiar sporządza rozkłady czasu pracy dla zatrudnionych pracowników. Ściąga zawiera wymiary czasu pracy w 2023 r. obowiązujące pracowników, w tym objętych odrębnymi normami czasu pracy, np. niepełnosprawnych w stopniu znacznym i umiarkowanym.

  Liczba stron: 4
  Format: B5
  Okładka: miękka

  Rozliczenie wynagrodzenia pracownika - wskaźniki na 2023 r.

  „Rozliczenie wynagrodzenia pracownika - wskaźniki na 2023 r.”
  Ściąga dla Prenumeratorów Przeglądu Podatku Dochodowego, Biuletynu Informacyjnego oraz Ubezpieczeń i Prawa Pracy z grudnia 2022 r.

  Ściąga prezentuje obowiązujące w 2023 r. parametry niezbędne do opodatkowania i oskładkowania wynagrodzenia pracowniczego. Wśród nich są m.in. koszty uzyskania przychodów, stawki podatku, kwota zmniejszająca podatek, stopy procentowe składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne. Ze ściągi dowiemy się także: ile wynosi minimalne wynagrodzenie za pracę, kiedy składkę zdrowotną obniża się do wysokości zaliczki na podatek, jak liczyć u pracowników przychód z tytułu wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych, ile wynoszą limity zwolnień od podatku dochodowego ustalone w związku z COVID-19 oraz jakie zwolnienia od podatku dochodowego płatnik stosuje na wniosek pracownika.

  Liczba stron: 4
  Format: B5
  Okładka: miękka

  Stawki i limity w 2023 r.

  „Stawki i limity w 2023 r.”
  Ściąga dla Prenumeratorów Przeglądu Podatku Dochodowego, Biuletynu Informacyjnego oraz Ubezpieczeń i Prawa Pracy z grudnia 2022 r.

  Ściąga prezentuje stawki i limity obowiązujące podatników PIT i CIT w 2023 r. Dowiemy się z niej:

  • według jakich stawek zapłacą podatek podatnicy opodatkowani według skali podatkowej oraz ile wynoszą podstawowe stawki podatku dochodowego od osób prawnych,
  • jakie limity obowiązują w zakresie stosowania jednorazowej amortyzacji oraz uznania za małego podatnika,
  • ile wynosi limit przychodów obligujący do prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz uprawniający do opodatkowania ryczałtem ewidencjonowanym, w tym do stosowania ryczałtu kwartalnego.
  Liczba stron: 2
  Format: B5
  Okładka: miękka

  Kwoty wolne od potrąceń w 2023 r.

  „Kwoty wolne od potrąceń w I półroczu 2023 r.”
  Ściąga dla Prenumeratorów Ubezpieczeń i Prawa Pracy oraz Biuletynu Informacyjnego z grudnia 2022 r.

  Wynagrodzenie za pracę podlega szczególnej ochronie. W razie potrąceń m.in. sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie świadczeń niealimentacyjnych, zaliczek pieniężnych udzielonych pracownikowi oraz potrąceń dobrowolnych, pobieraną z wynagrodzenia pracownika kwotę ogranicza kwota wolna.
  Ściąga zawiera najczęściej występujące kwoty wolne od potrąceń obowiązujące w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2023 r. dla pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy, jak i w niektórych wariantach w wymiarze niższym, we wszystkich kategoriach potrąceń. Przy obliczaniu kwot wolnych od potrąceń uwzględniono uczestnictwo pracownika w PPK oraz zwolnienie od podatku dochodowego przychodów ze stosunku pracy na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148, 152-154 ustawy o pdof.

  Liczba stron: 4
  Format: B5
  Okładka: miękka

  Limity podatkowe i bilansowe na 2022 rok

  „Limity podatkowe i bilansowe na 2023 rok”
  Ściąga dla Prenumeratorów Zeszytów Metodycznych Rachunkowości i Biuletynu Informacyjnego z grudnia 2022 r

  W ustawach podatkowych (tj. PIT, CIT oraz VAT), a także w ustawie o rachunkowości zostały określone limity warunkujące możliwość skorzystania z różnego rodzaju uproszczeń lub rozwiązań (tj. m.in. posiadania statusu małego podatnika, możliwości dokonywania jednorazowej amortyzacji czy posiadania prawa do opłacania ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, a także opłacania zaliczek kwartalnych przez ryczałtowców). Ściąga ta zawiera ww. limity na 2023 r.

  Liczba stron: 4
  Format: B5
  Okładka: miękka


  Limitowane zwolnienia PIT w 2023 r.

  „Limitowane zwolnienia PIT w 2023 r.”
  Ściąga dla Prenumeratorów Przeglądu Podatku Dochodowego, Biuletynu Informacyjnego oraz Ubezpieczeń i Prawa Pracy ze stycznia 2023 r.

  Ściąga prezentuje limity zwolnień od podatku dochodowego obowiązujące podatników PIT w 2023 r. Dowiemy się z niej m.in. które świadczenia dla pracowników są limitowane.

  Liczba stron: 8
  Format: B5
  Okładka: miękka


  Kadrowy przewodnik po terminach i stawkach w 2023 r.

  „Kadrowy przewodnik po terminach i stawkach w 2023 r.
  Ściąga dla Prenumeratorów Ubezpieczeń i Prawa Pracy oraz Biuletynu Informacyjnego ze stycznia 2023 r.

  Pracownicy na stanowiskach kadrowo-płacowych muszą w bieżącej pracy pamiętać o obowiązujących terminach i stawkach. Ściąga zawiera wykaz najważniejszych terminów oraz najczęściej stosowanych stawek.

  Liczba stron: 4
  Format: B5
  Okładka: miękka

  Podróże służbowe - limity na 2023 r.

  „Podróże służbowe - limity na 2023 r.”
  Ściąga dla Prenumeratorów Przeglądu Podatku Dochodowego, Biuletynu Informacyjnego oraz Ubezpieczeń i Prawa Pracy ze stycznia 2023 r.

  Ściąga przedstawia obowiązujące w 2023 r. limity zwolnień od podatku dochodowego od osób fizycznych dotyczące krajowej i zagranicznej podróży służbowej.

  Liczba stron: 4
  Format: B5
  Okładka: miękka

  Limity określone w ustawie o rachunkowości

  „Limity określone w ustawie o rachunkowości”
  Ściąga dla Prenumeratorów Zeszytów Metodycznych Rachunkowości i Biuletynu Informacyjnego ze stycznia 2023 r.

  Ściąga zawiera limity określone w ustawie o rachunkowości, decydujące o obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych, uznaniu danego podmiotu za jednostkę mikro lub jednostkę małą, stosowaniu uproszczeń w ewidencji księgowej, a także o obowiązku badania rocznego sprawozdania finansowego.

  Liczba stron: 4
  Format: B5
  Okładka: miękka

Dodano do Twojego koszyka ×
Produkt
Cena brutto
Ilość
Wartość
Trwa dodawanie produktu do koszyka Trwa dodawanie produktu do koszyka.
« Kontynuuj zakupy
Przejdź do Twojego koszyka »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.