Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

1
2
3
4
5
6
7
8
95 720 85 40
 
Aktualnie jesteś: Sklep (strona główna)  »  Promocje specjalne  »   Pakiet wiedzy Sprawozdanie finansowe za 2020 r.

Pakiet wiedzy
Sprawozdanie finansowe za 2020 r.

Cennik
Publikacje 2021
Lp. Produkt Cena Ilość  
1. 6 Publikacji + Pomocnik + 3 Ściągi dla Księgowych
Cena promocyjna !
49,00 zł
szt.
Proszę o kontakt
Interesuje Cię ten produkt? Masz pytanie? Zadzwoń: 95 720 85 40, napisz e-mail: sklep@gofin.pl
lub zostaw swój numer - oddzwonimy.
Proszę o kontakt telefoniczny:
Dane osobowe (imię i nazwisko oraz numer telefonu), będą przetwarzane w celu kontaktu telefonicznego w związku z zamówioną usługą "Proszę o kontakt". Dane będą przetwarzane do czasu zrealizowania usługi.
Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych  
 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. z siedzibą w Gorzowie Wlkp. (66-400), ul. Owocowa 8.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod adresem e-mail: iod@gofin.pl.
 3. Masz prawo do:
  1. żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
  2. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  3. przenoszenia danych.
  4. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli taka zgoda została wyrażona.
  5. wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora.
 4. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.
 5. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.
 6. Administrator nie udostępnia przekazanych mu danych osobowych jakimkolwiek podmiotom trzecim.
 7. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że powierza przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:
  1. ATMAN S.A. - w celu przechowywania danych osobowych na serwerach dedykowanych w związku z umową hostingu.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ze szczególną troską chroni przekazane dane i zapewnia ich bezpieczeństwo na najwyższym poziomie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi. Zasady postępowania z danymi osobowymi oraz wykorzystywania plików cookies i innych technologii w ramach elektronicznych usług Wydawnictwa opisuje nasza Polityka prywatności i plików cookies.
Informacje
Szczegółowy opis
Pakiet zawiera:
Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2020 r. - wybrane zagadnienia

„Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2020 r. - wybrane zagadnienia”
Dodatek tematyczny nr 34 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 34 (1077) z dnia 1.12.2020

W dodatku przedstawiamy harmonogram prac bilansowych w odniesieniu do sprawozdań za 2020 r. Omawiamy kolejność i zakres czynności, a także przypominamy terminy związane z przeprowadzeniem inwentaryzacji. Ponadto poruszamy zagadnienia dotyczące wyboru firmy audytorskiej oraz podpisania umowy o badanie sprawozdania finansowego. Publikacja wzbogacona jest o odpowiedzi na pytania Czytelników oraz wyjaśnienia Ministerstwa Finansów, które mogą być pomocne przy pracach związanych ze sporządzaniem sprawozdań finansowych.

Liczba stron: 36
Format: B5
Okładka: miękka

Zobacz dodatek w formie papierowej w sklepie »


Inwentaryzacja - przygotowanie, dokumentacja i rozliczenie stwierdzonych różnic

„Inwentaryzacja - przygotowanie, dokumentacja i rozliczenie stwierdzonych różnic”
Dodatek tematyczny nr 14 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 20 (524) z dnia 20.10.2020

W dodatku zaprezentowano m.in. informacje na temat zadań jednostki w związku z przygotowaniem inwentaryzacji, terminów i metod inwentaryzacji aktywów i pasywów, odpowiedzialności podmiotu zewnętrznego za inwentaryzację, udostępniania zespołom spisowym danych z wydruków magazynowych oraz warunków, jakie należy spełnić, aby przeprowadzić inwentaryzację ciągłą materiałów i towarów. Ponadto w dodatku mowa jest o dokumentacji inwentaryzacyjnej oraz o rozliczaniu różnic inwentaryzacyjnych powstałych w wyniku spisu z natury zapasów.

Liczba stron: 36
Format: B5
Okładka: miękka

Zobacz dodatek w formie papierowej w sklepie »


Bilans i rachunek zysków i strat za 2020 r.

„Bilans i rachunek zysków i strat za 2020 r.”
Dodatek tematyczny nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 (526) z dnia 20.11.2020

W dodatku zaprezentowano zasady sporządzania sprawozdania finansowego za 2020 r. według załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości. Omówiono w nim kompleksowo podstawowe elementy tego sprawozdania finansowego, takie jak bilans oraz rachunek zysków i strat. Zagadnienia wyceny bilansowej oraz prezentacji danych finansowych w bilansie i rachunku zysków i strat przedstawiono na wielu przykładach liczbowych.

Liczba stron: 116
Format: B5
Okładka: miękka

Zobacz dodatek w formie papierowej w sklepie »


Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego

„Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego”
Dodatek tematyczny nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 (528) z dnia 20.12.2020

Informacja dodatkowa stanowi uzupełnienie i wyjaśnienie danych wykazanych w bilansie, rachunku zysków i strat, zestawieniu zmian w kapitale (funduszu) własnym oraz rachunku przepływów pieniężnych. Dodatek omawia zasady sporządzania informacji dodatkowej według załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości, która obejmuje wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia. Sposób sporządzania wprowadzenia do sprawozdania finansowego przedstawiono na przykładzie druku dostępnego w Programie DRUKI Gofin. Natomiast dodatkowe informacje i objaśnienia zaprezentowano w formie uniwersalnych not (tabel), które uzupełniono licznymi przykładami liczbowymi oraz komentarzem.

Liczba stron: 84
Format: B5
Okładka: miękka

Zobacz dodatek w formie papierowej w sklepie »


Instrukcja sporządzenia e-sprawozdania finansowego w programie DRUKI Gofin

„Instrukcja sporządzenia sprawozdania finansowego w programie DRUKI Gofin”
Dodatek tematyczny nr 3 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 4 (532) z dnia 20.02.2021

W publikacji omówiono zagadnienia związane ze sporządzaniem e-sprawozdań finansowych w formie ustrukturyzowanej przy wykorzystaniu Programu DRUKI Gofin, w tym zasady wprowadzania i zapisywania danych, generowania plików z e-sprawozdaniem, podpisywania i przekazywania sprawozdania do KAS lub KRS.

Liczba stron: 40
Format: B5
Okładka: miękka

Zobacz dodatek w formie papierowej w sklepie »


Uproszczenia w sprawozdawczości finansowej jednostek mikro, małych i organizacj

„Uproszczenia w sprawozdawczości finansowej jednostek mikro, małych i organizacji pozarządowych”
Dodatek tematyczny nr 4 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 5 (533) z dnia 01.03.2021

W dodatku omówiono zasady sporządzania bilansu, rachunku zysków i strat oraz uproszczonej informacji dodatkowej przez jednostki mikro, małe oraz organizacje pozarządowe - według załącznika nr 4, 5 i 6 do ustawy o rachunkowości. Ponadto wyjaśniono wątpliwości związane ze stosowaniem uproszczeń przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych, w tym wskazano kiedy można odstąpić od sporządzania sprawozdania z działalności, warunki rezygnacji z zachowania zasady ostrożności oraz kogo dotyczy możliwość dokonywania bilansowych odpisów amortyzacyjnych według zasad podatkowych.

Liczba stron: 36
Format: B5
Okładka: miękka


Sprawozdanie finansowe w czasie pandemii COVID-19. Rekomendacje Komitetu Standardów Rachunkowości

„Sprawozdanie finansowe w czasie pandemii COVID-19. Rekomendacje Komitetu Standardów Rachunkowości”
Pomocnik Rachunkowości do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 3 (531) z dnia 20.01.2021

Dodatek zawiera treść rekomendacji Komitetu Standardów Rachunkowości stanowiących załącznik do uchwały nr 13/2020. W rekomendacjach wyjaśniono zagadnienia dotyczące m.in. zasadności przyjęcia założenia kontynuacji działalności, inwentaryzacji drogą spisu z natury w czasie pandemii, ujęcia w księgach rachunkowych i prezentacji w sprawozdaniu wsparcia uzyskanego w ramach Tarczy Antykryzysowej oraz dodatkowych kosztów działalności operacyjnej spowodowanych COVID-19.

Liczba stron: 32
Format: B5
Okładka: miękka


Harmonogram prac bilansowych za 2020 r.

„Harmonogram prac bilansowych za 2020 r.”
Ściąga dla Prenumeratorów Zeszytów Metodycznych Rachunkowości i Biuletynu Informacyjnego z grudnia 2020 r.

W publikacji zaprezentowano szczegółowy harmonogram prac bilansowych w jednostce, w której rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym. Wymieniono w niej czynności związane z zamknięciem ksiąg rachunkowych i sporządzeniem sprawozdania finansowego za 2020 r. oraz wskazano terminy ich wykonania.

Liczba stron: 4
Format: B5
Okładka: miękka

Wycena aktywów i pasywów na dzień bilansowy

„Wycena aktywów i pasywów na dzień bilansowy”
Ściąga dla Prenumeratorów Zeszytów Metodycznych Rachunkowości i Biuletynu Informacyjnego z listopada 2020 r.

Wycenę aktywów i pasywów przeprowadza się na dzień bilansowy w sposób określony w art. 28 ust. 1 pkt 1-10 ustawy o rachunkowości. W publikacji w formie tabeli przedstawiono metody tej wyceny w zależności od rodzaju składnika aktywów i pasywów.

Format: B5
Okładka: miękka

Limity określone w ustawie o rachunkowości

„Limity określone w ustawie o rachunkowości”
Ściąga dla Prenumeratorów Zeszytów Metodycznych Rachunkowości i Biuletynu Informacyjnego ze stycznia 2021 r.

Publikacja zawiera limity określone w ustawie o rachunkowości na 2020 r., dotyczące m.in. obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych, możliwości sporządzania uproszczonych sprawozdań finansowych przez jednostki mikro i małe, progów wartościowych uprawniających jednostki do stosowania uproszczeń w ewidencji księgowej oraz spełniania warunków do badania sprawozdań finansowych.

Liczba stron: 2
Format: B5
Okładka: miękka

Dodano do Twojego koszyka ×
Produkt
Cena brutto
Ilość
Wartość
Trwa dodawanie produktu do koszyka Trwa dodawanie produktu do koszyka.
« Kontynuuj zakupy
Przejdź do Twojego koszyka »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.