Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

1
2
3
4
5
6
7
8
95 720 85 40
 
JPK_VAT - nowe zasady od 1 lipca 2021 r.
Aktualnie jesteś: Sklep (strona główna)  »  Inne produkty  »  Dodatki do Czasopism 2021 w formie papierowej  »   Pakiet wiedzy Sprawozdanie finansowe za 2021 r.

Pakiet wiedzy
Sprawozdanie finansowe za 2021 r.

Przedsprzedaż - wysyłka od 14.12.2021 r.
Cennik
Publikacje 2021
Lp. Produkt Cena Ilość  
1. 4 Publikacje + Pomocnik + 4 Ściągi dla Księgowych
Cena promocyjna !
Przedsprzedaż - wysyłka od 14.12.2021 r.
49,00 zł
szt.
Proszę o kontakt
Interesuje Cię ten produkt? Masz pytanie? Zadzwoń: 95 720 85 40, napisz e-mail: sklep@gofin.pl
lub zostaw swój numer - oddzwonimy.
Proszę o kontakt telefoniczny:
Dane osobowe (imię i nazwisko oraz numer telefonu), będą przetwarzane w celu kontaktu telefonicznego w związku z zamówioną usługą "Proszę o kontakt". Dane będą przetwarzane do czasu zrealizowania usługi.
Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych  
 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. z siedzibą w Gorzowie Wlkp. (66-400), ul. Owocowa 8.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod adresem e-mail: iod@gofin.pl.
 3. Masz prawo do:
  1. żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
  2. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  3. przenoszenia danych.
  4. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli taka zgoda została wyrażona.
  5. wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora.
 4. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.
 5. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.
 6. Administrator nie udostępnia przekazanych mu danych osobowych jakimkolwiek podmiotom trzecim.
 7. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że powierza przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:
  1. ATMAN S.A. - w celu przechowywania danych osobowych na serwerach dedykowanych w związku z umową hostingu.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ze szczególną troską chroni przekazane dane i zapewnia ich bezpieczeństwo na najwyższym poziomie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi. Zasady postępowania z danymi osobowymi oraz wykorzystywania plików cookies i innych technologii w ramach elektronicznych usług Wydawnictwa opisuje nasza Polityka prywatności i plików cookies.
Informacje
Szczegółowy opis
Pakiet zawiera:

„Inwentaryzacja 2021 r. ustalenie rzeczywistego stanu aktywów i pasywów oraz rozliczenie stwierdzonych różnic”
Dodatek tematyczny nr 14 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 20 (548) z dnia 20.10.2021

W dodatku omówiono ogólne zasady okresowego ustalania lub sprawdzania drogą inwentaryzacji rzeczywistego stanu aktywów i pasywów w jednostce. Wskazano w nim m.in. cel, terminy oraz metody przeprowadzenia inwentaryzacji poszczególnych składników aktywów i pasywów, jak również przedstawiono wskazówki dotyczące rozliczania różnic inwentaryzacyjnych. Opisane w publikacji zagadnienia poparte zostały praktycznymi przykładami liczbowymi.

Liczba stron: 36
Format: B5
Okładka: miękka

Zobacz dodatek w formie papierowej w sklepie »


„Bilans i rachunek zysków i strat za 2021 r.”
Dodatek tematyczny nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 (550) z dnia 20.11.2021

Dodatek zawiera wskazówki jak sporządzić bilans oraz rachunek zysków i strat za 2021 r. według załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości. W dodatku omówiono szczegółowo poszczególne pozycje aktywów trwałych i obrotowych, kapitałów (funduszy) własnych, zobowiązań i rezerw na zobowiązania oraz poszczególne segmenty rachunku zysków i strat. Ponadto dodatek zawiera wykaz powiązań pozycji bilansu i rachunku zysków i strat z kontami syntetycznymi.

Liczba stron: 132
Format: B5
Okładka: miękka

Zobacz dodatek w formie papierowej w sklepie »


„Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2021 r. - wybrane zagadnienia”
Dodatek tematyczny nr 34 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 34 (1113) z dnia 1.12.2021

Roczne sprawozdanie finansowe zawiera informacje finansowe o jednostce, które dla odbiorców takiego sprawozdania często stanowią podstawę oceny możliwości kontynuacji jej działalności.
Prace bilansowe powinny być tak zorganizowane, aby umożliwiły sporządzenie sprawozdania w wymaganym w ustawie o rachunkowości terminie. Ich celem jest weryfikacja i przygotowanie danych zawartych w księgach rachunkowych, stanowiących źródło dla ustalenia rzeczywistej sytuacji majątkowej, finansowej oraz wyniku finansowego jednostki.
W dodatku tym przedstawiamy harmonogram takich prac w odniesieniu do sprawozdań za 2021 r. Omawiamy kolejność i zakres czynności, a także przypominamy terminy związane z przeprowadzeniem inwentaryzacji. Ponadto poruszamy zagadnienia dotyczące wyboru firmy audytorskiej oraz podpisania umowy o badanie sprawozdania finansowego. Publikacja wzbogacona jest o odpowiedzi na pytania Czytelników oraz wyjaśnienia Ministerstwa Finansów, które mogą być pomocne przy pracach związanych ze sporządzaniem sprawozdań finansowych.

Liczba stron: 36
Format: B5
Okładka: miękka

Zobacz dodatek w formie papierowej w sklepie »


„Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego”
Dodatek tematyczny nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 23 (551) z dnia 1.12.2021

W dodatku opisano zasady sporządzania informacji dodatkowej według załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości, która obejmuje wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia. Sposób sporządzania wprowadzenia do sprawozdania finansowego przedstawiono na przykładzie druku dostępnego w Programie DRUKI Gofin. Natomiast dodatkowe informacje i objaśnienia zaprezentowano w formie uniwersalnych not (tabel), które uzupełniono licznymi przykładami liczbowymi oraz komentarzem.

Liczba stron: 84
Format: B5
Okładka: miękka

Zobacz dodatek w formie papierowej w sklepie »


„Dokumentacja inwentaryzacyjna”
Pomocnik Rachunkowości do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości z dnia 1.11.2021

W pomocniku omówiono zasady sporządzania i obiegu dokumentów związanych z przygotowaniem i organizacją inwentaryzacji, ujęciem wyników przeprowadzonej inwentaryzacji oraz jej rozliczeniem. Publikacja zawiera liczne przykłady liczbowe oraz wypełnione druki.

Liczba stron: 28
Format: B5
Okładka: miękka


„Harmonogram prac bilansowych za 2021 r.”
Ściąga dla Prenumeratorów Zeszytów Metodycznych Rachunkowości i Biuletynu Informacyjnego z 1.10.2021 r.

W ściądze zaprezentowano szczegółowy harmonogram prac bilansowych w jednostce, w której rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym. Wymieniono w niej czynności związane z zamknięciem ksiąg rachunkowych i sporządzeniem sprawozdania finansowego za 2021 r. oraz wskazano terminy ich wykonania.

Liczba stron: 4
Format: B5
Okładka: miękka


„Inwentaryzacja w 2021 r.”
Ściąga dla Prenumeratorów Zeszytów Metodycznych Rachunkowości i Biuletynu Informacyjnego z 20.10.2021 r.

Ściąga pomocna podatnikom przygotowującym się do prac inwentaryzacyjnych dotyczących 2021 roku. W ściądze prezentujemy i opisujemy metody inwentaryzacji (spis z natury, potwierdzenie salda, inwentaryzacja w drodze weryfikacji), a także przedstawiamy terminy inwentaryzacji, z podziałem na zakres prac wykonywanych: od 1 października do 15 stycznia roku następnego, na ostatni dzień roku obrotowego oraz na dowolny moment w drodze spisu z natury.

Liczba stron: 4
Format: B5
Okładka: miękka


„Zasady kwalifikowania kosztów bilansowych do danego okresu sprawozdawczego”
Ściąga dla Prenumeratorów Zeszytów Metodycznych Rachunkowości i Biuletynu Informacyjnego z 1.11.2021 r.

W ściądze omówiono zagadnienia związane z kwalifikowaniem kosztów bilansowych do danego okresu sprawozdawczego, w tym nadrzędne zasady rachunkowości, zasady ewidencji księgowej kosztów dotyczących danego roku obrotowego, wynikających z faktur otrzymanych w roku następnym oraz zasady rozliczania kosztów stosownie do upływu czasu lub wielkości świadczeń. W publikacji przedstawiono również przykłady kwalifikacji kosztów na przełomie dwóch lat obrotowych.

Liczba stron: 4
Format: B5
Okładka: miękka


„Limity podatkowe i bilansowe na 2022 rok”
Ściąga dla Prenumeratorów Zeszytów Metodycznych Rachunkowości i Biuletynu Informacyjnego z 20.12.2021 r.

Zarówno w ustawach podatkowych (tj. o PIT, CIT oraz VAT), jak i w ustawie o rachunkowości zostały określone limity warunkujące możliwość skorzystania z różnego rodzaju uproszczeń lub rozwiązań (tj. m.in. posiadania statusu małego podatnika, możliwości dokonywania jednorazowej amortyzacji, posiadania prawa do opłacania ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, a także opłacania zaliczek kwartalnych przez ryczałtowców czy stosowania uproszczeń przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych). Ściąga ta zawiera ww. limity na 2022 r.

Liczba stron: 4
Format: B5
Okładka: miękka


Dodano do Twojego koszyka ×
Produkt
Cena brutto
Ilość
Wartość
Trwa dodawanie produktu do koszyka Trwa dodawanie produktu do koszyka.
« Kontynuuj zakupy
Przejdź do Twojego koszyka »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.