Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
95 720 85 40
 
JPK_VAT - nowe zasady od 1 lipca 2021 r.
Aktualnie jesteś: Sklep (strona główna)  »  Archiwum 2020  »  Dodatki do Czasopism 2020 w formie papierowej do -50%  »   Podatek dochodowy w orzecznictwie sądowym

Podatek dochodowy w orzecznictwie sądowym

Dodatek tematyczny nr 16 do Przeglądu Podatku Dochodowego
nr 20 (524) z dnia 20.10.2020
W prenumeracie Przeglądu Podatku Dochodowego wszystkie dodatki GRATIS!

Cennik
Publikacje 2020
Lp. Produkt Cena Ilość  
1. Dodatek tematyczny nr 16 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 20 (524) z dnia 20.10.2020 8,50 zł
(7,87 zł + 8% VAT)
szt.
UWAGA: Przy zamówieniach większej ilości tego samego dodatku udzielamy rabatów.
Szczegółowe informacje uzyskasz dzwoniąc pod nr tel.: 95 720 85 40.
Proszę o kontakt
Interesuje Cię ten produkt? Masz pytanie? Zadzwoń: 95 720 85 40, napisz e-mail: sklep@gofin.pl
lub zostaw swój numer - oddzwonimy.
Proszę o kontakt telefoniczny:
Dane osobowe (imię i nazwisko oraz numer telefonu), będą przetwarzane w celu kontaktu telefonicznego w związku z zamówioną usługą "Proszę o kontakt". Dane będą przetwarzane do czasu zrealizowania usługi.
Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych  
 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. z siedzibą w Gorzowie Wlkp. (66-400), ul. Owocowa 8.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod adresem e-mail: iod@gofin.pl.
 3. Masz prawo do:
  1. żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
  2. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  3. przenoszenia danych.
  4. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli taka zgoda została wyrażona.
  5. wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora.
 4. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.
 5. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.
 6. Administrator nie udostępnia przekazanych mu danych osobowych jakimkolwiek podmiotom trzecim.
 7. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że powierza przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:
  1. ATMAN S.A. - w celu przechowywania danych osobowych na serwerach dedykowanych w związku z umową hostingu.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ze szczególną troską chroni przekazane dane i zapewnia ich bezpieczeństwo na najwyższym poziomie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi. Zasady postępowania z danymi osobowymi oraz wykorzystywania plików cookies i innych technologii w ramach elektronicznych usług Wydawnictwa opisuje nasza Polityka prywatności i plików cookies.
Informacje
Opis dodatku
Spis treści

Podatek dochodowy w orzecznictwie sądowym

Dodatek tematyczny nr 16 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 20 (524) z dnia 20.10.2020

Liczba stron - 52

Format - B5

Rodzaj okładki - miękka

W dodatku zaprezentowano najnowsze orzeczenia sądów administracyjnych dotyczące zagadnień z zakresu podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych. Zawarta w nim tematyka obejmuje m.in. zasady ustalania przychodów i rozliczania kosztów uzyskania przychodów.

pokaż fragmenty artykułów

I. PRZYCHODY PODATKOWE

1. Zapłata za pracownika składek ZUS w części, która powinna być przez niego sfinansowana

Zapłata przez płatnika zaległych składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne w części, w której zgodnie...

2. Nieodpłatne przekazanie wspólnikowi udziału w nieruchomości w związku z obniżeniem udziału kapitałowego

Nieodpłatne przeniesienie własności udziału w nieruchomości na rzecz wspólnika, wynikające z obniżenia udziału kapitałowego w spółce...

3. Sfinansowanie przez pracodawcę kosztów zakwaterowania oddelegowanych pracowników

Wartość wydatków ponoszonych przez pracodawcę na zapewnienie noclegów dla pracowników w miejscu wykonywania przez...

4. Moment powstania przychodu u pożyczkodawcy z tytułu opłat i prowizji związanych z udzieleniem pożyczki

U pożyczkodawcy datą powstania przychodu z tytułu prowizji i opłat związanych z udzieleniem pożyczki jest dzień...

5. Ryczałt z tytułu nieodpłatnego użytkowania samochodu służbowego do celów prywatnych a koszty paliwa

Ryczałtowa wartość przychodu pracownika z tytułu nieodpłatnego użytkowania samochodu służbowego do celów prywatnych obejmuje...

6. Wydanie udziałowcom składników majątku likwidowanej spółki

Likwidacja spółki kapitałowej i przekazanie składników majątku udziałowcom nie skutkuje po stronie spółki powstaniem...

7. Odzyski powstałe w wyniku likwidacji w pełni umorzonego środka trwałego

Wartość odzysków pochodzących z likwidacji w pełni umorzonego środka trwałego, które zostaną wykorzystane przy...

8. Odszkodowanie z auto casco firmowego samochodu osobowego używanego do celów mieszanych

Odszkodowanie otrzymane z tytułu ubezpieczenia AC firmowego samochodu osobowego jest przychodem w pełnej wysokości,...

9. Wygaśnięcie w drodze konfuzji wzajemnych zobowiązań między spółką osobową a jej wspólnikiem

Wygaśnięcie w drodze konfuzji wzajemnych wierzytelności i zobowiązań pomiędzy rozwiązywaną spółką osobową i jej wspólnikiem...

10. Zwrot pracownikom kosztów używania prywatnych samochodów do celów służbowych

Otrzymany od pracodawcy zwrot kosztów wykorzystania prywatnego samochodu do celów służbowych w jazdach lokalnych stanowi...

11. Kurs waluty właściwy do przeliczenia korygowanego przychodu

Do przeliczenia na złote korekty przychodu wyrażonego w walucie obcej w związku z wystawieniem faktury korygującej, należy...

II. KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODÓW

1. Wydatki eksploatacyjne dotyczące samochodów osobowych jako element wartości początkowej środka trwałego

Ograniczenie określone w ...

2. Moment rozliczenia kosztu podatkowego związanego bezpośrednio z osiąganymi przychodami

Użycie przez ustawodawcę w ...

3. Rozliczanie opłat leasingowych dotyczących samochodu osobowego po dokonaniu cesji umowy leasingu operacyjnego

Podatnik, który przejął w wyniku cesji dokonanej po 1 stycznia 2019 r. prawa i obowiązki związane...

4. Odsetki od własnego kapitału włożonego przez podatnika w źródło przychodów

Odsetki zapłacone od pożyczki udzielonej przez spółkę komandytową, której podatnik jest wspólnikiem, drugiej...

5. Koszty eksploatacji firmowego samochodu osobowego używanego w niewielkim stopniu do celów prywatnych

Każde, nawet nieznaczne, wykorzystywanie firmowego samochodu osobowego na cele inne niż firmowe oznacza,...

6. Zapłata kar umownych

Kwalifikacji do kosztów podatkowych kar umownych innych niż wymienione w ...

7. Kwota wypłacona w związku z wadliwym wykonaniem usługi

Kwota zobowiązania o charakterze odszkodowania wypłacona w związku ze szkodą majątkową powstałą w wyniku wadliwego...

8. Wypłata pracownikom wynagrodzenia

Faktycznie wypłacone i należne pracownikom wynagrodzenia, które wnioskodawca jest zobowiązany wypłacić na podstawie...

9. Koszty związane z realizacją umowy faktoringu

W sytuacji, gdy faktor odkupuje od spółki jej należności (z prawem regresu do spółki), mamy do czynienia...

10. Wydatki na "kopanie" waluty wirtualnej

Podatnik pozyskujący walutę wirtualną poprzez "kopanie" może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatki...

III. INNE ZAGADNIENIA

1. Odsetki od zachowku nie korzystają ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych

Zasądzone w wyroku odsetki z tytułu opóźnienia w wypłacie zachowku nie są objęte zakresem zwolnień przedmiotowych...

2. Obowiązki płatnika w przypadku prowadzenia akcji promocyjno-reklamowych

Obowiązki płatnika ciążą na podmiocie będącym profesjonalnym organizatorem akcji promocyjno-reklamowej, w ramach której wydawane...

3. Brak aktu notarialnego potwierdzającego nabycie nieruchomości od dewelopera a prawo do ulgi mieszkaniowej

W stanie prawnym obowiązującym do końca 2018 r. zawarcie w terminie określonym w ...

4. Ustalenie wartości posiadanych udziałów w spółce kapitałowej w razie zmiany rezydencji podatkowej

W momencie zmiany rezydencji podatkowej przez podatnika wartość podatkowa udziałów spółki wydanych mu...

5. Brak obowiązku poboru podatku u źródła od usług agencyjnych wspierających sprzedaż produktów

Nabyte od podmiotów zagranicznych usługi agencyjne, polegające na wsparciu sprzedaży produktów sprzedawanych przez spółkę,...

6. Zobowiązanie fundatora do wnoszenia opłat na rzecz fundacji a darowizna

Wniesienie przez fundatora środków pieniężnych, które stanowią fundusz założycielski oraz wypełnienie zobowiązania do dokonywania...

7. Poniesienie straty ze źródła przychodów nie zwalnia podmiotów powiązanych z obowiązków dokumentacyjnych

Warunek zwolnienia ze sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych będzie spełniony, gdy żaden z podmiotów...

8. Interpretacje indywidualne dla poszczególnych spółek po utworzeniu podatkowej grupy kapitałowej

Po utworzeniu podatkowej grupy kapitałowej, spółki wchodzące w jej skład nadal mogą korzystać z mocy...

9. Wspólnik spółki komandytowej może jednocześnie prowadzić działalność opodatkowaną w formie karty podatkowej

Uzyskiwanie przychodów z udziału w spółce osobowej nie wyłącza możliwości opodatkowania kartą podatkową indywidualnej...

10. Obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych dla działów specjalnych produkcji rolnej

Jeżeli podatnik prowadzi działalność rolniczą oraz osiąga przychody z działów specjalnych produkcji rolnej,...

Dodano do Twojego koszyka ×
Produkt
Cena brutto
Ilość
Wartość
Trwa dodawanie produktu do koszyka Trwa dodawanie produktu do koszyka.
« Kontynuuj zakupy
Przejdź do Twojego koszyka »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.