Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
95 720 85 40
 
JPK_VAT - nowe zasady od 1 lipca 2021 r.
Aktualnie jesteś: Sklep (strona główna)  »  Archiwum 2020  »  Dodatki do Czasopism 2020 w formie papierowej do -50%  »   Samochód w firmie - rozliczenie podatkowe w 2020 r.

Samochód w firmie - rozliczenie podatkowe w 2020 r.

Dodatek tematyczny nr 8 do Przeglądu Podatku Dochodowego
nr 8 (512) z dnia 20.04.2020
W prenumeracie Przeglądu Podatku Dochodowego wszystkie dodatki GRATIS!

Cennik
Publikacje 2020
Lp. Produkt Cena Ilość  
1. Dodatek tematyczny nr 8 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 8 (512) z dnia 20.04.2020 8,50 zł
(7,87 zł + 8% VAT)
szt.
UWAGA: Przy zamówieniach większej ilości tego samego dodatku udzielamy rabatów.
Szczegółowe informacje uzyskasz dzwoniąc pod nr tel.: 95 720 85 40.
Proszę o kontakt
Interesuje Cię ten produkt? Masz pytanie? Zadzwoń: 95 720 85 40, napisz e-mail: sklep@gofin.pl
lub zostaw swój numer - oddzwonimy.
Proszę o kontakt telefoniczny:
Dane osobowe (imię i nazwisko oraz numer telefonu), będą przetwarzane w celu kontaktu telefonicznego w związku z zamówioną usługą "Proszę o kontakt". Dane będą przetwarzane do czasu zrealizowania usługi.
Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych  
 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. z siedzibą w Gorzowie Wlkp. (66-400), ul. Owocowa 8.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod adresem e-mail: iod@gofin.pl.
 3. Masz prawo do:
  1. żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
  2. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  3. przenoszenia danych.
  4. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli taka zgoda została wyrażona.
  5. wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora.
 4. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.
 5. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.
 6. Administrator nie udostępnia przekazanych mu danych osobowych jakimkolwiek podmiotom trzecim.
 7. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że powierza przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:
  1. ATMAN S.A. - w celu przechowywania danych osobowych na serwerach dedykowanych w związku z umową hostingu.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ze szczególną troską chroni przekazane dane i zapewnia ich bezpieczeństwo na najwyższym poziomie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi. Zasady postępowania z danymi osobowymi oraz wykorzystywania plików cookies i innych technologii w ramach elektronicznych usług Wydawnictwa opisuje nasza Polityka prywatności i plików cookies.
Informacje
Opis dodatku
Spis treści

Samochód w firmie - rozliczenie podatkowe w 2020 r.

Dodatek tematyczny nr 8 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 8 (512) z dnia 20.04.2020

Liczba stron - 36

Format - B5

Rodzaj okładki - miękka

W dodatku omówione zostały skutki podatkowe używania różnego rodzaju samochodów w działalności gospodarczej. Dowiedzieć się z niego można, jak rozliczyć amortyzację oraz koszty związane z używaniem firmowych pojazdów. Poruszono w nim także zagadnienia dotyczące rozliczania samochodów w leasingu, najmowanych oraz prywatnych wykorzystywanych w działalności gospodarczej.

pokaż fragmenty artykułów

I. AMORTYZACJA FIRMOWEGO SAMOCHODU

1. Kurs waluty do przeliczenia wartości początkowej pojazdu nabytego za granicą

W Niemczech kupiłem samochód osobowy. Faktura dokumentująca zakup została wystawiona w euro 27 marca 2020 r. Samochód zamierzam uznać za środek trwały w prowadzonej przeze mnie działalności gospodarczej i wprowadzić do ewidencji środków trwałych oraz...

2. Wysokość odpisów amortyzacyjnych od samochodu osobowego ujmowana w kosztach

Na potrzeby działalności gospodarczej kupiłem samochód osobowy. Czy dotyczące go odpisy amortyzacyjne powinienem uwzględniać w kosztach uzyskania przychodów z zastosowaniem ograniczenia do 75% ich wysokości? Odpisów amortyzacyjnych dotyczących...

3. Rozliczenie opłaty rejestracyjnej

Spółka z o.o. na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej nabyła fabrycznie nowy samochód osobowy, który zaliczyła do środków trwałych. Czy wydatki poniesione na zarejestrowanie tego samochodu podlegają ograniczeniu, tzn. czy do kosztów uzyskania przychodów...

4. Wprowadzenie do firmy auta zakupionego do użytku prywatnego

W 2020 r. na potrzeby działalności gospodarczej chciałbym wykorzystywać samochód osobowy zakupiony przeze mnie prywatnie kilka lat temu. Jak ustalić jego wartość początkową? Jeżeli Czytelnik ma fakturę (rachunek...

5. Koszty amortyzacji ulepszonego samochodu osobowego o wartości przekraczającej 150.000 zł

Podatnik od listopada 2018 r. amortyzuje samochód osobowy. Jego cena nabycia nie przekraczała 150.000 zł. W 2020 r. poniósł nakłady na jego modernizację. Wydatek przekroczył 10.000 zł i zwiększył wartość początkową tego środka trwałego. Teraz wartość...

6. Stosowanie indywidualnej stawki amortyzacyjnej

Przedsiębiorca zamierza nabyć używany samochód osobowy. Czy jest możliwe ustalenie dla takiego samochodu indywidualnej stawki amortyzacyjnej? Tak. Gdy samochód osobowy przed nabyciem przez podatnika...

7. Amortyzacja samochodu osobowego stanowiącego współwłasność

Na potrzeby jednoosobowej działalności gospodarczej mam zamiar wykorzystywać samochód osobowy, który kupiłem wspólnie z bratem za kwotę przewyższającą 150.000 zł. Współwłasność jest w częściach równych. Wartość początkową ustaliłem w wysokości 50% kosztów jego nabycia....

8. Skorzystanie z jednorazowej amortyzacji dla pojazdu niebędącego samochodem osobowym

Przedsiębiorca zakupił samochód o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony. Pojazd ten był poddany dodatkowemu badaniu technicznemu dla celów VAT. Okręgowa stacja kontroli pojazdów wydała zaświadczenie, z którego wynika, że pojazd...

9. Amortyzacja samochodu wykupionego z leasingu

Podatnik używa w działalności gospodarczej samochód osobowy na podstawie umowy leasingu operacyjnego. Opłaty wynikające z tej umowy stanowią koszty uzyskania przychodów w proporcji do 150.000 zł. Po zakończeniu umowy podatnik planuje wykupić samochód, wprowadzić go...

II. KOSZTY UŻYWANIA AUTA BĘDĄCEGO ŚRODKIEM TRWAŁYM

1. Wydatki na polisę ubezpieczeniową

Przedsiębiorca poniósł wydatki na polisę dotyczącą ubezpieczenia AC i OC firmowego samochodu osobowego. Czy wydatki te stanowią koszty uzyskania przychodów w pełnej wysokości? Wydatki na ubezpieczenie OC firmowego...

2. Koszty używania samochodu osobowego u podatnika prowadzącego ewidencję przebiegu pojazdu na potrzeby VAT

W firmie osoby fizycznej wykorzystywany jest samochód osobowy wprowadzony do ewidencji środków trwałych. Jest też dla niego prowadzona ewidencja przebiegu pojazdu na potrzeby VAT. Czy firmie przysługuje prawo zaliczania do kosztów uzyskania...

3. Posiadanie zaświadczenia o przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu dla celów VAT

Spółka z o.o. posiada samochód ciężarowy o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony. Ma on jeden rząd siedzeń oddzielony od części przeznaczonej do przewozu ładunków trwałą przegrodą. Spółka dysponuje zaświadczeniem o przeprowadzonym badaniu technicznym...

4. Rozliczanie kosztów używania samochodu osobowego przez podatnika zwolnionego z VAT

W działalności gospodarczej korzystam z samochodu osobowego będącego środkiem trwałym. Nie prowadzę ewidencji przebiegu pojazdu dla celów VAT, gdyż jestem zwolniony z tego podatku. Czy mam prawo zaliczać do kosztów podatkowych 100%...

5. Wydatki na ubezpieczenie auta poniesione podczas zawieszenia prowadzenia firmy

W okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej podatnik PIT zobowiązany był ubezpieczyć samochód osobowy będący środkiem trwałym w jego firmie. Czy w tym okresie wydatki z tytułu wykupienia polisy (OC, AC) można zaliczyć...

6. Koszty wymiany opon

Na początku tego roku spółka z o.o. nabyła samochód osobowy i zaliczyła go do środków trwałych. Auto jest wykorzystywane do celów mieszanych. Czy wydatki na zakup opon letnich do tego auta można zaliczyć do kosztów uzyskania...

7. Nakłady na dodatkowe wyposażenie samochodu

Podatnik poniósł wydatki na dodatkowe wyposażenie samochodu osobowego, który jest środkiem trwałym w firmie. Dokupiono do niego czujniki parkowania wraz z montażem. Kwota nie przekroczyła 10.000 zł. Nakłady na ulepszenie tego środka trwałego nie...

8. Odsetki od kredytu zaciągniętego prywatnie na zakup samochodu osobowego wprowadzonego do firmy

Osoba fizyczna zaciągnęła "prywatny" kredyt na zakup samochodu osobowego. Po dwóch latach, w trakcie jego spłaty, wprowadziła ten samochód do prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej (jest ujęty w ewidencji środków trwałych oraz wartości...

III. POJAZD LEASINGOWANY LUB NAJMOWANY

1. Limitowanie kosztów używania samochodu

W 2020 r. przedsiębiorca zawarł umowę leasingu samochodu osobowego. Jakie koszty podlegają ograniczeniu i nie są ujmowane w podatkowej księdze przychodów i rozchodów, w przypadku używania takiego auta do celów mieszanych, gdy jego wartość nie przekracza...

2. Ustalenie wartości wynajętego pojazdu

Spółka z o.o. na potrzeby prowadzonej działalności wynajmuje samochody osobowe. Jeśli wartość danego samochodu jest wyższa niż 150.000 zł, to opłaty za jego najem podlegają ograniczeniu w zaliczaniu ich do kosztów uzyskania przychodów. W jaki sposób...

3. Kwota nieodliczonego VAT od rat leasingowych podlegającego ujęciu w kosztach

Czy nieodliczony VAT od rat leasingowych za samochód osobowy spółka z o.o. może w całości zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów, czy tylko w wysokości 75%? Nieodliczony VAT od rat leasingowych za samochód...

4. Ograniczenie opłat leasingowych dotyczących części kapitałowej

Podatnik PIT zwolniony z VAT zawarł umowę leasingu operacyjnego, której przedmiotem jest samochód osobowy. Z tego tytułu ponosi opłaty leasingowe. Opłaty te obejmują część kapitałową, odsetki oraz ubezpieczenie GAP. Które...

5. Dodatkowe opłaty związane z leasingiem operacyjnym

Spółka z o.o. zawarła umowę leasingu operacyjnego na samochód osobowy. Oprócz miesięcznych rat leasingowych może zostać obciążona np. opłatami: za polisę obcą, z tytułu wezwania do zapłaty czy wystawienia monitu, za przedłużenie lub skrócenie okresu...

6. Dokonanie cesji umowy leasingu

Została dokonana cesja umowy leasingu samochodu osobowego? Mając na uwadze limit 150.000 zł, jaką w tej sytuacji wartość pojazdu należy przyjąć? Naszym zdaniem, w przedstawionej sytuacji należy przyjąć...

7. Poniesienie nakładów na leasingowany pojazd

W działalności gospodarczej wykorzystuję leasingowany samochód osobowy. Pojazd ten służy też celom osobistym. Planuję okleić go specjalną folią zabezpieczającą, co będzie kosztowało około 18.000 zł. Czy zakup ten należy zakwalifikować jako...

8. Aneks do umowy leasingu zawartej przed 2019 r.

Spółka jawna osób fizycznych zawarła w 2018 r. umowę leasingu samochodu osobowego o wartości przekraczającej 150.000 zł. W 2020 r. planowana jest zmiana składu osobowego spółki. Odejdzie jeden z jej dotychczasowych wspólników. Spowoduje to zmianę nazwy...

9. Koszty najmu i eksploatacji samochodu specjalnego

Przedsiębiorca świadczy usługi w zakresie pomocy drogowej. Na czas naprawy firmowego pojazdu specjalnego wynajął inny taki samochód. Pojazd nie stanowi samochodu osobowego w rozumieniu ustawy o PIT. Czy koszty związane z użytkowaniem wynajętego...

IV. PRYWATNE SAMOCHODY

1. Wydatki dotyczące samochodu stanowiącego współwłasność małżonków

W prowadzonej działalności gospodarczej wykorzystuję samochód osobowy stanowiący wspólność majątkową małżonków. Samochód nie jest środkiem trwałym w firmie. Czy koszty z tytułu eksploatacji tego samochodu w wysokości 20% poniesionych wydatków mogę zaliczyć...

2. Koszty używania w działalności gospodarczej użyczonego samochodu

W działalności gospodarczej podatnik wykorzystuje samochód nieodpłatnie udostępniony mu przez ojca. Pojazd ten był poddany dodatkowemu badaniu technicznemu dla celów VAT. Okręgowa stacja kontroli pojazdów wydała zaświadczenie, z którego wynika,...

3. Opłaty parkingowe ponoszone przez pracowników podczas przebywania w podróży służbowej

Pracownicy spółki z o.o. w celu odbywania podróży służbowych na ogół korzystają ze swoich prywatnych samochodów osobowych i ponoszą szereg kosztów związanych z eksploatacją tych aut (np. koszty paliwa), a także opłaty dodatkowe, jak np. opłaty parkingowe....

4. Używanie przez członka zarządu prywatnego samochodu na potrzeby firmowe

Członek zarządu w spółce z o.o. (pełniący tę funkcję na podstawie powołania) wykorzystuje swój prywatny samochód osobowy do załatwiania spraw związanych z funkcjonowaniem spółki. Czy do kosztów uzyskania przychodów spółka będzie mogła zaliczyć 75% wydatków...

5. Wykorzystywanie prywatnego auta menedżera w celu odbycia wyjazdu służbowego

Osoba na kontrakcie menedżerskim (członek zarządu spółki z o.o.) świadczy na rzecz spółki usługi zarządzania. W celu realizacji powierzonych jej obowiązków odbywa podróże służbowe prywatnym samochodem osobowym. Czy koszty odbycia podróży w części...

Dodano do Twojego koszyka ×
Produkt
Cena brutto
Ilość
Wartość
Trwa dodawanie produktu do koszyka Trwa dodawanie produktu do koszyka.
« Kontynuuj zakupy
Przejdź do Twojego koszyka »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.