Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
95 720 85 40
 
JPK_VAT - nowe zasady od 1 lipca 2021 r.
Aktualnie jesteś: Sklep (strona główna)  »  Archiwum 2020  »  Dodatki do Czasopism 2020 w formie papierowej do -50%  »   Zasady odliczania VAT naliczonego w 2020 r.

Zasady odliczania VAT naliczonego w 2020 r.

Dodatek tematyczny nr 13 do Poradnika VAT nr 18 (522) z dnia 20.09.2020
W prenumeracie Poradnika VAT wszystkie dodatki GRATIS!
Cennik
Publikacje 2020
Lp. Produkt Cena Ilość  
1. Dodatek tematyczny nr 13 do Poradnika VAT nr 18 (522) z dnia 20.09.2020 8,50 zł
(7,87 zł + 8% VAT)
szt.
UWAGA: Przy zamówieniach większej ilości tego samego dodatku udzielamy rabatów.
Szczegółowe informacje uzyskasz dzwoniąc pod nr tel.: 95 720 85 40.
Proszę o kontakt
Interesuje Cię ten produkt? Masz pytanie? Zadzwoń: 95 720 85 40, napisz e-mail: sklep@gofin.pl
lub zostaw swój numer - oddzwonimy.
Proszę o kontakt telefoniczny:
Dane osobowe (imię i nazwisko oraz numer telefonu), będą przetwarzane w celu kontaktu telefonicznego w związku z zamówioną usługą "Proszę o kontakt". Dane będą przetwarzane do czasu zrealizowania usługi.
Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych  
 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. z siedzibą w Gorzowie Wlkp. (66-400), ul. Owocowa 8.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod adresem e-mail: iod@gofin.pl.
 3. Masz prawo do:
  1. żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
  2. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  3. przenoszenia danych.
  4. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli taka zgoda została wyrażona.
  5. wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora.
 4. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.
 5. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.
 6. Administrator nie udostępnia przekazanych mu danych osobowych jakimkolwiek podmiotom trzecim.
 7. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że powierza przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:
  1. ATMAN S.A. - w celu przechowywania danych osobowych na serwerach dedykowanych w związku z umową hostingu.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ze szczególną troską chroni przekazane dane i zapewnia ich bezpieczeństwo na najwyższym poziomie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi. Zasady postępowania z danymi osobowymi oraz wykorzystywania plików cookies i innych technologii w ramach elektronicznych usług Wydawnictwa opisuje nasza Polityka prywatności i plików cookies.
Informacje
Opis dodatku
Spis treści

Zasady odliczania VAT naliczonego w 2020 r.

Dodatek tematyczny nr 13 do Poradnika VAT nr 18 (522) z dnia 20.09.2020

Liczba stron - 36

Format - B5

Rodzaj okładki - miękka

Prezentowany dodatek wyjaśnia zagadnienia związane z realizacją prawa do odliczenia podatku naliczonego przez podatników VAT oraz planowane zmiany w tym zakresie. Szczególną uwagę poświęcamy terminom, w jakich odliczenie podatku naliczonego może nastąpić. Omawiamy także wszelkie wyłączenia ustawowe z prawa do odliczenia podatku VAT.

pokaż fragmenty artykułów

I. OD JAKICH ZAKUPÓW MOŻNA ODLICZYĆ VAT?

Zgodnie z ogólną zasadą określoną w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia...

II. REJESTRACJA JAKO WARUNEK ODLICZENIA VAT

1. Obowiązek złożenia zgłoszenia rejestracyjnego

Zgodnie z art. 96 ust. 1 ustawy o VAT, w związku z ...

2. Prawo do odmowy rejestracji i do wykreślenia podmiotu z rejestru podatników VAT

W art. 96 ust. 4a ustawy o VAT wskazano iż naczelnik urzędu...

3. Termin odliczenia VAT od zakupów dokonanych przed rejestracją

Ogólna zasada wyrażona w art. 86 ust. 10 ustawy o VAT, pozwala...

III. TERMINY ODLICZANIA PODATKU NALICZONEGO

1. Moment odliczenia VAT naliczonego - zasada podstawowa

Podatnik VAT ma prawo do odliczenia podatku naliczonego od zakupu towarów i usług, o ile zakup ten służy wykonywanym przez niego czynnościom opodatkowanym podatkiem VAT. Aby jednak prawo to zrealizować,...

2. Prawo do odliczenia VAT poprzez korektę deklaracji

Nieskorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego w danym okresie rozliczeniowym, a także w dwóch następnych, nie pozbawia podatnika prawa do odliczenia podatku VAT w późniejszym terminie. Jeżeli bowiem podatnik nie dokona obniżenia...

3. Faktura korygująca a termin odliczenia VAT

W myśl art. 29a ust. 13 ustawy o VAT, w przypadku obniżenia podstawy...

4. Faktury za media

Obowiązek podatkowy od sprzedaży mediów powstaje - zgodnie z art. 19a...

5. Określenie momentu otrzymania faktury elektronicznej

Podatnicy, którzy dokumentują czynności opodatkowane podatkiem VAT przy pomocy e-faktur mają często trudności z ustaleniem w sposób prawidłowy terminu ich otrzymania. Moment otrzymania faktury jest bowiem kwestią zasadniczą...

6. Kiedy odliczyć VAT z duplikatu faktury?

Zgodnie z art. 106l ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT duplikat faktury...

7. Zapłata należności poza MPP a odliczenie VAT

Obowiązek stosowania mechanizmu podzielonej płatności dotyczy wyłącznie towarów i usług wymienionych w ...

IV. OGRANICZENIA I WYŁĄCZENIA Z PRAWA DO ODLICZENIA VAT

1. Podmioty, które nie mogą odliczać VAT naliczonego

Ustawa o VAT w art. 86 ust. 1 zawiera bardzo ogólne stwierdzenie,...

2. Wyłączenia przedmiotowe z prawa do odliczenia

Poza ograniczeniami w odliczaniu podatku naliczonego o charakterze podmiotowym, w ustawie o VAT znajdują się innego rodzaju ograniczenia bądź wyłączenia z prawa do odliczenia podatku naliczonego od nabywanych towarów i usług. Na...

3. Zasady odliczania VAT od samochodów

Definicja zawarta w art. 2 pkt 34 ustawy o VAT stanowi, iż pojazdami...

3.1. Odliczanie VAT od wydatków związanych z nabyciem pojazdów silnikowych

Zgodnie z ogólną zasadą przewidzianą w art. 86a ust. 1 od wszystkich...

3.2. Pojazdy wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika - 100% odliczenia podatku

Odliczenie VAT w pełnej wysokości przysługuje (przy założeniu związku z czynnościami opodatkowanymi) w odniesieniu do wydatków (...

3.3. Korekta VAT naliczonego w związku ze zmianą sposobu wykorzystywania pojazdu samochodowego

System korekt podatku VAT naliczonego stosowany jest w sytuacji, gdy podatnik nabył pojazd samochodowy (samochód osobowy lub inny pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, z wyłączeniem pojazdów konstrukcyjnie przeznaczonych...

3.4. Zmiana przeznaczenia towaru a prawo do odliczenia VAT

Podatnik ma obowiązek dokonania korekty podatku naliczonego z tytułu zakupu części samochodowych nabytych jako towary handlowe w przypadku późniejszego ich wykorzystania w samochodach służących do działalności mieszanej....

4. Błędy formalne uniemożliwiające skorzystanie z prawa do odliczenia podatku

Poza wskazanymi w ustawie o VAT ograniczeniami prawa podatnika do odliczania podatku naliczonego od nabywanych towarów i usług, istnieją jeszcze ograniczenia, które wiążą się ściśle z błędami formalnymi dokumentów wystawianych dla potrzeb podatku...

V. ODLICZANIE CZĘŚCIOWE PODATKU NALICZONEGO

1. Zasady odliczania VAT przy działalności mieszanej (zwolnionej i opodatkowanej)

Co do zasady podatnicy, którzy wykonują czynności opodatkowane VAT mają prawo do odliczenia podatku naliczonego od zakupów towarów i usług związanych z tymi czynnościami. Nie mają natomiast prawa do odliczania podatku...

2. Odliczanie VAT przy zastosowaniu prewspółczynnika

Stosowanie ograniczeń w odliczaniu VAT poprzez tzw. prewspółczynnik, dotyczy podmiotów, które: dokonują zakupu towarów i usług wykorzystywanych do celów wykonywanej działalności gospodarczej, jak i do celów innych niż działalność...

VI. OBOWIĄZKOWA KOREKTA VAT NALICZONEGO PRZEZ DŁUŻNIKA

1. Podstawa zastosowania ulgi na złe długi

Wśród przywilejów jakie przysługują podatnikom VAT, istotną rolę odgrywa prawo do korekty podstawy opodatkowania i podatku należnego w sytuacji gdy nie otrzymali oni w odpowiednim terminie zapłaty za sprzedane towary czy...

2. Obowiązek korekty VAT naliczonego przez dłużnika

Ulga na złe długi jest przywilejem podatników wobec których kontrahenci nie wywiązują się terminowo z płatności należności za nabyte towary czy usługi. Dla dłużnika przepisy w zakresie ulgi na złe długi...

3. Korekta VAT w związku z uregulowaniem należności

W przypadku gdy po złożeniu deklaracji podatkowej, w której wierzyciel skorygował podatek należny i podstawę opodatkowania, należność zostanie uregulowana lub zbyta w jakiejkolwiek formie, wierzyciel ma obowiązek zwiększenia podstawy opodatkowania i kwoty podatku...

VII. UPROSZCZENIA W ZAKRESIE ODLICZANIA VAT OD STYCZNIA 2021 R. - PROJEKT USTAWY

Na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji (www.rcl.gov.pl) zamieszczono projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy - Prawo bankowe (nr druku UD118). Celem proponowanej nowelizacji ustawy...

1. Zmiana zasad rozliczania faktur korygujących

W przypadku faktur korygujących in minus podatnik będzie dokonywał obniżenia podstawy opodatkowania i VAT należnego już w okresie wystawienia faktury korygującej pod warunkiem, że z posiadanej przez niego dokumentacji wynikać będzie, że...

2. Wydłużenie terminu na skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego

W świetle obowiązujących przepisów na odliczenie podatku naliczonego podatnik ma - co do zasady - trzy miesiące. Jeżeli bowiem nie odliczy podatku VAT w rozliczeniu za okres, w którym spełnił ustawowe warunki odliczenia,...

3. Prawo do odliczenia VAT z faktur dokumentujących nabycie usług noclegowych w celu ich odsprzedaży

Podatnicy będą mieli możliwość odliczenia podatku VAT z faktur za usługi noclegowe nabyte na rzecz swojego klienta biznesowego. Powyższe oznacza likwidację zakazu odliczenia dla podatników nabywających takie usługi w celu...

Dodano do Twojego koszyka ×
Produkt
Cena brutto
Ilość
Wartość
Trwa dodawanie produktu do koszyka Trwa dodawanie produktu do koszyka.
« Kontynuuj zakupy
Przejdź do Twojego koszyka »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.