Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
95 720 85 40
 
Aktualnie jesteś: Sklep (strona główna)  »  Archiwum 2023  »  Dodatki do Czasopism 2023 w formie papierowej do -50%  »   Oznaczanie transakcji krajowych i zagranicznych w JPK_V7M/V7K

Oznaczanie transakcji krajowych i zagranicznych w JPK_V7M/V7K

Dodatek tematyczny nr 15 do Poradnika VAT nr 19 (595) z dnia 10.10.2023
W prenumeracie Poradnika VAT wszystkie dodatki GRATIS!
Cennik
Publikacje 2023
Lp. Produkt Cena Ilość  
1. Dodatek tematyczny nr 15 do Poradnika VAT nr 19 (595) z dnia 10.10.2023 22,00 zł
(20,37 zł + 8% VAT)
szt.
Darmowa wysyłka przy wpłacie na konto
UWAGA: Przy zamówieniach większej ilości tego samego dodatku udzielamy rabatów.
Szczegółowe informacje uzyskasz dzwoniąc pod nr tel.: 95 720 85 40.
Proszę o kontakt
Interesuje Cię ten produkt? Masz pytanie? Zadzwoń: 95 720 85 40, napisz e-mail: sklep@gofin.pl
lub zostaw swój numer - oddzwonimy.
Proszę o kontakt telefoniczny:
Dane osobowe (imię i nazwisko oraz numer telefonu), będą przetwarzane w celu kontaktu telefonicznego w związku z zamówioną usługą "Proszę o kontakt". Dane będą przetwarzane do czasu zrealizowania usługi.
Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych  
 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. z siedzibą w Gorzowie Wlkp. (66-400), ul. Owocowa 8.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod adresem e-mail: iod@gofin.pl.
 3. Masz prawo do:
  1. żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
  2. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  3. przenoszenia danych.
  4. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli taka zgoda została wyrażona.
  5. wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora.
 4. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.
 5. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.
 6. Administrator nie udostępnia przekazanych mu danych osobowych jakimkolwiek podmiotom trzecim.
 7. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że powierza przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:
  1. ATMAN S.A. - w celu przechowywania danych osobowych na serwerach dedykowanych w związku z umową hostingu.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ze szczególną troską chroni przekazane dane i zapewnia ich bezpieczeństwo na najwyższym poziomie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi. Zasady postępowania z danymi osobowymi oraz wykorzystywania plików cookies i innych technologii w ramach elektronicznych usług Wydawnictwa opisuje nasza Polityka prywatności i plików cookies.
Informacje
Szczegółowy opis
Spis treści

Oznaczanie transakcji krajowych i zagranicznych w JPK_V7M/V7K

Dodatek tematyczny nr 15 do Poradnika VAT nr 19 (595) z dnia 10.10.2023

Liczba stron - 36

Format - B5

Rodzaj okładki - miękka

W dodatku przedstawiono zasady sporządzania JPK_VAT z deklaracją oraz stosowania obligatoryjnych oznaczeń dotyczących procedur oraz dowodów potwierdzających dokonanie transakcji.  

pokaż fragmenty artykułów

I. SPORZĄDZANIE JPK_VAT Z DEKLARACJĄ

1. Obowiązek złożenia rozliczenia

» Termin złożenia części deklaracyjnej i ewidencyjnej Każdy czynny (niekorzystający ze zwolnienia z VAT) podatnik VAT, niezależnie od tego czy w danym okresie rozliczeniowym wykonał jakąkolwiek czynność podlegającą opodatkowaniu, czy też...

2. Objaśnienia co do sposobu wypełniania oraz wykazywania danych w JPK

Sposób wypełniania JPK_VAT z deklaracją określa ...

3. Kody GTU stosowane do niektórych towarów i usług

Deklaracje JPK_V7M i JPK_V7K zawierają dane niezbędne do obliczenia wysokości podatku należnego, obliczenia wysokości podatku naliczonego, obliczenia wysokości podatku podlegającego wpłacie do urzędu skarbowego lub wskazania nadwyżki podatku naliczonego...

4. Szczególne procedury wykazywane w JPK

W strukturze ewidencji w zakresie podatku należnego dla JPK_V7M/JPK_V7K konieczne jest (o ile występują) stosowanie oznaczeń dotyczących procedur, o których mowa w ...

5. Oznaczenia dowodów sprzedaży/zakupu

» Struktura ewidencji w zakresie podatku należnego W strukturze ewidencji w zakresie podatku należnego dla JPK_V7M/JPK_V7K konieczne jest stosowanie oznaczeń dowodów sprzedaży, o których mowa w ...

II. WYBRANE TRANSAKCJE WYKAZYWANE W PLIKU JPK_VAT

1. Stosowanie kodów GTU

1.1. Zamieszczanie kodów GTU na fakturach

W art. 106e ust. 1 pkt 1-24 ustawy o VAT wskazano jakie pozycje...

1.2. Usługi kurierskie i spedycyjne

Zgodnie z ...

1.3. Przechowywanie opon

"Świadczenie usług transportowych i gospodarki magazynowej - PKWiU 49.4, 52.1" należy oznaczyć kodem GTU_13. "Magazynowanie i przechowywanie towarów" sklasyfikowane w PKWiU 52.1 swym zakresem obejmuje magazynowanie i przechowywanie: towarów...

1.4. Usługi najmu gruntów w celu ekspozycji nośników reklamowych

Kodem GTU_12 w pliku JPK_V7M i JPK_V7K (w części ewidencyjnej sprzedaży) oznaczane są faktury potwierdzające świadczenia usług o charakterze niematerialnym - wyłącznie: doradczych, w tym doradztwa prawnego i podatkowego oraz doradztwa związanego z zarządzaniem (PKWiU...

1.5. Usługi transportu, dystrybucji i wydania węgla zakupionego przez gminę po cenach preferencyjnych dla gospodarstw domowych

W grupowaniu PKWiU 49.4 "Transport drogowy towarów oraz usługi związane z przeprowadzkami" mieści się m.in.: transport drogowy pojazdami przeznaczonymi do przewozu towarów w kontenerach (PKWiU 49.41.14.0), transport drogowy...

1.6. Wykonanie zbrojenia z prętów według rysunków otrzymanych od zlecającego

W sekcji C PKWiU zawarty jest m.in. dział 25 "Wyroby metalowe gotowe, z wyłączeniem maszyn i urządzeń". Dział ten obejmuje: wyroby wykonane w całości z metalu (takie jak: części, pojemniki,...

1.7. Sprzedaż biżuterii

Z przepisów rozporządzenia w sprawie JPK_VAT z deklaracją wynika, że w przypadku sprzedaży metali szlachetnych oraz nieszlachetnych - wyłącznie określonych w ...

1.8. Dostawa środków transportu

Kodem GTU_07 należy oznaczyć dostawę pojazdów oraz części (CN od 8701 do 8708), tj.: ciągniki (inne niż ciągniki objęte pozycją 8709, tj. pojazdy do transportu...

1.9. Produkty lecznicze objęte obowiązkiem zgłoszenia wywozu

W pierwszej kolejności należy zwrócić uwagę, że kod GTU_09 dotyczy dostawy leków oraz wyrobów medycznych - produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, objętych obowiązkiem zgłoszenia,...

1.10. Usługi składowania i odzyskiwania odpadów

W sprawie rozstrzyganej przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 25 listopada 2020 r., nr 0114-KDIP1-1.4012.601.2020.1.AKA spółka dzierżawi...

1.11. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności nieruchomości

Dostawa budynków, budowli i gruntów oraz ich części i udziałów w prawie własności, w tym również zbycia praw, o których mowa w ...

1.12. Udostępnianie powierzchni reklamowej na stronie internetowej

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 4 kwietnia 2022 r., nr 0114-KDIP4-3.4012.831.2021.4.RK wyjaśnił, że podatnik nie jest...

1.13. Alkohol składnikiem zestawu upominkowego

Oznaczenie GTU_01 dotyczy dostawy napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,2%, piwa oraz napojów alkoholowych będących mieszaniną piwa i napojów alkoholowych, w których zawartość alkoholu przekracza 0,5%. W przypadku sprzedaży...

1.14. Usługi zaliczane do pozaszkolnych form edukacji

Dowody sprzedaży potwierdzające świadczenie usług w zakresie pozaszkolnych form edukacji sklasyfikowanych w PKWiU 85.5 powinny być oznaczane w JPK_VAT z deklaracją (w części ewidencyjnej sprzedaży VAT) kodem GTU_12 (uwzględniając oczywiście wyłączenia wynikające z ...

2. Oznaczenia procedur

2.1. Wystawianie faktur do paragonów

Ustawodawca w art. 109 ust. 3d ustawy o VAT wskazał, że dla...

2.2. Sprzedaż bezrachunkowa

Z przepisów rozporządzenia w sprawie JPK_VAT z deklaracją wynika, że ewidencja w zakresie prawidłowego rozliczenia podatku należnego powinna zawierać m.in.: wykazywaną w wysokościach zbiorczych w podziale na stawki podatku oraz sprzedaż...

2.3. Sprzedaż opodatkowana marżą

W części ewidencyjnej JPK_VAT z deklaracją dostawę towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków, opodatkowanych na zasadach marży zgodnie z ...

2.4. Zakup od podatnika rozliczającego VAT kasowo

Jednym z obowiązkowych oznaczeń, które musi zawierać ewidencja jest oznaczenie symbolem MK. Symbol ten dotyczy faktur wystawionych przez podatnika będącego dostawcą lub usługodawcą, który wybrał metodę kasową rozliczeń określoną...

2.5. Stosowanie oznaczeń TP przez spółki gminne

Na podstawie ...

2.6. Oznaczanie bonu jednego przeznaczenia w JPK_VAT

W art. 2 pkt 41 ustawy o VAT wskazano, że przez bon...

2.7. Opłaty abonamentowe za kartę GSM na rzecz podmiotów mających siedzibę w kraju

Począwszy od rozliczenia za styczeń 2022 r. do wewnątrzwspólnotowej sprzedaży na odległość towarów, które w momencie rozpoczęcia ich wysyłki lub transportu znajdowały się na terytorium kraju, oraz świadczenia usług telekomunikacyjnych,...

2.8. Oznaczenia stosowane przez drugiego uczestnika transakcji trójstronnej

Wyjaśnijmy, że w przypadku, gdy polski podatnik VAT jest pierwszym uczestnikiem w ramach transakcji trójstronnych, tzn. wysyła towar do jednego kraju Unii, a dostawę zafakturuje na rzecz drugiego z kolei podmiotu, który...

2.9. Ewidencjonowanie importu usług

Zakup usług od zagranicznych firm najczęściej stanowi dla polskich podatników import usług, choć nie w każdym przypadku. Dokonując takiego zakupu należy ustalić kilka ważnych kwestii, które pozwolą na prawidłowe...

2.10. Import towarów rozliczany w zgłoszeniu celnym

Importerzy są obowiązani do obliczenia i wykazania w zgłoszeniu celnym albo w rozliczeniu zamknięcia, kwoty podatku z uwzględnieniem obowiązujących stawek z zastrzeżeniem ...

2.11. Usługi niematerialne świadczone na rzecz podmiotów zagranicznych

Zgodnie z ...

III. KOREKTA CZĘŚCI EWIDENCYJNEJ Z UWAGI NA NIEPRAWIDŁOWE OZNACZENIE GTU LUB JEGO BRAK W PIERWOTNEJ WERSJI

1. Konieczność skorygowania pliku JPK_VAT z deklaracją

Uwaga Oznaczeń GTU nie stosuje się dla transakcji udokumentowanych zbiorczymi dowodami RO i WEW oraz do transakcji nabycia towarów i usług skutkujących powstaniem podatku...

2. Sposoby dokonania korekty przy błędnym GTU

Ustawodawca nie wskazał sposobu poprawienia błędnie zastosowanego w pliku JPK_VAT kodu GTU. W ww. broszurze informacyjnej wyjaśniono, że: "(...) Korektę błędnego wpisu niewpływającego na wysokość podatku należnego lub...

Dodano do Twojego koszyka ×
Produkt
Cena brutto
Ilość
Wartość
Trwa dodawanie produktu do koszyka Trwa dodawanie produktu do koszyka.
« Kontynuuj zakupy
Przejdź do Twojego koszyka »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.