Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
95 720 85 40
 
Aktualnie jesteś: Sklep (strona główna)  »  Archiwum 2023  »   Dodatki do Czasopism 2023 w formie papierowej do -50%
Archiwum 2023 - Dodatki do Czasopism do -50%
Sortowanie:
Proszę o kontakt
Istnieje również możliwość utworzenia własnego pakietu dodatków. Skontaktuj się: sklep@gofin.pl
95 720 85 40, napisz lub zostaw swój numer - oddzwonimy
Proszę o kontakt telefoniczny:
Dane osobowe (imię i nazwisko oraz numer telefonu), będą przetwarzane w celu kontaktu telefonicznego w związku z zamówioną usługą "Proszę o kontakt". Dane będą przetwarzane do czasu zrealizowania usługi.
Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych  
 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. z siedzibą w Gorzowie Wlkp. (66-400), ul. Owocowa 8.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod adresem e-mail: iod@gofin.pl.
 3. Masz prawo do:
  1. żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
  2. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  3. przenoszenia danych.
  4. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli taka zgoda została wyrażona.
  5. wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora.
 4. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.
 5. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.
 6. Administrator nie udostępnia przekazanych mu danych osobowych jakimkolwiek podmiotom trzecim.
 7. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że powierza przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:
  1. ATMAN S.A. - w celu przechowywania danych osobowych na serwerach dedykowanych w związku z umową hostingu.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ze szczególną troską chroni przekazane dane i zapewnia ich bezpieczeństwo na najwyższym poziomie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi. Zasady postępowania z danymi osobowymi oraz wykorzystywania plików cookies i innych technologii w ramach elektronicznych usług Wydawnictwa opisuje nasza Polityka prywatności i plików cookies.
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego
Dodatek tematyczny
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego
Cena dodatku
11,00 zł 22,00 zł
Więcej
Najniższa cena towaru w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki: 22,00 zł
Najciekawsze orzecznictwo z zakresu PIT i CIT
Dodatek tematyczny
Najciekawsze orzecznictwo z zakresu PIT i CIT
Cena dodatku
11,00 zł 22,00 zł
Więcej
Najniższa cena towaru w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki: 22,00 zł
Ustalanie dochodu za 2023 r. - wybrane zagadnienia
Dodatek tematyczny
Ustalanie dochodu za 2023 r. - wybrane zagadnienia
Cena dodatku
11,00 zł 22,00 zł
Więcej
Najniższa cena towaru w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki: 22,00 zł
Zmiany w VAT w 2024 r.
Dodatek tematyczny
Zmiany w VAT w 2024 r.
Cena dodatku
11,00 zł 22,00 zł
Więcej
Najniższa cena towaru w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki: 22,00 zł
Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2023 r.
Dodatek tematyczny
Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2023 r.
Cena dodatku
11,00 zł 22,00 zł
Więcej
Najniższa cena towaru w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki: 22,00 zł
Wybór formy opodatkowania na 2024 r.
Dodatek tematyczny
Wybór formy opodatkowania na 2024 r.
Cena dodatku
11,00 zł 22,00 zł
Więcej
Najniższa cena towaru w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki: 22,00 zł
Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne - klasyfikacja, wartość początkowa oraz amortyzacja
Dodatek tematyczny
Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne - klasyfikacja, wartość...
Cena dodatku
11,00 zł 22,00 zł
Więcej
Najniższa cena towaru w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki: 22,00 zł
Bilans i rachunek zysków i strat za 2023 r.
Dodatek tematyczny
Bilans i rachunek zysków i strat za 2023 r.
Cena dodatku
12,00 zł 24,00 zł
Więcej
Najniższa cena towaru w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki: 24,00 zł
Transakcje dotyczące środków transportu realizowane w UE
Dodatek tematyczny
Transakcje dotyczące środków transportu realizowane w UE
Cena dodatku
11,00 zł 22,00 zł
Więcej
Najniższa cena towaru w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki: 22,00 zł
Podróże służbowe, w tym kierowców
Dodatek tematyczny
Podróże służbowe, w tym kierowców
Cena dodatku
11,00 zł 22,00 zł
Więcej
Najniższa cena towaru w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki: 22,00 zł
Wybrane interpretacje ZUS
Dodatek tematyczny
Wybrane interpretacje ZUS
Cena dodatku
11,00 zł 22,00 zł
Więcej
Najniższa cena towaru w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki: 22,00 zł
Zakupy od kontrahentów zagranicznych w ujęciu podatkowym i księgowym
Dodatek tematyczny
Zakupy od kontrahentów zagranicznych w ujęciu podatkowym i księgowym
Cena dodatku
11,00 zł 22,00 zł
Więcej
Najniższa cena towaru w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki: 22,00 zł
Inwentaryzacja 2023 r.
Dodatek tematyczny
Inwentaryzacja 2023 r.
Cena dodatku
11,00 zł 22,00 zł
Więcej
Najniższa cena towaru w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki: 22,00 zł
Należności umorzone, przedawnione, nieściągalne
Dodatek tematyczny
Należności umorzone, przedawnione, nieściągalne
Cena dodatku
11,00 zł 22,00 zł
Więcej
Najniższa cena towaru w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki: 22,00 zł
Firmowe wydatki - kwalifikacja i rozliczenie w podatku dochodowym
Dodatek tematyczny
Firmowe wydatki - kwalifikacja i rozliczenie w podatku dochodowym
Cena dodatku
11,00 zł 22,00 zł
Więcej
Najniższa cena towaru w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki: 22,00 zł
Oznaczanie transakcji krajowych i zagranicznych w JPK_V7M/V7K
Dodatek tematyczny
Oznaczanie transakcji krajowych i zagranicznych w JPK_V7M/V7K
Cena dodatku
11,00 zł 22,00 zł
Więcej
Najniższa cena towaru w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki: 22,00 zł
Stosowanie RODO w kadrach i płacach
Dodatek tematyczny
Stosowanie RODO w kadrach i płacach
Cena dodatku
11,00 zł 22,00 zł
Więcej
Najniższa cena towaru w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki: 22,00 zł
Rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów BHP. Stan prawny na 1 października 2023 r.
Dodatek – przepisy prawne
Rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów BHP
Stan prawny na 1 października 2023 r.
Cena dodatku
9,00 zł 18,00 zł
Więcej
Najniższa cena towaru w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki: 18,00 zł
Kodeks spółek handlowych. Stan prawny na 15 września 2023 r.
Dodatek – przepisy prawne
Kodeks spółek handlowych
Stan prawny na 15 września 2023 r.
Cena dodatku
10,00 zł 20,00 zł
Więcej
Najniższa cena towaru w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki: 20,00 zł
Środki trwałe w pytaniach Czytelników
Dodatek tematyczny
Środki trwałe w pytaniach Czytelników
Cena dodatku
11,00 zł 22,00 zł
Więcej
Najniższa cena towaru w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki: 22,00 zł
VAT przy sprzedaży i zakupie nieruchomości - praktyczne porady
Dodatek tematyczny
VAT przy sprzedaży i zakupie nieruchomości - praktyczne porady
Cena dodatku
11,00 zł 22,00 zł
Więcej
Najniższa cena towaru w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki: 22,00 zł
Podatkowa księga przychodów i rozchodów - wybrane zagadnienia
Dodatek tematyczny
Podatkowa księga przychodów i rozchodów - wybrane zagadnienia
Cena dodatku
11,00 zł 22,00 zł
Więcej
Najniższa cena towaru w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki: 22,00 zł
Podróże służbowe - wybrane zagadnienia
Dodatek tematyczny
Podróże służbowe - wybrane zagadnienia
Cena dodatku
11,00 zł 22,00 zł
Więcej
Najniższa cena towaru w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki: 22,00 zł
VAT w obrocie krajowym w wyjaśnieniach resortowych i orzecznictwie
Dodatek tematyczny
VAT w obrocie krajowym w wyjaśnieniach resortowych i orzecznictwie
Cena dodatku
11,00 zł 22,00 zł
Więcej
Najniższa cena towaru w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki: 22,00 zł
Umowy cywilnoprawne w aspekcie składkowo-podatkowym
Dodatek tematyczny
Umowy cywilnoprawne w aspekcie składkowo-podatkowym
Cena dodatku
11,00 zł 22,00 zł
Więcej
Najniższa cena towaru w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki: 22,00 zł
Kasy rejestrujące - ulga na zakup, zasady ewidencjonowania i zwolnienia
Dodatek tematyczny
Kasy rejestrujące - ulga na zakup, zasady ewidencjonowania i zwolnienia
Cena dodatku
11,00 zł 22,00 zł
Więcej
Najniższa cena towaru w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki: 22,00 zł
Pozycje i transakcje w walucie obcej według ustawy o rachunkowości i MSR
Dodatek tematyczny
Pozycje i transakcje w walucie obcej według ustawy o rachunkowości i MSR
Cena dodatku
11,00 zł 22,00 zł
Więcej
Najniższa cena towaru w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki: 22,00 zł
Działania marketingowe - skutki w podatku dochodowym
Dodatek tematyczny
Działania marketingowe - skutki w podatku dochodowym
Cena dodatku
11,00 zł 22,00 zł
Więcej
Najniższa cena towaru w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki: 22,00 zł
Pracodawca przed sądem pracy
Dodatek tematyczny
Pracodawca przed sądem pracy
Cena dodatku
11,00 zł 22,00 zł
Więcej
Najniższa cena towaru w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki: 22,00 zł
Jak zrealizować prawo do odliczenia podatku naliczonego?
Dodatek tematyczny
Jak zrealizować prawo do odliczenia podatku naliczonego?
Cena dodatku
11,00 zł 22,00 zł
Więcej
Najniższa cena towaru w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki: 22,00 zł
Wybrane przepisy ustawy zdrowotnej - Stan prawny na 1 sierpnia 2023 r.
Dodatek – przepisy prawne
Wybrane przepisy ustawy zdrowotnej
Stan prawny na 1 sierpnia 2023 r.
Cena dodatku
9,00 zł 18,00 zł
Więcej
Najniższa cena towaru w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki: 18,00 zł
Najciekawsze wyjaśnienia organów podatkowych i orzecznictwo - VAT, PIT, CIT
Dodatek tematyczny
Najciekawsze wyjaśnienia organów podatkowych i orzecznictwo - VAT, PIT, CIT
Cena dodatku
11,00 zł 22,00 zł
Więcej
Najniższa cena towaru w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki: 22,00 zł
Majątek trwały - rozliczenie podatkowe
Dodatek tematyczny
Majątek trwały - rozliczenie podatkowe
Cena dodatku
11,00 zł 22,00 zł
Więcej
Najniższa cena towaru w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki: 22,00 zł
Transakcje eksportowe i importowe - przykłady rozliczeń VAT
Dodatek tematyczny
Transakcje eksportowe i importowe - przykłady rozliczeń VAT
Cena dodatku
11,00 zł 22,00 zł
Więcej
Najniższa cena towaru w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki: 22,00 zł
Przychody i koszty podstawowej działalności operacyjnej - wybrane zagadnienia
Dodatek tematyczny
Przychody i koszty podstawowej działalności operacyjnej - wybrane zagadnienia
Cena dodatku
11,00 zł 22,00 zł
Więcej
Najniższa cena towaru w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki: 22,00 zł
Nowe regulacje dotyczące urlopów związanych z rodzicielstwem
Dodatek tematyczny
Nowe regulacje dotyczące urlopów związanych z rodzicielstwem
Cena dodatku
11,00 zł 22,00 zł
Więcej
Najniższa cena towaru w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki: 22,00 zł
Wybrane przepisy wykonawcze do Kodeksu pracy. Stan prawny na 1 lipca 2023 r.
Dodatek – przepisy prawne
Wybrane przepisy wykonawcze do Kodeksu pracy
Stan prawny na 1 lipca 2023 r.
Cena dodatku
9,00 zł 18,00 zł
Więcej
Najniższa cena towaru w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki: 18,00 zł
Rabat - skutki podatkowe u sprzedawcy i nabywcy oraz ujęcie księgowe
Dodatek tematyczny
Rabat - skutki podatkowe u sprzedawcy i nabywcy oraz ujęcie księgowe
Cena dodatku
11,00 zł 22,00 zł
Więcej
Najniższa cena towaru w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki: 22,00 zł
Rozliczenia pomiędzy spółką osobową i jej wspólnikami w księgach rachunkowych
Dodatek tematyczny
Rozliczenia pomiędzy spółką osobową i jej wspólnikami w księgach rachunkowych
Cena dodatku
11,00 zł 22,00 zł
Więcej
Najniższa cena towaru w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki: 22,00 zł
Slim VAT 3 - zmiany w VAT od 1 lipca 2023 r.
Dodatek tematyczny
Slim VAT 3 - zmiany w VAT od 1 lipca 2023 r.
Cena dodatku
11,00 zł 22,00 zł
Więcej
Najniższa cena towaru w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki: 22,00 zł
Zwolnienia od podatku dochodowego - wybrane zagadnienia
Dodatek tematyczny
Zwolnienia od podatku dochodowego - wybrane zagadnienia
Cena dodatku
11,00 zł 22,00 zł
Więcej
Najniższa cena towaru w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki: 22,00 zł
Zasady rozliczania transakcji wewnątrzwspólnotowych w 2023 r.
Dodatek tematyczny
Zasady rozliczania transakcji wewnątrzwspólnotowych w 2023 r.
Cena dodatku
11,00 zł 22,00 zł
Więcej
Najniższa cena towaru w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki: 22,00 zł
Zasady wypełniania JPK_VAT - problemy praktyczne
Dodatek tematyczny
Zasady wypełniania JPK_VAT - problemy praktyczne
Cena dodatku
11,00 zł 22,00 zł
Więcej
Najniższa cena towaru w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki: 22,00 zł
Nieruchomości w księgach rachunkowych
Dodatek tematyczny
Nieruchomości w księgach rachunkowych
Cena dodatku
11,00 zł 22,00 zł
Więcej
Najniższa cena towaru w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki: 22,00 zł
Świadczenia nieodpłatne - podatki, ZUS i ujęcie księgowe
Dodatek tematyczny
Świadczenia nieodpłatne - podatki, ZUS i ujęcie księgowe
Cena dodatku
11,00 zł 22,00 zł
Więcej
Najniższa cena towaru w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki: 22,00 zł
Interpretacje podatkowe z zakresu podatku dochodowego
Dodatek tematyczny
Interpretacje podatkowe z zakresu podatku dochodowego
Cena dodatku
11,00 zł 22,00 zł
Więcej
Najniższa cena towaru w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki: 22,00 zł
Jak sporządzić politykę rachunkowości jednostki?
Dodatek tematyczny
Jak sporządzić politykę rachunkowości jednostki?
Cena dodatku
11,00 zł 22,00 zł
Więcej
Najniższa cena towaru w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki: 22,00 zł
Faktury ustrukturyzowane - dokumentowanie transakcji przez podatników VAT
Dodatek tematyczny
Faktury ustrukturyzowane - dokumentowanie transakcji przez podatników VAT
Cena dodatku
11,00 zł 22,00 zł
Więcej
Najniższa cena towaru w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki: 22,00 zł
Rozrachunki z kontrahentami w księgach rachunkowych
Dodatek tematyczny
Rozrachunki z kontrahentami w księgach rachunkowych
Cena dodatku
11,00 zł 22,00 zł
Więcej
Najniższa cena towaru w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki: 22,00 zł
Koszty podatkowe i niepodatkowe - wybrane zagadnienia
Dodatek tematyczny
Koszty podatkowe i niepodatkowe - wybrane zagadnienia
Cena dodatku
11,00 zł 22,00 zł
Więcej
Najniższa cena towaru w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki: 22,00 zł
Obowiązki jednostki po sporządzeniu sprawozdania finansowego
Dodatek tematyczny
Obowiązki jednostki po sporządzeniu sprawozdania finansowego
Cena dodatku
11,00 zł 22,00 zł
Więcej
Najniższa cena towaru w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki: 22,00 zł
Weryfikacja kontrahentów krajowych i zagranicznych
Dodatek tematyczny
Weryfikacja kontrahentów krajowych i zagranicznych
Cena dodatku
11,00 zł 22,00 zł
Więcej
Najniższa cena towaru w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki: 22,00 zł
Świadczenia na rzecz pracowników, wspólników i innych osób - na gruncie PIT i CIT
Dodatek tematyczny
Świadczenia na rzecz pracowników, wspólników i innych osób - na gruncie PIT i CIT
Cena dodatku
11,00 zł 22,00 zł
Więcej
Najniższa cena towaru w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki: 22,00 zł
Elastyczne formy świadczenia pracy
Dodatek tematyczny
Elastyczne formy świadczenia pracy
Cena dodatku
11,00 zł 22,00 zł
Więcej
Najniższa cena towaru w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki: 22,00 zł
Zwolnienia i stawki VAT w 2023 r.
Dodatek tematyczny
Zwolnienia i stawki VAT w 2023 r.
Cena dodatku
11,00 zł 22,00 zł
Więcej
Najniższa cena towaru w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki: 22,00 zł
Rachunek przepływów pieniężnych i zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym w pytaniach czytelników
Dodatek tematyczny
Rachunek przepływów pieniężnych i zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym w pytaniach...
Cena dodatku
11,00 zł 22,00 zł
Więcej
Najniższa cena towaru w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki: 22,00 zł
Opodatkowanie dochodów osób fizycznych uzyskiwanych za granicą
Dodatek tematyczny
Opodatkowanie dochodów osób fizycznych uzyskiwanych za granicą
Cena dodatku
11,00 zł 22,00 zł
Więcej
Najniższa cena towaru w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki: 22,00 zł
Estoński CIT - wyjaśnienia resortowe, pytania i odpowiedzi
Dodatek tematyczny
Estoński CIT - wyjaśnienia resortowe, pytania i odpowiedzi
Cena dodatku
11,00 zł 22,00 zł
Więcej
Najniższa cena towaru w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki: 22,00 zł
Korzyści z tytułu zatrudnienia osoby niepełnosprawnej
Dodatek tematyczny
Korzyści z tytułu zatrudnienia osoby niepełnosprawnej
Cena dodatku
11,00 zł 22,00 zł
Więcej
Najniższa cena towaru w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki: 22,00 zł
Transakcje gotówkowe i bezgotówkowe - regulacje prawne, rozliczenie podatkowe
Dodatek tematyczny
Transakcje gotówkowe i bezgotówkowe - regulacje prawne, rozliczenie podatkowe
Cena dodatku
11,00 zł 22,00 zł
Więcej
Najniższa cena towaru w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki: 22,00 zł
E-commerce - rozliczanie VAT w handlu elektronicznym
Dodatek tematyczny
E-commerce - rozliczanie VAT w handlu elektronicznym
Cena dodatku
11,00 zł 22,00 zł
Więcej
Najniższa cena towaru w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki: 22,00 zł
Umowa o pracę i umowy cywilnoprawne w 2023 r. - rozliczenie podatkowe i ujęcie księgowe
Dodatek tematyczny
Umowa o pracę i umowy cywilnoprawne w 2023 r.
Cena dodatku
11,00 zł 22,00 zł
Więcej
Najniższa cena towaru w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki: 22,00 zł
Nowe zasady proporcjonalnego odliczania VAT
Dodatek tematyczny
Nowe zasady proporcjonalnego odliczania VAT
Cena dodatku
11,00 zł 22,00 zł
Więcej
Najniższa cena towaru w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki: 22,00 zł
Rozporządzenia wykonawcze do ustawy o rachunkowości. Stan prawny na 1 lutego 2023 r.
Dodatek – przepisy prawne
Rozporządzenia wykonawcze do ustawy o rachunkowości
Stan prawny na 1 lutego 2023 r.
Cena dodatku
9,00 zł 18,00 zł
Więcej
Najniższa cena towaru w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki: 18,00 zł
Dodano do Twojego koszyka ×
Produkt
Cena brutto
Ilość
Wartość
Trwa dodawanie produktu do koszyka Trwa dodawanie produktu do koszyka.
« Kontynuuj zakupy
Przejdź do Twojego koszyka »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.