Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
95 720 85 40
 
Aktualnie jesteś: Sklep (strona główna)  »  Archiwum 2023  »  Dodatki do Czasopism 2023 w formie papierowej do -50%  »   Rabat - skutki podatkowe u sprzedawcy i nabywcy oraz ujęcie księgowe

Rabat - skutki podatkowe u sprzedawcy i nabywcy oraz ujęcie księgowe

Dodatek tematyczny nr 21 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 19 (1170) z dnia 1.07.2023
11,00 zł  22,00 zł

Najniższa cena towaru w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki: 22,00 zł
W prenumeracie Biuletynu Informacyjnego wszystkie dodatki GRATIS!
Cennik
Publikacje 2023
Lp. Produkt Cena Ilość  
1. Dodatek tematyczny nr 21 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 19 (1170) z dnia 1.07.2023 11,00 zł
(10,19 zł + 8% VAT)
szt.
Darmowa wysyłka przy wpłacie na konto
UWAGA: Przy zamówieniach większej ilości tego samego dodatku udzielamy rabatów.
Szczegółowe informacje uzyskasz dzwoniąc pod nr tel.: 95 720 85 40.
Proszę o kontakt
Interesuje Cię ten produkt? Masz pytanie? Zadzwoń: 95 720 85 40, napisz e-mail: sklep@gofin.pl
lub zostaw swój numer - oddzwonimy.
Proszę o kontakt telefoniczny:
Dane osobowe (imię i nazwisko oraz numer telefonu), będą przetwarzane w celu kontaktu telefonicznego w związku z zamówioną usługą "Proszę o kontakt". Dane będą przetwarzane do czasu zrealizowania usługi.
Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych  
 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. z siedzibą w Gorzowie Wlkp. (66-400), ul. Owocowa 8.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod adresem e-mail: iod@gofin.pl.
 3. Masz prawo do:
  1. żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
  2. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  3. przenoszenia danych.
  4. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli taka zgoda została wyrażona.
  5. wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora.
 4. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.
 5. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.
 6. Administrator nie udostępnia przekazanych mu danych osobowych jakimkolwiek podmiotom trzecim.
 7. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że powierza przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:
  1. ATMAN S.A. - w celu przechowywania danych osobowych na serwerach dedykowanych w związku z umową hostingu.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ze szczególną troską chroni przekazane dane i zapewnia ich bezpieczeństwo na najwyższym poziomie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi. Zasady postępowania z danymi osobowymi oraz wykorzystywania plików cookies i innych technologii w ramach elektronicznych usług Wydawnictwa opisuje nasza Polityka prywatności i plików cookies.
Informacje
Opis dodatku
Spis treści

Rabat - skutki podatkowe u sprzedawcy i nabywcy oraz ujęcie księgowe

Dodatek tematyczny nr 21 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 19 (1170) z dnia 1.07.2023

Liczba stron - 52

Format - B5

Rodzaj okładki - miękka

Częstą praktyką jest, że podmioty gospodarcze przyznają/otrzymują różnego rodzaju rabaty, np. w związku ze zrealizowaniem określonego poziomu zakupów. W tej publikacji przedstawiamy, jak podmiot przyznający i otrzymujący rabaty powinien je rozliczyć dla celów podatkowych oraz ująć w ewidencji księgowej. Dodatek wzbogacono o odpowiedzi na pytania Czytelników oraz wyjaśnienia resortowe.  

pokaż fragmenty artykułów

WSTĘP

Częstą praktyką jest, że podmioty gospodarcze przekazują/otrzymują różnego rodzaju rabaty, np. w związku ze zrealizowaniem określonego poziomu zakupów. W tym dodatku przedstawiamy, jak podmiot przekazujący i otrzymujący rabaty powinien je rozliczyć dla celów...

I. ZAGADNIENIA OGÓLNE

1. Rabat za zrealizowany obrót - rozliczenie u sprzedawcy

Podmioty gospodarcze, które przyznają tzw. rabaty od obrotu kontrahentom, którzy dokonali zakupu towarów w określonej ilości czy wartości, muszą taki rabat odpowiednio rozliczyć dla celów VAT, podatku dochodowego oraz...

1.1. Korekta VAT należnego w związku z przyznaniem rabatu od obrotu

Dokumentowanie przyznanego rabatu Jeżeli po wystawieniu faktury podstawa opodatkowania lub kwota podatku wskazana w fakturze uległa zmianie (dokonano zwrotu podatnikowi towarów i opakowań, dokonano zwrotu nabywcy całości/części zapłaty dokonanej przed...

1.2. Rozliczenie przyznanego rabatu dla celów CIT/PIT

W związku z udzieleniem nabywcy rabatu od obrotów, sprzedawca koryguje przychód podatkowy. Dokonuje tego w oparciu o regulacje zawarte w ...

1.3. Ujęcie udzielonego rabatu w księgach rachunkowych sprzedawcy

Jak wynika z art. 42 ust. 2 ustawy o rachunkowości, wynik działalności operacyjnej jednostki obejmuje przychody netto ze...

2. Otrzymanie rabatu potransakcyjnego - rozliczenie u nabywcy

Podmioty gospodarcze, które uzyskały od kontrahenta rabat potransakcyjny z tytuł nabytych towarów (np. w związku z zakupem towarów w określonej ilości lub o określonej wartości), rabat ten muszą odpowiednio rozliczyć dla celów VAT i podatku...

2.1. Rozliczenie otrzymanego rabatu dla celów VAT

Zasady rozliczania faktur korygujących w związku z otrzymanym rabatem W przypadku gdy podatnik otrzyma od sprzedawcy towarów rabat, dokumentowany fakturą korygującą, to zmniejszeniu - w stosunku do faktury pierwotnej - ulega kwota...

2.2. Korekta kosztu uzyskania przychodu z tytułu otrzymanego rabatu potransakcyjnego

Rozliczając - dla celów CIT/PIT - otrzymanie od sprzedawcy rabatu potransakcyjnego należy kierować się zasadami przewidzianymi dla korekty kosztów uzyskania przychodów, określonymi w ...

2.3. Rabat potransakcyjny w księgach rachunkowych nabywcy

W ustawie o rachunkowości brak jest regulacji, które odnosiłyby się w sposób szczególny do ujmowania w księgach rachunkowych faktur korygujących koszty, w tym dokumentujących otrzymane rabaty potransakcyjne. Należy zatem stosować zasady ogólne, w tym...

3. Rabat towarowy - rozliczenie u sprzedawcy i u nabywcy

Niekiedy podmioty gospodarcze, w ramach strategii sprzedażowych, za zamówienie przez kontrahenta określonej ilości towarów, przekazują mu dodatkowo taki sam towar w "gratisie". W praktyce takie działanie uznawane jest za przyznanie rabatu...

3.1. Skutki w VAT z tytułu udzielenia/otrzymania rabatu towarowego

Rabat towarowy u sprzedawcy Ustawa o VAT nie posługuje się pojęciem "rabat towarowy" czy "rabat naturalny". Niemniej jednak w praktyce pojęcie to funkcjonuje również dla celów VAT. Warto w tym...

3.2. Rozliczenie rabatu towarowego dla celów CIT i PIT

Także obie ustawy o podatku dochodowym nie posługują się pojęciem rabatu towarowego, niemniej jednak wykształciła się praktyka rozliczania takich rabatów dla celów CIT/PIT. Rabat towarowy u sprzedawcy • Przychód z tytułu...

3.3. Ewidencja księgowa rabatu towarowego

Ewidencja u sprzedawcy Ustawa o rachunkowości nie odnosi się w sposób szczególny do ujmowania w księgach rachunkowych rabatów towarowych. Należy mieć jednak na uwadze, że wynik działalności operacyjnej obejmuje - w skrócie -...

4. Udzielenie prerabatu podmiotowi krajowemu

Podmioty gospodarcze zawierają umowy, w ramach których przyznawane są premie "z góry", nazywane rabatami wstępnymi czy prerabatami. W praktyce taki rabat jest przyznawany np. z tytułu nabycia przez odbiorcę określonej ilości towarów, jeszcze...

4.1. Rozliczenie prerabatów dla celów VAT

Przyznanie prerabatu a czynność opodatkowana VAT W ustawie o VAT brak jest regulacji, które w sposób szczególny odnosiłyby się do rozliczania prerabatu przez sprzedawcę czy odbiorcę takiego rabatu. Wobec tego stosuje się...

4.2. Udzielenie prerabatu - skutki w CIT/PIT

Przyznanie prerabatu Również na gruncie podatku dochodowego nie odniesiono się wprost do kwestii prerabatów. Przyjmuje się tu - podobnie jak dla celów VAT - że prerabat rozlicza się...

4.3. Ewidencja księgowa prerabatu

Przepisy ustawy o rachunkowości nie regulują kwestii związanych z prerabatami. W praktyce przyjmuje się, iż ich ujęcie w księgach rachunkowych może przebiegać w podobny sposób, jak w przypadku "klasycznych" rabatów. W związku z powyższym...

5. Rabat w walucie obcej

W sytuacji gdy rabat dokumentowany jest fakturą korygującą wystawioną w walucie obcej (podobnie, jak faktura pierwotna), rabat ten (fakturę korygującą) należy odpowiednio wycenić na gruncie VAT i podatku dochodowego oraz na...

5.1. Wycena rabatu w walucie obcej dla celów VAT

W przypadku udzielenia/otrzymania rabatu mamy do czynienia z korektą VAT "in minus", tj. u sprzedawcy korektą zmniejszającą podstawę opodatkowania i kwotę VAT należnego, a u nabywcy - kwotę VAT naliczonego. Jeśli faktura korygująca...

5.2. Rabat w walucie obcej - wycena dla celów CIT/PIT

W ustawach o podatku dochodowym nie odniesiono się wprost do wyceny faktur korygujących przychody lub koszty wystawionych w walutach obcych. W zakresie wycen przychodów/kosztów podatkowych wskazano jedynie, że: przychody...

5.3. Wycena dla celów bilansowych faktury korygującej z tytułu udzielenia/otrzymania rabatu

Ustawa o rachunkowości nie wskazuje szczególnych zasad wyceny faktur korygujących wystawionych/otrzymanych w walucie obcej. W praktyce jednostki mogą stosować na podstawie uproszczenia podobne zasady, jak dla celów podatku dochodowego, tj. stosują ten...

6. Rabat pośredni

Rabat pośredni polega generalnie na tym, że rabat jest udzielany innemu podmiotowi niż ten, który bezpośrednio nabył towary/usługi, tj. kolejnemu odbiorcy w łańcuchu dostaw. Rabat pośredni występuje przykładowo wtedy, gdy...

6.1. Rozliczenie rabatu pośredniego na gruncie VAT

Jak traktować rabat pośredni dla celów VAT? W ustawie o VAT brak jest regulacji, które odnosiłyby się w sposób szczególny do rabatów pośrednich. W praktyce przyjmuje się, że udzielenie takiego rabatu nie...

6.2. Rabat pośredni w przychodach i kosztach podatkowych - stanowisko organów podatkowych

Swego czasu organy podatkowe uznawały, że w podmiocie udzielającym rabatu pośredniego jego wartość stanowi koszt uzyskania przychodów. Podmiot ten nie koryguje natomiast przychodu podatkowego (zob. np. interpretację indywidualną Dyrektora KIS...

6.3. Ewidencja księgowa rabatu pośredniego

Ustawa o rachunkowości nie odnosi się w sposób szczególny do kwestii ujmowania w księgach rachunkowych rabatu pośredniego. Dotychczas przyjmowało się, podobnie jak dla celów podatku dochodowego, że wartość rabatu pośredniego stanowi:...

II. RABATY W PYTANIACH CZYTELNIKÓW I WYJAŚNIENIACH RESORTOWYCH

1. Otrzymanie "gratisów" za zakup określonej ilości towarów a koszty uzyskania przychodów

Spółka z o.o. nabyła od kontrahenta zagranicznego różne towary X i Y, przy czym za zakup określonej ilości towarów spółka otrzymała (wraz z nabytymi towarami) dodatkowo "gratisowo" partię towaru X. Czy...

2. Rabat otrzymany po zatwierdzeniu sprawozdania finansoweg

W kwietniu 2023 r. otrzymaliśmy od dostawcy fakturę korygującą (w związku z przyznaniem rabatu) dotyczącą towaru zakupionego w grudniu 2022 r. i w tym samym miesiącu sprzedanego. W jaki sposób ująć taką korektę w księgach rachunkowych? Czy zakładając,...

2.1. Korekty kosztów bilansowych - zasady ogólne

Ustawa o rachunkowości nie określa zasad rozliczania faktur korygujących koszty ani momentu ujęcia ich w księgach rachunkowych. W takich przypadkach przyjmuje się więc zasady ogólne, w tym zasadę memoriału oraz zasadę współmierności...

2.2. Korekty otrzymane na przełomie lat obrotowych

Na przełomie lat obrotowych o możliwości zastosowania ww. generalnych zasad decyduje moment otrzymania informacji o występujących korektach. Jak wskazano w ...

3. Rabat w przypadku WNT - kurs waluty dla celów VAT od 1 lipca 2023 r.

Jestem czynnym podatnikiem VAT. Współpracuję od wielu lat z kontrahentem z Niemiec. Z zawartej umowy wynika, że po spełnieniu określonych kryteriów otrzymam rabat z tytułu dokonanych nabyć towarów w danym okresie. Jaki kurs...

4. Faktura korygująca "in minus" za energię elektryczną - rozliczenie VAT przez nabywcę

W jakim terminie nabywca energii elektrycznej powinien zaewidencjonować w JPK_VAT z deklaracją fakturę korygującą in minus za energię elektryczną wystawioną (poza KSeF) z powodu zmiany cen w ramach tzw. tarczy solidarnościowej - z chwilą...

5. Informacja IFT-2R oraz deklaracja CIT-10Z a rabat

Podmioty gospodarcze, które są zobowiązane jako płatnicy do poboru CIT, mają także określone obowiązki informacyjne, np. w zakresie sporządzenia informacji IFT-2R oraz deklaracji CIT-10Z - obowiązek ten dotyczy płatnika CIT,...

6. Sprzedaż towarów za symboliczną złotówkę a przychód podatkowy

(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 11 października 2022 r., nr 0111-KDIB1-3.4010.532.2022.2.PC) "(...) Sp. z o.o. ("Wnioskodawca")...

7. Bony pieniężne przekazane nieodpłatnie w ramach programu lojalnościowego a koszty podatkowe

(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 10 sierpnia 2022 r., nr 0112-KDIL2-2.4011.376.2022.3.MM) "(...) Prowadzi Pan działalność...

8. Czy rabat w postaci kredytu na zakup usług stanowi przychód podatkowy?

(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 11 lipca 2022 r., nr 0111-KDIB2-1.4010.186.2022.2.MKU) "(...) Główny profil działalności...

Dodano do Twojego koszyka ×
Produkt
Cena brutto
Ilość
Wartość
Trwa dodawanie produktu do koszyka Trwa dodawanie produktu do koszyka.
« Kontynuuj zakupy
Przejdź do Twojego koszyka »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.