Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
95 720 85 40
 
Aktualnie jesteś: Sklep (strona główna)  »  Archiwum 2023  »  Dodatki do Czasopism 2023 w formie papierowej do -50%  »   Środki trwałe w pytaniach Czytelników

Środki trwałe w pytaniach Czytelników

Dodatek tematyczny nr 13 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 18 (594) z dnia 20.09.2023
11,00 zł  22,00 zł

Najniższa cena towaru w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki: 22,00 zł
W prenumeracie Zeszytów Metodycznych Rachunkowości wszystkie dodatki GRATIS!
Cennik
Publikacje 2023
Lp. Produkt Cena Ilość  
1. Dodatek tematyczny nr 13 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 18 (594) z dnia 20.09.2023 11,00 zł
(10,19 zł + 8% VAT)
szt.
Darmowa wysyłka przy wpłacie na konto
UWAGA: Przy zamówieniach większej ilości tego samego dodatku udzielamy rabatów.
Szczegółowe informacje uzyskasz dzwoniąc pod nr tel.: 95 720 85 40.
Proszę o kontakt
Interesuje Cię ten produkt? Masz pytanie? Zadzwoń: 95 720 85 40, napisz e-mail: sklep@gofin.pl
lub zostaw swój numer - oddzwonimy.
Proszę o kontakt telefoniczny:
Dane osobowe (imię i nazwisko oraz numer telefonu), będą przetwarzane w celu kontaktu telefonicznego w związku z zamówioną usługą "Proszę o kontakt". Dane będą przetwarzane do czasu zrealizowania usługi.
Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych  
 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. z siedzibą w Gorzowie Wlkp. (66-400), ul. Owocowa 8.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod adresem e-mail: iod@gofin.pl.
 3. Masz prawo do:
  1. żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
  2. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  3. przenoszenia danych.
  4. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli taka zgoda została wyrażona.
  5. wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora.
 4. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.
 5. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.
 6. Administrator nie udostępnia przekazanych mu danych osobowych jakimkolwiek podmiotom trzecim.
 7. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że powierza przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:
  1. ATMAN S.A. - w celu przechowywania danych osobowych na serwerach dedykowanych w związku z umową hostingu.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ze szczególną troską chroni przekazane dane i zapewnia ich bezpieczeństwo na najwyższym poziomie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi. Zasady postępowania z danymi osobowymi oraz wykorzystywania plików cookies i innych technologii w ramach elektronicznych usług Wydawnictwa opisuje nasza Polityka prywatności i plików cookies.
Informacje
Opis dodatku
Spis treści

Środki trwałe w pytaniach Czytelników

Dodatek tematyczny nr 13 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 18 (594) z dnia 20.09.2023

Liczba stron - 40

Format - B5

Rodzaj okładki - miękka

Praktyczny dodatek zwierający odpowiedzi na pytania dotyczące środków trwałych najczęściej zadawane przez naszych Czytelników. Zamieszczone w nim artykuły obejmują m.in. problematykę ustalania wartości początkowej, kwalifikacji do odpowiedniego rodzaju KŚT, dokonywania odpisów amortyzacyjnych oraz aktualizujących, ujęcia w księgach wydatków związanych z remontem i ulepszeniem, jak również kwestię rozchodu środków trwałych. Zagadnienia opisane w dodatku poparte zostały praktycznymi przykładami liczbowymi.  

pokaż fragmenty artykułów

I. GRUNTY, W TYM PRAWO UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO GRUNTU

1. W jakiej wartości wprowadzić do ewidencji grunt zakupiony na potrzeby prowadzonej działalności?

Jesteśmy spółką zajmującą się hurtową sprzedażą materiałów budowlanych i elektrycznych. Zakupiliśmy grunt, który służyć ma prowadzonej przez nas działalności. W jakiej wartości i w którym momencie wprowadzić ten grunt do ewidencji księgowej?...

2. Do jakiej grupy aktywów trwałych sklasyfikować nabyte prawo użytkowania wieczystego gruntu?

Jednostka nabyła grunt, który jest w użytkowaniu wieczystym. Czy prawo użytkowania wieczystego gruntu zaliczyć do środków trwałych, czy do wartości niematerialnych i prawnych? Czy prawo to się amortyzuje i przez jaki okres? ...

3. Czy grunt zakupiony wraz z budynkiem ująć w księgach oddzielnie?

Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą. Dla celów prowadzenia tej działalności nabyłam budynek wraz z gruntem. Czy w księgach rachunkowych powinnam ująć budynek oraz grunt jako jeden środek trwały? ...

4. Jak ująć w księgach grunt otrzymany w drodze darowizny?

Jesteśmy spółką jawną. Otrzymaliśmy w drodze darowizny nieruchomość gruntową, która będzie wykorzystywana w prowadzonej przez nas działalności gospodarczej i zostanie zakwalifikowana do środków trwałych. Jak ująć w księgach rachunkowych otrzymany grunt? ...

II. BUDYNKI, LOKALE, PRAWO DO LOKALI I OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ

1. Jak rozliczyć zakup nieruchomości przeznaczonej na potrzeby jednostki i na cele inwestycyjne?

Spółka z o.o. zamierza kupić nieruchomość o powierzchni 300 m2. Na cele prowadzonej działalności gospodarczej będzie wykorzystywana tylko 1/3 tej nieruchomości. W jakiej wartości powinna wprowadzić taką nieruchomość do ewidencji środków...

2. W jaki sposób wyksięgować z ewidencji środków trwałych budynek przeznaczony do rozbiórki?

W ewidencji środków trwałych naszej spółki z o.o. figuruje częściowo zamortyzowany budynek. Zostanie on poddany rozbiórce (likwidacji). W jaki sposób ująć w księgach nieumorzoną wartość tego budynku? Czy fizyczna likwidacja środka trwałego...

3. Lokal użytkowy i miejsce postojowe - jeden, czy dwa środki trwałe?

Spółka zakupiła od dewelopera lokal użytkowy z przeznaczeniem na swoje biuro. Lokal ten znajduje się w budynku, w którym powstała wspólnota mieszkaniowa. Ponadto spółka zakupiła miejsce postojowe naziemne. Do czasu zakończenia adaptacji lokalu użytkowego,...

4. Jak rozliczyć budowę kilku obiektów w ramach jednego przedsięwzięcia?

Jednostka buduje ośrodek wypoczynkowy, w skład którego wchodzi kilka budynków i baseny zewnętrzne. Czy każdy z obiektów należy ujmować w księgach rachunkowych jako oddzielny środek trwały? Jak rozliczyć koszty wspólne budowy? ...

III. URZĄDZENIA TECHNICZNE I MASZYNY

1. Jak ująć w księgach amortyzację fabrycznie nowej maszyny zaliczonej do grupy 5 KŚT?

Przedsiębiorca będący osobą fizyczną prowadzi księgi rachunkowe. Jak powinien ująć amortyzację maszyny do robót drogowych zakwalifikowaną do grup 5 KŚT, która dla celów podatku dochodowego będzie jednorazowa (w ramach...

2. Czy wybudowaną na cudzym gruncie farmę fotowoltaiczną można zakwalifikować do środków trwałych?

Wybudowaliśmy farmę fotowoltaiczną na wydzierżawionym gruncie. Czy możemy taką farmę zakwalifikować do środków trwałych? ...

3. W jaki sposób na dzień bilansowy ustalić wartość maszyny produkcyjnej?

W ewidencji środków trwałych posiadamy maszynę produkcyjną, nie w pełni umorzoną. W 2022 r. zmalał popyt na produkty wytwarzane przy wykorzystaniu tej maszyny, w związku z tym, w 2023 r. zamierzamy ją sprzedać. Z wyceny rzeczoznawcy wynika,...

4. Czy elektroniczny system alarmowy może stanowić samodzielny środek trwały?

W siedzibie oraz warsztacie naszej jednostki zainstalowaliśmy system sygnalizacji włamania i napadu. Instalacja alarmowa nie jest zamontowana na trwałe w budynkach (okablowanie wykonano na tynku w listwie plastikowej) i w razie rozbudowy bądź zmiany...

IV. ŚRODKI TRANSPORTU

1. Jak ustalić wartość początkową samochodu osobowego zakwalifikowanego do środków trwałych?

Zakupiliśmy samochód osobowy, który będzie stanowił środek trwały naszej jednostki. Jakie wydatki wpływają na wartość początkową samochodu, a jakich do tej wartości nie można zaliczyć? ...

2. Czy montaż instalacji gazowej w samochodzie służbowym traktować jako remont czy ulepszenie?

Zakupiliśmy samochód osobowy przeznaczony do celów służbowych, który będzie stanowił środek trwały naszej jednostki. Zamierzamy zamontować w nim instalację gazową. Jak ująć w księgach wydatek na montaż takiej instalacji? Czy...

3. Jak rozliczyć zwrot do sprzedawcy w ramach reklamacji środka transportu częściowo zamortyzowanego?

Na potrzeby prowadzonej działalności w 2022 r. zakupiliśmy środek transportu (rower) i rozpoczęliśmy jego amortyzację. W 2023 r. w ramach gwarancji zwróciliśmy go sprzedawcy, co zostało potwierdzone fakturą korygującą na 100% jego wartości. Jak...

4. W jaki sposób zaksięgować sprzedaż samochodu i od którego miesiąca zaprzestać jego amortyzacji?

W sierpniu 2023 r. jednostka sprzedała samochód osobowy ujęty w ewidencji środków trwałych, który zakupiła w 2020 r. Samochód w momencie sprzedaży nie był w pełni umorzony. Jak powinna przebiegać sprzedaż tego środka trwałego w księgach...

V. INNE ŚRODKI TRWAŁE

1. Czy remont aparatury pomiarowej dokonany przed przyjęciem do używania podwyższy jej wartość?

Nabyliśmy używaną aparaturę kontrolno-pomiarową, która wymaga remontu. Aparatura ta po remoncie zostanie przyjęta do ewidencji środków trwałych. Czy nakłady poniesione na remont zwiększą wartość początkową tego środka trwałego,...

2. Jak zaewidencjonować wydatki na zakup stalowych rusztowań?

Na potrzeby prowadzonej działalności zakupiliśmy zestaw rusztowań (razem 100 m2). Łączna cena zakupu całości rusztowań nie przekracza 10.000 zł. Czy wartość tych rusztowań należy zaliczyć do środków trwałych, czy...

3. Czy meble wolnostojące stanowią pojedynczy czy zbiorczy obiekt inwentarzowy?

Do nowo wybudowanego budynku biurowego zakupiliśmy meble wolnostojące. Jak w księgach rachunkowych ująć taki wydatek, jeśli budynek biurowy nie został jeszcze przyjęty do używania? Czy koszt zakupu takich mebli może...

4. Jak skorygować wartość początkową promiennika podczerwieni o VAT niepodlegający odliczeniu?

Zakupiliśmy od kontrahenta z UE promiennik podczerwieni, który przyjęto na stan środków trwałych. Fakturę zakupu tego środka trwałego, wystawioną w lutym 2022 r., błędnie zaksięgowaliśmy jako fakturę krajową. Korekt JPK i deklaracji...

VI. ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE

1. Jak ująć w księgach i sprawozdaniu finansowym skutki sprzedaży nieruchomości będącej w trakcie budowy?

Sprzedaliśmy nieruchomość, której budowa nie została dokończona. Nakłady dotyczące tej nieruchomości ujmowaliśmy w księgach rachunkowych na koncie 08 "Środki trwałe w budowie". Jak zaksięgować sprzedaż środka trwałego w budowie i w której pozycji...

2. Na jakie konto odnieść skutki odtworzenia środka trwałego w budowie, który uległ zniszczeniu?

Spółka rozpoczęła niedawno budowę hali produkcyjnej (środka trwałego). W wyniku pożaru budowa ta uległa częściowemu zniszczeniu. W związku z tym zdarzeniem spółka poniosła koszty usunięcia powstałych szkód oraz otrzymała odszkodowanie od...

3. Jak zaewidencjonować w księgach dotację przeznaczoną na budowę środka trwałego?

W maju 2023 r. spółka otrzymała dotację na budowę biurowca (środka trwałego). Dotacja stanowi 80% wartości budynku. Jak ująć otrzymaną dotację w księgach rachunkowych? ...

4. Jakich księgowań należy dokonać w związku z trwałą utratą wartości środka trwałego w budowie?

W styczniu 2023 r. rozpoczęliśmy budowę środka trwałego i wszystkie nakłady ujęliśmy na koncie 08 "Środki trwałe w budowie". W lipcu 2023 r. podjęliśmy decyzję o ograniczeniu zakresu już rozpoczętych robót, w związku z czym nastąpiła trwała...

Dodano do Twojego koszyka ×
Produkt
Cena brutto
Ilość
Wartość
Trwa dodawanie produktu do koszyka Trwa dodawanie produktu do koszyka.
« Kontynuuj zakupy
Przejdź do Twojego koszyka »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.