Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
95 720 85 40
 
Aktualnie jesteś: Sklep (strona główna)  »  Archiwum 2023  »  Dodatki do Czasopism 2023 w formie papierowej do -50%  »   Świadczenia nieodpłatne - podatki, ZUS i ujęcie księgowe

Świadczenia nieodpłatne - podatki, ZUS i ujęcie księgowe

Dodatek tematyczny nr 17 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 15 (1166) z dnia 20.05.2023
11,00 zł  22,00 zł

Najniższa cena towaru w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki: 22,00 zł
W prenumeracie Biuletynu Informacyjnego wszystkie dodatki GRATIS!
Cennik
Publikacje 2023
Lp. Produkt Cena Ilość  
1. Dodatek tematyczny nr 17 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 15 (1166) z dnia 20.05.2023 11,00 zł
(10,19 zł + 8% VAT)
szt.
Darmowa wysyłka przy wpłacie na konto
UWAGA: Przy zamówieniach większej ilości tego samego dodatku udzielamy rabatów.
Szczegółowe informacje uzyskasz dzwoniąc pod nr tel.: 95 720 85 40.
Proszę o kontakt
Interesuje Cię ten produkt? Masz pytanie? Zadzwoń: 95 720 85 40, napisz e-mail: sklep@gofin.pl
lub zostaw swój numer - oddzwonimy.
Proszę o kontakt telefoniczny:
Dane osobowe (imię i nazwisko oraz numer telefonu), będą przetwarzane w celu kontaktu telefonicznego w związku z zamówioną usługą "Proszę o kontakt". Dane będą przetwarzane do czasu zrealizowania usługi.
Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych  
 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. z siedzibą w Gorzowie Wlkp. (66-400), ul. Owocowa 8.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod adresem e-mail: iod@gofin.pl.
 3. Masz prawo do:
  1. żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
  2. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  3. przenoszenia danych.
  4. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli taka zgoda została wyrażona.
  5. wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora.
 4. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.
 5. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.
 6. Administrator nie udostępnia przekazanych mu danych osobowych jakimkolwiek podmiotom trzecim.
 7. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że powierza przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:
  1. ATMAN S.A. - w celu przechowywania danych osobowych na serwerach dedykowanych w związku z umową hostingu.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ze szczególną troską chroni przekazane dane i zapewnia ich bezpieczeństwo na najwyższym poziomie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi. Zasady postępowania z danymi osobowymi oraz wykorzystywania plików cookies i innych technologii w ramach elektronicznych usług Wydawnictwa opisuje nasza Polityka prywatności i plików cookies.
Informacje
Opis dodatku
Spis treści

Świadczenia nieodpłatne - podatki, ZUS i ujęcie księgowe

Dodatek tematyczny nr 17 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 15 (1166) z dnia 20.05.2023

Liczba stron - 52

Format - B5

Rodzaj okładki - miękka

Często stosowaną w firmach praktyką jest przekazywanie pracownikom oraz członkom ich rodzin, a także innym osobom (np. zleceniobiorcom, kontrahentom, wspólnikom) różnego rodzaju nieodpłatnych świadczeń. Mogą to być przykładowo pakiety medyczne, upominki, paczki (np. z okazji Dnia Dziecka), bony, nagrody wygrane w konkursach czy świadczenia w postaci kształcenia pracowników lub zorganizowania imprezy integracyjnej. W publikacji tej prezentujemy, jak przekazanie takich nieodpłatnych świadczeń rozliczyć na gruncie VAT, PIT/CIT i składek ZUS, a także jak te zdarzenia ująć w księgach rachunkowych.  

pokaż fragmenty artykułów

1. Pakiety medyczne oraz karnety sportowe przekazywane nieodpłatnie pracownikom i innym osobom

Podmioty gospodarcze ponoszą ze środków obrotowych wydatki na zakup różnego rodzaju świadczeń, np. "nieobowiązkowych" pakietów medycznych czy karnetów sportowych, które następnie nieodpłatnie przekazują swoim pracownikom, zleceniobiorcom (osobom fizycznym nieprowadzącym...

1.1. Nieodpłatne przekazanie pakietów medycznych/karnetów sportowych a VAT należny

Dla celów VAT nieodpłatne przekazanie pakietów medycznych czy karnetów sportowych pracownikom, zleceniobiorcom czy kontrahentom należy rozpatrywać przez pryzmat ...

1.2. Przychód z tytułu nieodpłatnego otrzymania karnetów sportowych/pakietów medycznych

Pakiety/karnety przekazane nieodpłatnie pracownikowi Dla pracownika nieodpłatne otrzymanie od pracodawcy "nieobowiązkowego" pakietu medycznego czy karnetu sportowego (sfinansowanych ze środków obrotowych pracodawcy) generalnie wiąże się z uzyskaniem z tego tytułu przychodu...

1.3. Wydatki na pakiety medyczne/karnety sportowe w kosztach podatkowych podmiotu przekazującego świadczenie

Zgodnie z zasadą ogólną, do kosztów uzyskania przychodów zalicza się takie wydatki, które zostały poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów i nie zostały z tych kosztów wyłączone...

1.4. Ewidencja księgowa wydatków na przekazane nieodpłatnie pakiety medyczne/karnety sportowe

Wydatki na zakup pakietów medycznych czy karnetów sportowych, w celu ich nieodpłatnego przekazania pracownikom, zleceniobiorcom czy kontrahentom obciążają koszty działalności operacyjnej jednostki (podmiotu przekazującego nieodpłatnie ww. świadczenia). Ewidencja...

2. Zorganizowanie imprezy firmowej dla pracowników oraz ich rodzin

Firmy organizują różnego rodzaju imprezy (np. festyny, pikniki), w których udział biorą zarówno dzieci pracowników, jak i sami pracownicy, a także ich małżonkowie. Imprezy te są finansowane ze środków obrotowych pracodawcy. W tym...

2.1. Udział w firmowej imprezie - PIT i składki ZUS

PIT pracownika Ustalając, czy po stronie pracownika powstanie przychód z tytułu uczestnictwa w imprezie (np. pikniku/festynie) zorganizowanej np. z okazji Dnia Dziecka należy przywołać wyrok Trybunału Konstytucyjnego (TK) z 8 lipca 2014 r., sygn. akt...

2.2. Impreza firmowa a VAT

Prawo do odliczenia VAT od wydatków związanych z organizacją imprezy Zasadą jest, że podatnicy mogą odliczać VAT od nabytych towarów i usług w takim zakresie, w jakim te towary/usługi są wykorzystywane do...

2.3. Wydatki na imprezę firmową a koszty uzyskania przychodów

Zasadą jest, że podatnicy mogą zaliczać do kosztów uzyskania przychodów takie wydatki, które zostały poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów i nie zostały wyłączone z tych...

2.4. Ewidencja księgowa wydatków na organizację imprezy firmowej

Wydatki na organizację zakładowej imprezy, sfinansowane ze środków obrotowych pracodawcy, obciążają koszty działalności operacyjnej pracodawcy. Faktura dokumentująca te wydatki może zostać ujęta w księgach rachunkowych pracodawcy w następujący...

3. Wydatki pracodawcy na podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników

Pracodawcy w celu podniesienia kwalifikacji zawodowych pracowników ponoszą wydatki na ich kształcenie, np. na szkolenia, studia itd. W tym artykule poruszamy wybrane zagadnienia związane z rozliczaniem ww. wydatków, m.in. na gruncie podatkowym i składek ZUS,...

3.1. Kształcenie pracowników w świetle przepisów prawa pracy

Kwestie związane z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych pracowników zostały uregulowane w dziale czwartym, rozdziale III Kodeksu pracy, w ...

3.2. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych a PIT pracowników i składki ZUS

Przychód pracownika z tytułu otrzymanego świadczenia Zasadą jest, że wszelkie świadczenia, jakie pracownik uzyskuje od pracodawcy w związku z łączącym strony stosunkiem pracy, stanowią dla pracownika przychód ze stosunku pracy. Do...

3.3. Rozliczenie dla celów VAT wydatków na podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników

Prawo do odliczenia VAT Zasadą jest, że podatnicy mogą odliczać VAT od nabytych towarów i usług w takim zakresie, w jakim te towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, z uwzględnieniem...

3.4. Ujęcie w kosztach podatkowych wydatków na podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników

Wydatki ponoszone przez pracodawcę z tytułu podnoszenia przez pracowników ich kwalifikacji zawodowych (szkolenia/studia/kursy) nie zostały wyłączone z kosztów uzyskania przychodów na podstawie przywołanych przepisów. Jeżeli zdobyta lub uzupełniona przez pracownika...

3.5. Ewidencja księgowa wydatków na kształcenie pracowników

Wydatki na podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników obciążają koszty działalności operacyjnej pracodawcy. Faktura dokumentująca np. wydatki na szkolenie pracowników może zostać zaksięgowana (przy założeniu, że usługa szkoleniowa korzysta...

4. Paczki dla dzieci pracowników z okazji Dnia Dziecka

4.1. Otrzymanie świadczeń z okazji Dnia Dziecka a PIT

W pierwszej kolejności należy wskazać, że mimo, iż świadczenie z okazji Dnia Dziecka otrzymuje dziecko pracownika, to skutki uzyskania tego świadczenia ustalane są - na gruncie PIT - u pracownika. Gdyby...

4.2. Oskładkowanie paczek dla dzieci pracowników otrzymanych z okazji Dnia Dziecka

Co do zasady, podstawę wymiaru składek ZUS stanowi przychód pracownika uzyskiwany z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy. W niektórych jednak przypadkach taki przychód może być wyłączony z oskładkowania. Może to dotyczyć m.in....

4.3. Zakup paczek dla dzieci a VAT i koszty podatkowe pracodawcy

Paczki dla dzieci pracowników a VAT W sytuacji gdy pracodawca przekaże paczkę dziecku pracownika (z okazji Dnia Dziecka), sfinansowaną ze środków ZFŚS, to nie ma on prawa do odliczenia VAT z faktury...

4.4. Ewidencja księgowa wydatków na paczki z okazji Dnia Dziecka

Sposób ujęcia w księgach rachunkowych wydatków na zakup paczek dla dzieci pracowników (np. z okazji Dnia Dziecka) uzależniony jest od źródła sfinansowania tych paczek, tj. czy są to środki ZFŚS, czy środki...

5. Bony przekazane kontrahentom nieodpłatnie

Niekiedy podmioty gospodarcze w ramach akcji marketingowych/promocyjnych (dalej: promocyjnych) przekazują swoim klientom, spełniającym określone warunki (np. dokonującym zakupów o określonej wartości), nieodpłatnie bony lub vouchery (dalej: bony), uprawniające do ich wymiany...

5.1. Transakcja opłacona bonem przekazanym klientowi nieodpłatnie a VAT

Bony na gruncie ustawy o VAT Na potrzeby VAT przez bon rozumie się instrument, z którym wiąże się obowiązek jego przyjęcia jako wynagrodzenia lub części wynagrodzenia za dostawę towarów lub...

5.2. Rozliczenie dla celów CIT/PIT nieodpłatnego przekazania bonów i zapłaty nimi

Nieodpłatne przekazanie bonów W ustawach o podatku dochodowym nie ma regulacji, które odnosiłyby się w sposób szczególny do rozliczania bonów uprawniających do ich wymiany na usługi (czy towary), odmiennie niż dla...

5.3. Ewidencja księgowa wydania bonu i zapłaty nim za usługę

Nieodpłatne przekazanie kontrahentom bonów, uprawniających do ich wymiany na świadczone przez jednostkę usługi, nie stanowi przychodu na gruncie ustawy o rachunkowości. Przekazanie takiego bonu może zostać ujęte w ewidencji pozabilansowej...

6. Nagrody otrzymane w konkursie zorganizowanym dla pracowników w celu zintegrowania załogi

Podmioty gospodarcze organizują niekiedy dla swoich pracowników różnego rodzaju konkursy w celu zintegrowania załogi, wzmocnienia więzi pracowników z pracodawcą, zmotywowania pracowników do jak najwydajniejszej pracy, itd. Zwycięzcy konkursów otrzymują nagrody...

6.1. PIT pracownika z tytułu nagród otrzymanych w konkursie zorganizowanym przez pracodawcę

Źródło przychodu pracownika W sytuacji gdy pracodawca przekazuje pracownikowi nagrodę, wygraną w zorganizowanym przez pracodawcę konkursie, to pracownik uzyskuje z tego tytułu przysporzenie majątkowe, a w konsekwencji - przychód podatkowy. Należy przy tym...

6.2. Oskładkowanie wygranej w konkursie zorganizowanym przez pracodawcę

Zasadą jest, że - w przypadku pracownika - oskładkowaniu podlega przychód w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy. Ustawodawca przewidział przypadki,...

6.3. Rozliczenie VAT z tytułu nagród przekazanych jako wygrane w konkursach zorganizowanych przez pracodawcę

Prawo do odliczenia VAT od zakupu nagrody dla pracownika Zgodnie z zasadą ogólną, podatnicy mogą odliczać VAT od nabytych towarów i usług w takim zakresie, w jakim te towary i usługi są wykorzystywane...

6.4. Wydatki na nagrody w konkursie zorganizowanym dla pracowników a koszty uzyskania przychodów

Odnosząc się do wydatków na nagrody w konkursie zorganizowanym dla pracowników, w ramach działań integracyjnych, należy wskazać, że generalnie wydatki na integrację wykazują związek z działalnością gospodarczą pracodawcy i z jego przychodami (z reguły...

6.5. Ewidencja księgowa wydatków na zakup nagród w konkursie zorganizowanym dla pracowników

Wydatki na zakup nagród dla pracowników w zorganizowanym przez pracodawcę konkursie obciążają koszty działalności operacyjnej jednostki (pracodawcy). Faktura dokumentująca zakup nagrody może zostać zaewidencjonowana w księgach rachunkowych pracodawcy...

7. Posiłki zapewniane bezpłatnie pracownikom i zleceniobiorcom w trakcie pracy

W praktyce mają miejsce sytuacje, w których podmioty gospodarcze zapewniają swoim pracownikom lub zleceniobiorcom w trakcie wykonywania przez te osoby powierzonych im zadań służbowych posiłki, a także artykuły spożywcze, z których pracownicy sami...

7.1. PIT i składki ZUS pracowników i zleceniobiorców z tytułu otrzymanego nieodpłatnie posiłku

PIT pracownika/zleceniobiorcy z tytułu nieodpłatnych świadczeń Dla celów PIT przychodami są generalnie otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych...

7.2. Wydatki na posiłki dla pracowników/zleceniobiorców a koszty podatkowe pracodawcy

Zgodnie z zasadą ogólną, podatnicy zaliczają do kosztów uzyskania przychodów takie koszty, które zostały poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub w celu zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem wydatków wyłączonych z kosztów...

7.3. Nieodpłatne posiłki dla pracowników i zleceniobiorców a VAT

Prawo do odliczenia VAT Zgodnie z zasadą ogólną, podatnicy mogą odliczać VAT od nabytych towarów i usług w takim zakresie, w jakim te towary/usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, z uwzględnieniem ustawowych...

7.4. Ewidencja księgowa wydatków na zakup posiłków dla pracowników/zleceniobiorców

Wydatki na zakup posiłków/artykułów spożywczych dla pracowników czy zleceniobiorców, do ponoszenia których jednostka nie jest zobowiązana na podstawie przepisów prawa pracy, obciążają jej koszty działalności operacyjnej. ...

8. Przekazanie upominków pracownikom/zleceniobiorcom

Częstą praktyką jest przekazywanie przez pracodawców swoim pracownikom lub zleceniobiorcom upominków (np. zegarków, statuetek) z okazji ważnych wydarzeń w ich życiu, np. w związku z jubileuszem czy przejściem tych osób na emeryturę. W artykule przedstawiamy,...

8.1. Otrzymanie upominku przez pracownika/zleceniobiorcę a PIT i ZUS

Upominek otrzymany przez pracownika Zasadą jest, że do przychodów pracownika ze stosunku pracy zalicza się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez...

8.2. Rozliczenie VAT od upominków dla pracowników/zleceniobiorców

Odliczanie VAT od zakupionych upominków Zasadą jest (zob. ...

8.3. Ujęcie w kosztach podatkowych wydatków na upominki

Zasadniczo podatnicy mogą zaliczać do kosztów uzyskania przychodów takie wydatki, które zostały poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów i nie zostały z tych kosztów ustawowo wyłączone...

8.4. Ewidencja księgowa zakupu upominków i ich przekazania

Wydatki ponoszone na zakup upominków dla pracowników/zleceniobiorców (sfinansowane ze środków obrotowych pracodawcy), zasadniczo powinny obciążać koszty działalności operacyjnej pracodawcy. W związku z tym faktura dokumentująca zakup tych upominków może zostać...

9. Użyczenie samochodu osobowego spółce z o.o. przez jej wspólnika

Niekiedy na potrzeby działalności gospodarczej prowadzonej przez spółkę z o.o. wykorzystywane są prywatne samochody osobowe wspólników, na podstawie zawartej umowy użyczenia. Kwestie związane z taką umową reguluje ...

9.1. Odliczanie VAT od wydatków związanych z samochodami osobowymi używanymi w ramach umowy użyczenia

W pierwszej kolejności należy wskazać, że spółka z o.o., która wykorzystuje na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej prywatny samochód osobowy wspólnika - na podstawie zawartej umowy użyczenia - nie wykazuje z tego...

9.2. Wykorzystywanie samochodu osobowego na podstawie umowy użyczenia a CIT w spółce z o.o.

W sytuacji gdy spółka z o.o. wykorzystuje w prowadzonej działalności gospodarczej prywatny samochód wspólnika - na podstawie umowy użyczenia - należy ustalić, czy powinna wykazać z tego tytułu przychód z nieodpłatnych świadczeń oraz...

9.3. Ewidencja księgowa wydatków związanych z używaniem prywatnego samochodu osobowego wspólnika spółki z o.o.

Dla celów bilansowych nieodpłatne korzystanie - na podstawie umowy użyczenia - z samochodu osobowego wspólnika nie skutkuje powstaniem przychodu w spółce z o.o. (odmiennie niż dla celów podatku dochodowego). ...

Dodano do Twojego koszyka ×
Produkt
Cena brutto
Ilość
Wartość
Trwa dodawanie produktu do koszyka Trwa dodawanie produktu do koszyka.
« Kontynuuj zakupy
Przejdź do Twojego koszyka »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.