Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
95 720 85 40
 
Aktualnie jesteś: Sklep (strona główna)  »  Archiwum 2023  »  Dodatki do Czasopism 2023 w formie papierowej do -50%  »   VAT przy sprzedaży i zakupie nieruchomości - praktyczne porady

VAT przy sprzedaży i zakupie nieruchomości - praktyczne porady

Dodatek tematyczny nr 14 do Poradnika VAT nr 18 (594) z dnia 20.09.2023
11,00 zł  22,00 zł

Najniższa cena towaru w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki: 22,00 zł
W prenumeracie Poradnika VAT wszystkie dodatki GRATIS!
Cennik
Publikacje 2023
Lp. Produkt Cena Ilość  
1. Dodatek tematyczny nr 14 do Poradnika VAT nr 18 (594) z dnia 20.09.2023 11,00 zł
(10,19 zł + 8% VAT)
szt.
Darmowa wysyłka przy wpłacie na konto
UWAGA: Przy zamówieniach większej ilości tego samego dodatku udzielamy rabatów.
Szczegółowe informacje uzyskasz dzwoniąc pod nr tel.: 95 720 85 40.
Proszę o kontakt
Interesuje Cię ten produkt? Masz pytanie? Zadzwoń: 95 720 85 40, napisz e-mail: sklep@gofin.pl
lub zostaw swój numer - oddzwonimy.
Proszę o kontakt telefoniczny:
Dane osobowe (imię i nazwisko oraz numer telefonu), będą przetwarzane w celu kontaktu telefonicznego w związku z zamówioną usługą "Proszę o kontakt". Dane będą przetwarzane do czasu zrealizowania usługi.
Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych  
 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. z siedzibą w Gorzowie Wlkp. (66-400), ul. Owocowa 8.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod adresem e-mail: iod@gofin.pl.
 3. Masz prawo do:
  1. żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
  2. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  3. przenoszenia danych.
  4. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli taka zgoda została wyrażona.
  5. wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora.
 4. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.
 5. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.
 6. Administrator nie udostępnia przekazanych mu danych osobowych jakimkolwiek podmiotom trzecim.
 7. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że powierza przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:
  1. ATMAN S.A. - w celu przechowywania danych osobowych na serwerach dedykowanych w związku z umową hostingu.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ze szczególną troską chroni przekazane dane i zapewnia ich bezpieczeństwo na najwyższym poziomie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi. Zasady postępowania z danymi osobowymi oraz wykorzystywania plików cookies i innych technologii w ramach elektronicznych usług Wydawnictwa opisuje nasza Polityka prywatności i plików cookies.
Informacje
Szczegółowy opis
Spis treści

VAT przy sprzedaży i zakupie nieruchomości - praktyczne porady

Dodatek tematyczny nr 14 do Poradnika VAT nr 18 (594) z dnia 20.09.2023

Liczba stron - 36

Format - B5

Rodzaj okładki - miękka

W dodatku omówiono m.in.:

 • zasady opodatkowania VAT oraz zwolnienia z VAT dostawy budynków, budowli oraz gruntów,
 • znaczenie funkcji obiektów na potrzeby VAT,
 • sposób opodatkowania świadczeń kompleksowych,
 • prawo do odliczenia VAT od transakcji dotyczących nieruchomości.
 

pokaż fragmenty artykułów

I. DOSTAWA BUDYNKÓW I LOKALI

1. Opodatkowanie transakcji stawką 23% i 8%

W świetle przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2023 r. poz. 1570 ze zm.), zwanej dalej "ustawą o VAT" dostawa nieruchomości lub ich części, co do zasady,...

2. Warunki wpływające na zastosowanie obniżonej stawki VAT

2.1. Klasyfikacja obiektów według Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych

Obiekty budownictwa mieszkaniowego w świetle art. 2 pkt 12 ustawy o VAT...

2.2. Obiekty zaliczone do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym

Przez budownictwo objęte społecznym programem mieszkaniowym rozumie się obiekty budownictwa mieszkaniowego (tj: budynki mieszkalne stałego zamieszkania sklasyfikowane w PKOB w dziale 11) lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych, lokale mieszkalne w budynkach...

2.3. Lokale mieszkalne i użytkowe

Ustawa o VAT oraz przepisy wykonawcze do ustawy nie zawierają definicji lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego. Zatem podatnik musi posiłkować się w tym zakresie przepisami ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności...

2.4. Określenie funkcji obiektów na potrzeby podatku VAT

W celu zastosowania prawidłowej stawki niezbędnym jest określenie, czy dany obiekt spełnia funkcje - mieszkalne czy użytkowe. Przepisy ustawy o VAT nie zawierają jednak definicji "powierzchni użytkowej". Zdaniem...

2.5. WIS wydawane w przypadku trudności z ustaleniem symbolu PKOB i stawki VAT

W przypadku trudności w ustaleniu właściwej stawki VAT dla danego towaru lub usługi podatnik może zwrócić się do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z wnioskiem o wydanie wiążącej informacji stawkowej na druku WIS-W,...

3. Zastosowanie zwolnienia z VAT przy sprzedaży nieruchomości

3.1. Sprzedaż po upływie dwóch lat od pierwszego zasiedlenia

Na mocy art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, zwolniona...

3.2. Sprzedaż przed upływem 2 lat od pierwszego zasiedlenia/w ramach pierwszego zasiedlenia

Jeżeli do sprzedaży dochodzi przed upływem 2 lat od pierwszego zasiedlenia lub w ramach pierwszego zasiedlenia, zwolnienie może być stosowane po spełnieniu następujących warunków wynikających z ...

3.3. Dostawa nieruchomości wykorzystywanych na cele działalności zwolnionej

Jeżeli nie zostaną spełnione przesłanki zastosowania zwolnienia od podatku na podstawie ...

3.4. Odstąpienie od zastosowania zwolnienia z VAT

Podatnicy sprzedający nieruchomości, zgodnie z art. 43 ust. 10-11, mogą odstąpić...

II. TRANSAKCJE ZWIĄZANE Z GRUNTAMI

1. Ustalenie właściwej stawki VAT na dostawę gruntów

Sposób opodatkowania sprzedaży gruntu generalnie jest uzależniony od jego przeznaczenia. Dla celów VAT istotne jest czy przedmiotem transakcji jest grunt zabudowany czy niezabudowany. Co do zasady...

1.1. Dostawa gruntów niezabudowanych

Co do zasady dostawa gruntu podlega opodatkowaniu stawką podstawową, tj. 23%. Zastosowanie zwolnienia od podatku możliwe jest jedynie w ściśle określonych przypadkach. Na podstawie ...

1.2. Opodatkowanie dostawy terenów zabudowanych

Art. 29a ust. 8 ustawy o VAT stanowi, iż w przypadku...

2. Wywłaszczenie gruntu niezabudowanego w zamian za odszkodowanie

W myśl art. 112 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344...

III. OBOWIĄZEK PODATKOWY PRZY DOSTAWIE NIERUCHOMOŚCI

Zgodnie z zasadą ogólną, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania dostawy towaru bądź wykonania usługi, co oznacza, że podatek staje się wymagalny w rozliczeniu za okres, w którym dokonana została dostawa towarów...

IV. OZNACZENIE GTU_10 W JPK_VAT

W strukturze ewidencji w zakresie podatku należnego/naliczonego dla JPK_V7M/JPK_V7K konieczne jest zamieszczenie oznaczeń dotyczących dostaw niektórych towarów i usług oraz procedur, jak również dowodów sprzedaży/zakupu, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Finansów, Inwestycji...

V. JAK OPODATKOWAĆ DOSTAWĘ NIERUCHOMOŚCI - CHECKLISTA

Przy sprzedaży nieruchomości ustal czy przedmiotem transakcji jest: 1) budynek mieszkalny jednorodzinny o powierzchni użytkowej nieprzekraczającej 300 m2, 2) lokal mieszkalny...

VI. OPODATKOWANIE ŚWIADCZEŃ KOMPLEKSOWYCH

1. Sprzedaż mieszkania z prawem do korzystania z miejsca postojowego

Istotne znaczenie dla ustalenia właściwej stawki VAT dla dostawy lokalu mieszkalnego z miejscem postojowym ma sposób sprzedaży prawa do korzystania z miejsc postojowych i przynależność do lokalu mieszkalnego. ...

2. Stawka VAT na dostawę i montaż domu modułowego

Kwestia opodatkowania VAT dostawy i montażu domu modułowego była rozpatrywana przez Dyrektora KIS w decyzji WIS z dnia 31 sierpnia 2022 r., nr ...

VII. ODLICZANIE VAT OD TRANSAKCJI ZWIĄZANYCH Z NIERUCHOMOŚCIAMI

1. Dokumenty umożliwiające skorzystanie z prawa do odliczenia VAT

» Faktury Podstawą do odliczenia podatku naliczonego są faktury dokumentujące zakupy towarów lub usług, zaś kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu...

2. Ogólna zasada odliczania VAT

Zgodnie z ogólną zasadą określoną w art. 86 ust. 1 ustawy o VAT,...

2.1. Wstępne odliczanie VAT przy działalności mieszanej

Zasady proporcjonalnego odliczania VAT określone są w przepisach art. 86...

2.2. Ustalenie rzeczywistego wskaźnika proporcji/prewspółczynnika

Zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy o VAT, po zakończeniu roku...

VIII. ZMIANA PRZEZNACZENIA NIERUCHOMOŚCI A KOREKTA PODATKU NALICZONEGO

W praktyce bardzo często dochodzi do zmiany przeznaczenia wykorzystywanych przez podatnika w działalności gospodarczej nieruchomości. Występują bowiem sytuacje, w których podatnik nabywa nieruchomość do czynności opodatkowanych, jednak po pewnym czasie wykorzystuje...

1. Obowiązkowa korekta VAT przy zmianie przeznaczenia nieruchomości

Jak wynika z art. 91 ust. 7 ustawy o VAT podatnik VAT...

2. Sprzedaż nieruchomości w okresie korekty

Podatnik korzystający ze zwolnienia od podatku przy sprzedaży nieruchomości zobowiązany jest do korekty VAT, jeśli odliczał podatek naliczony od jej zakupu. Z chwilą bowiem wydania nieruchomości w ramach sprzedaży przyjmuje...

Dodano do Twojego koszyka ×
Produkt
Cena brutto
Ilość
Wartość
Trwa dodawanie produktu do koszyka Trwa dodawanie produktu do koszyka.
« Kontynuuj zakupy
Przejdź do Twojego koszyka »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.