Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
95 720 85 40
 
Aktualnie jesteś: Sklep (strona główna)  »  Archiwum 2023  »  Dodatki do Czasopism 2023 w formie papierowej do -50%  »   Wybór formy opodatkowania na 2024 r.

Wybór formy opodatkowania na 2024 r.

Dodatek tematyczny nr 17 do Przeglądu Podatku Dochodowego
nr 22 (598) z dnia 20.11.2023
W prenumeracie Przeglądu Podatku Dochodowego wszystkie dodatki GRATIS!

Cennik
Publikacje 2023
Lp. Produkt Cena Ilość  
1. Dodatek tematyczny nr 17 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 22 (598) z dnia 20.11.2023 22,00 zł
(20,37 zł + 8% VAT)
szt.
Darmowa wysyłka przy wpłacie na konto
UWAGA: Przy zamówieniach większej ilości tego samego dodatku udzielamy rabatów.
Szczegółowe informacje uzyskasz dzwoniąc pod nr tel.: 95 720 85 40.
Proszę o kontakt
Interesuje Cię ten produkt? Masz pytanie? Zadzwoń: 95 720 85 40, napisz e-mail: sklep@gofin.pl
lub zostaw swój numer - oddzwonimy.
Proszę o kontakt telefoniczny:
Dane osobowe (imię i nazwisko oraz numer telefonu), będą przetwarzane w celu kontaktu telefonicznego w związku z zamówioną usługą "Proszę o kontakt". Dane będą przetwarzane do czasu zrealizowania usługi.
Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych  
 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. z siedzibą w Gorzowie Wlkp. (66-400), ul. Owocowa 8.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod adresem e-mail: iod@gofin.pl.
 3. Masz prawo do:
  1. żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
  2. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  3. przenoszenia danych.
  4. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli taka zgoda została wyrażona.
  5. wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora.
 4. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.
 5. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.
 6. Administrator nie udostępnia przekazanych mu danych osobowych jakimkolwiek podmiotom trzecim.
 7. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że powierza przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:
  1. ATMAN S.A. - w celu przechowywania danych osobowych na serwerach dedykowanych w związku z umową hostingu.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ze szczególną troską chroni przekazane dane i zapewnia ich bezpieczeństwo na najwyższym poziomie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi. Zasady postępowania z danymi osobowymi oraz wykorzystywania plików cookies i innych technologii w ramach elektronicznych usług Wydawnictwa opisuje nasza Polityka prywatności i plików cookies.
Informacje
Opis dodatku
Spis treści

Wybór formy opodatkowania na 2024 r.

Dodatek tematyczny nr 17 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 22 (598) z dnia 20.11.2023

Liczba stron - 36

Format - B5

Rodzaj okładki - miękka

W dodatku omówione zostały formy opodatkowania mające zastosowanie do dochodów (przychodów) z działalności gospodarczej osiąganych przez podatników PIT. Dowiemy się z niego, kto może w 2024 r. opłacać podatek według skali podatkowej, podatek liniowy, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych czy kartę podatkową. Dodatek ten zawiera również praktyczne porady zaprezentowane w formie pytań i odpowiedzi oraz interpretacje organów podatkowych.  

pokaż fragmenty artykułów

I. FORMA OPODATKOWANIA

1. Skala podatkowa

Stosowanie skali podatkowej Do dochodów z działalności gospodarczej opodatkowanie według skali podatkowej ma zastosowanie z mocy prawa. Bez znaczenia jest tu rodzaj i rozmiar tej działalności. Podatnik rozpoczynający w 2024 r....

2. Podatek liniowy

Stosowanie podatku liniowego Na 2024 r. podatnicy mogą wybrać sposób opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej na zasadach określonych w ...

3. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Stosowanie ryczałtu ewidencjonowanego W 2024 r. opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają przychody osób fizycznych lub przedsiębiorstw w spadku z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa w ...

4. Karta podatkowa

Stosowanie karty podatkowej Na 2024 r. nie jest możliwe dokonanie wyboru opodatkowania działalności gospodarczej w formie karty podatkowej. W stanie prawnym obowiązującym od 1 stycznia 2022 r., kartę podatkową mogą opłacać wyłącznie...

II. PYTANIA I ODPOWIEDZI

1. Oświadczenie o zmianie formy opodatkowania w kolejnym roku prowadzenia działalności gospodarczej

W 2023 r. dochody z działalności gospodarczej opodatkowywałem według skali podatkowej. W 2024 r. chciałbym to zmienić i przejść na podatek liniowy. W jakiej formie i w jakim terminie powinienem powiadomić urząd skarbowy o tej zmianie? ...

2. Zmiana formy opodatkowania wybranej w nowo rozpoczętej działalności gospodarczej

Podatnik we wniosku CEIDG-1 wskazał, że rozpocznie działalność w styczniu 2024 r., a jako formę opodatkowania wybiera ryczałt ewidencjonowany. Czy jeżeli po rozpoczęciu tej działalności chciałby jednak zmienić wybraną wcześniej formę...

3. Wybór ryczałtu po wznowieniu prowadzenia zawieszonej działalności

W trakcie 2024 r. upłynie dwuletni okres, na który zawiesiłem prowadzenie działalności gospodarczej. Czy podejmując działalność w przyszłym roku, mogę wybrać opodatkowanie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych? Możliwe...

4. Rozwiązanie współpracy biznesowej z byłym pracodawcą a wybór formy opodatkowania

Do października 2023 r. podatnik był zatrudniony na umowę o pracę, a od listopada 2023 r. rozpoczął prowadzenie działalności gospodarczej. Z uwagi na to, że świadczy usługi dla swojego byłego pracodawcy, stosuje opodatkowanie...

5. Opłacanie podatku liniowego przez podatnika będącego członkiem zarządu u kontrahenta

Prowadzę pozarolniczą działalność gospodarczą, w której zatrudniam małżonka. W ramach tej działalności świadczę usługi wyłącznie na rzecz spółki z o.o., w której ja i mój mąż pełnimy funkcje członków zarządu na podstawie aktu...

6. Opodatkowanie ryczałtem przychodów ze sprzedaży i montażu wyrobów własnej produkcji

Podatnik zajmuje się produkcją mebli z materiałów własnych. Wykonuje również montaż mebli u klienta. Z tytułu tej działalności opłaca ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Jego wątpliwości dotyczą tego, czy powinien liczyć ryczałt...

7. Zatrudnienie na umowę o pracę u kontrahenta a utrata prawa do opodatkowania podatkiem liniowym

W 2024 r. podatnik będzie opodatkowywał dochody z działalności gospodarczej podatkiem liniowym. Od lutego 2024 r. zostanie zatrudniony na część etatu w firmie, dla której dotychczas świadczył usługi w ramach działalności gospodarczej. Czy to...

8. Zmiana nieopłacalnej dla podatnika formy opodatkowania w trakcie roku podatkowego

Od przychodów osiąganych w ramach działalności gospodarczej opłacam ryczałt ewidencjonowany. Doszłam jednak do wniosku, że opłaca mi się rozliczać koszty i chciałabym zmienić formę opodatkowania na skalę podatkową. Czy taka...

9. Korekta faktury kosztowej z poprzedniego roku podatkowego po przejściu na ryczałt ewidencjonowany

W 2023 r. z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej rozliczanej na podstawie podatkowej księgi podatnik opłaca podatek dochodowy obliczany według skali podatkowej. Z uwagi na rodzaj działalności (sklep) dokonuje zakupu towarów handlowych i otrzymuje...

10. Złożenie oświadczenia o opodatkowaniu podatkiem liniowym po przystąpieniu do spółki

Podatnik PIT prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą, z której dochody są opodatkowane podatkiem liniowym. Obecnie zamierza przystąpić do spółki jawnej osób fizycznych, z której dochody również będą opodatkowane podatkiem liniowym. Czy...

11. Dochody z indywidualnej działalności gospodarczej i z udziału w spółce osobowej

Od kilku lat prowadzę samodzielnie działalność gospodarczą, opłacając podatek liniowy. Od 1 stycznia 2024 r. zamierzam dodatkowo przystąpić do spółki cywilnej. Czy dochody uzyskane w spółce mogę rozliczać według skali...

12. Koszty rozliczane w czasie po zmianie ewidencji księgowej

Prowadzę działalność gospodarczą opodatkowaną ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. W dniu 10 listopada 2023 r. zawarłem umowę ubezpieczenia OC firmowego samochodu ciężarowego na okres od 1 grudnia 2023 r. do 30 listopada...

13. Przystąpienie do spółki podatnika opłacającego kartę podatkową

Podatnik prowadzi samodzielnie działalność gospodarczą opodatkowaną kartą podatkową. Dodatkowo zamierza przystąpić do spółki jawnej osób fizycznych. Czy wpłynie to na prawo do opłacania karty podatkowej? ...

14. Dodatkowe świadczenia otrzymane przez przedsiębiorcę opłacającego ryczałt ewidencjonowany

Podatnik będący lekarzem w ramach prowadzonej działalność gospodarczej świadczy usługi na rzecz podmiotu medycznego. Zawarty kontrakt określa wynagrodzenie podatnika, od którego płaci ryczałt ewidencjonowany w wysokości 14% przychodów. Kontrahent przyznał...

15. Zmiana w trakcie roku sposobu opłacania zaliczek na podatek od firmowych dochodów

W 2024 r. jako przedsiębiorca zamierzam opłacać miesięczne zaliczki na podatek. Czy w trakcie roku podatkowego będę mógł zmienić sposób uiszczania zaliczek i opłacać zaliczki kwartalne? Podatnik nie...

16. Zapłata podatku przelewem a skuteczność wyboru formy opodatkowania

W 2022 r. przedsiębiorca stosował opodatkowanie podatkiem liniowym, a w bieżącym roku podatkowym dokonywał wpłat do urzędu skarbowego, opisując je jako wpłaty tytułem ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Na zasadach przewidzianych dla...

III. INTERPRETACJE ORGANÓW PODATKOWYCH

1. Nieskuteczne złożenie wniosku zmieniającego formę opodatkowania poprzez platformę CEIDG

W celu skorzystania z opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych niezbędne jest złożenie właściwego oświadczenia...

2. Dodatkowe zatrudnienie a opodatkowanie kartą podatkową

Podjęcie zatrudnienia w ramach umowy o pracę lub umowy zlecenia nie wyklucza z opodatkowania kartą podatkową....

3. Moment utraty prawa do ryczałtu ewidencjonowanego po przekroczeniu przez przychody 2.000.000 euro

Przekroczenie przez firmowe przychody limitu 2.000.000 euro nie skutkuje natychmiastowym pozbawieniem podatnika prawa do...

4. Wyrażenie decyzji o zmianie formy opodatkowania

Realizacja pierwszego w danym roku przelewu do urzędu skarbowego z danymi właściwymi dla ryczałtu ewidencjonowanego...

5. Likwidacja jednej działalności gospodarczej i rozpoczęcie w tym samym roku drugiej działalności

Jeżeli podatnik w danym roku zlikwidował działalność gospodarczą opodatkowaną według skali podatkowej i w tym samym...

6. Opodatkowanie działalności gospodarczej prowadzonej samodzielnie i w formie spółki

U podatnika prowadzącego samodzielną działalność gospodarczą oraz w formie spółki cywilnej możliwe jest...

7. Praca na etacie oraz działalność na ryczałcie ewidencjonowanym

Jeżeli zakres usług świadczonych w ramach działalności gospodarczej opodatkowanej ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych nie...

Dodano do Twojego koszyka ×
Produkt
Cena brutto
Ilość
Wartość
Trwa dodawanie produktu do koszyka Trwa dodawanie produktu do koszyka.
« Kontynuuj zakupy
Przejdź do Twojego koszyka »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.