Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
95 720 85 40
 
Tarcza antykryzysowa - uproszczenia dla firm
Aktualnie jesteś: Sklep (strona główna)  »  Inne produkty  »   Dodatki do Czasopism 2020 w formie papierowej
Dodatki do Czasopism 2020 w formie papierowej
Sortowanie:
Proszę o kontakt
Istnieje również możliwość utworzenia własnego pakietu dodatków. Skontaktuj się: sklep@gofin.pl
95 720 85 40, napisz lub zostaw swój numer - oddzwonimy
Proszę o kontakt telefoniczny:
Dane osobowe (imię i nazwisko oraz numer telefonu), będą przetwarzane w celu kontaktu telefonicznego w związku z zamówioną usługą "Proszę o kontakt". Dane będą przetwarzane do czasu zrealizowania usługi.
Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych  
 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. z siedzibą w Gorzowie Wlkp. (66-400), ul. Owocowa 8.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod adresem e-mail: iod@gofin.pl.
 3. Masz prawo do:
  1. żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
  2. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  3. przenoszenia danych.
  4. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli taka zgoda została wyrażona.
  5. wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora.
 4. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.
 5. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.
 6. Administrator nie udostępnia przekazanych mu danych osobowych jakimkolwiek podmiotom trzecim.
 7. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że powierza przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:
  1. ATMAN S.A. - w celu przechowywania danych osobowych na serwerach dedykowanych w związku z umową hostingu.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ze szczególną troską chroni przekazane dane i zapewnia ich bezpieczeństwo na najwyższym poziomie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi. Zasady postępowania z danymi osobowymi oraz wykorzystywania plików cookies i innych technologii w ramach elektronicznych usług Wydawnictwa opisuje nasza Polityka prywatności i plików cookies.
Pakiet „Tarcza antykryzysowa 3.0 i 4.0 - kolejne ułatwienia dla firm


PUBLIKACJA + eBook
Tarcza antykryzysowa 3.0 i 4.0 - kolejne ułatwienia dla firm
Cena
25,00 zł  19,00 zł
Więcej
Pakiet „Co nowego w przepisach w 2020 r.?”.


PUBLIKACJA + eBook
Co nowego w przepisach w 2020 r.?
Cena
28,90 zł  15,00 zł
Więcej
Zasady odliczania VAT naliczonego w 2020 r.
Dodatek tematyczny
Zasady odliczania VAT naliczonego w 2020 r.
Cena dodatku
17,00 zł
Więcej
Zasady potrącalności kosztów podatkowych
Dodatek tematyczny
Zasady potrącalności kosztów podatkowych
Cena dodatku
17,00 zł
Więcej
Leasing według Krajowych Standardów Rachunkowości i MSR
Dodatek tematyczny
Leasing według Krajowych Standardów Rachunkowości i MSR
Cena dodatku
17,00 zł
Więcej
Obowiązki rejestracyjne podatników VAT
Dodatek tematyczny
Obowiązki rejestracyjne podatników VAT
Cena dodatku
17,00 zł
Więcej
Obowiązki pracodawcy wynikające z RODO
Dodatek tematyczny
Obowiązki pracodawcy wynikające z RODO
Cena dodatku
17,00 zł
Więcej
Najciekawsze orzecznictwo VAT, PIT, CIT
Dodatek tematyczny
Najciekawsze orzecznictwo VAT, PIT, CIT
Cena dodatku
17,00 zł
Więcej
Rezerwy, bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów, zobowiązania warunkowe. Krajowy Standard Rachunkowości nr 6. Stan prawny na 20 sierpnia 2020 r.
Dodatek – przepisy prawne
Rezerwy, bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów, zobowiązania warunkowe. Krajowy Standard Rachunkowości nr 6...
Cena dodatku
14,00 zł
Więcej
Wierzytelności i zobowiązania w podatku dochodowym
Dodatek tematyczny
Wierzytelności i zobowiązania w podatku dochodowym
Cena dodatku
17,00 zł
Więcej
Uprawnienia pracownika zwalnianego z przyczyn pracodawcy. Stan prawny na 1 sierpnia 2020 r.
Dodatek – przepisy prawne
Uprawnienia pracownika zwalnianego z przyczyn pracodawcy ze specustawy
Stan prawny na 1 sierpnia 2020 r.
Cena dodatku
14,00 zł
Więcej
Ustawa o VAT. Stan prawny na 1 sierpnia 2020 r.
Dodatek – przepisy prawne
Ustawa o VAT
Stan prawny na 1 sierpnia 2020 r.
Cena dodatku
16,00 zł
Więcej
Ulgi w podatkach i składkach ZUS
Dodatek tematyczny
Ulgi w podatkach i składkach ZUS
Cena dodatku
17,00 zł
Więcej
Majątek trwały - rozliczenie podatkowe
Dodatek tematyczny
Majątek trwały - rozliczenie podatkowe
Cena dodatku
17,00 zł
Więcej
Świadczenia pracownicze w księgach jednostki
Dodatek tematyczny
Świadczenia pracownicze w księgach jednostki
Cena dodatku
17,00 zł
Więcej
Split payment w VAT - jak stosować podzieloną płatność?
Dodatek tematyczny
Split payment w VAT - jak stosować podzieloną płatność?
Cena dodatku
17,00 zł
Więcej
Tarcza antykryzysowa 3.0 i 4.0 - kolejne ułatwienia dla firm
Dodatek tematyczny
Tarcza antykryzysowa 3.0 i 4.0 - kolejne ułatwienia dla firm
Cena dodatku
17,00 zł
Więcej
Komentarz do wybranych przepisów ustawy wypadkowej
Dodatek tematyczny
Komentarz do wybranych przepisów ustawy wypadkowej
Cena dodatku
17,00 zł
Więcej
Wybrane przepisy z zakresu czasu pracy. Stan prawny na 1 lipca 2020 r.
Dodatek – przepisy prawne
Wybrane przepisy z zakresu czasu pracy
Stan prawny na 1 lipca 2020 r.
Cena dodatku
14,00 zł
Więcej
Podatek od czynności cywilnoprawnych - przepisy, wyjaśnienia, orzecznictwo
Dodatek tematyczny
Podatek od czynności cywilnoprawnych - przepisy, wyjaśnienia, orzecznictwo
Cena dodatku
17,00 zł
Więcej
Rzeczowe aktywa trwałe w księgach i bilansie jednostki
Dodatek tematyczny
Rzeczowe aktywa trwałe w księgach i bilansie jednostki
Cena dodatku
17,00 zł
Więcej
Należności niezapłacone - skutki podatkowe i ewidencja księgowa
Dodatek tematyczny
Należności niezapłacone - skutki podatkowe i ewidencja księgowa
Cena dodatku
17,00 zł
Więcej
Opodatkowanie prywatnego najmu
Dodatek tematyczny
Opodatkowanie prywatnego najmu
Cena dodatku
17,00 zł
Więcej
Podróże służbowe, w tym kierowców
Dodatek tematyczny
Podróże służbowe, w tym kierowców
Cena dodatku
17,00 zł
Więcej
Nowy JPK_VAT z deklaracją
Dodatek tematyczny
Nowy JPK_VAT z deklaracją
Cena dodatku
17,00 zł
Więcej
Wydatki na samochody osobowe - objaśnienia podatkowe Ministerstwa Finansów
Dodatek tematyczny
Wydatki na samochody osobowe - objaśnienia podatkowe Ministerstwa Finansów
Cena dodatku
17,00 zł
Więcej
Rachunkowość spółek kapitałowych i osobowych prawa handlowego
Dodatek tematyczny
Rachunkowość spółek kapitałowych i osobowych prawa handlowego
Cena dodatku
17,00 zł
Więcej
Korekty błędów w księgach i sprawozdaniu finansowym
Dodatek tematyczny
Korekty błędów w księgach i sprawozdaniu finansowym
Cena dodatku
17,00 zł
Więcej
Przegląd najnowszych interpretacji w zakresie podatku dochodowego
Dodatek tematyczny
Przegląd najnowszych interpretacji w zakresie podatku dochodowego
Cena dodatku
17,00 zł
Więcej
VAT w obrocie z zagranicą w 2020 r.
Dodatek tematyczny
VAT w obrocie z zagranicą w 2020 r.
Cena dodatku
17,00 zł
Więcej
Przepisy prawne wybrane ze specustawy. Stan prawny na 1 maja 2020 r.
Dodatek – przepisy prawne
Przepisy prawne wybrane ze specustawy
Stan prawny na 1 maja 2020 r.
Cena dodatku
14,00 zł
Więcej
Działalność produkcyjna i usługowa w księgach rachunkowych
Dodatek tematyczny
Działalność produkcyjna i usługowa w księgach rachunkowych
Cena dodatku
17,00 zł
Więcej
Sposoby regulowania należności - skutki podatkowe
Dodatek tematyczny
Sposoby regulowania należności - skutki podatkowe
Cena dodatku
19,00 zł
Więcej
Urlopy wypoczynkowe w 2020 r.
Dodatek tematyczny
Urlopy wypoczynkowe w 2020 r.
Cena dodatku
17,00 zł
Więcej
Rozliczenie wyniku finansowego w zależności od formy prawnej jednostki
Dodatek tematyczny
Rozliczenie wyniku finansowego w zależności od formy prawnej jednostki
Cena dodatku
17,00 zł
Więcej
Samochód w firmie - rozliczenie podatkowe w 2020 r.
Dodatek tematyczny
Samochód w firmie - rozliczenie podatkowe w 2020 r.
Cena dodatku
17,00 zł
Więcej
Rozliczanie VAT od usług niematerialnych
Dodatek tematyczny
Rozliczanie VAT od usług niematerialnych
Cena dodatku
17,00 zł
Więcej
Dokumentacja kadrowa
Dodatek tematyczny
Dokumentacja kadrowa
Cena dodatku
17,00 zł
Więcej
Karta Nauczyciela. Stan prawny na 1 kwietnia 2020 r.
Dodatek – przepisy prawne
Karta Nauczyciela
Stan prawny na 1 kwietnia 2020 r.
Cena dodatku
14,00 zł
Więcej
Ordynacja podatkowa. Stan prawny na 1 kwietnia 2020 r.
Dodatek – przepisy prawne
Ordynacja podatkowa
Stan prawny na 1 kwietnia 2020 r.
Cena dodatku
16,00 zł
Więcej
Podatek dochodowy w księgach i sprawozdaniu finansowym
Dodatek tematyczny
Podatek dochodowy w księgach i sprawozdaniu finansowym
Cena dodatku
9,00 zł 17,00 zł
Więcej
Pobór podatku u źródła w 2020 r.
Dodatek tematyczny
Pobór podatku u źródła w 2020 r.
Cena dodatku
9,00 zł 17,00 zł
Więcej
Kodeks spółek handlowych. Stan prawny na 1 marca 2020 r.
Dodatek – przepisy prawne
Kodeks spółek handlowych
Stan prawny na 1 marca 2020 r.
Cena dodatku
9,00 zł 16,00 zł
Więcej
Wdrożenie PPK w firmie
Dodatek tematyczny
Wdrożenie PPK w firmie
Cena dodatku
9,00 zł 17,00 zł
Więcej
Mechanizm podzielonej płatności
Dodatek tematyczny
Mechanizm podzielonej płatności
Cena dodatku
9,00 zł 17,00 zł
Więcej
Przykłady ujęcia wybranych operacji w sprawozdaniu finansowym
Dodatek tematyczny
Przykłady ujęcia wybranych operacji w sprawozdaniu finansowym
Cena dodatku
9,00 zł 17,00 zł
Więcej
Używanie firmowych samochodów w 2020 r.
Dodatek tematyczny
Używanie firmowych samochodów w 2020 r.
Cena dodatku
9,00 zł 19,00 zł
Więcej
Stosowanie kas rejestrujących w 2020 r.
Dodatek tematyczny
Stosowanie kas rejestrujących w 2020 r.
Cena dodatku
9,00 zł 17,00 zł
Więcej
Poradnik podatnika PIT do rozliczenia za 2019 r.
Dodatek tematyczny
Poradnik podatnika PIT do rozliczenia za 2019 r.
Cena dodatku
9,00 zł 17,00 zł
Więcej
Zatrudnianie cudzoziemców
Dodatek tematyczny
Zatrudnianie cudzoziemców
Cena dodatku
9,00 zł 17,00 zł
Więcej
Kasy rejestrujące - przepisy wykonawcze. Stan prawny na 10 lutego 2020 r.
Dodatek – przepisy prawne
Kasy rejestrujące - przepisy wykonawcze
Stan prawny na 10 lutego 2020 r.
Cena dodatku
9,00 zł 14,00 zł
Więcej
Rozporządzenia w sprawie VAT. Stan prawny na 1 lutego 2020 r.
Dodatek – przepisy prawne
Rozporządzenia w sprawie VAT
Stan prawny na 1 lutego 2020 r.
Cena dodatku
9,00 zł 14,00 zł
Więcej
Ryczałt, karta podatkowa i podatkowa księga. Stan prawny na 1 lutego 2020 r.
Dodatek – przepisy prawne
Ryczałt, karta podatkowa i podatkowa księga
Stan prawny na 1 lutego 2020 r.
Cena dodatku
9,00 zł 14,00 zł
Więcej
Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych. Stan prawny na 1 lutego 2020 r.
Dodatek – przepisy prawne
Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych
Stan prawny na 1 lutego 2020 r.
Cena dodatku
9,00 zł 14,00 zł
Więcej
Utrata wartości aktywów. Krajowy Standard Rachunkowości nr 4. Stan prawny na 1 lutego 2020 r.
Dodatek – przepisy prawne
Utrata wartości aktywów. Krajowy Standard Rachunkowości nr 4
Stan prawny na 1 lutego 2020 r.
Cena dodatku
9,00 zł 14,00 zł
Więcej
Ustawa o rachunkowości. Stan prawny na 1 stycznia 2020 r.
Dodatek – przepisy prawne
Ustawa o rachunkowości
Stan prawny na 1 stycznia 2020 r.
Cena dodatku
9,00 zł 19,00 zł
Więcej
Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych. Stan prawny na 1 stycznia 2020 r.
Dodatek – przepisy prawne
Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych
Stan prawny na 1 stycznia 2020 r.
Cena dodatku
9,00 zł 19,00 zł
Więcej
Rozporządzenia wykonawcze w sprawie VAT. Stan prawny na 1 stycznia 2020 r.
Dodatek – przepisy prawne
Rozporządzenia wykonawcze w sprawie VAT
Stan prawny na 20 stycznia 2020 r.
Cena dodatku
9,00 zł 14,00 zł
Więcej
Co nowego w przepisach w 2020 r.?
Dodatek tematyczny
Co nowego w przepisach
w 2020 r.?
Cena dodatku
9,00 zł 19,00 zł
Więcej
Kodeks pracy z komentarzem redakcji. Stan prawny na 1 stycznia 2020 r.
Dodatek – przepisy prawne
Kodeks pracy z komentarzem redakcji
Stan prawny na 1 stycznia 2020 r.
Cena dodatku
9,00 zł 19,00 zł
Więcej
Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych. Stan prawny na 1 stycznia 2020 r.
Dodatek – przepisy prawne
Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych
Stan prawny na 1 stycznia 2020 r.
Cena dodatku
9,00 zł 19,00 zł
Więcej
Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych. Stan prawny na 1 stycznia 2020 r.
Dodatek – przepisy prawne
Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych
Stan prawny na 1 stycznia 2020 r.
Cena dodatku
9,00 zł 19,00 zł
Więcej
Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych. Stan prawny na 1 stycznia 2020 r.
Dodatek – przepisy prawne
Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych
Stan prawny na 1 stycznia 2020 r.
Cena dodatku
9,00 zł 19,00 zł
Więcej
Dodano do Twojego koszyka ×
Produkt
Cena brutto
Ilość
Wartość
Trwa dodawanie produktu do koszyka Trwa dodawanie produktu do koszyka.
« Kontynuuj zakupy
Przejdź do Twojego koszyka »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.