Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
95 720 85 40
 
Aktualnie jesteś: Sklep (strona główna)  »  Archiwum 2023  »  Dodatki do Czasopism 2023 w formie papierowej do -50%  »   Świadczenia na rzecz pracowników, wspólników i innych osób - na gruncie PIT i CIT

Świadczenia na rzecz pracowników, wspólników i innych osób - na gruncie PIT i CIT

Dodatek tematyczny nr 8 do Przeglądu Podatku Dochodowego
nr 8 (584) z dnia 20.04.2023
11,00 zł  22,00 zł

Najniższa cena towaru w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki: 22,00 zł
W prenumeracie Przeglądu Podatku Dochodowego wszystkie dodatki GRATIS!

Cennik
Publikacje 2023
Lp. Produkt Cena Ilość  
1. Dodatek tematyczny nr 8 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 8 (584) z dnia 20.04.2023 11,00 zł
(10,19 zł + 8% VAT)
szt.
Darmowa wysyłka przy wpłacie na konto
UWAGA: Przy zamówieniach większej ilości tego samego dodatku udzielamy rabatów.
Szczegółowe informacje uzyskasz dzwoniąc pod nr tel.: 95 720 85 40.
Proszę o kontakt
Interesuje Cię ten produkt? Masz pytanie? Zadzwoń: 95 720 85 40, napisz e-mail: sklep@gofin.pl
lub zostaw swój numer - oddzwonimy.
Proszę o kontakt telefoniczny:
Dane osobowe (imię i nazwisko oraz numer telefonu), będą przetwarzane w celu kontaktu telefonicznego w związku z zamówioną usługą "Proszę o kontakt". Dane będą przetwarzane do czasu zrealizowania usługi.
Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych  
 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. z siedzibą w Gorzowie Wlkp. (66-400), ul. Owocowa 8.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod adresem e-mail: iod@gofin.pl.
 3. Masz prawo do:
  1. żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
  2. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  3. przenoszenia danych.
  4. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli taka zgoda została wyrażona.
  5. wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora.
 4. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.
 5. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.
 6. Administrator nie udostępnia przekazanych mu danych osobowych jakimkolwiek podmiotom trzecim.
 7. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że powierza przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:
  1. ATMAN S.A. - w celu przechowywania danych osobowych na serwerach dedykowanych w związku z umową hostingu.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ze szczególną troską chroni przekazane dane i zapewnia ich bezpieczeństwo na najwyższym poziomie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi. Zasady postępowania z danymi osobowymi oraz wykorzystywania plików cookies i innych technologii w ramach elektronicznych usług Wydawnictwa opisuje nasza Polityka prywatności i plików cookies.
Informacje
Opis dodatku
Spis treści

Świadczenia na rzecz pracowników, wspólników i innych osób - na gruncie PIT i CIT

Dodatek tematyczny nr 8 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 8 (584) z dnia 20.04.2023

Liczba stron - 36

Format - B5

Rodzaj okładki - miękka

W dodatku przedstawiono skutki podatkowe świadczeń pieniężnych i rzeczowych przekazywanych pracownikom, wspólnikom i innym osobom, np. zleceniobiorcom, kontrahentom. Zaprezentowano w nim, czy wydatki na takie świadczenia są kosztem uzyskania przychodów u przekazujących je podmiotów oraz czy otrzymanie takich świadczeń generuje przychód.  

pokaż fragmenty artykułów

I. ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW

1. Sfinansowanie karty multisport pracownicy przebywającej cały miesiąc na urlopie macierzyńskim

Zakład pracy w kwietniu 2023 r. pracownicy przebywającej na urlopie macierzyńskim sfinansował ze środków obrotowych kartę multisport. Jak pobrać zaliczkę na podatek od wartości tej karty, w sytuacji gdy od zakładu pracy pracownica nie otrzymuje obecnie...

2. Używanie samochodu służbowego do celów prywatnych

1) Pracownik ma ustalany przychód z tytułu wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych w wysokości 400 zł miesięcznie. W kwietniu 2023 r. przebywał kilkanaście dni na urlopie wypoczynkowym, podczas którego również korzystał z tego samochodu. Czy w związku...

3. Udostępnienie mieszkania pracownikowi będącemu obcokrajowcem

Zatrudnionemu pracownikowi będącemu obcokrajowcem udostępniłem lokal mieszkalny. Czy jeżeli pracownik nie ponosi kosztów najmu, to uzyskuje przychód do opodatkowania? Dodam, że mamy ten sam adres zamieszkania. ...

4. Opłacanie polisy OC księgowych

Spółka z o.o. ubezpieczyła pracowników księgowości od odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek ich błędów. Czy poniesiony z tego tytułu wydatek może ująć w kosztach uzyskania przychodów? Wydatki poniesione przez...

5. Upominek dla pracownika

Zakład pracy pracownikowi przechodzącemu na emeryturę kupił ze środków obrotowych upominek, mimo że nie jest on obowiązany do tego rodzaju świadczeń na rzecz pracowników. Czy wartość upominku podlega opodatkowaniu oraz czy jest kosztem...

6. Świadczenie z ZFŚS przekazane pracownikowi korzystającemu z ulgi dla młodych

Podatnik zamierza wręczyć pracownikom paczki z okazji Dnia Dziecka. Sfinansuje je ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Wśród pracowników są osoby, które nie ukończyły 26 roku życia. Czy wartość świadczenia (paczki) będzie...

7. Częściowe sfinansowanie odpłatności za karnety sportowe

Spółka z o.o. na podstawie obowiązującego w firmie regulaminu wynagradzania zaproponowała pracownikom karnety na zajęcia sportowe. Zakup karnetów został częściowo sfinansowany ze środków obrotowych spółki, a pozostała ich wartość jest potrącana z wynagrodzenia pracowników. Część...

8. Koszty zakupu posiłków innych niż posiłki profilaktyczne

Pracodawca będzie kupował pracownikom posiłki inne niż posiłki profilaktyczne. Czy poniesione na ten cel wydatki będą stanowić koszty uzyskania przychodów? Ponoszone przez pracodawcę koszty zakupu...

9. Przekazanie pracownikom biletów na koncert

Zakład pracy ze środków obrotowych sfinansował zakup biletów na koncert, które następnie przekazał pracownikom. Czy w tej sytuacji u pracowników powstanie przychód podlegający opodatkowaniu? Wartość biletów na koncert sfinansowanych...

10. Świadczenia wspierające zwalniane osoby

Pracodawca w związku z reorganizacją firmy planuje zlikwidować niektóre stanowiska pracy. Aby pozostać w dobrych relacjach ze zwalnianymi osobami, zamierza przyznać im dodatkowe świadczenie polegające na sfinansowaniu kursów zawodowych. Czy wartość tych świadczeń...

11. Bilet okresowy komunikacji miejskiej wykorzystywany do celów służbowych i prywatnych

Spółka z o.o. kupiła pracownikowi bilet okresowy komunikacji miejskiej, z którego korzysta on w celu załatwiania spraw służbowych, jak i w celu dojazdu do pracy. Czy z tego tytułu uzyskuje on przychód podlegający opodatkowaniu? ...

II. ŚWIADCZENIA NA RZECZ WSPÓLNIKÓW

1. Nieodpłatne przekazanie samochodu na cele osobiste wspólnika

Jednemu ze swoich wspólników spółka jawna zamierza przekazać nieodpłatnie samochód osobowy. Przekazanie to nie nastąpi w ramach wypłaty zysku. Jakie wywoła to skutki na gruncie ustawy o PIT? Jeżeli...

2. Otrzymanie przez wspólnika rzeczy w ramach wypłaty zysku

W spółce jawnej wspólnicy postanowili, że wypłata zysku spółki jednemu ze wspólników nastąpi w formie niepieniężnej. Zostanie mu przekazana maszyna produkcyjna należąca do spółki. Czy w związku z tym wystąpią jakieś skutki w podatku dochodowym? ...

3. Przekazanie wspólnikowi nagrody otrzymanej w konkursie przez spółkę

Spółka niebędąca osobą prawną otrzymała nagrodę w konkursie architektonicznym. Zamierza ją w całości wypłacić tylko temu wspólników (architektowi), który był odpowiedzialny za wyróżniony projekt. Jakie w związku z tym wystąpią skutki podatkowe zarówno po stronie...

4. Konsekwencje wykonania świadczenia "dla samego siebie"

Podatnik będący wspólnikiem spółki cywilnej rozpoczął również prowadzenie działalności na własne nazwisko. W ramach tej działalności zamierza podjąć współpracę ze spółką cywilną. Czy wartość świadczenia wykonanego dla spółki może uznać za koszt...

5. Wydatki na szkolenie

Spółka z o.o. poniosła wydatki na szkolenie swojego wspólnika. Czy koszty tego szkolenia są kosztami uzyskania przychodów? Jeśli świadczenie w postaci sfinansowania wspólnikowi kosztów szkolenia ma jednostronny charakter, to poniesione...

6. Przekazanie składników majątku spółki do majątku osobistego wspólników

Spółka cywilna posiada w użytkowaniu wieczystym grunt, na którym buduje halę namiotową. Hala stanowi odrębną własność. Obecnie spółka planuje wycofać prawo wieczystego użytkowania gruntu ze swojego majątku i przekazać je nieodpłatnie do majątku osobistego...

7. Wydatki na rzecz wspólnika świadczącego usługi dla swojej spółki

Podatnik prowadził jednoosobową działalność gospodarczą, której przedmiotem był międzynarodowy przewóz towarów. Obecnie zamierza zawiązać z inną osobą spółkę z o.o., w ramach której będzie wykonywał takie same usługi własnym samochodem ciężarowym....

8. Dokonana w ratach spłata wspólnika występującego ze spółki jawnej

W skład spółki jawnej wchodzi trzech wspólników będących osobami fizycznymi. Jeden z nich zamierza wystąpić z tej spółki, a dwaj pozostali zobowiążą się w stosownej umowie do spłaty jego udziału. Z uwagi na to, że kwota spłaty...

III. ŚWIADCZENIA NA RZECZ INNYCH OSÓB

1. Gratyfikacje dla osób wykonujących usługi na podstawie umów typu B2B

Przedsiębiorca zamierza przekazywać dodatkowe gratyfikacje osobom, z którymi zawarł umowy typu B2B. Nastąpi to na takich samych zasadach, jak dla jego pracowników, tj. połowę wydatków na zakup np. karty multisport pokryje przedsiębiorca, a połowę druga...

2. Zwrot członkom rady nadzorczej kosztów przejazdów na posiedzenia rady

Spółka zwraca członkom rady nadzorczej koszty przejazdów na posiedzenia rady, które odbywają się w siedzibie spółki znajdującej się w innej miejscowości niż miejscowość zamieszkania członków rady nadzorczej. Czy wspomniany zwrot kosztów...

3. Karty przedpłacone przekazane zleceniobiorcom

Przedsiębiorca zamierza przekazać zleceniobiorcom karty przedpłacone, które sfinansuje ze środków obrotowych. Będzie to miało miejsce w innym terminie niż wypłata wynagrodzenia. Czy przed udostępnieniem karty zleceniobiorca powinien wpłacić zleceniodawcy kwotę zaliczki...

4. Koszty udziału prezesa w konferencji branżowej

W kontrakcie menedżerskim zawartym z prezesem zarządu jest zapis, że spółka będzie finansowała mu udział w konferencjach branżowych. Czy tego rodzaju koszty spółka może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów? ...

5. Wręczenie klientom upominków zawierających logo firmy

Spółka zamierza kupić upominki zawierające logo firmy i w ramach promocji i reklamy rozdać je wybranym losowo klientom (osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej). Czy u osób tych powstanie przychód podlegający opodatkowaniu? ...

6. Sfinansowanie imprezy integracyjnej dla najważniejszych kontrahentów

Przedsiębiorca zamierza zorganizować imprezę integracyjną, na którą zaprosi m.in. najważniejszych kontrahentów. Czy wydatki na jej organizację w części przypadającej na kontrahentów stanowią koszty uzyskania przychodów? Według organów podatkowych...

7. Wynajęcie mieszkania dla członka zarządu pełniącego swą funkcję na podstawie powołania

Spółka z o.o. zamierza wynająć mieszkanie i udostępnić je członkowi zarządu, który pełni swą funkcję na podstawie powołania. Jakie będą skutki tego świadczenia w PIT? Wartość tego świadczenia zwiększa...

8. Zasady ustalania przychodu u zleceniobiorcy wykorzystującego prywatnie służbowy samochód

Zapisy umowy zlecenia stanowią, że zleceniobiorca może nieodpłatnie wykorzystywać firmowy samochód osobowy do celów prywatnych. Czy z tego tytułu należy mu ustalić przychód w sposób zryczałtowany, tak jak ma to miejsce w przypadku pracowników? ...

9. Pokrycie kosztów szkolenia pracowników kontrahenta

Kontrahentowi, któremu sprzedaję specjalistyczne maszyny, zaproponowałem, że nieodpłatnie zorganizuję dla jego pracowników szkolenie z zakresu obsługi tych maszyn. W szkoleniu mieliby uczestniczyć wskazani przez niego pracownicy. Czy powstanie u nich przychód, a ja będę...

Dodano do Twojego koszyka ×
Produkt
Cena brutto
Ilość
Wartość
Trwa dodawanie produktu do koszyka Trwa dodawanie produktu do koszyka.
« Kontynuuj zakupy
Przejdź do Twojego koszyka »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.