Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
95 720 85 40
 
Aktualnie jesteś: Sklep (strona główna)  »  Archiwum 2023  »  Dodatki do Czasopism 2023 w formie papierowej do -50%  »   Zakupy od kontrahentów zagranicznych w ujęciu podatkowym i księgowym

Zakupy od kontrahentów zagranicznych w ujęciu podatkowym i księgowym

Dodatek tematyczny nr 31 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 31 (1182) z dnia 1.11.2023
W prenumeracie Biuletynu Informacyjnego wszystkie dodatki GRATIS!
Cennik
Publikacje 2023
Lp. Produkt Cena Ilość  
1. Dodatek tematyczny nr 31 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 31 (1182) z dnia 1.11.2023 22,00 zł
(20,37 zł + 8% VAT)
szt.
Darmowa wysyłka przy wpłacie na konto
UWAGA: Przy zamówieniach większej ilości tego samego dodatku udzielamy rabatów.
Szczegółowe informacje uzyskasz dzwoniąc pod nr tel.: 95 720 85 40.
Proszę o kontakt
Interesuje Cię ten produkt? Masz pytanie? Zadzwoń: 95 720 85 40, napisz e-mail: sklep@gofin.pl
lub zostaw swój numer - oddzwonimy.
Proszę o kontakt telefoniczny:
Dane osobowe (imię i nazwisko oraz numer telefonu), będą przetwarzane w celu kontaktu telefonicznego w związku z zamówioną usługą "Proszę o kontakt". Dane będą przetwarzane do czasu zrealizowania usługi.
Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych  
 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. z siedzibą w Gorzowie Wlkp. (66-400), ul. Owocowa 8.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod adresem e-mail: iod@gofin.pl.
 3. Masz prawo do:
  1. żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
  2. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  3. przenoszenia danych.
  4. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli taka zgoda została wyrażona.
  5. wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora.
 4. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.
 5. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.
 6. Administrator nie udostępnia przekazanych mu danych osobowych jakimkolwiek podmiotom trzecim.
 7. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że powierza przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:
  1. ATMAN S.A. - w celu przechowywania danych osobowych na serwerach dedykowanych w związku z umową hostingu.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ze szczególną troską chroni przekazane dane i zapewnia ich bezpieczeństwo na najwyższym poziomie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi. Zasady postępowania z danymi osobowymi oraz wykorzystywania plików cookies i innych technologii w ramach elektronicznych usług Wydawnictwa opisuje nasza Polityka prywatności i plików cookies.
Informacje
Opis dodatku
Spis treści

Zakupy od kontrahentów zagranicznych w ujęciu podatkowym i księgowym

Dodatek tematyczny nr 31 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 31 (1182) z dnia 1.11.2023

Liczba stron - 40

Format - B5

Rodzaj okładki - miękka

W publikacji poruszamy zagadnienia związane z rozliczaniem zakupów od kontrahentów zagranicznych. W sposób kompleksowy omawiamy wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, import towarów oraz import usług (w ujęciu podatkowym, tj. VAT, PIT/CIT oraz bilansowym). Poruszamy także praktyczne problemy dotyczące omawianego zagadnienia - w formie odpowiedzi na pytania Czytelników.  

pokaż fragmenty artykułów

I. ZAGADNIENIA OGÓLNE

1. Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów

1.1. Rozliczenie WNT na potrzeby VAT

Kiedy ma miejsce WNT dla celów VAT? Wewnątrzwspólnotowe nabycie towaru to nabycie prawa do rozporządzania jak właściciel towarami, które w wyniku dokonanej dostawy są wysyłane lub transportowane na terytorium...

1.2. Nabycie towarów w ramach WNT a podatek dochodowy

Zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów Wydatki na zakup towarów od kontrahenta z innego kraju UE (w ramach WNT) ujmowane są w kosztach uzyskania przychodów nabywcy w analogiczny sposób, jak zakupy od kontrahenta...

1.3. Ewidencja księgowa WNT

Również dla celów bilansowych zakup towarów handlowych w ramach WNT rozlicza się podobnie jak zakup krajowy. Jeśli faktura od kontrahenta zagranicznego wystawiona jest w walucie obcej, to zgodnie z przyjętą praktyką,...

2. Import towarów

Import towarów to, zgodnie z art. 2 pkt 7 ustawy o VAT,...

2.1. Rozliczenie VAT

Rozliczenie według zasady ogólnej Import towarów jest czynnością opodatkowaną VAT. Generalnie VAT od importu jest wykazywany w zgłoszeniu celnym. Podatnik jest natomiast obowiązany w terminie 10 dni, licząc od dnia...

2.2. Zakup importowanych towarów a CIT i PIT

Ujęcie w kosztach podatkowych wydatków na zakup importowanych towarów W obu ustawach o podatku dochodowym brak jest regulacji, które określałyby szczególny sposób ujmowania w kosztach podatkowych wydatków na zakup importowanych towarów. Stosuje...

2.3. Ewidencja księgowa importu towarów

Wydatki na zakup towarów handlowych - w ramach importu - rozliczane są dla celów bilansowych na podobnych zasadach, jak zakupy krajowe, tj. obciążają one koszty bilansowe generalnie w momencie uzyskania...

3. Import usług

3.1. Import usług - rozliczanie VAT

Import usług to świadczenie usług, z tytułu wykonania których zobowiązanym do rozliczenia podatku jest nabywca. Polscy podatnicy (nabywcy usług) rozliczają import usług, gdy: tzw. miejsce świadczenia...

3.2. Import usług a koszty uzyskania przychodów

Zgodnie z zasadą ogólną, wydatki zaliczane są do kosztów uzyskania przychodów, jeśli celem ich poniesienia było osiągnięcie przychodów lub zachowanie albo zabezpieczenie źródła przychodów. Ponadto wydatki te nie mogą...

3.3. Ewidencja księgowa importu usług

Ewidencja księgowa importu usług przebiega na podobnych zasadach do zakupu usług krajowych. Zatem faktura dokumentująca import usług może podlegać ewidencji zapisem: zarachowanie zobowiązania: ...

II. ZAKUPY OD KONTRAHENTÓW ZAGRANICZNYCH W PYTANIACH CZYTELNIKÓW

1. Wpłata zaliczki kontrahentowi zagranicznemu na poczet przyszłej usługi - podatek dochodowy i ewidencja księgowa

Spółka z o.o. wpłaciła, z rachunku walutowego, zaliczkę (w euro) na poczet usługi, która ma być wykonana w przyszłym miesiącu, kontrahentowi z Niemiec. Jak ująć wpłaconą zaliczkę w kosztach podatkowych oraz jak ją wycenić...

2. Jaki kurs waluty należy zastosować dla udzielonego rabatu w WNT?

Jestem czynnym podatnikiem VAT. Współpracuję od wielu lat z kontrahentem z Niemiec. Z zawartej umowy wynika, że po spełnieniu określonych kryteriów otrzymam rabat z tytułu dokonanych nabyć towarów w danym okresie. Jaki kurs...

3. Zakup samochodów w celu ich późniejszej odsprzedaży - podatki i ewidencja księgowa

Trudnię się handlem samochodami. Samochody używane kupuję zarówno od kontrahentów krajowych, jak i zagranicznych, będących podatnikami VAT (podatku od wartości dodanej) oraz od osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Jak...

4. Zakupy od kontrahenta zagranicznego dokonywane przez podatnika zwolnionego z VAT

1) Prowadzę działalność gospodarczą i korzystam z podmiotowego zwolnienia z VAT (z uwagi na niskie obroty). Planuję po raz pierwszy nabyć towar od kontrahenta z innego kraju UE (wartość 7.000 zł). Czy będę musiał...

5. Usługa naprawy firmowego auta w innym kraju UE, gdy usługodawca ma siedzibę w Polsce

Jestem czynnym podatnikiem VAT. Prowadzę firmę transportową. Samochód ciężarowy uległ awarii w trasie i kierowca musiał skorzystać z usługi serwisowej salonu samochodowego we Francji. Otrzymałem fakturę za naprawę auta (naliczono francuski...

6. Zakup usługi szkoleniowej, która odbyła się za granicą a import usług

Spółka z o.o. (czynny podatnik VAT) posiada siedzibę działalności w Polsce. Spółka otrzymała fakturę od kontrahenta zagranicznego za szkolenie pracownika, które odbyło się we Francji. Fakturę wystawiono z francuskim podatkiem od...

7. Zakup usługi elektronicznej od kontrahenta z kraju trzeciego a VAT

Jestem czynnym podatnikiem VAT. Kupiłem usługę elektroniczną od kontrahenta spoza UE. Kontrahent wystawił fakturę z polskim VAT (23%), choć nie wskazał polskiego adresu. 1) Czy zakup ten...

8. Zakup licencji na program komputerowy od kontrahenta zagranicznego - podatki i ewidencja księgowa

Nabyliśmy od kontrahenta zagranicznego licencje na programy komputerowe (użytkowe), na potrzeby prowadzonej działalności. Prosimy o omówienie zasad rozliczenia nabycia takich licencji dla celów podatku dochodowego oraz VAT, a także przedstawienie...

8.1. Rozliczenie dla celów podatku dochodowego

Wydatki na zakup licencji a koszty podatkowe Oprogramowanie komputerowe "dzieli" się generalnie na oprogramowanie systemowe i użytkowe. Pierwsze stanowi integralną część zestawu komputerowego (zwiększając wartość początkową komputera), natomiast oprogramowanie użytkowe...

8.2. Zakup licencji na program komputerowy - skutki w VAT

Zakup licencji a import usług Dla celów VAT udzielenie licencji na program komputerowy stanowi świadczenie usług. Za miejsce świadczenia tego rodzaju usługi na rzecz podatnika uważa się miejsce, w którym...

8.3. Ewidencja księgowa zakupu licencji na program komputerowy

Ewidencja księgowa zakupu licencji na program komputerowy - w ramach importu usług - może przebiegać następująco: 1. Faktura dokumentująca import usług: ...

9. Wynajęcie domu za granicą za pośrednictwem internetu - skutki w VAT

Spółka będąca czynnym podatnikiem VAT, chcąc zapewnić swoim pracownikom, zleceniobiorcom oraz współpracownikom możliwość wykonywania pracy zdalnej w formule tzw. "workation", wynajęła dom za granicą za pośrednictwem zagranicznej platformy internetowej....

10. Czy prowizja od sprzedaży towarów otrzymana od kontrahenta zagranicznego stanowi import usług?

Polski podatnik otrzymał od kontrahenta z Niemiec fakturę z tytułu prowizji od sprzedaży towarów. Na fakturze tej kontrahent naliczył 23% VAT. Czy nabywca (polski podatnik) powinien rozpoznać import usług? Jeżeli...

11. Rozliczenie usług turystyki opodatkowanych na zasadzie marży

Świadczę usługi turystyki opodatkowane na zasadzie marży. Kupuję od kontrahentów zagranicznych usługi dla bezpośredniej korzyści turysty. Czy od ich zakupu muszę rozliczyć import usług? ...

Dodano do Twojego koszyka ×
Produkt
Cena brutto
Ilość
Wartość
Trwa dodawanie produktu do koszyka Trwa dodawanie produktu do koszyka.
« Kontynuuj zakupy
Przejdź do Twojego koszyka »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.